Davranış Bilimleri 2005(1.sınıf)

1-LEPLAY tarafından ortaya atılan,ana baba ve çovuklar ,ve evlenmiş en büyük ogul ile onun ailesinden oluşan aile tipi hangisidir?
*kök aile
2-Aşagıdakilerden hangisi deger degildir?
*ceza hukuku _hümanistik _bireyselcilik _özgürlük _demokrasi
3- LEWİS in fakirlik kültürünü reddeden düşünür hangisidir?
*hyman RODMAN
4-Aşagıdakilerden hangisi kültürün aktarılmasında sorumlu bir toplumsal kurum degildir?
*hukuk _aile _kitle iletişim araçları _arkadaş grupları _okul
5- Silahsızlanma ve barış yanlısı bir toplumda silahla işlenen suçların oranı yüksekse hangi iki kültür geçerlidir?
*ideal kültür ; gerçek kültür
6- Bilimsel araştırma tekniklerinden hangisi yanlıştır?
*öznellik _nesnellik _basitlik _açıklık _dogruluk
7- Anket soruları hazırlandıktan sonra örnekleme çok benzeyen bir grup üzerinde tekrar sınanmasını saglayan teknik hangisidir ?
*pilot araştırma
8-Hangisi kazanılmış bir statüdür?
*baba olmak _genç olmak _yaşlı olmak ...
9- Evlenen çiftin baba tarafına yerleşmesine ne ad verilir?
*patrilokalite
10- Hangi ikilide düşünür ve ortaya attıgı düşünce yanlış verilmiştir?
*DURKHİME-birincil ;ikincil grup _BALES-etkileşim süreç analizi
*HYMAN -referans grubu _SİMMEL-küçük grup
11-Herkesin onayını almaya çalışan kararlara ancak oy çoklugu ile varan lider türü hangisidir?
*demokratik lider
alıntı
 
Üst