Davranış Bilimleri 2005 Final(1.sınıf)

Yıldızla işaretli olanlar cevaplarıdır

DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2005 FİNAL

1. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzeni sağlayan kurumlardan biri değildir ?
-Aile *nüfus -egitim -ekonomik -din …………
2. Toplumun yapısını ve temel degerlerini koruması açısından zorunlu sayılan nispeten sürekli kurallar topluluguna sosyolojide ne ad verilir?
-norm *kurum -statü -sınıf ……………
3. Aşagıdakilerden hangisi edinilmiş bir statüdür_?
-rektörlük -hakimlik *asillik -annelik ……
4. Toplumu bir organizmaya benzeterek her organizmayı oluşturan parçaların belirli bir görevi oldugu gibi toplumu oluşturan parçaların da toplumun devamında belirli görevleri oldugunu savunan ve toplumu bir fonksiyonlar bütünü olarak gören sosyolog kimdir?
*Talcot Parsons -Raif Dahrendorf…………
5. Bir dini bayram olan kurban bayramında çeşitli hayvanların kurban edilmesini bir hristiyanın vahşet olarak degerlendirmesi kültürle ilgili aşagıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir ?
*Etnosentrizm -kültürel relativizm -karşıt kültür -ideal kültür….
6. Toplumu bir arada tutan norm ve degerlerin günlük yaşamdaki uygulanış veya bulunuş biçimine ne ad verilir?
*gerçek kültür -karşıt kültür -alt kültür -ideal kültür…. …………
7. Aşagıdakilerden hangisi iç grup konusunda çalışmalar yapmıştır ?
*william summer -charles horton cooley -herbert hyman -george simmel………
8. aşagıdakilerden hangisi boşanmalarda etkili olan bireysel etkenlerdendir ?
*erken evlilik -ekonomik refah -birlikte yaşama oranının artması -kadınların çalışması..
9. Kingsley Davis in ANNA VE İSABELLA üzerinde yaptıgı deneyde uygun bir toplumsallaşma ortamında yetişmemiş çocuklarda psiko sosyal gelişimin gerçrkleşmemesi ve fiziksel gelişiminde yetersiz olmasını neye baglamıştır?
*asırı izole olmuş ortamda yetişmesine…………
10. Toplumsal değişmenin temel sayıltılarından hangisi her toplumun geçmişte geçirdiği aşamaların, o toplumun geliştirmenin belli bir noktasına doğru yaklaştırmakta olduğu düşüncesiyle açıklanmaktadır?
* Değişme süreklidir - Değişme kaçınılmazdır - Değişme benzerlik gösterir
-Değişme doğal bir olgudur -değişme gereklidir
11. Bireylerin davranışlarının sosyal ortamdan nasıl etkilendiğini ve sosyal ortamı nasıl değiştirmeye çalıştığını inceleyen bilim hangisidir?
* Sosyal psikoloji - Gelişim psikolojisi ………
12. Tuvalet eğitiminin verildiği dönem hangi dönemdir?
*Anal dönem - Oral dönem - Genital dönem -latans dönemi………
13. Çocuğun dünyayı algılamasında sembolik düşünce ve taklit oyunların büyük önem taşıdığı dönem hangisidir?
*işlem öncesi dönem -formal işlemsel dönem -somut işlemsel dönem……
14. Temel kaygı kavramını öne süren düşünür kimdir?
*HORNEY…………
15. 10 kart üzerine basılmış simetrik mürekkep lekelerinden oluşan test hangisidir?
*RORSCHACH….
16. Bir tehlike anında vücudun kalp atışlarının hızlanması göz bebeklerinin büyümesi kandaki şeker oranının artması solunum hızlanması gibi gerekli olan davranışları yapmaya hazır hale getiren sistem hangisidir?
*sempatik -somatik -otonom -periferik…………
17. Karşılıklı konuşma ile yüz yüze iletişim halinde edilinen bilgi edinme yöntemi hangisidir?
*mülakat -anket -korelasyon………
18. Evli bir çiftin kendi anne ve babalarından ayrı yaşamalarına ne ad verilir?
*neokalite -bilateral -matrilokalite -patriyarki……
19. Duyu organları tarafından kaydedilen uyarıcıların beynimiz tarafından örgütlenip yorumlanarak anlamlı hale getirilmesine ne ad verilir?
*algı -dikkat -dürtü -ihtiyaç……
20. Çevremizde enerji degişikliklerinin sinir akımı haline dönüştürerek beynimize ulaştırılmasına ne ad verilir?
*duyum -algı -ögrenme………………………………………………………………………..
21. Tuttuğu futbol takımının kazanacağını düşünerek maçlara giden bir taraftarın takımı yenildikçe maçlara gitmekten vazgeçmesi hangisi ile açıklanır?
*sönme -koşulsuz tepki -olumsuz pekiştirme -ceza…………………………………
22. Aşağıdakilerden hangisi bilinen fizyolojik bir temeli olan ancakbu temelden bağımsız olarakda devam edebilen güdülerden biridir?
*analık -açlık susuzluk -baglanma ………………………………………….
23. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ilgi alanına girmez?
*ruhsal bozukluklar………………………………………………

alıntı
 
Üst