• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Atatürk ilkeleri arasınav 2004 soruları ve Cevapları(2.sınıf)

1- Aşağıdakilerden hangisi menemen olayının sonuçlarından biri değildir ?
CEVAP: Devrim karşıtı düşünce ve eylemlerinin baskı altına alınması gerektiğinin
anlaşılması

2- Aşağıdakilerden hangisi Hatay’ ın anavatana katılmasını sağlayan gelişmelerden biri
değildir?
CEVAP: Fransa’nın Suriye’deki mandasını bırakmak istemesi

3- T.B.M.M. hükümetinin saltanatın kaldırıldığını ilan ettikten sonra kişisel egemenliğe dayalı olan İstanbul’daki hükümet biçiminin tarihe karışmasını esas olarak aldığı olay aşağıdakilerden hangisidir ?
CEVAP: İstanbul’un anlaşma devletleri tarafından işgal edilmesi

4- Aşağıdakilerden hangisi Almanya’ nın 1. dünya savaşı öncesi izlediği politikalardan değildir ?
CEVAP: Osmanlı’ nın zayıflığından yararlanarak onu parçalamak isteyen İngiltere, Fransa ve İtalya’ ya engel olmak

5- Yurdun savunulması için bütün ulusal güçlerin toparlanması, Osmanlı Devlet’inin Uluslar Kurumu’na alınmasının sağlanması, yurt dışına heyetler göndererek Türkiye’nin haksızlığa uğratıldığının anlatılması gibi amaçları gerçekleştirmek isteyen kongre hangisidir ?
CEVAP: Milli kongre

6- Hangisi 1. T.B.M.M.’ nin özelliklerinden birisi değildir ?
CEVAP: Meclisin vekilleri görevden alma yetkisinin olması

7- T.B.M.M.’ nin çoğunluğunu oluşturan A.R.M.H.C üyelerinin üzerinde görüş birliğine vardıkları tek konu hangisidir ?
CEVAP: Yurdun kurtarılması

8- 1921 Anayasasında hangisi hükme bağlanmamıştır ?
CEVAP: Yargı yetkisi

9- Türk halkına sendikalaşma olanağının verildiği işçiye grev ve toplu sözleşme hakkının tanındığı ilk anayasa hangisidir ?
CEVAP: 1961 Anayasa

10- Sovyet Rusya’nın Anadolu ’ daki ulusal hareketi desteklenmesinin nedeni hangisidir ?
CEVAP: Bolşevik ruhunu Anadolu’ya yerleştirmek

11- 1924 Anayasasına göre değişiklik isteyebilme yetkisi kimdedir ?
CEVAP: Milletvekili

12- Aşağıdakilerden hangisi Yunanlı’ ları İzmir’ in işgaline hazırlayan siyasal gelişmelerden değildir ?
CEVAP:

13- İngiltere, Fransa ve İtalya’ nın yeni Türk devletini tanıdığı gelişme hangisidir ?
CEVAP: 1. İnönü zaferi

14- Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantının maddelerinden değildir ?
CEVAP: Türkiye’ nin boğazlardaki denetiminin kabul edilmesi

15- Aşağıdakilerden hangisi mebuslar meclisine katılacak vekillerde istediği işlerden değildir?
CEVAP: Fellahı vatan grubunun kurulması

16- Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ile C.H.F. arasında en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir ?
CEVAP: T.P.C. evrime inanması

17- Osmanlı Devleti içinde etnik grupların federasyona benzer bir sistem içinde yaşamasını isteyen siyasal birlik hangisidir ?
CEVAP: Kişisel girişimcilik

18- Genç Osmanlılar ’ın Osmanlı Devleti’ ni kurtarma mücadelesi hangi düşünceyi tam almıştır ?
CEVAP: Halkın yönetime katılması ile Osmancılık ruhunun oluşturulması

19- Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma çağı ile birlikte devletle ilgili olarak ortaya çıkan düşünce değildir ?
CEVAP: Kölelere ayrıcalıklı statünün verilmesinin temel yasa olarak kabul edilmesi

20- Türk devriminin diğer devrimlerden ayıran özellik nedir ?
CEVAP: Egemenlik ile Bağımsızlık savaşının birlikte yürütmesi

21- Aşağıdakilerden hangisi birinci dünya savaşı sonunda balkanlarda meydana gelen değişikliklerden değildir ?
CEVAP: Polonya ve Romanya’ nın birleşmesi

22- Erzurum Kongresi öncesi kenti örgütlemeye iten neden hangisidir ?
CEVAP: Ermeni Tehlikesinin yaklaşması

23- Ermeniler tarafından Doğu Anadolu’ ya yöneltilecek tehditlere karşı askeri ve siyasal bir kuruluşun örgütlenmesi kararı nereden alınmasıdır ?
CEVAP: Kars İslam Şurası

24- Aşağıdakilerden hangisi misakı milli kararlarından değildir ?
CEVAP: Araplara bağımsızlık verilmesi

alıntı
 
Üst