Genel Muhasebe 2005(1.sınıf)

GENEL MUHASEBE 2005 ARASINAV
SORU VE CEVAPLARI


1. İşletme aktifinde bulunan binasının çatısını yaptırmış ve müteahhit firmaya hak ediş raporuna istinaden 6.000 + 1000 kdv olmak üzere fatura almıştır. Karşılığında bir müşteri çeki ciro etmiştir. Bu durumda yapılması gerekli kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

Yapılmakta olan yatırımlar 6.000.000.000
İndirilecek Kdv hesabı 1.000.000.000
Alınan çekler 7.000.000.000

2. İşletmenin belirli bir tarihteki mali durumunu gösteren tabloya ne ad verilir?
BİLANÇO

3. İşletmenin net satışları ile satılan malın maliyeti arasındaki fark neyi verir?
BRÜT SATIŞ KARI

4. Kesin mizandan sonra yapılacak işlem hangisidir?
DÖNEM SONU BİLANÇOSU VE GELİR TABLOSUNUN HAZIRLANMASI

5. Dönem karı veya zararı hesabının borç toplamı alacak toplamından büyükse aradaki fark neyi ifade eder?
İŞLETMENİN ZARARI VARDIR

6. Dönem sonu varlıklar 375, dönem sonu borçlar 200, dönem başı varlıklar 250, dönem başı borçlar 175 ise kar veya zarar kaçtır
100 KAR

7. Devamlı envanter yönteminde ticari mallar hesabının borç kalanı neyi ifade eder?
MEVCUT MALLARIN MALİYETİ

8. Aşağıdaki işlemlerden hangisi kasayı borçlandırmaz?
ORTAYA ÇIKAN KASA NOKSANI

9. Maliyet bedeli 2000 , birikmiş amortismanı 800 olan bir makine 1000 + 100 kdv liraya peşin olarak satılmıştır aşağıdakilerden hangisi yanlış kullanılmıştır?
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

10. Satıcılar
Ticari Mallar
İnd.kdv Bu kayıt hangisine aittir?

KREDİLİ ALINAN MALIN İADESİNE
11. Bankalar
Alıcılar Bu kayıt hangisine aittir?

MÜŞTERİNİN BORCUNU BANKADAKİ TİCARİ MEVDUATA YATIRMASINA

12. Alacak senetleri
Tahsildeki senetler
Alacak Senetleri
Cüzdandaki senetlar Bu kayıt hangisine aittir?

SENEDİN TAHSİLİ İÇİN BANKAYA VERİLMESİNE

13. Aşağıdakilerden hangisi varlıklarda ve kaynaklarda aynı oranda artış sağlar?
KREDİLİ MAL ALIŞI

14. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe fişinin sağladığı faydalardan biri değildir?
YARDIMCI DEFTER TUTMA İHTİYACINI ORTADAN KALDIRIR

15. Çift taraflı kayıt tekniğinin uygulanmasına olanak veren bilanço eşitliği hangi kavrama dayanır?
KİŞİLİK KAVRAMI

16. Her bir bankada olan mevduat tutarlarına ilişkin bilgileri aşağıdaki defterlerden hangisi gösterir?
YARDIMCI DEFTER

17. İşletmenin kasasından çıkan paraların ne için verildiğini ve bu para karşılığında hangi hesaba borç kaydedileceğini gösteren belgeye ne ad verilir?
TEDİYE FİŞİ

18. Kasa
Alıcılar
Yurtiçi satışlar
Hesaplanan KDV Bu kayıt hangi işleme aittir?

KISMEN PEŞİN MAL SATIŞI

19. TM
150 20 ve dönem sonu mal mevcudu 125 ise satılan malın maliyeti kaçtır?
5

20. Raporlar ve tablolar şeklinde özetlenen muhasebe bilgilerinin ne anlama geldiği ve faaliyetler ile sonuçlar arasındaki ilişkinin araştırılması işlemleri hangi muhasebe işlev grubunun kaps***** girer?
ANALİZ VE YORUM

21. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin konusuna girmez?
SÖZLEŞME

22. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin varlıkları arasına girmez?
SERMAYE

23. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
HESABIN BORÇ TOPLAMI VE ALACAK TOPLAMI BİRBİRİNE EŞİTSE HESAP AÇIKTIR

24. İleride ortaya çıkabilecek gelirlerin dikkate alınmaması, giderler için ise kayıt yapılması hangi kavram gereğidir?
İHTİYATLILIK

25. Bir işletmenin yaşamının, bir kanıt olmadıkça sonsuz olduğu, sonsuz olmasa bile en azından mevcut planlarını, taahhütlerini ve kontratlarını yerine getirmeye yetecek kadar bir süre varlığını sürdüreceği hangi kavram gereğidir?
SÜREKLİLİK

26. Duran varlıklara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
MADDİ DURAN VARLIKLARA AYRILAN AMORTİSMANLAR, DURAN VARLIĞIN KULLANIM SÜRESİNCE AYRILIRLAR

27. Kasa Hs.
900 30 Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
HESAP KAPALIDIR

28. İşletme var olan alacağına karşılık 2 ay vadeli 200 liralık bir bono almıştır. Aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılmalıdır

ALACAK SENETLERİ
ALICILAR

alıntı
 
Üst