Kamu Maliyesi vize 2006(2.sınıf)

KAMU MALİYESİ vize 2006

1-Aşağıdakileden hangisi kamu kesimini oluşturan unsurlardan değildir?
Cevap: Sivil Toplum Örgütleri.

2-Benzer Zevk ve tercihlerin oluşturduğu gruplara ne denir?
Cevap: Çıkar grupları.

3-Genel Bütçe ile Katma Bütçelerin toplamından hazine yardımı ve devlet katkısını çıkardığımızda aşağıdakilerden hangisine ulaşırız?
Cevap: Konsolide Bütçe

4-Kişilerin bir mala ödemek istedikleri tutar ile ödedikleri tutar arasındaki fark nedir?
Cevap: Tüketici rantı

5-Belediye otobüslerinin eksoz gazlarının yayalara verdiği zarar hangi dışsallık türüdür?
Cevap: Üreticiden Tüketiciye

6-Kamu kesiminin büyüklüğünü bilmenin en kestirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Kamu kesimi gelirleri ve harcamalarını GSMH’ye oranlamak

7-Kamusal tercihlerdeki 1 birey = 1 oy prensibi özel tercihlerde nasıldır?
Cevap: 1 lira = 1 oy

8-Aşağıdakilerden hangisi Samuelson Koşuludur?
Cevap: MBA + MBb = MC

9-Kamusal Bireysel Talep Doğrusundan Toplam Talep Doğrusuna Ulaşmak İçin Aşağıdakilerden Hangisi Yapılır?
Cevap: Dikey olarak toplanır

10-Ölçeğe Göre Artan Getirili Bir Ekonomide Kaynak Tahsisinde Etkinlik Açısından Fiyatlama Aşağıdakilerden Hangisine Göre Yapılır?
Cevap: Marjinal maliyet

11-Hangisi Yarı kamusal malların özelliklerinden değildir?
Cevap: Piyasalarda dağıtılması.

12-Genel Bütçe ile Katma Bütçelerin toplamından hazine yardımı ve devlet katkısını çıkardığımızda aşağıdakilerden hangisine ulaşırız?
Cevap: Konsolide Bütçe

13-Hangisi Yarı kamusal malların özelliklerinden değildir?
Cevap: Piyasalarda dağıtılması.

14-Hangisi tam kamusal mallara örnek olamaz
Cevap: Şifreli TV Yayını

alıntı
 
Üst