Basın-yayın!

Arkadaşlar,
Sizce bizler arasındaki iletişimde önemli rol oynayan,dünyada ve yaşadığımız ülkede bizlere yaşananları en kısa sürede aktararark haber alma özügürlümüzü sağladığını düşündügümüz,basın- yayın organları gerçekten de bu asli görevlerini yerine getirebilmektedirler mi? Hür ve bağımsız yayın yapmak ilkesine ne kadar bağlıdırrlar? Ya da ülkede bir kaos ortamı oluştuğundan bahseden medyanın bu kaos ortamının oluşmasında bir payı var mıdır?

Yorumlarınızı bekliyorum.Araştırma yapmayı,insanların fikrini almayı ve bilgi edinmeyi önemsediğimden böyle bir konu açtım.

Saygılarımla.
 
Üst