Ticaret Hukuku Vize 2006(2.sınıf)

1)Ticari hükümlerin uygulanma sırası hangisidir.

YANIT:Emredici hükümler-sözleşme hükümleri-ticari hük....

2)Hangisi Komisyoncunun alıp satamayacağı şeylerdendir.

YANIT:ARSA

3)Hangisi kartellerin amaçlarından biri değildir.

YANIT:Rekabet

4)Hangisi acentenin unsuru değildir.

YANIT:Tacire bağımlı olma

5)Tüzel kişilerin tutmakla zorunlu olduğu defter hangisidir.

YANIT:Karar Defteri

6)İşletmenin 1 hafta sonra haksız rekabetle ilgili yapacağı reklamı duyurmasına karşı açılacak dava hangisidir.

YANIT:Önleme davası

7)Hangisi tacir sayılmaz

YANIT:Babasından işletme miras kalan 16 yaşındaki çocuk.

8)Ticaret hukukunun uygulama alanını ticari işletmenin oluşturduğu sistem hangisidir.

YANIT:Ticari İşletme Esası

9)Hangisinin tüzel kişiliği yoktur.

YANIT onatma İştiraki

10)Tescili gerektiği halde tescil edilmemiş bir konunun ücüncü kişilere karşı ileri sürülememesi tescilin hangi sonucudur.

YANIT:Olumsuz

11)Cari hesapta hesap devresi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır.

YANIT:15 gün içinde itirazda bulunmak.

12)Hangisi kollektif ortaklıkta bulunması gerekli hususlardan değildir.

YANIT:Ortaklığın yerleşim yeri ve uyruğu

13)Aşağıdakilerden hangisi hemen ödenmesi gereken borçtur

YANIT:Muaccel

14)Hangisi ihtarlarda geçerli bir yoldur.

YANIT:Telgraf ile bildirmek

15)Geçici kayıt süresi ne kadardır.

YANIT:3 ay

16)Hangisi ortağın çıkarılma hallerinden değildir.

YANIT:Ortağın ölümü

17)Bir kollektif şirket hangisine ortak olamaz

YANIT:Kollektif ortaklığa

18)Ticaret ünvanı ile ilgili hangisi doğrudur.

YANIT:Limited ve anonim şirketin ticaret ünvanı aynı hükümlere tabidir.

19)Bir firmanın kuruluş yeri gibi edindiği sermayeye ne denir

YANIT peştemaliye

20)Hangisi doğru bir kollektif ortaklıktır.

YANIT:Ahmet kara ve Ortakları kollektif şirketi

21)Hangisi tellalın görevinin sona erme nedeni değildir.

YANIT:Müvekkilin icra takibinde bulunması

22)Hangisi tacir olamaz.

YANIT:Kamu yararına çalışan ve ticari işletme işleten dernek

alıntı
 
Üst