Genel Işletme 2005 Final(1.sınıf)

1.Taşınması zor ve pahalı ürünler üreten işletmeler hangi kuruluş yeri etkenine önem verirler? ULAŞIM
2.Üretim araçlarını sağlayıp üretime yönelten ve riskleri üstlenen kişiye ne ad verilir? GİRİŞİMCİ
3.Yatırım kararı sürecinde kesin projenin uygulanmasının ardından gelen aşama hangisidir? ÜRETİME GEÇİŞ
4.Aşağıdakilerden hangisi işletmenin dış çevresinde yer almaz? SERMAYE SAHİPLERİ
5.Aşağıdakilernden hangisi işletmeleri bölümlendirmede kullanılan ölçüt değildir?ÇALIŞANLARIN SAYISI
6.Zaman kesiti içinde işletme faaliyetleri sonucunda elde edilen toplam karın kullanılan kapitale oranı nedir? RANTABİLİTE
7.Amaç olarak maaliyet düşürmeyi hedef alan büyüme biçimi nedir? KONSERN
8.Reklam mesajları, ürün güvenliğine ilişkin bilgiler, çevre kirliliği hangi...(yazamamışım İLETİŞİM
9.Yöneticilerde bulunması gereken insanları içten gelen bir istekle çalışmaya ikna edebilme işbirliği sağlama yeteneği nedir?BEŞERİ İLİŞKİLER
10. Aşağıdakilerden hangisi Yatay birleşmenin yaratabileceği sorun değildir?
11.Bireyin potansiyel yeteneklerinin farkına varması yaratıcı olabilmek kendini geliştirme tabi tutması ?
12.İşletme stratejisinin kısımlara ayrılarak uygulanmasını gerekli kılan plan türü nedir? TAKTİK PLAN
13.Başkaları aracılıyla iş görmek ve amaçlara ulaşmak olarak ifade edilen kavram nedir? YÖNETİCİ
14. Pazarlama gelişim sürecinde ne üretirsem onu satarım yerine satabileceğim malı üretirim görüşü hangi anlayış dönemini gösterir?SATIŞ ANLAYIŞI DÖNEMİ
15.Bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan değişken nedir?ETİK
16. İşe uygun nitelikteki adayların işletmeye başvurmasını sağlama çabalarına ne denir?PERSONEL BULMA
17. Hangisi kolayda malların pazarlanma özellikleri değildir? REKLAMIN ÜRETİCİ TARAFINDAN YAPILMASI
18. Hangisi Pazarlamanın özelliklerinden değildir?
19. Üretilen bir mal veya hizmetin iktisadi bir değer olabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir? İHTİYACA CVP VERMESİ GEREKİR
20.Hangisi Tüketim malları sınıflandırmasında yer almaz?
21.Hangisi Pazarlamada aracı kişi yada işletmeler arasında yer almaz? BAKIM ONARIM
22. İşgücü giderlerinden tasarruf sağlamak, çalışanların işi yavaşlama grev yapmalarından hasarsız kurtulmak isteyen işletmeler için getirilen öneri nedir?
23. Hangisi DAğıtım kanalların seçimi ile ilgili kurallarda dikkate alması gereken faktörler değildir?
24.Hangisi Ürün ve üretim sistemlerinin tasarımını etkileyen unsurlardan değildir?
25. Hangisi Hizmet işletmeleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
26. Hangisi Bilgi işlem süreci içinde yer almaz?
27. Üretimi ifade eden formül nedir?
28.Hangisi Bilgi işlem yöntemlerinden değildir?
29. Ortakların işletmelerin varlıkları üzerindeki hak sahiplerine ne ad verilir?ÖZKAYNAKLAR
30. Hangisi işletmelerin maddi olmayan varlıkları arasında yer alır?MARKA
31.Ülke içinde ve dışında yatırımlar işletme amaçlarına ve sahiplerinin çıkarlarına uygun biçimde yönetilen ticaret ve sanayi kuruşlara ne denir?ÇOK ULUSLU İŞLETME
32. Bir işlemtenin Finansal Tabloları yanlızca bir faaliyet dönemi için analiz edilmiş ise kullanılan analiz yöntemine ne denir?
33. Para piyasasının en temel yardımcı kuruluşu hangisidir? TİCARET BANKASI
34. Hangisi Ödünç verilebilir fonları arz ve talebine bağlı oluşur? REEL FAİZ
35. İşletmelerde gerçekleşen faaliyetlerin para cinsinden izlenmesi ile ilgililere iletilmesi çabasına ne denir? MUHASEBE
36.Bir işletmenin imtiyaz maaliyet satış dağıtım haklarının isim ve marka kullanımıyla birlikte başka bir işletmeye verilmesine ne denir?FARANCHİSİNG

alıntı
 
Üst