• Hoşgeldiniz Yayın hayatımıza turktwit.com olarak devam etme kararı aldık. Tüm uyelerimizi yeni sosyal medya sitemizTurkTwit.Com 'a bekleriz

Ergenekon Savaşı....

Kıyametimizi Bekleyelim...

Bu savaş bir ERGENEKON SAVAŞIDIR!.. Bu savaşın 100’de biri suyun üzerindedir, doksan altısı görünmüyor. Tutuklanan emekli paşa, teşkilatın onuncu dereceden bir unsurudur. Daha yukarıya kimse, hiçbir güç fiske bile vuramaz. Hele bir teşebbüs etsinler...

Aslında bu savaş çoğunluktaki Müslümanlarla, azınlıktaki G.Y.’ler arasındadır.

Hukuk mukuk bahanedir. Asıl konu, Türkiye’ye kimin hakim olacağıdır. Çoğunluğun mu, azınlığın mı?

Bu savaş temiz bir savaş mıdır? Değildir, kirli bir savaştır.

G.Y.’ler kirli de, Müslümanların temsilcileri hepten Zemzemle yıkanmış gibi pak ve tahir midir? Maalesef.

Türkiye’de fırtınalar, kavgalar, çekişmeler, Ergenekon savaşları biter ve ülke düze çıkar mı? Çıkmaz... Her gelen gün geçen günü aratarak, işler bozula bozula menziline doğru gider.

Halk yığınları dönen dolaplardan haberdar mıdır? Hayır.

Müslümanların durumu nasıldır?.. On kadar büyük, yüz kadar orta, binlerce küçük fırkaya, hizbe, cemaate, gruba ayrılmışlar, üniter bir sistem ve hiyerarşileri yok. Başlarında bir İmam veya Emîr yok, kimisi Mersin’e gidiyor, kimisi tersine... Kimisi Dinlerarası Diyalog farzdır diyor, kimisi küfürdür diyor. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor.

Gerçek demokrasi Türkiye’yi kurtarır mı?.. Sadece demokrasi ile iş bitmez. Demokrasi vasıflı bir toplumda işe yarar. Toplum vasıflı değilse demokrasi dejenere olur.

Düzgün bir hukuk sistemi olsa?.. Düzgün, güçlü, vasıflı, üstün, âdil hukukçuların olmadığı yerde düzgün hukuk da işe yaramaz.

Türkiye’nin köklü, derin, ağır problemleri horizontal=yatay yoldan, yâni insan iradesiyle çözülebilir mi? Vasıflı bir toplum olmadığı için çözülemez.

O halde nasıl çözülecek?.. Dikey vertical yoldan...

Siyasetin durumu nedir? Üç sıfatı vardır:

Kirlenmiştir... Vasıfsızdır... Büyük miktarda arivist ve popülist sızmıştır.

Üniversiteler halka ve devlete ışık tutabilir mi, yol gösterebilir, kılavuzluk yapabilir mi?.. Bu durumda yapamaz. YÖK onları YOK etmiştir. Günümüzde bir Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil var mıdır?

Türkiye aydınları ne yapıyor peki?.. Kaç aydın çıkar şu 72 milyon içinden?.. Acaba bu ülkede on gerçek aydın var mıdır? Yoksa siz her yüksek tahsilliyi, her akademisyeni, her mühendisi veya doktoru aydın sanacak kadar saf ve cahil misiniz?

Karamsar mısınız? Hayır, gerçekçiyim...

Bugünkü durumda beşerî iradeyle Türkiye felah ve necat bulmayacağına göre neyi bekleyelim?.. Dikey iradenin çözümünü yani Kıyamet’i.

Hangi Kıyamet’i?.. Kendi Kıyametimizi...

M.Ş.EYGİ
 
Üst