Sosyalizm ve İslam

Sosyalizm hakkında çok derin bir araştırma yapmadan dahi İslami nizamla çok geniş ayrılıklar olduğunu görmek mümkündür.
Sosyalizm öncelikle dine sıcak bakan bir ideoloji değildir. Temelinde materyalist ve Tanrıtanımaz görüşler yatar. Bu durumda İslam ile yan yana olması ancak İslamiyeti sindirme çabası olarak adlandırılır. Zaten “din, halkı uyutmak için afyon niteliğindedir” sözünü söyleyen tabiki bir İslam alimi değildir.

Sosyalizmde diğer ideolojiler gibi “Kurani bir idarenin” özlemini çekmez, insanların hüküm sistemine dayanır, kanunlarını insanlar hazırlar. Halbuki İslam’da kanunları hazırlayan, tek hüküm sahibi Allah’tır. Biz bir makine yapsak, o makinenin nasıl çalıştığını parçaları arasındaki münasebetin en iyi nasıl olacağını, hangi kurallarla bozulmadan işleyeceğini en iyi şekilde biliriz. Ve tabi ki o makinenin kullanım kılavuzunu da, makineyi inşa eden kişi hazırlar. Bu kuralları koymayı makinenin kendisine bırakmaz. Bu makine yapay zekaya sahip olsa bile, onu inşa eden, makineden kat kat daha zekidir.

Aynı şekilde insanları da Allah yarattığına göre onların arasındaki ilişkileri düzenleyebilecek en iyi kanunu da ancak o koyabilir. Çünkü Allah insanların zaaflarını bilmektedir, DNA’larına kadar yaratan odur, insanları en iyi tanıyan Odur. insanlardan çok çok akıllıdır. Tüm ilimlere sonsuz şekilde sahiptir. Geleceği bilir. Ancak insan acizdir. Bu acizliğine rağmen, İslami ve Kurani kurallar ve hükümleri kenara itip, başka bir ideolojiye gönül vermesi de kendini Allah’tan akıllı sanması demektir. Bu da muhakkak ki şirktir ve büyüklenmedir. İnsanı da dünyayı da, evreni de Allah yarattığına göre, her yerde onun hükümleri ve istekleri geçerlidir.

Bakara 255 “Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kâimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiç birşeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür.”

İnsan mercimek kadar beyniyle ortaya bir ideoloji atabilir. Ancak bu atılan ideolojilerin hiç birisi Allah’ın çizdiği hayat niz***** denk olamaz, yanına bile yaklaşamaz. Bu yapılan büyüklenme ve kibir dışında birşey ifade etmez. Allah’ın yarattığı her zaman en üstündür.

Sosyalizm asla Kuranın hakimiyetini ve vahyin üstünlüğünü kabul edemez. Eğer ederse adı sosyalizm olmaz. İslami nizam olur.

İkincisi sosyalizmde özel sermaye ve özel mülkiyet hoş karşılanan bir şey olmakla birlikte kaldırılmıştır. Anca Kuran’da durum böyle değildir. Helal olmak kaydıyla mal varlığının bir sakıncası yoktur. Zekat ve vergiler normal biçimde tahsil edilir. Malda bir sınavdır. İnfak ile şükre ve sevaba dönüştürülmesi çok basittir.

Bir diğer sorunda Sosyalizmin Komünizm tehlikesini getirmesidir. Karl Marks tarihsel materyalizmi açıklarken sosyalizmi, kapitalizmden sonra, komünizmin ön aşaması kabul eder. Yani kapitalist toplum önce sosyalizme geçecek, daha sonra sosyalizmin sönüşü ile yerini komünizm alacaktır. Komünizmde Sosyalizm gibi, İslam için bir tehdittir.
Bir de sosyalizmle ilgili meşhur liderlerden meşhur şu sözler vardır ;
Lenin ;

“Bizim Programımız tamamen bilimsel, dahası materyalist dünya görüşü temeli üzerindedir... Propagandamız kaçınılmaz olarak ateizm propagandasını, gerekli bilimsel yayımların yapılmasını, otokrat feodal hükümetin bugüne kadar yasakladığı ve kovuşturduğu yazıların Parti çalışmalarımızın bir dalı haline getirilmesini de içermektedir. Bir zamanlar Engels'in Alman sosyalistlerine verdiği öğüdü şimdi bizim izlememiz gerekebilir: Onsekizinci yüzyıl Fransız Aydınlanma dönemi düşünür ve ateistlerinin yazıları çevrilmeli ve geniş ölçüde yayılmalıdır” ( kaynak : Viladimir Iliç Lenin, Sosyalizm ve Din Novaya Zihn, Sayı: 28, 3 Aralık 1905)

Mao ;

“"... Elbette, din zehirdir. İki büyük zararı vardır: Birincisi ırk anlayışını temelinden çürütür... (ve) ülkenin gelişmesini yavaşlatır. Tibet ve Moğolistan bu şekilde zehirlenmiştir." ( kaynak : tibet.com/WhitePaper/white7.html)

Lenin ;

“Sosyal Demokrasi, dünya görüşünü bilimsel sosyalizm, yani Marxizm temeline dayar. Marx ve Engels'in çeşitli kereler tekrarladıkları gibi Marxizm'in felsefi temeli, Fransa'daki 18. yüzyıl maddeciliğinin ve Almanya'daki Feuerbach (19. yüzyılın ilk yarısı) maddeciliğinin tarihsel geleneklerini benimsemiş olan, tamamen ateist ve dine karşı tavırdaki diyalektik maddeciliktir. Unutmayalım ki, Marx'ın taslak halindeyken okuduğu Engels'in Anti-Dühring'inin tamamı, maddeci ve ateist olan Dühring'i tutarlı bir maddeci olmamak ve din ile din felsefesine açık kapı bırakmakla suçlar. Yine unutmayalım ki, Engels, Ludwig Feuerbach ile ilgili yapıtında, dini ortadan kaldırmak için değil de, yeniden canlandırmak, yeni, "yüceltilmiş" bir din kurmak için savaş açtı diye Feuerbach'a çatar. "Din halkı uyutmak için kullanılan afyondur." Marx'ın bu sözü din konusundaki Marxist görüşün temel taşıdır” ( kaynak : Viladimir Iliç Lenin, Proleterya Partisinin Din Konusundaki Tutumu, Proleterya, Sayı: 45, 13 (28) Mayıs 1909)

Marks ; “Din kitlelerin afyonudur”
Benzeri onlarcası arasından rastgele seçilen bu sözler bile niyeti ortaya koymaktadır.

Dediğim gibi, İslam bir hayat tarzıdır. Ahiret ( ölüm, kıyamet, mahşer, cennet, cehennem) ve Dünya ( ekonomi, savaş, aile hukuku vb. ) ile ilgili her şeyi içerisinde barındırır. Allah Kuranda hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır.

“Yeryüzünde hiç bir canlı ve iki kanadıyla uçan hiç bir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz Kitap'ta hiç bir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır.” Enam 38

O halde müslüman çalışacaksa ahiret de kendini sıkıntıya düşürüp şeyler için değil, Barış anl***** gelen İslam için çalışmalıdır.

Peygamberimiz hiçbir zaman Allah’ı reddeden fikirler ile ittifak etmemiştir. Öyleyse bizimde temelinde salt materyalizmi barındıran bir ideoloji ile ittifakımız hem gereksiz hemde İslamen yanlış olacaktır. Allah Kuran’da şöyle buyurur ;

“Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resûlü’nde güzel bir örnek vardır.” Ahzab 21

Öyleyse müslümanlar olarak bizlerin tek örnek alabileceği kişi, Allah’ın son peygamberi Hz. Muhammed Mustafadır, ve fikriyatımızda ancak onun kutlu davasıdır.

Sözlerimiz, sözlerin en güzeliyle bitsin…
Ayetlerle…

“Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklardan (fahşadan), kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz.”
(Nahl Suresi, 90)

"De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur." (İsra Suresi, 81)

“Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın üzenizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar.” Ali imran 103
Her şeyin En doğrusunu Allah bilir…
alıntı:İshak Yusuf
 

Eftelya

İslamiyet bir dindir

Sosyalızm ise rejım...

Sence ne kadar adaletli bir karsılasma yapıyorsun dinle rejimi kıyaslayarak sevgili atmaca

Aslında tüm dinler paylaşmayı, kardeşliği emrediyor, o yüzden hepsi sosyalizime uyar bence:freakedout:

Sosyalizmi yermek doğru bir hareket değil bence.
Ülkemizin durumu ortadayken yaşanan durumun güllük gülistanlık olduğunu
söylemek mümkün değil.
Düzen çarkları halkı ezmeye birilerini zengin etmeye devam ediyor.
Halk iktadarının olmadığı,
Emperyalizmin kol gezdiği,
İşçi sınıfının ezildiği bir toplumda Sosyalizm bir kurtuluştur.
Daha güzel yarınlara
 
İslamiyet bir dindir

Sosyalızm ise rejım...

Sence ne kadar adaletli bir karsılasma yapıyorsun dinle rejimi kıyaslayarak sevgili atmaca

Aslında tüm dinler paylaşmayı, kardeşliği emrediyor, o yüzden hepsi sosyalizime uyar bence:freakedout:

Sosyalizmi yermek doğru bir hareket değil bence.
Ülkemizin durumu ortadayken yaşanan durumun güllük gülistanlık olduğunu
söylemek mümkün değil.
Düzen çarkları halkı ezmeye birilerini zengin etmeye devam ediyor.
Halk iktadarının olmadığı,
Emperyalizmin kol gezdiği,
İşçi sınıfının ezildiği bir toplumda Sosyalizm bir kurtuluştur.
Daha güzel yarınlara


Sizce İslamiyet gibi bir din, rejimlere veya izmlere gerek bırakır mı, sevgili Eftelya...? :)
 
Yukarıda yazılanların tam***** katılıyorum. Amaaaa !

Diyalektik felsefeyi bir kenara bırakır, sosyalizmin veya onun bir üst aşaması olan komünizmin iktisadi boyutunu ele alarak değerlendirmelerimizi yaparsak, inançlı insanların da bu rejimi yadırgamayacakları kanısındayım.

Sosyalizmin veya komünüzmün farklılığı şu düşüncede ortaya çıkmalıdır:
''Kim olursan ol yine gel'' ama benim gibi düşünmene gerek yok, öz benliğini koruyarak.

Komünizmin farkı ise dini, dili, ırkı ne olursa olsun bu farklılıkların tamamını özümsemesidir.

Dünya toplumunu tek bir düşüncede ekseninde yapılandıramazsınız.
 
benim anlamadığım şudur. İslam dini madem ki sosyalizmi komunizmi sevmez Neden Komunizm gibi sosyalizm gibi yapıya sahip olur fanetikleştikçe.. ?

Yada şöyle diyeyim

Benim denizci olduğumu bilirsiniz. Dalga geçenler de evliya çelebi derler ona da kabul:

Gemi ile gittiğimizde , Rusya Gürcistan ,Romanya Bulgaristan ,Estonya,arnavutluk hepisnde
Geminin önüne Asker veya Polis konulurdu ,, ama artık hiçbirinde kalmadı, ukrayna ve rusya dahil.


Amerika dediğiniz ise kapitalizm filan ama Coast guard öyle bir arama tarama yapar ki
donunuzun içinde boncuklu birşey varsa bilirdi.

Avrupaya gittiğimizde, Memeleketimizde Asker yoktu bir rahatlık vardı ,

Hadi özgürlük filan da, Suudi arabistan Jeddah , Dammam ,Shuaikh ,Suaiyba limanlarında Geminin Merdiveni önüne konulan Asker
''beni Kendi gemimde liman içinde balık tutmamı bile durdurmuştu.'' Ticaret Limanında asker neyin nesi

Cezayir deseniz Gemi önünde asker , Mısır deseniz gece yarısı sizi arama tarama yaparlar. Fas ta asker kapı önündedir. Tunusta pek yoktur.

Gemiden suudii arabistanda ciddeye gitmek için Pass vermezler sadece günde 2-4 kişiye müsade ederler onlar da gemi zabitidir. yani personel girmez , birçok ıvır zıvır polisten gecersin ,özel foto verirsin 4 tane çıkmak için prosidürleri fazladır.
Yapılan bu eziyet için dışişleri bakanlığının bir çalışması yok, müslümanın müslüman ülkelerde düşmanca görülmesi mantıksızlıktır.
Bir İngiliz gemisinin Onuru bizimkinden daha yüksektir Geminin personeli Rahatça dışarı çıkabilmektedir.

Arkamızda Kocaman Türk bayrağı sallandıran müslüman bizler ve kaderimiz

Gemim Jeddah Limanına gidecek Hemen yanıbaşı umre yapılan yer. Yanlışlıkla Türk gemisinin hacı olması olasılığı vardır. Sözün kısası Arapların komunistçe diplomasisi yüzünden hacı olamadık.

Jeddah Limanına serbest bıraksalar bir daha çıkmam , İnsan böyle soğutulur.
Tabii hacılar -umreye gidenler kafile ile gittiği için bunu bilmezler.


Hadi Vicadınımızı koyup sizinle bir gezi yapalım Türkiyeden çıkın (unuttuğumuz) Osmanlı nın sancaklarından Yemen e Hudayda, yada ADEN e gidelim kahve bir zamanlar buradan gelirdi padişahlara, o zaman brezilya henüz keşfedilmemişti.. uçakla değil kara yolu ile gideceğiz.

sizinle bahse girerim en az 50-100 tane asker-polis sizden oraya varana kadar avanta isteyecek, ayakbastı parası isteyecek,(arapçada BAHŞİŞ) bol bol sigara bulundurun.
 
benim anlamadığım şudur. İslam dini madem ki sosyalizmi komunizmi sevmez Neden Komunizm gibi sosyalizm gibi yapıya sahip olur fanetikleştikçe.. ?

Yada şöyle diyeyim

Benim denizci olduğumu bilirsiniz. Dalga geçenler de evliya çelebi derler ona da kabul:

Gemi ile gittiğimizde , Rusya Gürcistan ,Romanya Bulgaristan ,Estonya,arnavutluk hepisnde
Geminin önüne Asker veya Polis konulurdu ,, ama artık hiçbirinde kalmadı, ukrayna ve rusya dahil.


Amerika dediğiniz ise kapitalizm filan ama Coast guard öyle bir arama tarama yapar ki
donunuzun içinde boncuklu birşey varsa bilirdi.

Avrupaya gittiğimizde, Memeleketimizde Asker yoktu bir rahatlık vardı ,

Hadi özgürlük filan da, Suudi arabistan Jeddah , Dammam ,Shuaikh ,Suaiyba limanlarında Geminin Merdiveni önüne konulan Asker
''beni Kendi gemimde liman içinde balık tutmamı bile durdurmuştu.'' Ticaret Limanında asker neyin nesi

Cezayir deseniz Gemi önünde asker , Mısır deseniz gece yarısı sizi arama tarama yaparlar. Fas ta asker kapı önündedir. Tunusta pek yoktur.

Gemiden suudii arabistanda ciddeye gitmek için Pass vermezler sadece günde 2-4 kişiye müsade ederler onlar da gemi zabitidir. yani personel girmez , birçok ıvır zıvır polisten gecersin ,özel foto verirsin 4 tane çıkmak için prosidürleri fazladır.
Yapılan bu eziyet için dışişleri bakanlığının bir çalışması yok, müslümanın müslüman ülkelerde düşmanca görülmesi mantıksızlıktır.
Bir İngiliz gemisinin Onuru bizimkinden daha yüksektir Geminin personeli Rahatça dışarı çıkabilmektedir.

Arkamızda Kocaman Türk bayrağı sallandıran müslüman bizler ve kaderimiz

Gemim Jeddah Limanına gidecek Hemen yanıbaşı umre yapılan yer. Yanlışlıkla Türk gemisinin hacı olması olasılığı vardır. Sözün kısası Arapların komunistçe diplomasisi yüzünden hacı olamadık.

Jeddah Limanına serbest bıraksalar bir daha çıkmam , İnsan böyle soğutulur.
Tabii hacılar -umreye gidenler kafile ile gittiği için bunu bilmezler.


Hadi Vicadınımızı koyup sizinle bir gezi yapalım Türkiyeden çıkın (unuttuğumuz) Osmanlı nın sancaklarından Yemen e Hudayda, yada ADEN e gidelim kahve bir zamanlar buradan gelirdi padişahlara, o zaman brezilya henüz keşfedilmemişti.. uçakla değil kara yolu ile gideceğiz.

sizinle bahse girerim en az 50-100 tane asker-polis sizden oraya varana kadar avanta isteyecek, ayakbastı parası isteyecek,(arapçada BAHŞİŞ) bol bol sigara bulundurun.

Bölünmüşlüklerdeki olumsuzlukları, sıkıntıları ne güzel ifade etmişsiniz.
Komünizm işte bunları tamamen ortadan kaldırıyor.
Nasıl mı? Dünyayı tek bir devlet haline getirerek...
 
İslamiyet bir dindirSosyalızm ise rejım...

Sence ne kadar adaletli bir karsılasma yapıyorsun dinle rejimi kıyaslayarak sevgili atmaca

Aslında tüm dinler paylaşmayı, kardeşliği emrediyor, o yüzden hepsi sosyalizime uyar bence:freakedout:

Sosyalizmi yermek doğru bir hareket değil bence.
Ülkemizin durumu ortadayken yaşanan durumun güllük gülistanlık olduğunu
söylemek mümkün değil.
Düzen çarkları halkı ezmeye birilerini zengin etmeye devam ediyor.
Halk iktadarının olmadığı,
Emperyalizmin kol gezdiği,
İşçi sınıfının ezildiği bir toplumda Sosyalizm bir kurtuluştur.
Daha güzel yarınlara

pekala din bir yaşantı şekli değilmidir...

onunda sosyal ve ekonomik belirleyiciliği yokmudur..

bir makinanın kullanma talimatını o makinayı icat eden kişi yazmalı.. ancak onun gösterdiği şekilde kullanırsanın uzun ömürlü ve sağlıklı olur...

şöyle bir dönüp dünya insanlarına bir kezde olsa bakalım dünyanın neresinde sosyal adalet var..neresin de huzur.. güven..kardeşlik.. var..bir düşün istersen..

herkes bendeki izm yönetsin diyor..

bu gün gece ve gündüzü yönetme imkanını insanlara verilseydi..dünyanın hali ne olurdu..
veyahut da yağmuru yağdırma izni verilseydi insanlar bu imkanı rahmet olarakmı kullanırdı yoksa felaket silahı olarakmı...

güldürmeyin beni daha dün hükümetle alay ediyorduk...pirincin bile hakından gelemiyoruz diye...

din bir yaşantı şeklidir....derim.... sevgili eftelya...

sosyalizmin istediği hakları islam veriyor zaten....
fakat islamın istediği hakları sosyal veya kapital hiç bir oluşum veremez....

daha güzel yarınlarada.....sağol eftelya...
 
selam ederim;

geçmişte kalmış bir konuyu hortlatmak istemem ama yazmadan edemeyeceğim.

devlete ve iş verenlere seslenmek istiyorum, tabii ki müslümanlığı ile övünenlere, lüks arabalara binip, lüks evlerde oturup çalışanına asgari ücret vermeyi kanun gereği hak görenlere.

01.01.2014 - 30.06.2014 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET):
ASGARİ ÜCRET BRÜT: 1.071 TL
ASGARİ ÜCRET NET: 846 TL

bu tabloya ve ülkedeki elit tabakaya bakınca kimse müslüman bir ülkede yaşıyoruz demesin. lafla müslüman, yada ezberle kitap ehli olunmaz. öyle olsaydı ebu bekir, ömer gibi baş öğretmen cebrail as'ın en sevgili öğrencisinin en yakınındaki islamı iyi anlayan kişiler, islamı seçmeden önce zenginken, islamı seçtikten sonra maddi yönden yokluk çekmezlerdi. boşuna tv lerde hikayeler anlatıp ağlamasın kimse. islam hikaye roman değil insanlık ilmidir. ağlamak hikaye anlatmakla olmaz, icra ile mümkündür. icra eden neredeyse yok gibi günümüzde.

BAKARA-219 Allâh yolunda ne kadar harcayacaklarını soruyorlar. De ki: "El Afv (zaruri harcamalarınızdan) arta kalanı bağışlayın!" Allâh böylece gereken apaçık işaretleri veriyor size. . . (Nedenini) derin düşünmeniz için.

varmı bu ayete uyan? nedenini düşünün demiyor derin düşünün diyor nedeni ne bu "derin" vurgunun? zaruri ihtiyaç harici harcanılan her bir nimet kardeşinin hakkıdır. ister çalışanının ister afrikada bir ihtiyaç sahibinin. hak yemeden gelin dememişmiydi cebrail as? bundan hariç O herşeyi affeder dememişmiydi? onun Büyük merhametinden yoksun kalmak nedir? bu ne bağnazlıktır hayret doğrusu.

sosyalizm'i uydurana kadar islamı anlasaydık keşke bu tartışma ve kaosa gerek kalmazdı. insana fayda sağlamadan kulluk peşinde koşmakla neyi ispatlayacaksın? ne can senin ne harcadığın kuvvet, bir niyetin var elle tutulur o niyette ancak cennete gitmek. hiç niyet yok bu tarafda ulu Allah'ın hayırlarına merhametine vesile olmak. caizmi bu sizce? mantıklımı, hiç akıla uyuyormu?

300-500 bin tl lik arabaya bin yılda 30-40 bin vergi öde, sonra çalışanına asgari ücret ver, 1nci sınıfda hacca gitte okadar çalışanın hakkı sorulmayacak zannet cenneti hayal et. rüya olsa inanma derim. hiç bilme islamı daha iyi çünkü bu halinle islamada zarar veriyorsun. tıpkı ilahiyat mezunu işid lideri mehdi gibi. keşke islamı hiç bilmeselerdi de bu büyük lekeleri o ışığa sürmeselerdi. bu işin sonu korkunçtur, çünkü sahipsiz değildir islam;

Hiç şüphe yok ki o zikri, Kurânı Biz indirdik, onu koruyacak olan da Biziz.(Hicr,15/9)
 
Üst