Yönetim organizasyon 2006 vize(2.SINIF)

1. Stratejik planlarla ilgili hangisi yanlıştır?
Cevap: alt yönetim tarafından gerçekleştirilmesi

2. gannt şemaları cpm ve pert şebekeleri gibi araçlar hangisinin oluşturulmasında kullanılır?
Cevap: proje

3. Hangisi mekanik sistemin özellikleri arasından yer almaz?
Cevap: yatay düzeyde iletişim

4. Hangisi x teorisi varsayımlarından değildir?
Cevap: çalışmak doğal ve haz vericidir


5. Sisteme giren değerlerden daha fazla değer elde etmeye ne denir?
Cevap: sinerji

6. Hangisi Taylor’a getirilen eleştirilerden biridir?
Cevap: Tek güdüleme faktörünü gelir elde etme üzerinde durması

7. İşletme bir sistem olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir alt sistemi değildir?
a-personel b-geri dönüşüm c- çıktı d- girdi e- ekonomik yapı Cevap: EKONOMİK YAPI

8. Daha az girdi ile istenilen çıktıyı elde etmeye ne ad verilir?
Cevap: Etkililik


9. Her astın yalnızca bir üstten emir alması gereğini ifade eden ilke hangisidir?
Cevap: kumanda birliği ilkesi

10. Bir planın Gerçekleşmesi ile ilgili adımları belirleyen plan hangisidir?
Cevap rogram

11. Beklenen satışın karşılanabilmesi için eldeki stokları ve minimum stok bakiyesini gösteren bütçeye ne ad verilir?
Cevap: üretim bütçesi

12. Faaliyetleri dar bir alanda gerçekleştiren ve tek bir ürün üzerinde yoğunlaşan işletmeler için uygun olan bölümlendirme türü hangisidir?
Cevap: fonksiyonlara dayalı bölümlendirme

13. Çevrenin taleplerinin karşılanması için gerekli bölümler arasındaki birliğin kalitesini ifade eden kavram hangisidir?
Cevap:bütünleşme

14. Aşağıdakilerden hangisi organik sistemin özelliklerinden değildir?
Cevap: şebeke tipi örgütlenme vardır

15. Aşağıdakilerden hangisi bir mekanik sistemdir?
Cevap: bilgisayar

16. Örgütlerde çalışanların işletmeye ortak olduğu üzerinde duran bilim adamı hangisidir?
Cevap:Marry Parker Follet

17. “işçiler yoruluyormu ? dinlenme molaları veriliyormu? Günlük çalışma saatleri kısaltılmalımı?” gibi sorulara hangi araştırmada yanıt aranmıştır?
Cevap: Röle Montaj Odası Deneyi

18. Yapılan işin küçük birimlere ayrılarak bu birimlere görevlinin atamasıyla işin daha etkin ve verimli hale getirilmesi h.fayol’un yönetim ilkelerinden hangisinin kapsamında yer alır?
Cevap: hareket ve zaman etüdü


19. Hangisi iyi belirlenmiş amaçların özellikleri arasında yer almaz?
Cevap: önce alt kademe amaçlarının saptanıp daha sonra genel ve stratejik nitelikteki amaçların saptanmış olması

alıntı
 
Üst