Uygarlık tarihi 1-2007 (1.sınıf)

1.Sınıf - UYGARLUK TARİHİ

1. Sümerler'in uygarlık tarihine en önemli katkıları:
A) İlk edebiyat eserlerini vermeleri.
B) İlk hukuk ve adalet düşüncesini getirmeleri.
C) İlk takvimi bulmaları.

D) Yazıyı icad etmeleri.
E) Yukarıdakilerden hiçbirisi.

2. Osiris destanı
A) Hitit'lerin en önemli edebiyat örneklerindendir.
B) Kaldelilerin destanları arasındadır.
C) Perslerin ünlü destanlarındandır.
D) Nil tanrısı ile ilgili bir destandır.
E) Yukarıdakilerden hiçbirisi.

3. Solon reformları içinde aşağıdaki reformlardan hangisi mevcut değildir?
A) Toprak reformu
B) Borç nedeniyle esaretin kaldırılması
C) Siyasal hak ve ödevlerin belirlenmesi
D) Fakir vatandaşlara oy hakkı verilmesi

4. Sofistler aşağıdaki şıklardan hangisine en fazla uyan düşünceyi savunur?
A) Mutluluğun bilimsel düşüncede olması.
B) Her konuda mutlaka bir tek doğru olması.
C) Mutluluğun dünyalık zevk ve zenginlik olması.
D) İnsanın her şeyin ölçüsü olması

5. Sokrates yöntemi
A) Rasyonel düşünceye dayanır.
B) İnsanlarla alay eden bir yöntemdir.
C) Retorik kandırmaya dayanır.
D) Doğru düşünceyi "doğurtma" yöntemidir.

6. Nominalizmin Skolastik düşünceyi yıkıcı niteliği şu noktadadır:
A) Tanrının varlığını inkar etmesi.
B) Tümellerin tikellerden bağımsız varlıkları olduğu.
C) Tümellerin tikellerden bağımsız varlıkları olamayacağı.
D) Tümellerin varlıklarının olamayacağı.
E) Yukarıdakilerden hiçbirisi.

7. Aşağıdaki şıklardan hangisi yüzyıl savaşlarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
A) Ulusal devletler ilk defa ortaya çıktı.
B) İngiltere mutlak monarşisini pekiştirdi.
C) Fransa'da parlamenter monarşisi güçlendi.
D) Fransa'da ve İngiltere'de demokrasi gelişti.

E) Yukarıdakilerin hiçbirisi.


8. 14 ncü yüzyılda gelişen 5 büyük İtalyan kent-devletlerinin arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Papalık Devletleri
B) Napoli
C) Milano
D) Roma
E) Venedik

9. Machiavelli'nin uygarlık tarihi açısından önemi en fazla hangi noktadadır?
A) Siyaseti etikten ayırmıştır.
B) Siyaseti etik temellere dayandırmıştır.
C) "Amaç aracı mubah kılar" görüşünü savunmuştur.
D) Mutlak monarşik düzenin temel felsefesini ortaya koymuştur.
E) Yukarıdakilerden hiçbiri.

10. Amerikan Anayasası Aydınlanma düşünürlerinden aşağıdaki hangisinin fikirlerini benimsemez?
A) Locke.
B) Montesqieu.
C) Hume.
D) Hobbes.

E) Yukarıdakilerden hiçbirisi.
not:kırmızı yazılı olanlar doğru yanıttır.alıntı
 
Üst