Osmanlı Imparatorluğu

OSMAN GAZİ

Adı : Osman Gazi
Doğum tarihi : 1258
Doğum yeri : Söğüt
Babası : Ertuğrul
Annesi : Türk
Aşiret olduğu tarih : 1281
Uç reisi olduğu tarih : 1299
Saltanatının sonu : 1326
Tahttan ayrılma sebebi : Oğlu Orhan lehine feragat-ölüm (?)
Saltanatının süresi : 27 yıl
Ölüm tarihi : 1326
Ölüm sebebi : Felç (?)-nikris (gut)
Öldüğü yer : Söğüt-Bursa (?)
Gömülü olduğu yer : Bursa, Hisar içinde Osmaniye meydanında Gümüşlü Kümbet'te.
Devri : Kuruluş devri

Dönemin olayları

Osman Gazi, bağımsızlığını ilân ederek Osmanlı Beyliğini kurdu.-1299
Yenişehir kalesi fethedildi ve komuta merkezi buraya taşındı.-1301

Koyunhisar Savaşı: Osman Bey, Gemlik’in güneyindeki Koyunhisar’da (Baphaon) yapılan savaşta Bizans ve müttefiklerinden oluşan orduyu bozguna uğrattı.-1302

Dinbaz zaferi: Kestel ve Ulubat kaleleri fethedildi.-1306

İznik kuşatması başladı.-1307

Ulubat gölü üzerindeki Alyos adası, Aygut Alp’in oğlu Kara Ali tarafından barış yoluyla teslim alındı.-1308

İznik-İzmit yolu üzerinde yer alan İznik’in ileri karakollarından Karahisar (Trikokiya) fethedildi.-1308

Osman Gazi’nin sadık dostu Harmankaya Tekfuru Köse Mihal, İslâm dinini kabul etti; kalesi ve adamlarıyla Osmanlılara katıldı.-1313

Lefke (Osmaneli), Mekece, Akhisar, Geyve ve gölpınarı yakınındaki Leblebici (Löblüce) kaleleri fethedildi.-1314

Bursa kuşatması başladı.-1314

Orhan Bey ve Nilüfer Hatun’un büyük oğlu, geleceğin Rumeli Fatihi Şehzade Süleyman dünyaya geldi.-1316

Osman Gazi’nin rahatsızlığı nedeniyle oğlu Orhan Bey yönetimi ele aldı.-1320

Orhan Bey, Mudanya’yı fethetti.-1321

Küçük bir Türk Beyliği olan Umur-Han Beyliği elindeki Akyazı fethedildi.-1324

İzmit yakınlarındaki Karamürsel, Kara Mürsel Bey tarafından fethedildi.-1324

Bursa’nın ele geçirilmesini engelleyen önemli kalelerden Orhaneli (Atranos)ele geçirildi.-1325

Şeyh Edebâli öldü.-1326

Orhan Bey’in ikinci oğlu Murat Hüdavendigâr doğdu.-1326

On yılı aşkın bir süredir kuşatılan Bursa fethedildi (6 Nisan).-1326

Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve birinci hükümdarı Osman Gazi öldü.-1326

ORHAN GAZİ

Adı : Orhan Gazi
Doğum tarihi : 1288
Doğum yeri : Söğüt/Bilecik
Babası : I.Osman
Annesi : Mal Hatun (Türk)
Tahta çıktığı tarih : 1326
Tahta çıktığında yaşı : 38
Saltanatının sonu : 1362
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 36 yıl
Ölüm tarihi : 1362
Ölüm sebebi : Depresyon-nikris (gut)
Öldüğü yer : Bursa
Gömülü olduğu yer : Bursa, Hisar içinde Osmaniye meydanında Gümüşlü Kümbet yanındaki türbesinde.
Valilikleri : Sultanönü
Devri : Kuruluş devri

Dönemin olayları

2. Osmanlı Padişahı Orhan Bey tahta çıktı.-1326

İstanbul Kartal yakınlarındaki Samandıra (Semendire) ve Aydos fethedildi.-1326

Orhan Gazi adına akçe, gümüş sikke olarak basıldı.-1327

Pelekanon Savaşı: Osmanlılara karşı harekete geçen Bizans İmparatoru Andronikos kumandasındaki Bizans kuvvetleri Pelekanon’da (bugünkü Darıca ve Eskihisar arası) Osmanlı ordusuna yenildi.-1329

Uzun süre kuşatma altında olan ve Bizans’tan yardım alma umudu kalmayan İznik (Nikea) Osmanlı kuvvetlerine teslim oldu.-1329

Osmanlılar tarafından ele geçirilen İznik’teki Büyük Kilise (Ayasofya), camiye dönüştürüldü.-1329

Tasavvuf şairi Âşık Paşa, Kırşehir’de öldü.-1332

Taraklı, Mudurnu ve Göynük Türk kasabaları, küçük derebeylerin elinden alınarak Osmanlı topraklarına katıldı.-1333

Gemlik fethedildi.-1334

İznik’te Orhan Bey tarafından yaptırılan Hacı Özbek Camii’nin yapımı tamamlandı.-1334

İzmit, Hereke, Yalova ve Armutlu çevresi fethedildi.-1337

Karesi Beyliği üzerine yapılan seferde Balıkesir, Manyas, Edincik, Kapıdağ ve çevresi Osmanlı topraklarına katıldı.-1345

Orhan Bey, Bizans İmparatoru VI. Kantakuzenos’un kızı Theodora ile evlendi.-1346

Orhan Gazi ile kayınpederi İmparator VI. Kantakuzenos, Üsküdar’da bir görüşme yaptı. Bu buluşmada imparator, kendisini batıdan tehdit eden Sırp kralına karşı Türklerden 20.000 kişilik bir yardım sağladı. Türklerde, Rumeli topraklarına geçme fikri bu tarihten sonra yerleşti.-1347

Kadıköy ve Üsküdar fethedildi.-1352

Gerede Türk beyliği toprakları Osmanlı ülkesine bağlandı.-1352

Bolayır yakınlarındaki Çimpe Kalesi, Orhan Bey’den yardım isteyen Kantakuzenos tarafından Osmanlılara askerî bir üs olarak verildi. Orhan Gazi’nin büyük oğlu Şehzade Süleyman Paşa büyük bir orduyla Çanakkale Boğazı’ndan Rumeli’ye geçti. Böylece Balkan fetihlerine başlanmış oldu.-1353

Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa, Ankara’yı zaptetti.-1354

Rumeli’ye geçen Türkler ilk hamlede Gelibolu, Bolayır, Tekirdağ, Keşan ve Malkara’yı ele geçirdi. Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa, avlanırken bir kaza sonucu öldü.-1358

Mevlevilîkle ilgili Menakıbu’l-Arifin adlı eseriyle tanınan mutasavvıf-bilgin Ahmet Eflâkî, Konya’da öldü.-1360

Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı ve Osmanlı devlet teşkilâtının kurucusu Orhan Bey öldü.Ölüm tarihi bazı tarihçilerce 1360 yılı olarak belirtilirse de yapılan son araştırmalar 1362’de öldüğünü ortaya koymuştur.-1362

S. I. MURAD

Adı : Murad Hüdavendigar
Doğum tarihi : 1326
Doğum yeri : Bursa
Babası : Orhan
Annesi : Nilüfer Hatun (Rum)
Tahta çıktığı tarih : 1362
Tahta çıktığında yaşı : 36
Saltanatının sonu : 1389
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 27 yıl
Ölüm tarihi : 1389
Ölüm sebebi : Şehit edildi
Öldüğü yer : Kosova
Gömülü olduğu yer : Bursa, Çekirge, I. Murat Camii ve imareti karşısındaki türbesinde (iç uzuvları, şehit edildiği yerde gömülüdür:Meşhed-i Hüdavendigâr).
Valilikleri : İzmit (1329), Sultanönü (1330), Bursa, Gelibolu (1359)
Devri : Kuruluş devri

Dönemin olayları

3.Osmanlı Padişahı I.Murat tahta geçti.Babası Orhan Bey’in sağlığında ağabeyi Süleyman Paşa ile birlikte Trakya’nın fethinde görev alan I.Murat,Bursa’ya giderek idareyi ele aldı.-1362

I.Murat,Karamanoğullarının teşvikiyle isyan edip Ankara’yı ele geçiren Ahiler üzerine yürüyerek Ankara’yı geri aldı.-1362

Rumeli’ye geçen I.Murat,Bizanslılar tarafından geri alınan Çorlu ve çevresini ikinci kez ele geçirdi.-1362

“Pencik Kanunu” ile Yeniçeri Ocağı’nın temeli atıldı.-1362

Babaeski ve Pınarhisar arasındaki Sazlıdere bölgesinde Rum ve Bulgar kuvvetleriyle yapılan meydan savaşı sonunda Edirne zaptedildi.-1363

İpsala,Dedeağaç,Dimetoka,Lüleburgaz,Pınarhisar ve Babaeski fethedildi.-1363

Bursa’daki Hüdavendigâr Camii adıyla anılan I.Murat Camii’nin yapımı tamamlandı.-1363

Filibe,Lala Şahin Paşa kuvvetlerince ele geçirildi.-1364

Gümülcine ve çevresi Evrenos Bey tarafından fethedildi.-1364

Sırpsındığı Savaşı.-1364

Korsan gemileriyle Osmanlıları tehdit eden Katalanların elindeki Biga fethedildi.-1365

Devlet merkezi,Bursa’dan Edirne’ye nakledildi.-1365

Bulgarların elindeki Yanbolu (Diampolis),Kızılağaç ve İhtiman fethedildi.-1367

Hayrabolu,Vize ve Kırkkilise (Kırklareli) fethedildi.-1369

Bulgar Kralı Yuvan Şişman ve Makedonya Sırp kuvvetleriyle savaşan Lala Şahin Paşa,Sofya’nın güneyindeki Samakov’u fethetti.-1371

Çirmen Savaşı.-1372

Köstendil kuşatıldı.Sırp kralı,Osmanlı devletine vergi ve savaşlarda yardımcı kuvvet vermeyi kabul etti.-1372

Vizeyi almaya çalışan Bizans İmparatoru üzerine yürüyen Osmanlılar İnceğiz,Çatalburgaz ve Ferecik kalelerini ele geçirdi.Yenilgiye uğrayan Bizanslılar barış antlaşması istedi.-1373

Rumeli’de savaşa son veren I.Murat tarafından Anadolu’da tımar ve zeamet teşkilatı kuruldu ve bazı askerî ıslahatlar yapıldı.-1376

I.Murat’ın büyük oğlu Şehzade Bayezid(geleceğin Yıldırım Bayezid’i) Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı Devlet Hatun’la evlendi.Süleyman Şah,kızının çeyizi olarak Kütahya,Simav ve Tavşanlı’yı Osmanlılara bıraktı.-1378

Sadrazam Çandarlı Halil Hayrettin Paşa tarafından İznik’te yaptırılan Yeşil Cami inşaatına başlandı. Mimar Hacı Musa’ya yaptırılan ve asıl adı Halil Hayrettin Paşa Camii olan bu eser, minaresindeki yeşil çinileri yüzünden Yeşil Camii adı ile tanındı.-1378

Arnavutluk’ta İştip fethedildi.-1380

Manastır ve Pirlepe, Timurtaş Paşa kuvvetlerince fethedildi.-1382

Uzun süredir kuşatma altında olan Sofya teslim olarak Osmanlı ülkesine katıldı.-1385

Arnavutluk’taki Ohri, Çandarlı Halil Paşa ve Evrenos Bey tarafından fethedildi.-1385

Niş, Yahşi Bey komutasındaki Osmanlı kuvvetlerince fethedildi.-1386

Karaman tahtına oturan Alâeddin Ali Bey’in Osmanlı topraklarına saldırısı üzerine Osmanlı-Karaman savaşı başladı. Konya önlerine kadar gelen I. Murat, Karamanlıların sulh teklifini kabul ederek geri çekildi.-1386

Vezir Çandarlı Halil Paşa öldü, yerine oğlu Çandarlı Ali Paşa getirildi.-1387

Osmanlı hâkimiyetini kabul etmiş bulunan Sırp Kralı Lazar’la Boşnak, Hırvat ve Arnavut prensleri, Türklere karşı birleşerek harekete geçtiler. Akıncı kumandanlarından Şahin paşa kumandasındaki Türk kuvvetleri Ploşnik’te pusuya düşürüldü.-1387

Balkanlar’daki ittifakı önlemek üzere harekete geçen I. Murat ve Çandarlı Ali Paşa idaresindeki Osmanlı ordusu, Bulgaristan’ın önemli kentlerinden Tırnova’yı zaptetti. Kayıtsız şartsız teslim olan Bulgaristan Kralı Yuvan Şişman affedilerek vergiye bağlandı.-1388
I. Kosova Savaşı.-1389

YILDIRIM BEYEZİD

Adı : Yıldırım Bayezid
Doğum tarihi : 1360
Doğum yeri : Edirne
Babası : I. Murat
Annesi : Gülçiçek Hatun (Rum)
Tahta çıktığı tarih : Haziran 1389
Tahta çıktığında yaşı : 29
Saltanatının sonu : 28 Temmuz 1402
Tahttan ayrılma sebebi : Tutsaklık
Saltanatının süresi : 13 yıl 1 ay
Ölüm tarihi : 9 Mart 1403
Ölüm sebebi : İntihar
Öldüğü yer : Akşehir
Gömülü olduğu yer : Bursa, Yıldırım Bayezid Camii yanındaki türbesinde.
Devri : Kuruluş devr
i

Dönemin olayları

Şehzade Yıldırım Bayezid (I. Bayezid), devlet erkânı tarafından savaş meydanında Osmanlı hükümdarı ilân edildi.-1389

Yıldırım Bayezid’in ağabey’i Şehzade Yakup, bir saltanat kavgasını önlemek amacıyla Kosova’da idam edildi.-1389

Yıldırım Bayezid’in en küçük oğlu Çelebi Sultan Mehmet (I. Mehmet) doğdu.-1389

Sırbistan, Osmanlı Devletine bağlandı; Kosova zaferinden sonra Sırp Kralı Lazar’ın oğlu Etiyen (Stefan), Yıldırım Bayezid tarafından Sırbistan tahtına oturtuldu ve dostluk anlaşması imzalandı. Kral Etiyen, kız kardeşini padişaha eş olarak takdim etti.-1389

Bulgaristan ve Bosna toprakları fethedildi.-1389

Yıldırım Bayezid’in ilk Anadolu seferi: Osmanlılara karşı ittifak kuran Saruhan, Aydın, Germiyan, Menteşe, Hamit ve Teke beylikleri, Osmanlı hâkimiyetine alındı.-1390

Anadolu’da tek Bizans kenti olarak kalan Alaşehir fethedildi.-1390

Yıldırım Bayezid, Sırp prensesi Olivera ile evlendi.-1390

Çanakkale’deki Gelibolu kalesi yeniden yapılmaya ve çevreye askerî tesisler kurulmaya başlandı.-1390

İstanbul, Osmanlılar tarafından ilk kez kuşatıldı: Bizans a gözdağı vermek için yapılan ve yedi ay süren kuşatma sonunda Bizanslılardan bazı imtiyazlar elde edildi.-1391

Mora yarımadası ve Macaristan çevrelerine çeşitli akınlar yapıldı.-1391

Karaman seferi.-1391

Bizans İmparatoru V.Yuanis’in ölümü üzerine,Yıldırım Bayezid’in elinde rehine olarak bulunan oğlu II.Manuel Paleologos,Bursa’dan İstanbul’a kaçarak Bizans tahtına oturdu.-1391

Kastamonu beyliği fethedildi.-1392

Merkezi Sinop olan Candaroğulları Beyliği,Osmanlı hakimiyeti altına girdi.-1392

Antalya alınarak Hamitoğulları Beyliği’ne son verildi.-1392

Bulgaristan topraklarına hücum eden Macarlar,Niğbolu ve çevresini ele geçirdi.Yıldırım Bayezid’in buraya büyük bir kuvvet göndermesi üzerine Sigismund yönetimindeki Macarlar her şeyi bırakarak kaçtı.-1392

Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu ile Sivas yöresini elinde tutan Kadı Burhanettin komutasındaki ordu arasında Çorum yakınlarında yapılan savaşta Osmanlı ordusu yenildi. Yıldırım Bayezid’in oğlu Ertuğrul çatışmada öldü.-1392

Arnavutluk’taki İşkodra kenti işgal edildi.-1392

Şehzade Çelebi Mehmet komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Amasya’yı işgal etti.-1393

Türklerin egemenliği altındaki Bulgar krallığının başkenti olan Tırnova kalesi ele geçirildi. Böylece siyasi anlamda devam eden Bulgar krallığı tümüyle kaldırılarak Bulgaristan’ın tamamı ele geçirildi.-1393

İstanbul kuşatması sırasında Bizanslılara yardım eden Avrupa ülkeleri gemilerinin Selânik’te demirlemesi üzerine Yıldırım Bayezid, Selânik’i kuşattı. Kuşatma sonunda Selânik ele geçirildi.-1394

Selânik’ten sonra Kuzey Yunanistan’daki Yenişehir (Larisa) ve çevresi ele geçirildi.-1394

İşkodra’nın güney bölgelerine hücum eden Osmanlı kuvvetleri, Arnavutluk’taki birçok bölgeyi ele geçirdi.-1394

Yıldırım Bayezid, uzun süre abluka altında tuttuğu İstanbul’u ikinci kez kuşattı. Kış mevsiminin yaklaşması üzerine kuşatmaya son verildi.-1395

Yıldırım Bayezid, Mısır’daki Abbasî halifesine elçiler göndererek kendisine “sultan” unvanının verilmesini istedi.-1395

Niğbolu Zaferi: Niğbolu’da Haçlılarla karşılaşan Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu, Haçlı ordusunu mağlûp etti.-1396

Niğbolu Zaferi üzerine Mısır’daki Abbasî Halifesi I. Mütevekkil tarafından Yıldırım Bayezid’e “Sultan-ı İklim-i Rum” unvanı verildi.-1396

Arnavutluk topraklarına yapılan yeni akınlarda İşkodra çevresi, Kesriye, Draç ve Berat gibi kentler ele geçirildi.-1396

Karadeniz Boğazı girişindeki Şile ele geçirildi.-1396

Boğziçi’nde Göksu deresi ağzında Anadolu Hisarı’nın yapımına başlandı.-1396

İstanbul üçüncü kez kuşatıldı.-1396

Yunanistan üzerine yapılan sefer sonunda Atina ve çevresi ele geçirildi.-1397

Yunanistan topraklarında ilerleyen Osmanlı kuvvetleri, Mora üzerine yaptığı akınlardan üçüncüsünde Argos kalesini ele geçirdi.-1397

Karaman hükümdarı Alâeddin Ali Bey’in yeniden Osmanlı topraklarına saldırması üzerine savaş açan Yıldırım Bayezid, bu savaşı kazandı ve Alâeddin Ali Bey’i idam ettirerek Karamanoğulları topraklarını ele geçirdi.-1397

Karadeniz bölgesindeki Samsun, Ordu, Giresun, Çarşamba, Merzifon ve Havza’daki küçük Türk beylikleri ve ellerindeki topraklar Osmanlı yönetimine girdi.-1398

Sivas ve çevresini egemenliğinde bulunduran Kadı Burhanettin Ahmet, Karayülük diye tanınan Akkoyunlu hükümdarı Kara Osman Bey’le yaptığı savaşta öldürüldü. Yardım isteyen Sivaslıların çağrısı üzerine Akkoyunlu hükümdarını mağlûp eden Osmanlılar, tüm Sivas çevresini ele geçirdi.-1398

Memlûklere ait olan Malatya, Kâhta, Divriği ve Dulkadiroğulları egemenliğindeki Elbistan, Osmanlı kuvvetlerince ele geçirildi. Böylece Osmanlı toprakları, Fırat boylarına kadar yayılmış oldu.-1399

Bizans İmparatoru II. Manuel Paleologos, Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi hazırlamak amacıyla İtalya, Fransa ve İngiltere’ye gitti.-1399

Irak ve Azerbaycan’ı işgal ederek Osmanlı Devleti’yle komşu olan Timur ile Yıldırım Bayezid arasında, Timur’dan kaçarak Osmanlılara sığınan hükümdarlar nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlık giderek düşmanlığa dönüştü.-1399

Bursa’da Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan Ulu Camii inşaatı bitti.-1400

Dördüncü İstanbul kuşatması:Bizans imparatorunun Avrupa ülkelerini yeni bir Haçlı seferi için örgütlemeye çalışması üzerine Yıldırım Bayezid, İstanbul’u dördüncü kez işgal etti.Timur’un Anadolu’ya girmesi üzerine kuşatma kaldırıldı.-1400

Timur’un Anadolu’ya ilk hücumu: Sivas kalesini kuşatan Timur, şehri ele geçirdikten sonra yaptığı katliamda binlerce Osmanlı askerini öldürerek Sivas kalesini yerle bir etti.-1400

Sivas katliamı üzerine, Timur’un himayesindeki Erzincan’a yürüyen Yıldırım Bayezid, Erzincan beyliğini ele geçirdi ve Kemah Kalesi’ni aldı.-1401

Yıldırım Bayezid ile Timur arasında yapılan Ankara Meydan Savaşı’nda Osmanlı ordusunu yenen Timur, Yıldırım Bayezid’i esir aldı.-1402

ÇELEBİ MEHMED

Adı : Çelebi Mehmet
Doğum tarihi : 1379
Doğum yeri : Edirne
Babası : I. Bayezid
Annesi : Devletşah Valide Sultan
Amasya'da hükümdarlığını ilân ettiği tarih : Ağustos, 1402
Amasya ve Bursa'da hükümdarlığını ilân ettiği tarih : 1404 (806)
Edirne'de tahta çıktığı tarih (Fetret devrinin sonu) : 5 Temmuz 1413
Tahta çıktığında yaşı : 26
Saltanatının sonu : 26 Mayıs 1421
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 7 yıl, 11 ay
Ölüm tarihi : 26 Mayıs 1421
Ölüm sebebi : Dizanteri-zehir (?)-felç (?)
Öldüğü yer : Edirne
Gömülü olduğu yer : Bursa, Yeşil türbe
Valilikleri : Amasya (1393-?)
Devri : Fetret devri

Dönemin olayları

Yıldırım Bayezid’in oğullarından Şehzade Süleyman Çelebi Edirne’de; Mehmet Çelebi Amasya’da ve İsa Çelebi Balıkesir ve Bursa yöresinde padişahlığını ilân etti. Böylece Osmanlı toprakları üç hükümetli bir idare altına girmiş oldu.-1402

Timur kuvvetleri, ele geçirdiği Bursa ve İznik’i yağma ederek ateşe verdi ve buradaki halkın büyük bir kısmını kılıçtan geçirdi.-1402

Timur, Osmanlıların ele geçirdiği Anadolu beyliklerinin topraklarını eski sahiplerine ve vârislerine iade etti.-1402

Rodos şövalyelerinin elinde bulunan İzmir kalesi ve limanı Timur tarafından fethedilerek Aydınoğulları’na verildi.-1402

Timur tarafından tutsak edilen Yıldırım Bayezid, Akşehir’de öldü.-1403

Timur ve ordusu, her yeri yağmalayarak ve yakıp yıkarak Anadolu’dan çekildi.-1403

Amasya’da hükümdar olan Yıldırım Bayezid’in küçük oğlu Mehmet Çelebi, yönetimleri Timur tarafından Türkmen beylerine bırakılan Niksar, Tokat, Şarkîkarahisar ve Sivas’ı kendi topraklarına kattı.-1403

Edirne’de hükümdarlığını ilan eden Süleyman Çelebi (Emir Süleyman) ile Bizans İmparatoru Manuel Paleologos arasında İstanbul Antlaşması imzalandı. Buna göre; İstanbul önlerinden Selânik’e kadar uzanan Ege sahil bölgesi ile Varna’ya kadar uzanan Karadeniz sahil bölgesi, Bizans İmparatoru’na bırakıldı. Amasya’da hükümdarlığını ilan etmiş bulunan Mehmet Çelebi, Sivas yöresini ele geçirdikten sonra Bursa, Balıkesir ve çevresini kendi topraklarına kattı.-1403

Mehmet Çelebi, kendisine hücum eden büyük kardeşi İsa Çelebi’yi Ulubat’ta yapılan savaşta mağlûp edip öldürttü.-1405

Saruhan ve çevresi Mehmet Çelebi tarafından ele geçirildi.-1405

Timurlenk öldü.-1405

Edirne’de hükümdarlığını ilan eden Süleyman Çelebi, kuvvetleriyle birlikte Bursa’ya geldi ve şehri ele geçirdi. Bursa’ya sahip olan, ancak ağabeyinin ordusuna karşı koyacak gücü olmayan Mehmet Çelebi, Bursa’yı terk ederek şehri ve hükümdarlığı büyük kardeşi Süleyman çelebi’ye bıraktı.-1406

Süleyman Çelebi’nin sadrazamı Çandarlı Ali Paşa öldü. Babası Çandarlı Hayrettin Paşa’nın 1387’de ölümünden sonra I. Murat, Yıldırım Bayezid ve Fetret Devri’nde Süleyman Çelebi’ye sadrazamlık yapan Çandarlı Ali Paşa, İznik’e gömüldü.-1406

Osmanlı tahtını ele geçirmek için mücadele eden Musa çelebi, Rumeli’ye geçti. Süleyman Çelebi’de bu harekâtı önlemek amacıyla Bursa’da Edirne’ye geldi.-1406

Süleyman Çelebi tarafından Bursa’da inşa ettirilen Yıldırım Bayezid Türbesi’nin yapımı tamamlandı.-1407

Süleyman Çelebi ile Venedik Cumhuriyeti arasında dostluk antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre; Venedik Cumhuriyeti’nin, Arnavutluk sahilindeki topraklarının emniyeti karşılığı olarak Osmanlı padişahına yıllık 1600 duka haraç vermesi kararlaştırıldı.-1408

Dönemin büyük şairi Süleyman Çelebi, Bursa’da, günümüzde de okutulmakta olan dinî edebiyatımızın “Mevlid” manzumesini tamamladı.-1409

Emir Süleyman (Süleyman Çelebi) vefat etti.-1410

Rumeli’de Osmanlı tahtına Musa Çelebi çıktı.-1411

Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin kadıaskerliğe tayin edildi.-1411

Musa Çelebi’nin, Bizans İmparatoru Manuel’e bir elçi göndererek 1402’den beri verilmemiş haraçları istemesi üzerine Bizans ile Emir Süleyman Çelebi zamanında imzalanan antlaşma bozuldu.-1411

Mehmet Çelebi ile Bizans imparatoru arasında ittifak antlaşması imzalandı.İmparator, Mehmet Çelebi kuvvetlerini İstanbul Boğazı’ndan Rumeli’ye geçirmeyi taahhüt etti.-1411

İstanbul’u kuşatan Musa Çelebi, Mehmet Çelebi’nin Rumeli’ye geçmesi üzerine kuşatmayı kaldırdı.-1412

Kardeşini tahtan indirmek üzere Rumeli’ye geçen Mehmet Çelebi kuvvetleriyle Musa Çelebi kuvvetleri, Çamurluova bölgesinde karşılaştı. Yapılan savaşta mağlûp olan Musa Çelebi öldürüldü. Çelebi Mehmet’in yönetimi ele geçirmesiyle 11 yıl süren Fetret Devri sona erdi. Böylece Mehmet Çelebi, Anadolu ve Rumeli’deki bütün Osmanlı topraklarını egemenliği altına aldı.-1413

Divan şairlerinden Ahmedî öldü.-1413

İktidar mücadelesini kazanan Mehmet Çelebi (I. Mehmet), Edirne’de tahta çıktı.-1413

Büyük bir alim olmasına rağmen fikirleri ile Anadolu’daki Türk ve Müslüman camiası için tehlikeli görülen kadıasker Simavnalı Şeyh Bedrettin Mahmut azledildi ve İznik’te sürgün olarak oturmaya mahkûm edildi.-1413

Karamanoğlu Mehmet Bey, Bursa’yı kuşattı. İvaz Paşa tarafından savunulan kenti ele geçiremeyen Karamanoğlu Mehmet Bey, şehrin kenar mahallelerini yıkarak geri çekildi.-1414

Karamanoğlu tarafından kışkırtılan Aydınoğlu Cüneyt Bey isyan etti. Çelebi Sultan Mehmet, üzerine asker gönderince aman dileyip affedildi. Böylece İzmir kenti dışında bütün İzmir ve Aydın bölgesi Osmanlı topraklarına katılmış oldu.-1414

Çelebi Sultan Mehmet, Karaman seferine çıktı. Konya ele geçirildi ve esir düşen Karamanoğlu Mehmet Beyle oğlu Mustafa Bey affedildi. Yapılan antlaşmayla Akşehir ve Ilgın, Karamanoğullarından alınarak Çelebi Sultan Mehmet’in dostu ve müttefiki Germiyanoğlu Yakup Bey’in topraklarına katıldı.-1415

Karamanoğlu Mehmet Bey, Çelebi Mehmet’in Rumeli’de Musa Çelebi ile savaşmasını fırsat bilerek, Osmanlı topraklarına saldırmıştı. Çelebi Mehmet, Rumeli’de duruma hâkim olduktan sonra Anadolu’ya geçti. Cüneytoğullarından İzmir’i aldıktan sonra, Karamanoğulları üzerine yürüdü. Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir alındı. Karamanoğlu Mehmet, yaptığı üç savaşı da kaybettikten sonra barış istedi.-1415

Osmanlılarla Venedikliler arasında ilk deniz savaşı: Gelibolu’da yapılan bu savaş sonunda Osmanlıların 27 gemisi Venediklilerin eline geçti.-1416

Çelebi Sultan Mehmet’in Eflâk Seferi.-1416

Aydınoğlu Cüneyt Bey, Niğbolu beyliğine atandı.-1416

Çankırı, Tosya ve Kalecik dolayları Candaroğullarından alındı.-1416

Arnavutluk’taki Avlonya kenti feshedildi.-1417

Çelebi Sultan Mehmet, 14 yaşındaki büyük oğlu Şehzade Murat’ı (geleceğin II. Murat’ı) Amasya valiliğine tayin etti.-1417

Samsun Seferi:Bir kısmı Ceneviz kolonisinin bir kısmı da İsfendiyaroğlu Hızır Bey’in elinde olan Samsun, Osmanlı topraklarına katıldı.-1418

Bursa’da Yeşil Cami adıyla anılan Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin yapımı tamamlandı.-1419

Timur’un saldırıları sırasında Bizanslılar tarafından ele geçirilen Darıca, Hereke, Gebze, Pendik ve Kartal gibi sahil kasaba ve kaleleri ikinci defa fethedildi.-1419

Düzmece Mustafa olayı.-1419

Şeyh Bedrettin’in önderliğinde Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal kuvvetleri, toprak ve vergi düzeninin bozukluğu sebebiyle ayaklandı. Anadolu’daki ilk toplumsal içerikli bu ayaklanma güçlükle bastırılabildi ve Şeyh Bedrettin, Serez’de asıldı.-1420

Edirne’de katıldığı bir av sırasında kalp krizi geçiren Çelebi Sultan Mehmet öldü.Çelebi Sultan Mehmet’in ölümü, halk ve asker arasında karışıklık çıkmaması için duyurulmadı. Şehzade Murat’ın Amasya’dan gelmesine değin yaklaşık 40 gün ölümü herkesten gizlendi.-1421

II. MURAD

Adı : II. Murat
Doğum tarihi : 1404
Doğum yeri : Amasya
Babası : I. Mehmet
Annesi : Emine Hatun (Dulkadirli)
Tahta çıktığı tarih : 5 Temmuz 1421
Tahta çıktığında yaşı : 17 yaş, 1 ay
Saltanatının sonu : 1 Aralık 1444
Tahttan ayrılma sebebi : II. Mehmet lehine feragat
Saltanatının süresi : 23 yıl, 5 ay
İkinci defa tahta çıktığı tarih : 1446
Tahta çıktığında yaşı : 42 yaş, 3 ay
Saltanatının sonu : 3 Şubat 1451
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanat süresi : 4 yıl, 5 ay
Ölüm tarihi : 3 Şubat 1451
Ölüm sebebi : Felç
Öldüğü yer : Edirne
Gömülü olduğu yer : Bursa, Muradiye Camii yanında kubbesinin üzeri açık olan türbesinde.
Valilikleri : Amasya
Devri : Kuruluş devri

Dönemin olayları

İkinci Murat, Bursa’da tahta çıktı.-1421

Şehzade Mustafa Çelebi olayı.-1421

II. Murat’la amcası Şehzade Mustafa Çelebi arasındaki Ulubat savaşı.-1422

İstanbul kuşatması.-1422

Dinî edebiyatımızım şaheserlerinden “Mevlid” manzumesinin yazarı Süleyman Çelebi, Bursa’da öldü.-1422

Osmanlı topraklarına akınlar yapan ve çeşitli huzursuzlukların kaynağı haline gelen Eflâk, Arnavutluk ve Mora üzerine seferler düzenlendi.-1423

Candaroğlu İsfendiyar Bey’in Osmanlı hâkimiyetini kabulü.-1424

Almanya ve Macaristan’la iki yıl için mütareke imzalandı. 1411’de Almanya imparatorluğuna seçilen Macar Kralı Sigismund, on dört yıl sonra tebrik edildi.Kendisine hediye olarak kıymetli Türk halıları ve kumaşları gönderildi; imparator da altın kabzalı bir kılıç, atlar ve kumaşlar yolladı.-1425

Aydınoğlu Cüneyt Bey yakalandı ve idam edildi.-1425

II. Murat tarafından varlığına son verilen Menteşe Beyliği toprakları Osmanlı hâkimiyetine geçti.-1425

Teke Beyliği işgal edildi.-1426

Germiyanoğlu beyi II. Yakup öldü. Bıraktığı vasiyetname gereği, ülke toprakları, varis olarak gösterdiği II. Murat’a verilerek Osmanlı hakimiyetine girdi.-1427

Bayramîliğin kurucusu Mutasavvıf Hacı Bayram Veli, Ankara’da öldü.-1429

Sadrazam Çandarlı İbrahim Paşa öldü.-1429

Din alimlerinden Mutasavvıf Emir Sultan, Bursa’da öldü.-1429

Venediklilerin eline geçmiş bulunan Selânik, üçüncü kez ele geçirildi.-1430

Divan edebiyatının önemli şairlerinden Şeyhî öldü.-1431

İtalyan beylerinin hâkimiyeti altındaki Yahya halkı, II. Murat’a başvurarak özgürlüklerine dokunulmaması koşuluyla kenti Osmanlı idaresine teslim ettiler.-1431

Geleceğin İstanbul Fatihi Şehzade Mehmet (Fatih Sultan Mehmet), Edirne’de doğdu.-1432

Osmanlılar aleyhine Macaristan ve Eflâk hükümetleriyle işbirliği yapan ve Osmanlı topraklarına saldıran Karamanoğlu İbrahim Bey, Konya’da mağlûp edildi.Yenilen İbrahim Bey, İçel’in dağlık bölgelerine kaçtı.-1435

Sırp Kralı Yorgi Brankoviç, güzelliğiyle meşhur kızı Prenses Mara’yı II. Murat’a eş olarak sundu ve Sırp Krallığı, Osmanlı Devleti’ne bağlandı.-1435

Edirne’de Muradiye Camii yapıldı.-1436

Evrenosoğlu Ali Bey’in kumandasında Macaristan’a bir akın düzenleyen Türk akıncıları, Trasilvanya’ya kadar ilerlediler.-1437

II. Murat, Macar kralı ile ittifak yapan Sırp Kralı Jorj Brankoviç’in oturduğu başkent Semendire’yi fethetti. Kızı Mara’yı II. Murat’a vererek akraba olan Brankoviç ise yenilgi üzerine Macaristan’a kaçtı.-1439

Belgrad kuşatması:Osmanlı ordusu ile Sırp ordusu arasında yapılan savaşlarda bir netice alınamadı ve altı ay süren kuşatma, bir sonuç alınamadan kaldırıldı.-1441

Transilvanya prensi ve Macar ordusu Başkumandanı Jan Hunyat (Hunyadi Yanoş), Mezid Bey kumandasında Transilvanya’ya giren Türk akıncılarını Hermanstad (Erdel) önünde mağlûp etti. Mezid Bey ve oğluyla birlikte 20.000 Türk akıncısı öldürüldü.-1442

Jan Hunyat (Hunyadi Yanoş), Hermanstad (Erdel) yenilgisinin intikamını almak için sefer düzenleyen Hadım Lala Şahabettin Şahin Paşa komutasındaki 40.000 kişilik Osmanlı ordusunu Vegas’da yapılan savaşta ikinci kez mağlûp etti.-1442

Karamanoğlu Seferi.-1443

Avrupa ülkelerini harekete geçirip Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi düzenleyen Jan Hunyat (Hunyadi Yanoş), Sofya yakınlarındaki İzladi Derbendi ve Niş yakınlarındaki Morova’da yapılan savaşlarda Osmanlı ordusunu mağlûp etti.-1444

Edirne-Segedin Antlaşması.-1444

II. Murat padişahlıktan çekildi.-1444

Varna Savaşı kazanıldı (10 Kasım 1444).-1444

Yeniçerilerin başlattığı Buçuktepe İsyanı üzerine II. Mehmet tahttan çekildi ve babası II. Murat yeniden tahta çıktı.-1445

İkinci kez tahta çıkan II. Murat, Mora şehirlerini geri alan Prens Constanios’a karşı Mora seferine çıktı. Savaşta yenilen Mora despotu haraca bağlandı ve Mora kentleri tekrar Osmanlı egemenliğini altına girdi.-1446

II. Murat, Arnavutluk kraliyet ailesinden İskender Bey’in isyan etmesi üzerine Arnavutluk’a bir sefer düzenledi. Kroya (Akçahisar) Kalesi kuşatıldı ve yeni bir Haçlı seferi tehlikesi üzerine kuşatma yarım bırakıldı.-1447

İkinci Kosova Savaşı.-1448

Arnavutluk’ta isyan eden İskender Bey’e karşı ikinci bir Arnavut seferi düzenlendi. Berat kenti ele geçirildi. Kroya (Akçahisar) Kalesi ikinci kez kuşatıldıysa da alınamadı.-1450

Bir felç geçiren II. Murat, Edirne’de öldü. Bursa’ya nakledilen cenazesi, kendisinin yaptırdığı Büyük Cami’nin yanındaki türbesine defnedildi.-1450

FATİH SULTAN MEHMED

Adı : Fatih Sultan Mehmed
Doğum tarihi : 30 Mart 1432
Doğum yeri : Edirne
Babası : II. Murat
Annesi : Hümâ Hatun
Aşiret olduğu tarih : 1 Aralık 1444
Birinci kez tahta çıktığı tarih : 1 Aralık 1444
Tahta çıktığında yaşı : 12 yaş, 8 ay
Tahttan ayrılma sebebi : Babası lehine terk
Saltanatının süresi : 1 yıl, 9 ay
İkinci kez tahta çıktığı tarih : 18 Şubat 1451
Tahta çıktığında yaşı : 18 yaş, 11 ay
Tahttan ayrılma sebebi : Oğlu Orhan lehine feragat-ölüm (?)
Saltanatının sonu : 3 Mayıs 1481
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanat süresi : 30 yıl, 3 ay
Ölüm tarihi : 3 Mayıs 1481
Ölüm sebebi : Nikris-şeker-zehir (?)
Öldüğü yer : Gebze-Hünkâr çayırı
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Fatih Camii mihrabı önündeki türbesinde.
Valilikleri : Amasya (1437-1439); Manisa (1439-1444, 1446-1451)
Devri : Kuruluş devri

Dönemin olayları

Geleceğin Fatih Sultan Mehmet’i II. Mehmet, babası II. Murat’ın ölümü üzerine Edirne’de tahta çıktı.-1451

II. Murat’ın cenazesi Bursa’ya nakledilerek kendisinin yaptırdığı Muradiye Camii’nin yanındaki türbesine gömüldü.-1451

II. Mehmet’in çok küçük yaştaki kardeşi Şehzade Ahmet, “Nizam-ı Âlem” için boğularak öldürüldü. Bu tarihten sonra Kanunname-i Âl-i Osman’a, şehzadelerin saltanat kavgalarına son vermek amacıyla öldürülmesinin yasalara uygun olduğunu belirten bir madde kondu.-1451

Dinî edebiyatın Mevlid gibi bestelenerek okunan eserlerinden biri olan Muhammediye yazarı Yazıcıoğlu Mehmet Efendi, Gelibolu’da öldü.-1451

Karamanoğlu İbrahim Bey’in Osmanlı topraklarına saldırması üzerine II. Mehmet, Karaman seferine çıktı. Barış isteyen Karamanoğlu İbrahim Bey’in teklifi kabul edildi.-1451

II. Mehmet, Bizans’a gelecek yardımları önlemek ve İstanbul’u kuşatmada üst olarak kullanacağı Rumeli Hisarı’nın yapımına başladı.-1452

Rumeli Hisarı’nın yapımına engel olamayan Bizans İmparatoru, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti ve sur kapılarını ördürerek kapattı.-1452

2 Nisan: II. Mehmet’in, Edirne’de döktürdüğü ve Şubat ayında yola çıkan “Şahi” adı verilen büyük top İstanbul önlerine getirildi.-1453

5 Nisan: Bizanslılar, gemilerin girmesini önlemek amacıyla İstanbul halicine zincir gerdiler.-1453

6 Nisan: İstanbul kuşatması başladı.-1453

12 Nisan: Osmanlı donanması Dolmabahçe önlerine demirledi.-1453

18 Nisan: İstanbul çevresindeki adalar fethedildi.-1453

20 Nisan: Bizans’ın yardımına gelen 5 gemi Osmanlı donanmasından kurtulup Haliç’e girdi.-1453

22 Nisan: Osmanlı donanmasına ait gemiler karadan taşınarak Haliç’e indirildi.-1453

23 Nisan: Osmanlı askerleri Haliç’te köprü kurdu. Bizans imparatoru, II. Mehmet’e barış teklifinde bulundu.-1453

18 Mayıs: Kuşatmada önemli rol oynayan tekerlekli kule, surların önünde kullanıldı.-1453

28 Mayıs: II. Mehmet, genel saldırıdan önce Bizans imparatoruna, teslim olması teklifinde bulundu.-1453

29 Mayıs: Genel saldırıya geçen Türk kuvvetleri, sabah saatlerinde İstanbul’u fethetti. Fethi gerçekleştiren ve bundan böyle Fatih Sultan Mehmet olarak anılacak olan II. Mehmet, İstanbul’a girdi. İstanbul başkent oldu.-1453

1 Haziran:Bizans’ın en önemli eserlerinden Ayasofya Kilisesi, camiye dönüştürüldü. Bizanslılarla anlaştığı öne sürülerek azledilen Sadrazam Çandarlı Halil Paşa idam edildi.Yerine Mahmut Paşa getirildi.-1453

Fatih Sultan Mehmet, yeni bir Rum Ortodoks patrik tayin etti.-1453

İstanbul Beyazıt’ta şimdiki üniversite binasının bulunduğu yerdeki Eski Saray’ın yapımı tamamlandı.-1454

Birinci Sırbistan seferi.-1454

İkinci Sırbistan seferi.-1455

Arnavutluk’ta Berat zaferi.-1455

Üçüncü Sırbistan Seferi ve Belgrad Kuşatması.-1456

Belgrad kuşatmasında yaralanan Sırp Hükümdarı Hunyadi Yunoş öldü (11 Ağustos).-1456

Cenevizlilere ait olan Enez ve Ege adalarından Semadirek ve Taşoz fethedildi.-1456

Birinci Mora Seferi ve Atina’nın fethi.-1458

Sırbistan’da çıkan karışıklıklar üzerine bu ülkeye sefer yapıldı ve Semendire kuşatıldıysa da alınamadı.-1458

İstanbul surlarının Yedikule kısmında iki yeni sur ve kulelerin inşaatı tamamlandı.-1458

Semendire Savaşı.-1459

Eyüp Camii ve türbesinin inşaatı tamamlandı.-1459

Din bilgini ve Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemsettin öldü.-1459

İkinci Mora Seferi.-1460

Cenevizlilerin egemenliğindeki Amasra fethedildi.-1461

Sinop ve çevresine egemen olan İsfendiyaroğulları Beyliği, Osmanlı topraklarına katıldı.-1461

Trabzon Rum İmparatorluğu fethedildi.-1461

Midilli Adası fethedildi.-1462

Eflâk prensliği, Osmanlılara bağlı bir eyalet haline getirildi.-1462

İstanbul’daki Fatih Camii’nin inşaatına başlandı.-1463

Bosna ve Hersek krallığı fethedildi.-1463

Karada ve denizde 16 yıl sürecek Osmanlı-Venedik savaşı başladı.-1463

Karamanoğlu İbrahim Bey’in ölmesi üzerine çocukları arasında taht mücadelesi başladı.-1464

Arnavutluk üzerine sefere çıkan Fatih Sultan Mehmet, Elbasan kalesini yaptırdı ve Akçahisar hariç tüm Arnavutluk’u ele geçirdi.-1466

Karamanoğlu toprakları Osmanlılara katıldı.-1466

Sadrazam Mahmut Paşa azledildi ve yerine Mehmet Paşa sadrazam oldu.-1466

Arnavutluk hükümdarı İskender Kastriyoti öldü.-1468

Fatih Sultan Mehmet’in 9 yaşındaki oğlu Şehzade Cem, Kastamonu valiliğine tayin edildi.-1468

Karamanoğullarının İçel’deki kuvvetlerine karşı sefere çıkan Rum Mehmet Paşa , Ermenek, Aksaray ve İçel’i aldıktan sonra Silifke civarında yenilgiye uğrayınca sadrazamlıktan azledildi. Yerine İshak Paşa getirildi.-1469

Venediklilerin egemenliğindeki Eğriboz adası fethedildi.-1470

Fatih Camii inşaatı tamamlandı.-1470

Sadrazam İshak Paşa, Karamanoğulları beyliğine karşı sefere çıktı. Niğde, Üçhisar ve Ortahisar kaleleri ele geçirildi.-1470

Gedik Ahmet Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerince kuşatılan Alâiyye (Alanya) beyliği ele geçirildi.-1471

Venediklilerle yaptığı anlaşmaya güvenen Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan, yeğeni Yusufça Mirza komutasındaki askerleriyle Karamanoğlu topraklarını eski sahiplerine geri vermek amacıyla Osmanlı ordusuna saldırdı. Yapılan savaşta Gedik Ahmet Paşa kuvvetleri yenildi.-1472

Fatih Sultan Mehmet, Konya’da valilik yapan Şehzade Mustafa’yı Yusufça Mirza kuvvetleri üzerine göndererek yenilginin öcünü almasını istedi.Beyşehir Gölü yakınlarındaki Kıreli’de yapılan savaşta Osmanlı ordusu, Yusufça Mirza’yı yendi ve esir aldı.-1472

Topkapı Sarayı’nın (o zamanki adıyla Yeni Saray) yapımına başlandı.-1472

Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı çevresindeki Çinili Köşk inşaatı bitti.-1472

Murat Paşa tarafından yaptırılan İstanbul Aksaray’daki Murat Paşa Camii ve külliyesi inşaatı tamamlandı.-1472

Otlukbeli Savaşı (11 Ağustos).-1473

Akkoyunlularla ittifak yapan Venedik, Papalık ve Rodos şövalyelerinin gemilerinden oluşan bir donanmayla Antalya, İzmir ve Midilli limanlarına saldırarak her tarafı yakıp yıktılar.-1473

Kastamonu valiliği yapmakta olan Şehzade Cem, Şehzade Mustafa’nın ölümü nedeniyle boşalan Karaman (Konya) valiliğine tayin edildi.-1474

Osmanlı ordusu, Venediklilerin elinde bulunan İşkodrayı kuşattı.Üç buçuk ay süren kuşatma sonunda çok kayıp verildiği için kent ele geçirilemedi ve kuşatma kaldırıldı.-1474

Otlukbeli Savaşı’ndan sonra azledilen Sadrazam Mehmet Paşa idam edildi, yerine Gedik Ahmet Paşa tekrar sadrazam oldu.-1474

Fatih Döneminin ünlü astronomu ve matematikçisi bilgin Ali Kuşçu, İstanbul’da öldü (16 Aralık).-1474

Sadrazam Mahmut Paşa tarafından yaptırılan İstanbul Mahmutpaşa semtindeki Mahmut Paşa Camii ve külliyesinin yapımı tamalandı.-1474

Osmanlıların Boğdan adını verdikleri Romanya’daki Moldova prensliğine hücum eden Osmanlı ordusu yenilgiye uğradı ve büyük kayıplar verdi.-1475

Kırım’daki karışıklıklar üzerine gönderilen Osmanlı donanması buradaki Kefe kalesini ve çevresini ele geçirdi. Böylece Kırım Hanlığı, Osmanlı yönetimi altına girmiş oldu. Kırım Hanlığına da Mengi Giray getirildi.-1475

Fatih Sultan Mehmet’in Boğdan seferi.-1476

Arnavutluk üzerine sefer yapmaktan kaçınan Arnavut asıllı sadrazam Gedik Ahmet Paşa, azledildi ve hapse atıldı. Yerine Karamanî Mehmet Paşa getirildi.-1477

Venediklilerin elinde olan Kuzey Yunanistan’daki İnebahtı (Leponto) kalesi kuşatıldıysa da ele geçirilemedi.-1477

Arnavutluk’taki Akçahisar (Kroya) kalesi, on üç aylık bir kuşatma sonunda fethedildi (16 Haziran).-1478

Fatih Sultan Mehmet, Akçahisar’dan sonra İşkodra’yı kuşattı. Üç ay süren kuşatma sırasında çevredeki kaleler fethedildiyse de kışın yaklaşması nedeniyle çevrede bir kuvvet bırakılarak kuşatmaya son verildi.-1478

Tutuklanarak Rumeli Hisarı’na hapsedilen eski sadrazam Gedik Ahmet Paşa affedilerek Selânik’e tayin edildi.-1478

Osmanlı-Venedik barışı.-1479

Yunanistan’ın batı sahilindeki Levkas (Aya Mavri), Kefalonya ve Zenta adaları Gedik Ahmet Paşa yönetimindeki Osmanlı donanması tarafından zaptedildi.-1479

Fatih Sultan Mehmet’in Venedikten bir ressam gönderilmesini istemesi üzerine seçilen İtalyan ressam Gentile Bellini İstanbul’a geldi.-1479

İtalya seferi ve Otranto limanının fethi.-1480

Rodos kuşatması.-1480

Osmanlı Devleti’nde adalet işlerine bakan kazaskerlik makamı, Anadolu ve Rumeli kazaskerliği adıyla ikiye ayrıldı.-1480

Doğuya Doğru bir sefere çıkan Fatih Sultan Mehmet, Maltepe yakınlarındaki Hünkâr çayırında hastalanarak öldü (3 Mayıs).-1481

II. BEYEZİD

Adı : II. Beyezid
Doğum tarihi : Ocak 1448
Doğum yeri : İstanbul
Babası : II. Mehmet
Annesi : Gülbahar Valide Sultan (Dulkadirli)
Tahta çıktığı tarih : 4 Mayıs 1481
Tahta çıktığında yaşı : 33 yaş 4 ay
Saltanatının Sonu : 24 Nisan 1512
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 22 yıl
Ölüm tarihi : 26 Mayıs 1512
Ölüm sebebi : İntihar (rivayet)
Öldüğü yer : Çorlu dolayında, Dimetoka'ya giderken
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Bayezid Camii mihrabı önündeki türbesi
Devri : Yükselme devri

Dönemin olayları

Fatih Sultan Mehmet’in ölümü üzerine oğulları II. Bayezid ve Cem Sultan arasında iktidar mücadelesi başladı.-1481

II. Bayezid, valilik yapmakta olduğu Amasya’dan İstanbul’a gelip tahta çıktı (21 Mayıs).-1481

II. Bayezid kuvvetlerini Bursa’da yenen Şehzade Cem’de Bursa’da tahta çıktı (28 Mayıs).-1481

II. Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu ile Şehzade Cem’in kuvvetleri arasında Bursa yakınlarındaki Yenişehir’de yapılan savaşta yenilen Cem Sultan önce Konya’ya, ardından da Mısır’a kaçtı.-1481

İtalya topraklarından Otranto’yu işgal eden Gedik Ahmet Paşa’nın, Fatih’in ölümü üzerine İstanbul’a çağrılmasından sonra bir saldırı düzenleyen İtalyanlar kaleyi geri aldı.-1481

Kahire’de Memlûklere sığınan Cem Sultan, Karamanoğullarının daveti üzerine Anadolu’ya geçti ve Konya’da Osmanlı ordusuyla yaptığı savaşlarda mağlûp oldu ve önce Rodos’a, ardından da Fransa’ya gitti.-1482

II. Bayezid, Cem Sultan’la mücadelesinde kendi yanında olan, ancak Cem’den yana olduğundan kuşkulandığı Sadrazam Gedik Ahmet Paşa’yı idam ettirdi (18 Kasım).-1482

Osmanlı-Venedik barış antlaşması yenilendi.-1482

II. Bayezid Morova seferine çıktı.-1483

Cem Sultan olayları nedeniyle ihmal edilen Hersek’te başlayan karışıklıklar üzerine Hersek yeniden işgal edildi.-1483

Karamanoğlu Kasım Bey’in ölümü üzerine yönetimindeki İçel Beyliğine Mahmut Bey getirildi.-1483

II. Bayezid, Boğdan (Moldova) üzerine sefere çıktı.Tuna üzerindeki Kilya (Kili) kalesi ve Akkerman kaleleri fethedildi. Bu seferde Kırım ordusu, Osmanlı ordusu yanında yer aldı.Boğdan’ın fethi ile Karadeniz’in kuzeybatı ve güney kıyıları Osmanlı hakimiyeti altına girmiş oldu.-1484

Osmanlı Devleti ile Mısır’daki Memlûkler arasındaki altı yıl sürecek olan savaş başladı.-1485

İstanbul’daki Davut Paşa Külliyesinin yapımı tamamlandı.-1485

Osmanlılar ile Memlûkler arasında Adana’da yapılan savaşta Osmanlı ordusu yenildi. Komutan Hersekzade Ahmet Paşa esir alınarak Kahire’ye götürüldü.Tarsus ve Adana, Memlûklerin eline geçti.-1486

Tanrısal aşkı dile getiren Tazarruname yazarı, matematikçi, bilgin ve sadrazam Sinan Paşa öldü.-1486

II. Bayezid tarafından Amasya’da yaptırılan II. Bayezid Camii inşaatı tamamlandı.-1486

İstanbul Yedikule’deki Studios Manastırı’nın bir parçası olan Ayios loannes Prodromos (Vaftizci Yahya) Kilisesi, kiliseden camiye çevrilerek İmrahor Camii adıyla ibadete açıldı.-1486

II. Bayezid tarafından Edirne’de yaptırılan II. Bayezid Camii ve külliyesi inşaatı tamamlandı.-1487

Memlûk kuvvetleriyle Osmanlı ordusunun Tarsus-Adana arasındaki Ağaçayırı’nda yaptıkları savaşta Osmanlı ordusu mağlûp oldu.-1488

Rodos şövalyeleri tarafından Papalık mak***** satılan Cem Sultan, Fransa’dan Roma’ya gönderildi.-1488

Osmanlı şeyhülislâmlarından, Fatih’in hocası Molla Gürani İstanbul’da öldü.-1488

İstanbul’daki ilk büyük şiddetli depremde birçok ev yıkıldı (16 Ocak).-1489

Memlûkler tarafından kuşatılan Adana teslim oldu.-1489

II. Bayezid tarafından Çorum-Osmancık arasında yaptırılan II. Bayezid köprüsü inşaatı tamamlandı.-1489

Osmanlı Devleti ile Lehistan (Polonya) arasında barış antlaşması imzalandı.-1490

Dulkadiroğlu Beyliği’nin de Memlûkler yanına geçmesiyle oluşan ordu ile Osmanlı kuvvetleri arasında Kayseri’de yapılan savaşta Osmanlı ordusu mağlûp oldu.-1490

II. Bayezid’in hazinedarbaşısı tarafından İstanbul Divanyolu’nda yaptırılan Firuzağa Camii inşaatı tamamlandı.-1490

Osmanlı Devleti ile Mısır’daki Memlûk Devleti arasında altı yıl devam eden savaş, Kahire’de yapılan barış antlaşmasıyla son buldu. Her iki taraf için de büyük kayıplara neden olan bu savaşlar, Tunus beyinin aracılığı ile sona erdi. Osmanlılar, bu savaşlarda ele geçirmiş oldukları Çukurova yöresini (Mekke ve Medine evkafına ait olması nedeniyle) Memlûklere bıraktılar.-1491

İstanbul Tünel’de Galip Dede Dergâhı olarak da anılan Galata Mevlevihanesi inşaatı bitti.-1491

Macaristan seferi ve Belgrad kuşatması.-1492

Bosna Beylerbeyi Yakup Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Hırvatistan’ın Kırbova (Adbina) bölgesinde Macarlarla yaptığı savaşta Macar ordusunu mağlûp etti ve büyük kayıp verdirdi.-1493

Napoli’ye getirilirken hastalanan Cem Sultan öldü (25 Şubat).-1495

İlk Rus elçisi İstanbul’a geldi.Ancak Mihail Pleçsef adındaki bu elçi, “görgü kurallarını bilmeyen kaba bir adam” olduğu gerekçesiyle padişah tarafından kabul edilmeden ülkesine geri gönderildi.-1495

Venediklilere bağlı bulunan Karadağ Beyliği, Osmanlı koruması altına alındı.-1497

XV. Yüzyılın en önemli divan şairlerinden Ahmet Paşa, Bursa’da öldü.-1497

II. Bayezid’e 15 yıl sadrazamlık yapan Davut Paşa azledildi. İstanbul’un bir semtine de adı verilen Davut Paşa, cami, medrese ve birçok çeşme yaptırmıştı.-1497

Azledilen Davut Paşa’nın yerine Hersekzade Ahmet Paşa getirildi.-1497

Lehistan (Polonya) Kralı Jean Arbert’in, Boğdan’a saldırması üzerine Silistre Sancakbeyi Bali Bey komutasındaki Türk akıncıları Lehistan’daki birçok kaleyi ele geçirip Varşova yakınlarına kadar sokuldular ve pek çok ganimet ele geçirdiler.-1498

Sadrazam Hersekzade Ahmet Paşa azledildi, yerine Çandarlı İbrahim Paşa tayin edildi.-1498

II. Bayezid’in Yunan Seferi.-1499

Burak Reis’in Sapienza Zaferi (28 Temmuz).-1499

Cem Sultan’ın İtalya’dan getirilen cenazesi Bursa’daki Muradiye türbesine gömüldü.-1499

Karadan ve denizden kuşatılan İnebahtı fethedildi (30 Ağustos).-1499

Venediklilere ait olan Mora yarımadasının güneyindeki Modon kenti, II. Bayezid tarafından fethedildi. Donanmanın da denizden saldırması ile Modon’dan başka Koron ve Navarin kentleri de Osmanlıların eline geçti.-1500

İstanbul’daki Bayezid Camii’nin temel atma töreni yapıldı.-1501

Midilli adasını ele geçiren Fransız donanmasına karşı saldırıya geçen Osmanlı kuvvetleri Fransızları mağlûp etti.Yenilen Fransız donanması kaçtı. Arnavutluk kıyısındaki Dıraç limanı ve kenti fethedildi.-1501

Arnavutluk kıyısındaki Dıraç limanı ve kenti fethedildi.-1501

Avarız vergisi alınmaya başlandı: Avrupa’daki Hıristiyan ittifakına karşı açılan seferlerin masraflarını karşılamak amacıyla her evden 10 akçe alınmasıyla başlayan bu vergi Tanzimat dönemine kadar devam etti.-1501

Osmanlı-Venedik Barışı imzalandı.-1502

Osmanlılarla Macarlar arasında barış anlaşması yapıldı.-1503

Sadrazam Hadem Halil Paşa azledildi; yerine ise tekrar Hersekzade Ahmet Paşa getirildi.-1503

1501 yılında temeli atılan Bayezid Camii’nin yapımı tamamlandı.-1505

İkinci kez sadrazam olan Hersekzade Ahmet Paşa azledildi ve yerine tekrar Hadım Ali Paşa tayin edildi.-1506

Divan şairlerinden Mihri Hatun, Amasya’da öldü.-1506

Bayezid Camii külliyesine bağlı olan Bayezid Medresesi açıldı.-1507

Divan şairi Necati öldü.-1508

Yusuf ile Züleyha yazarı divan şairi Hamdullah Çelebi öldü.-1508

Şehzade Korkut, Manisa’ya tayin isteğinin kabul edilmemesi üzerine Mısır’a iltica etti.-1509

İstanbul’da deprem: “Küçük Kıyamet” adı verilen deprem sonunda İstanbul yerle bir oldu (22 Ağustos)-1509

Deprem sonucu yıkılan İstanbul; Anadolu ve Rumeli’den getirilen seksen bin kişiyle yeniden inşa edildi-1510

Rumeli sancaklarından birine naklini isteyen geleceğin Yavuz Sultan Selim’i Şehzade Selim, bu isteği reddedilince, kardeşi Şehzade Ahmet’in padişah olmaması için Edirne’ye gelerek saltanatını ilan etti. 40 bin kişilik bir orduya sahip olan Şehzade Selim, Çorlu’da babası II. Bayezid ile yaptığı savaşta mağlûp oldu ve Kefe’ye kaçtı.-1511

İstanbul hükümeti tarafından tahta çağrılan Şehzade Ahmet’in yola çıkması üzerine Selim taraftarı yeniçeriler isyan etti.-1511

Saray önünde toplanan yeniçerilerin, Şehzade Selim’in başa geçmesini istemeleri üzerine Selim, tahta çağrıldı ve İstanbul’da büyük bir merasimle karşılandı.-1512

Şehzade Selim’in ve yeniçerilerin baskılarına dayanamayan II. Bayezid, tahttan çekildi ve yerine, gelecekte Yavuz Sultan Selim olarak anılacak I. Selim tahta çıktı.-1512

Yavuz Sultan Selim Halep’e girdi (28 Ağustos).-1516

YAVUZ SULTAN SELİM

Adı : Yavuz Sultan Selim
Doğum tarihi : 1470
Doğum yeri : Amasya
Babası : II. Bayezid
Annesi : Ayşe Hatun (Dulkadirli)
Tahta çıktığı tarih : 24 Nisan 1512
Tahta çıktığında yaşı : 42 yaş
Saltanatının sonu : 22 Eylül 1520
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 8 yıl, 5 ay
Ölüm tarihi : 22 Eylül 1520
Ölüm sebebi : Kanser
Öldüğü yer : Çorlu
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Sultan Selim Camii mihrabı önündeki türbesinde.
Valilikleri : Trabzon (1494-1510), Semendire (1511)
Devri : Yükselme devri

Dönemin olayları

II. Bayezid’in tahtı bırakmak zorunda kalarak ayrılması üzerine başa geçen Şehzade I. Selim (Yavuz Sultan Selim) İstanbul’da tahta çıktı.-1512
II. Bayezid’in ölümü.-1512
Anadolu’da isyan edan Şehzade Ahmet, Amasya’ya saldırdı ve kenti ele geçirerek padişahlığını ilan etti.-1512
Sadrazam Koca Mustafa Paşa idam edildi.-1512
Yavuz Sultan Selim, babaları daha önce ölmüş olan 5 yeğenini idam ettirdi.-1512
Yavuz Sultan Selim, yeniden iktidar mücadelesine başlayacağını haber aldığı kardeşi Manisa Valisi Şehzade Korkut’u idam ettirdi.-1513
Yavuz Sultan Selim’e karşı taht mücadelesine başlayan öteki kardeşi Şehzade Ahmet, Mudanya’da yapılan savaşta yenildi ve idam edilerek öldürüldü.-1513
Yavuz Sultan Selim, İran seferine çıktı (26 Mayıs)-1514
Çaldıran Savaşı: İran Hükümdarı Şah İsmail kuvvetleriyle Van Gölü’nün kuzeyindeki Çaldıran’da karşılaşan Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail kuvvetlerini mağlûp etti.-1514
Kışı Amasya’da geçiren ve tekrar İran’a yürümek isteyen Yavuz Sultan Selim’e karşı çıkan yeniçeriler isyan etti.Yavuz Sultan Selim, askeri bu isyana teşvik eden Sadrazam Ahmet Paşa’yı idam ettirdi.-1515
Amasya’dan Kemah üzerine yürüyen Yavuz Sultan Selim, Kemah ve tüm Dulkadiroğulları ülkesini Osmanlı topraklarına kattı.-1515
İran seferini tamamlayan Yavuz Sultan Selim, İstanbul’a döndü ve İran seferinde askeri kışkırtmakla suçladığı kazasker ve tarihçi Tacızade Cafer Çelebi ile Sekbanbaşı Balyemez Osman Ağa’yı idam ettirdi.-1515
Yavuz Sultan Selim’in İstanbul’a dönmesini fırsat bilen Şah İsmail yanlısı Kara Han kuvvetleri Diyarbakır’ı ele geçirdi. Bunun üzerine bu kente büyük kuvvetler gönderilmesi kararlaştırıldı. Bıyıklı Mehmet Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu, durumun kötüye gittiğini gören Kara Han’ın kaçmasıyla Diyarbakır’ı olaysız ele geçirdi.-1515
Diyarbakır’ı ele geçiren Bıyıklı Mehmet Paşa, Mardin yakınlarındaki Koçhisar’da yaptığı savaşta Şah İsmail kuvvetlerini yendi.Böylece Güneydoğu Anadolu toprakları Osmanlı Devleti’ne geçti ve Mısır’ın fethi yolu açılmış oldu (26 Nisan).-1516
Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı.-1516
Şam’a doğru harekete geçen Yavuz Sultan Selim, teslim olan Hama kentine girdi (19 Eylül).-1516
Yavuz Sultan Selim, Şam kentine girdi (27 Eylül).-1516
Sadrazam Sinan Paşa, Memlûk komutanı Canberdi Gazali komutasındaki orduyu Gazze yakınlarındaki Han Yunus’ta mağlûp etti (21 Aralık).-1516
Yavuz Sultan Selim, Kudüs’e girdi (30 Aralık).-1516
Yavuz Sultan Selim, Gazze’ye girdi (2 Ocak).-1517
Mısır seferine karşı çıkan ve orduyu Sina çölünden geçirmenin imkansız olduğunu ileri süren Sadrazam Hüseyin Paşa idam edildi.-1517
Ridaniye Savaşı (22 Ocak).-1517
Kahire’nin fethi (29 Ocak).-1517
Osmanlı topraklarına katılan Hicaz’daki “Kutsal Emanetler” Yavuz Sultan’a teslim edildi.-1517
Osmanlı donanması İstanbul’a döndü.-1517
Yavuz Sultan Selim, Mısır’dan ayrılarak Suriye’ye geçti.-1517
Mısır seferine ve fethedilen Mısır’a Çerkez Hayır Bey’in tayin edilmesine sitem eden Sadrazam Yunus Paşa’nın idam edilmesi üzerine sadrazamlığa Piri Mehmet Paşa getirildi.-1518
İki yıla aşkın bir süredir devam eden Mısır seferini başarıyla bitiren Yavuz Sultan Selim, İstanbul’a döndü. Bir süre İstanbul’da kalan padişah daha sonra Edirne’ye gitti.-1518
Anadolu’da ilk Celâli İsyanı.-1519
Cezayir beyi Barbaros Hayrettin, Yavuz Sultan Selim’e başvurarak Osmanlılara bağlanmak istediğini bildirdi. Teklifi kabul edilen Barbaros Hayrettin’e Cezayir Beylerbeyliği verildi.-1519
Yavuz Sultan Selim, büyük bir donanma yapımına kara verdi ve görevlendirdiği Piri Mehmet Paşa’dan, Haliç’te yeni bir tersane yapılmasını istedi.-1519
İstanbul’dan Edirne’ye gitmek üzere yola çıkan Yavuz Sultan Selim, sırtında çıkan çıbandan dolayı oluşan hastalığı nedeniyle Çorlu yakınlarında öldü.-1520

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Adı : Kanuni Sultan Süleyman
Doğum tarihi : 6 Kasım 1494
Doğum yeri : Trabzon
Babası : I. Selim
Annesi : Hafize (Hazfa) Valide Sultan (Türk-Kafkas)
Tahta çıktığı tarih : 30 Eylül 1520
Tahta çıktığında yaşı : 25 yaş,11 ay
Saltanatının sonu : 7 Eylül 1566
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 45 yıl, 11 ay
Ölüm tarihi : 7 Eylül 1566
Ölüm sebebi : Felç
Öldüğü yer : Zigetvar
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Süleymaniye Cami mihrabı önündeki türbesinde.
Valilikleri : Bolu (1509), Kefe (1509-1512), Manisa (1513-1520)
Devri : Yükselme devri

Dönemin olayları

Yavuz Sultan Selim’in ölümü üzerine oğlu Şehzade Süleyman (I. Süleyman-Kanunî Sultan Süleyman) İstanbul’da tahta çıktı (30 Eylül).-1520
Çorlu yakınlarında ölen Yavuz Sultan Selim’in cenazesi İstanbul’a getirilerek Fatih’te, daha sonra adına bir cami ve türbe yapılacak semte gömüldü.-1520
Kanunî’ye karşı isyan eden Şam Valisi Canberdi Gazalî, üzerine gönderilen kuvvetler tarafından mağlûp edildi ve başı kesilerek İstanbul’a gönderildi (6 Şubat).-1521
İstanbul Fatih semtinde Kanunî tarafından, babası Yavuz Sultan Selim adına yaptırılan Sultan Selim Camii’nin yapımına başlandı (17 Mayıs).-1521
Kanunî Sultan Süleyman’ın Belgrad seferi, Böğürdelen Kalesi ve Belgrad’ın fethi (29 Ağustos).-1521
Rodos üzerine bir sefere çıkan Kanunî Sultan Süleyman, Rodos’u fethetti (20 Aralık).-1522
Kanunî Sultan Süleyman’ın babası Sultan Selim adına İstanbul Fatih semtinde yaptırdığı Sultan Selim Camii ve türbesinin inşaatı tamamlandı.-1522
Rodos’u fethettikten sonra oradaki şövalyelerin adadan ayrılmasına izin veren Kanunî Sultan Süleyman, İstanbul’a döndü.-1523
Sadrazamlıktan emekliye ayrılan Pirî Mehmet Paşa’nın yerine Pargalı Makbul İbrahim Paşa getirildi (27 Haziran).-1523
Yeni sadrazam Makbul İbrahim Paşa’nın rakibi olan ikinci vezir (Hain) Ahmet Paşa, Mısır Valiliğine tayin edildi (15 Temmuz).-1523
Mısır’a vali olarak gönderilen ve sadrazam olmamasına içerleyen (Hain) Ahmet Paşa, Mısır’da isyan ederek sultanlığını ilan etti.-1524
Sadrazam Makbul İbrahim Paşa ile Yavuz Sultan Selim’in kızı ne Kanunî’nin kız kardeşi Hatice Sultan, görkemli bir düğün töreni ile evlendi.-1524
Geleceğin II. Selim’i Şehzade Selim, İstanbul’da doğdu (28 Mayıs).-1524
Mısır’da isyan eden ve sultanlığını ilan eden (Hain) Ahmet Paşa, veziri olan Kadızade Mehmet Bey tarafından öldürüldü ve kesik başı İstanbul’a gönderildi.-1524
Düzenlemeler yapmak için Mısır’a gönderilen Sadrazam Makbul İbrahim Paşa’yı azlettirmek için rakipleri tarafından çıkarılan Yeniçeri isyanı bastırıldı (25 Mart).-1525
Mısır’a ıslahat amacıyla gönderilen Makbul İbrahim Paşa, beş aylık bir yolculuktan sonra büyük bir törenle Kahire’ye girdi. İbrahim Paşa karışıklıkları bastırıp hukuki ve idari reformlar yaptıktan sonra, Kanunî tarafından İstanbul’a çağrıldı (14 Haziran).-1525
Fransa Kralı I. François’nın annesi, Kanunî Sultan Süleyman’a bir elçiyle mektup göndererek Almanlara tutsak düşen oğlunu Almanlardan kurtarmak için kendisinden yardım istedi. Kanunî, verdiği cevapta, Fransa kralının kurtulması için çalışacağını birdirdi (6 Aralık).-1525
Ünlü Osmanlı şeyhülîslamlarından Zembilli Ali Efendi, İstanbul’da öldü.-1525
Kanunî Sultan Süleyman, Mohaç seferi için İstanbul’dan hareket etti.-1526
Mohaç seferine katılan Osmanlı Tuna donanması, Belgrad önlerine geldi (10 Temmuz).-1526
Tuna nehri üzerindeki Petervaradin Kalesi fethedildi (27 Temmuz).-1526
Tuna nehri üzerindeki İllok (Ujlak) Kalesi fethedildi. Drava nehri üzerindeki Eszek (Osiyek) Kalesi ise teslim oldu (8 Ağustos).-1526
Drava nehri üzerine ordunun geçmesi için bir köprü yapıldı. Beş günde kurulan köprü, ordunun geçişi sağlandıktan sonra yıkıldı (19-23 Ağustos).-1526
Mohaç Meydan Savaşı Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlandı (29 Ağustos).-1526
Kanunî Sultan Süleyman, Macaristan’ın başkenti Budin’e girdi (11 Eylül).-1526
Budin’de on gün kalan Kanunî, Peşte’ye geçti (21 Eylül).-1526
Tisa nehri üzerindeki Szegedin (Segedin) Kalesi işgal edildi (28 Eylül).-1526
Baç (Bacs) Kalesi fethedildi (29 Eylül).-1526
Macar soylularının bulunduğu Beçne (Becsne) kenti fethedildi. Macarlar, savunma sırasında Osmanlı ordusuna pek çok kayıp verdirdiler (7 Ekim).-1526
Kanunî Sultan Süleyman, Osmanlı himayesinde kurdurduğu Macaristan Krallığının başına Erdel voyvodası Yanoş’u (Jan Zapolya) getirdi (16 Ekim).-1526
Macaristan seferini bitiren Kanunî, İstanbul’a döndü (13 Kasım).-1526
Anadolu isyanları.-1527
Kalenderoğlu isyanı.-1527
I.Viyana Kuşatması başladı (27 Eylül).-1529
Avusturya, barış antlaşması isteğini ulaştırmak için elçilerini İstanbul’a gönderdi (17 Ekim).-1530
İki ay süren Alman kuşatması altında kalan Budin kurtarıldı, Alman komutan savaş meydanından kaçtı (1530-1531).-1530
Kanunî Sultan Süleyman, Alman seferine çıktı (25 Nisan).-1532
Belgrad üzerinden harekete geçen Kanunî Sultan Süleyman, Tuna nehri çevresindeki pek çok kaleyi ele geçirdikten sonra, Kanije ve Guns kalelerini de fethetti.-1532
Venedik donanması komutanı Andrea Doria, Osmanlı kıyılarına ilk kez saldırdı ve Mora Yarımadasındaki Koron Kalesi’ni ele geçirdi (21 Eylül).-1532
Türk ordusuna Orta Avrupa kapılarını açan ve Türk donanmasına Akdeniz’de zaferler kazandıran eski veziriazam Pirî Mehmet Paşa öldü (13 Kasım).-1532
Alman seferini tamamlayan Kanunî, İstanbul’a döndü (21 Kasım).-1532
Alman seferinde Osmanlıların karşısına ordusu ile çıkamayan Avusturya Kralı Ferdinand’ın gönderdiği elçilerle, iki ülke arasında bir barış anlaşması imzalandı (22 Haziran).-1533
Sadrazam İbrahim Paşa, Doğu seferine öncü kuvvet olarak çıktı (21 Ekim).-1533
Barbaros Hayrettin Paşa, Cezayir’den İstanbul’a geldi ve Kanunî’ye bağlılığını bildirdi. Kanunî tarafından kendisine kaptan-ı deryalık görevi verildi (27 Ekim).-1533
Kanunî Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Hatun öldü; kocası Yavuz Sultan Selim’in türbesi civarına defnedildi (19 Mart).-1534
Mora sahilindeki Koron Kalesi ele geçirildi (2 Nisan).-1534
Cezayir Beylerbeyi Barbaros Hayrettin Paşa’ya kaptan-ı deryalık unvanı verildi (6 Nisan).-1534
Şeyhülîslâm Kemal Paşazade Ahmet Şemsettin Efendi (İbni-Kemal) öldü (16 Nisan).-1534
Irakeyn Seferi’ne çıkan Kanunî Sultan Süleyman, İstanbul’dan Üsküdar’a geçti (11 Haziran).-1534
Kanunî Sultan Süleyman, Bağdat’a girdi (28 Ekim).Barbaros Hayrettin Paşa, Tunus seferine çıktı (11 Ağustos); kalabalık müttefik donanması ile yaptığı savaşı kazanan Hayrettin Paşa, Tunus’u ele geçirdi (22 Ağustos)-1534
Kanunî Sultan Süleyman, ikinci Azerbaycan seferi için Bağdat’tan hareket etti (1 Nisan).-1535
İran Şahı Tahmasb’ın barış isteği kabul edilmedi (21 Haziran).-1535
Osmanlı tarihinde Tebriz, üçüncü kez işgal edildi (30 Haziran); Kanunî, kendi döneminde ikinci defa Tebriz’e girdi (3 Temmuz).-1535
Aynı zamanda İspanya kralı olan Almanya İmparatoru V. Karl, Tunus’a hücum edip Halk-ul-Vâd Kalesi’ni zaptetti; Tunus, İspanyolların eline geçti (15 Temmuz).-1535

Kanunî, Tebriz üzerinden İran’a hareket etti (20 Temmuz). İran Şahı Tahmasb’ın kardeşi Sâm-Mirzâ, Osmanlı tarafına geçti (21 Temmuz). İran, barış isteğinde bulundu (3 Ağustos) ve Osmanlı ordusu Tebriz’e döndü (20 Ağustos).-1535
Kanunî, Tebriz’den İstanbul’a hareket etti (27 Ağustos).-1535
Fransızlarla “Kapitülâsyon Anlaşması” adıyla ilk imtiyazlı ticaret ve dostluk anlaşması imza edildi (18 Şubat).-1536
Veziriazam Makbul İbrahim Paşa idam edildi; yerine Ayas Mehmet Paşa getirildi (15 Mart).-1536
Barbaros Hayrettin Paşa, Güney İtalya sahillerine ve Minorka adasına çıkarak, bölge halkından 6000 kadar esirle geri döndü (18 Kasım).-1536
Dalmaçya’da Klissa Kalesi ve Bozko, Beriszlo, Obrovaz gibi birkaç küçük kale daha işgal edildi (12 Mart).-1537
Osmanlı donanması İtalya seferi için İstanbul’dan hareket etti (11 Mayıs).-1537
Kofu Seferi (29 Ağustos).-1537
Kanunî, İtalya’dan yola çıkıp (15 Eylül) İstanbul’a döndü (22 Kasım).-1537
Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, Kiklad takımadalarını ele geçirdi.-1537
Mısır Valisi Hadım Süleyman Paşa, Süveyş limanından hareketle Hint seferine çıktı (13 Haziran).-1538
Sekizinci Seferi- Hümâyun: Kanunî, Boğdan seferi için İstanbul’dan hareket etti (8 Temmuz).-1538
Barbaros Hayrettin Paşa, Girit akını sırasında Kerpe ve Kaşot adalarını ele geçirdi (13 Temmuz).-1538
Hindistan seferine çıkan Hadım Süleyman Paşa, Aden’e ulaşıp Aden emirliğini zaptetti (27 Temmuz).-1538
Osmanlı donanması Hindistan’a ulaştı ( 4 Eylül).-1538
Kırım Hanı Sahip Giray, Osmanlı ordusuna katıldı (9 Eylül).-1538
Boğdan’ın başkenti Suçava şehri fethedildi (15 Eylül).-1538
Barbaros Hayrettin Paşa, Preveze Zaferi’ni kazandı (28 Eylül).-1538
Hindistan seferinden dönen Hadım Süleyman Paşa, Yemen’de bir Türk vilâyeti kurduktan sonra Cidde limanına döndü (13 Mart).-1539
Ayas Paşa’nın ölümü üzerine veziriazamlığa ikinci vezir Lütfi Paşa getirildi (13 Temmuz).-1539
Osmanlı-Venedik Barış Antlaşması imzalandı (20 Ekim).-1540
Veziriazam Lütfi Paşa azledilip yerine Hadım Süleyman Paşa getirildi.-1541
Kanunî Sultan Süleyman, İstanbul’dan hareketle Budin seferine çıktı (20 Haziran):-1541
Istabur Zaferi (21-22 Ağustos): Alman ordularına karşı kazanılan bu zafer, Macaristan’ın Avusturya-Alman istilasından kurtulmasını sağlaması açısından çok önemlidir.-1541
Budin ele geçirildi ve bütün Macar toprakları Osmanlı topraklarına katıldı (29 Ağustos).-1541
Şair, Bektaşî dervişi Gül Baba öldü.-1541
Kanunî Sultan Süleyman, Budin’den İstanbul’a hareket etti (28 Eylül).-1541
Peşte Savaşı (24 Kasım).-1542
Kanunî Sultan Süleyman, onuncu sefer-i hümayuna (Estergon Seferi) çıktı (23 Nisan).-1543
Barbaros Hayrettin Paşa, İtalya sahillerindeki Messina ve Reggio kalelerini teslim aldı (20 Haziran).-1543
Estergon Kalesi kuşatılıp (29 Temmuz) ele geçirildi (10 Ağustos).-1543
Nice (Nis)’in fethi (20 Ağustos).-1543
İstolni Belgrad Kalesi kuşatılıp (20 Ağustos) ele geçirildi ( 4 Eylül).-1543
Kanunî sultan Süleyman’ın oğlu Manisa Valisi Şehzade Mehmet vefat etti (6 Kasım).-1543
Kanunî, oğlunun cenaze törenine katılmak için İstanbul’a döndü ( 16 Kasım).-1543
Şehzade Camii’nin yapımına başlandı (23 Mayıs).-1544
Budin Beylerbeyi Mehmet Paşa, Macaristan’daki Avusturya kalelerini ele geçirmek için harekete geçti (23 Nisan).-1544
Hadım Süleyman Paşa görevinden alınarak yerine Kanunî’nin kızı Mihrimah Sultan’ın kocası Damat Rüstem Paşa veziriazamlığa getirildi (28 Kasım).-1544
Almanya İmparatoru V. Karl ve Avusturya Arşidükası I. Ferdinand’la 18 ay süreli barış antlaşması imzalandı (10 Kasım). Bu antlaşmada, Osmanlıların tespit ettiği sınırlar esas alındı ve Osmanlıların tüm istekleri kabul edildi. Alman elçisi Veltwick, ertesi yıl İstanbul’a gelerek Ferdinand ile Charles Quint’in altın ve gümüş sürahilerini armağan olarak sundu.-1545
Büyük Türk amirali Barbaros Hayrettin Paşa (Hızır Reis), 73 yaşında İstanbul’da öldü (4 Temmuz); Beşiktaş’ta Mimar Sinan’ın eseri olan türbesine defnedildi.-1546
Kanunî Sultan Süleyman’ın torunu Şehzade Murat (III. Murat, II. Selim’in oğlu) dünyaya geldi (4 Temmuz).-1546

Yapılan antlaşma gereği, Almanya ve Avusturya haraca bağlandı (13 Haziran), Türk-Alman barış antlaşması imzalandı (19 Haziran). Antlaşma, Charles Quint tarafından tasdik edildi (1 Ağustos). İspanya :Krallığı, Papa ve Venedik Cumhuriyeti de antlaşmaya katılıp, antlaşma şartlarını kabul ettiler.-1547

Yemen’in merkezi olan San’a Kalesi, Özdemir Paşa tarafından fethedildi (23 Ağustos).-1547

İran Şahı I. Tahmasb’ın kardeşi Elkas Mirza, Türkiye’ye iltica etti.-1547

Kanunî Sultan Süleyman, ikinci İran seferi için İstanbul’dan Üsküdar’a geçti (29 Mart).-1548
Şehzade Camii’nin yapımı tamamlandı.-1548

Kanunî Sultan Süleyman, kış mevsimini geçirmek için Halep şehrine geldi (25 Kasım) ve bu tarihî beldede altı ay kadar ikâmet etti.-1548
Kanunî Sultan Süleyman’ın kızı tarafından yaptırılan İstanbul Üsküdar’daki Mihrimahsultan Camii inşaatı tamamlandı.-1548

Tortum Kalesi fethedildi (17 Eylül).-1549

Kanunî Sultan Süleyman, İkinci İran seferi sonrası İstanbul’a döndü (21 Aralık).-1549

Süleymaniye Camii’nin temel atma töreni yapıldı (13 Haziran).-1550

Avusturyalılara karşı Macaristan Serdarlığına atanan Rumeli Beylerbeyi Sokullu Mehmet Paşa, orduyla beraber Belgrad’a hareket etti (10 Temmuz).-1551

Turgut Reis komutasında 174 gemiden oluşan Osmanlı donanması, Malta’yı bombaladı. Gozzo adasını da tahrip edip yağmaladıktan sonra Trablusgarp’a hareket etti (14 Temmuz).-1551
İran Şahı Tahmasb, Kanunî’nin İran seferine karşılık olarak Van gölünün kuzey ve kuzeybatısını baştanbaşa tahrip ederek binlerce insanı öldürdü (Ağustos).-1551

Trablusgarp’ın fethi (15 Ağustos).-1551

Erdel Seferi.-1551

Segedin baskını, büyük bir Türk zaferiyle sonuçlandı (23-24 Şubat gecesi).-1552
Pirî Reis, Hint deniz seferinde aşırı fırtına ve kürekçilerin kaçması nedeniyle başarılı olamadı (Nisan).-1552

Veszprem Kalesi, Hadım Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından ele geçirildi (11 Nisan).-1552

Tamışvar Kalesi kuşatıdı (28 Haziran); 26 Temmuz günü fethedildi.-1552

Palast Savaşı (11 Ağustos).-1552

Szolnok Savaşı (4 Eylül).-1552

Eğri Savaşı (9 Eylül).-1552

İstanbul’da imzalanan himaye anlaşması gereğince Fransızlar, Osmanlılara vereceği tazminata karşılık, donanmalarını Türklere rehin bıraktılar (1 Şubat).-1553

Hint deniz seferinde başarılı olamayan Pirî Reis, Süveyş’e geldi.-1553

Turgut Reis, Fransa’yı himaye maksadıyla Akdeniz seferine çıktı (15 Haziran).-1553

On ikinci “Sefer-i Hümayun”: Nahcıvan seferine çıkan Kanunî Sultan Süleyman, İstanbul’dan Üsküdar’a geçti (28 Ağustos).-1553

Osmanlı denizcisi ve haritacı Pirî Reis idam edildi.-1554
Seydi Ali Reis, Basra donanmasıyla Hint Denizi’ne açıldı (2 Temmuz).-1554

Ressam Melhicor Lorichs, Avusturya elçisi Busbecq’in heyetiyle birlikte İstanbul’a geldi (2 Ocak). İstanbul’da kaldığı dörtbuçuk yıl içinde İstanbul’da muhtelif görünümler çizdi.-1555

Osmanlı-İran Barışı (29 Mayıs).-1555

Barış antlaşması amacıyla Amasya’ya geldikleri halde ancak altı aylık bir ateşkes anlaşması yapabilen Avusturya elçiler, ülkelerine döndüler (2 Haziran).-1555

Kanunî Sultan Süleyman, Amasya’dan İstanbul’a hareket etti (21 Haziran).-1555

Kaptan-ı Derya Piyale Paşa ve Trablusgarp Valisi Turgut Paşa, Fransızların yardım isteği karşısında yeniden İtalya’ya sefere çıktı (26 Haziran). Riçe (Reggio) şehri ele geçirildi. Napoli dolaylarında seyreden Andrea Doria’nın donanması Türklere görünmedi. Osmanlı donanması Elbe adasında Fransa amirali ile buluştu. Kışın yaklaşması yüzünden Osmanlı donanması İstanbul’a döndü.-1555

Rumeli’de büyük bir isyan hareketi başladı. Osmanlı tahtında hak iddia eden ve kendisini, Kanunî’nin büyük oğlu olarak tanıtan Düzmece Mustafa adlı kişi yakalanarak idam edildi (31 Temmuz).-1555

Veziriazam Kara Ahmet Paşa idam edilip yerine ikinci defa Rüstem Paşa getirildi (29 Eylül).-1555

İstanbul’da kahve içilmeye başlandı.-1555

Büyük Türk şairi Fuzuli öldü.-1556

Ünlü hattat Ahmet Şemsettin Karahisari, 87 yaşında İstanbul’da öldü (17 Haziran).-1556

Szigeth (Zigetvar) kuşatması kaldırıldı. (31 Temmuz).-1556

Fransız haritacı, ressam ve yazar Nicolas de Nicolay, Fransız elçiliğinde görev yapmak üzere İstanbul’a geldi. Bu dönemden sonra çizdikleri 1567’de Lyon’da yayımlandı.-1556

Süleymaniye Camii’nin yapımı tamamlanıp halka açıldı (7 Haziran).-1557

Mayorka Seferi.-1558

Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Şehzade Bayezid ve Selim’in saltanat kavgası, savaşa dönüştü (30 Mayıs).-1559

Sad Çukuru Savaşı (7 Temmuz).-1559

Avlonya seferi.-1559

Osmanlı donanması, tarihteki en şanlı zaferlerinden birini daha kazandı (14 Mayıs).-1560

Rüstem Paşa’nın ölümü üzerine veziriazamlığa Semiz Ali Paşa getirildi (10 Temmuz).-1561

İran Şahı Tahmasb’a sığınan Şehzade Bayezid ve dört oğlu, Osmanlılardan gelen 500 bin altın ve çeşitli hediyeler karşılığı Kazvin’de idam edildi (25 Eylül).-1561

Osmanlı-Avusturya Barış Antlaşması (1 Haziran).-1562

İstanbul’da büyük bir sel felaketi yaşandı (20 Eylül).-1563

Denizci, şair ve bilgin Seydi Ali Reis öldü.-1563

Ressam, şair matematikçi Matrakçı Nasuh öldü (28 Nisan).-1564

Turgut Paşa, Saint-Elme kuşatmasında, bir top mermisinin başına isabeti sonucu şehit oldu (17 Haziran).-1565

Saint-Elme Kalesi fethedildi (23 Haziran).-1565

Ünlü Osmanlı devlet adamı Sokullu Mehmet Paşa, Semiz Ali Paşa’nın vefatı üzerine veziriazamlığa getirildi (28 Haziran).-1565

Malta kuşatması kaldırıldı (8 Eylül).-1565

Cenevizlilerin elinde bulunan Sakız adası, Osmanlı topraklarına katıldı (14 Nisan).-1566

Mimar Sinan’ın bir yapı şaheseri olan Büyükçekmece köprüsünün yapımına başlandı.-1566

Zigetvar Seferi.-1566

46 yıllık saltanatı sırasında zaferden zafere koşmuş “Muhteşem” unvanıyla da anılan Kanunî Sultan Süleyman öldü (6-7 Eylül).-1566
 

II. SELİM

adı : II. Selim (Sarı)
Doğum tarihi : 30 Mayıs 1524
Doğum yeri : İstanbul
Babası : I. Süleyman
Annesi : Hürrem Sultan (Slav)
Tahta çıktığı tarih : 24 Eylül 1566
Tahta çıktığında yaşı : 42 yaş, 4 ay
Saltanatının sonu : 15 Aralık 1574
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 8 yıl, 3 ay
Ölüm tarihi : 15 Aralık 1574
Ölüm sebebi : Düşme - Alkol
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Ayasofya, II. Selim türbesi.
Valilikleri : Konya (1542-1544), Manisa (1544-1558), Konya (1558-1559), Kütahya (1559-1566)
Devri : Yükselme devri

Dönemin olayları

II. Selim, İstanbul’da tahta çıktı (30 Eylül).-1566

II. Selim, babası Kanunî Sultan Süleyman’ın cenazesini almak üzere Belgrad’a geldi (17 Ekim).-1566

Kanunî’nin, askerden 48 gün gizlenen ölüm haberi açıklandı (24 Ekim).-1566

Kanunî Sultan Süleyman’ın cenazesi, İstanbul’a gönderilmek üzere asker tarafından Belgrad’a götürüldü (26 Ekim).-1566

Devşirme yeniçeriler, II. Selim’in tahta çıkışı nedeniyle dağıttığı cülusa ilk defa tepki gösterdiler (26 Ekim).-1566

II. Selim’in Belgrad’dan İstanbul’a dönüşünde yeniçeriler ikinci kez ayaklandı (5 Aralık).-1566

Cülus bahşişinden ilmiye sınıfının da yararlanması kabul edildi (7 Aralık).-1566

Rıdvan Paşa’nın başarısızlığı sonucu Yemen ikiye ayrıldı ve topraklarının büyük bölümü kaybedildi (16 Ağustos).Özdemiroğlu Osman Paşa, San’a Beylerbeyliğine tayin edildi (16 Aralık).-1567

Sekiz yıl süreli Osmanlı-Avusturya Barış Antlaşması Edirne’de imzalandı (17 Şubat).-1568

Özdemiroğlu Osman Paşa, Yemen’i fethedip Taaz ve çevresini ele geçirdi.-1568

Edirne’de Mimar Sinin’ın eseri olan Selimiye Camii’nin yapımına başlandı.-1568

Yemen Serdarlığına tayin edilen Mısır Beylerbeyi Koca Sinan Paşa, Kahire’den Hicaz yoluyla Yemen’e hareket etti (5 Ocak). Yemen’in stratejik bakımdan önemli kalelerinden Kahire Kalesi ele geçirildi (3 Mayıs). Koca Sinan Paşa ile anlaşmazlığa düşen Özdemiroğlu Osman Paşa, Yemen valiliğinden alındıktan sonra İstanbul’a döndü.-1569

Hazar Denizi’ne dökülen Volga ile Azak Denizi’ne dökülen Don nehirlerini birleştiren kanalın açılmasına başlandıysa da Rus Çarı IV. İvan’ın engellemesi yüzünden çalışmalar durdu (4 Ağustos).-1569

Bir hafta süren İstanbul yangınında binlerce ev yandı; bir çok tarihi eser ve belge yok oldu (19 Eylül).-1569

İstanbul’da ikinci Fransız kapitülasyonu imza edildi (18 Ekim).-1569

Osmanlı donanması, Venedik hakimiyetindeki Kıbrıs’a sefer için İstanbul’dan hareket etti (15 Mayıs).-1570

Kıbrıs adasının Limasol koyuna asker çıkarılıp Leftari (2 Temmuz) ve Girne kaleleri (9 Temmuz) alındı.-1570

Lefkoşa Kalesi kuşatıldı (22 Temmuz); 49 gün süren kuşatma sonunda fethedildi ( 9 Eylül). Bu fetih sonrası Lefkoşa’nın Ayasofya Kilisesi, camiye dönüştürüldü.-1570

Magosa Kalesi kuşatıldı (18 Eylül); kuşatma uzun süre devam ettikten sonra kaldırıldı ve kışın yaklaşması nedeniyle Osmanlı donanması İstanbul’a hareket etti (6 Ekim).-1570

Magosa Kalesi’ne Venedik tarafından yapılan erzak ve mühimmat yardımının farkına varamayan Sakız sancakbeyi idam edildi (23 Ocak).-1571

İki yıl Yemen’de kalıp sorunların üstesinden gelen ve bu başarılarından ötürü “ Yemen Fatihi” adıyla ünlenen Koca Sinan Paşa, İstanbul’a dönünce yedinci vezirliğe getirildi (1 Mart).-1571

Denizcilikle hiçbir ilgisi olmadığı halde Sokullu Mehmet Paşa tarafından kaptan-ı deryalığa getirilen Müezzinzade Ali Paşa ve serdarlığa getirilen Pertev Paşa komutasındaki donanma, Akdeniz seferinde Dalmaçya Kalesini fethetti (4 Mayıs).-1571

Megosa Kalesi teslim alınıp Kıbrıs’ın fethi tamamlandı (1 Ağustos).-1571

İnebahtı Deniz Savaşı (7 Ekim).-1571

Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa, 250 gemiden oluşan büyük bir donanmayla Akdeniz seferine çıktı. Müttefik düşman donanmasının savaştan kaçınması üzerine Mataban burnu açıklarından İstanbul’a geri döndü (13 Haziran).-1572

Şair ve ressam Nigarî, İstanbul’da öldü.-1572

Osmanlı-Venedik arasında İstanbul Barışı imzalandı (7 Mart).-1573

Ayasofya Camii’ne iki minare daha ilave edildi.-1573

Piyalepaşa Camii’nin yapımı tamamlandı.-1573

Osmanlı donanması, Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa komutasında İnebahtı yenilgisini unutturmak için Akdeniz’de Tunus seferine çıktı (15 Mayıs).-1574

Şeyhülislâm Ebussuud Efendi, 84 yaşında İstanbul’da öldü (23 Ağustos).-1574

40 yıl İspanyolların elinde kalan ve alınması imkansız sayılan Goletta Kalesi, 33 günlük bir kuşatmadan sonra fethedildi (24 Ağustos).-1574

Tunus şehrini koruyan Bastian Kalesi ele geçirildi (13 Eylül).-1574

Sekiz yıl süreli Osmanlı-Avusturya anlaşma belgesi, yenilenmek üzere Viyana’ya gönderildi (4 Aralık).-1574

Edirne’de Selimiye Camii’nin yapımı tamamlandı.-1574

On birinci Osmanlı padişahı II. Selim (Sarı Selim) vefat etti (15 Aralık).-1574

III. MURAD

Adı : III. Murad
Doğum tarihi : 4 Temmuz 1546
Doğum yeri : Manisa.Bozdağı yaylağı
Babası : II. Selim
Annesi : Nûrubanû Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 22 Aralık 1574
Tahta çıktığında yaşı : 28 yaş, 6 ay
Saltanatının sonu : 16 Ocak 1595
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 21 yıl
Ölüm tarihi : 16 Ocak 1595
Ölüm sebebi : Felç
Öldüğü yer : İstanbul, Sinan Paşa (İncili) Köşkü
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Ayasofya, III. Murat türbesi.
Valilikleri : Akşehir (1558-1561), Manisa (1562-1574)
Devri : Yükselme devri

Dönemin olayları

III. Murat, babası II. Selim’in ölümü üzerine tahta çıktı. Tahta çıktığında 1.100.000 altın cülus dağıttı (22 Aralık).-1574

II. Selim ve Nizâm-ı Âlem’e kurban edilen beş oğlu defnedildi (23 Aralık).-1574

Nişancı Feridun Ahmet Bey tarafından kaleme alınan, 1299-1575 tarihleri arası Osmanlı padişahlarının mektuplarını, fermanlarını içeren “Münşeât-us-Selâtin’’ (2 cilt) adlı eser tamamlanıp padişaha takdim edildi (22 Ocak).-1575

Osmanlı-Venedik barış anlaşması yenilendi.Venedik Cumhuriyeti, cülus tebriki olarak III. Murat’a 54.000 duka altını verdi (8 Ağustos).-1575

El Raken Savaşı.-1576

İran Şahı I. Tahmasb’ın ölümü üzerine İran’da karışıklıklar çıktı (21 Mayıs)-1576

Osmanlı-Avusturya Antlaşması sekiz yıl süreyle uzatıldı (1 Ocak).-1577

Osmanlı-Lehistan Barış Antlaşması imzalandı (30 Temmuz). Böylece, Lehistan Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu himayesine girdi.-1577

İstanbul’daki Azapkapı Camii’nin yapımı tamamlandı.-1577

Alman din adamı ve gezgin Salomon Schweigger, Alman elçilik heyetiyle birlikte İstanbul’a geldi (1 Ocak).-1578

Osmanlı tarihinin en büyük denizcilerinden Piyâle Mehmet Paşa, yedi yıl da ikinci vezir olarak hizmet ettikten sonra öldü.-1578

Kanunî Sultan Süleyman’ın biricik kızı ve Veziriazam Rüstem Paşa’nın karısı Mihrimah Sultan vefat etti.-1578

İran’da Şah I. Tahmasb’ın ölümü üzerine doğu sınırlarımızdaki karışıklıkları önlemek üzere Lala Mustafa Paşa, komutasındaki orduyla Şirvan ve Gürcistan seferine çıktı (28 Nisan).-1578

Çıldır Savaşı (9 Ağustos).-1578

Osmanlı-İran Savaşı (1578-1590).-1578

Tiflis, Osmanlı topraklarına katıldı (24 Ağustos). Kral ve halk, önceden şehri terk ettiğinden Tiflis’e kan dökülmeden girildi. Tiflis beylerbeyliğine, Kastamonu Sancakbeyi Mehmet Bey, paşa unvanıyla tayin edildi.-1578

Koyungeçidi Savaşı (9 Eylül).-1578

Ereş Kalesi’nin fethi üzerine Şirvan işgal edildi. Böylece bütün Kafkasya, Osmanlı hakimiyet ve nüfuzuna alındı.-1578

İstanbul’da ilk gözlemevi kuruldu.-1578

Gürcistan’daki İmerethi Krallığı ve Guria Prensliği, teslim olup Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını bildirdi (11 Kasım).-1578

Üç gün üç gece süren I. Şamahı Muharebesi, Özdemiroğlu Osman Paşa’nın zaferiyle sonuçlandı (11 Kasım).-1578

II. Şamahı Savaşı (27 Kasım).-1578

Asker arasındaki bozgunculuk propagandası nedeniyle Özdemiroğlu Osman Paşa, Şirvan’ı tahliye edip Şamahı’dan Demir-Kapu’ya (Derbend) hareket etti.-1579

Osmanlı-İngiliz ticari ve siyasi münasebetlerinde ilk adım atıldı; İngiliz ticaret gemilerinin, Türk limanlarına kendi bayraklarıyla gelebilecekleri tebliğ edildi (Mart 1579).-1579

Gürcilerden yardım gören Safevîler, Tiflis’i kuşattı (30 Mart).-1579

Çok zor şartlar altında kalan Tiflis, Maraş Beylerbeyi Mustafa Paşa komutasında 12.000 kişilik yardım kuvvetinin gelmesiyle muhasaradan kurtuldu (1 Ağustos).-1579

Kars Kalesi’nin ardından Kars şehrinin yapımı 58 günde tamamlandı (22 Eylül).-1579

Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, III. Murat’ın gizli buyruğuyla, Bosnalı bir derviş tarafından hançerlenerek şehit edildi (12 Ekim).-1579

Sokullunun öldürülmesi üzerine, ikinci vezir Semiz Ahmet Paşa sadrazamlığa getirildi (13 Ekim).-1579

Semiz Ahmet Paşa’nın vefatı ile Lala Mustafa Paşa, Vekil-i Saltanat unvanıyla sadarete getirildi (28 Nisan).-1580

Lala Mustafa Paşa, bir rivayete göre zehir içerek intihar etti (7 Ağustos).-1580

Sadarete Koca Mustafa Paşa getirildi (25 Ağustos).-1580

Safevîler, Kanunî Sultan Süleyman Devrindeki sınırlar esas alınmak kaydıyla barış teklifinde bulundu. Bu teklif kabul edilmedi. Özdemiroğlu Osman Paşa’nın görevlendirdiği Kırım prenslerinden Gazi Giray, 18.000 kişilik düşman kuvvetlerini imha ederek 40 gün kuşatma altında kalan Bakû’yu kurtardı (7 Ocak).-1581

Fransızlara üçüncü kez kapitülasyon izni verildi. Buna göre, İngilizler dışında, Türk limanlarına girecek bütün yabancı gemilere Fransız bayrağı çekme mecburiyeti getirildi ( 6 Temmuz).-1581

III. Murat’ın oğlu Şehzade Murat için 57 gün süren ve Osmanlı tarihinde eşi görülmemiş sünnet şenlikleri yapıldı. Bu düğünde hüner gösterenler Yeniçeri Ocağı’na kaydedildi ve Ocak yasaları ilk defa ihlâl edilip bozulmaya başladı.-1582

İkinci vezir Kanijeli Siyavuş Paşa sadrazamlığa getirildi (24 Aralık).-1582

İngiltere Krallığı’nın ilk elçisi İstanbul’a ulaştı (29 Mart).-1583

Doğuya takviye olarak gönderilen kuvvetlerden Rumeli askerlerinin, Şirvan ve Dağıstan Serdarı Özdemiroğlu Osman Paşa’yı, dinlemeyerek ihtiyatsızca düşman üzerine saldırmaları sonucu Niyazâbâd bozgunu yaşandı (24 Nisan).-1583

Özdemiroğlu Osman Paşa, kuzeye doğru ilerlemekte olan 50.000 kişilik Safevi ordusunu Meş’ale Savaşı’nda bozguna uğrattı (11 Mayıs).-1583

Şehzade Mehmet (III. Mehmet), Manisa valiliğine tayin edildi (17 Aralık).-1583

Özdemiroğlu Osman Paşa, İstanbul’dan aldığı yardımcı kuvvetlerle Kırım Hanı II. Mehmet Giray’ı yenip Kırım meselesini halletti.Daha sonra İstanbul’a geldi. Gelişinde halkın sevgi gösterileriyle karşılanıp padişah III. Murat’tan büyük ilgi gördü. Bu ilgiyi çekemeyen bazı devlet adamları, askeri, Osman Paşa aleyhine ayaklandırma teşebbüsünde bulundu. Bu yüzden Veziriazam Kanijeli Siyavuş Paşa azledilip yerine Özdemiroğlu Osman Paşa getirildi (28 Temmuz).-1584

Özdemiroğlu Osman Paşa, gönderdiği kuvvetlerle Kırım isyanını yeniden bastırdı (18 Aralık).-1584

Türk minyatür sanatçısı Nakkaş Osman, ünlü eseri Hünername’yi tamamladı.-1584

II. Selim’ın kızı Sokullu Mehmet Paşa’nın karısı Esma Sultan öldü (7 Ağustos). Ayasofya’daki II. Selim Türbesi’ne defnedildi.-1585

Abvâr Savaşı (21 Eylül).-1585

Tebriz Savaşı (24 Eylül).-1585

Neheng Savaşı (15 Ekim).-1585

Fahusfene Savaşı (25 Ekim)-1585

Şenbi Gazan Savaşı (28 Ekim).-1585

Osmanlı tarihinin en büyük kahramanlarından Kafkasya Fatihi Özdemiroğlu Osman Paşa öldü. Cenazesi Diyarbakır’a götürülerek Kurşunlu Cami yakınındaki türbesine defnedildi (28-29 Ekim)-1585

Acısu Savaşı (30 Ekim).-1585

Hadım Mesih Paşa’nın istifası üzerine, veziriazamlığa ikinci kez Kanijeli Siyavuş Paşa getirildi (15 Nisan).-1586

Turna Çayırı Savaşı.-1586

Safevî veliahtı Hamza Mirza, hançerlenerek öldürüldü.-1586

Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa ( Uluç Ali Paşa) öldü. Cenazesi, Mimar Sinan’ın eseri olan İstanbul Tophane Camii’ndeki türbesine defnedildi (21 Haziran).-1587

Ahıska Beyliği, Osmanlılara bağlandı (7 Ekim).-1587

En büyük Osmanlı mimarı Koca Sinan (Mimar Sinan) 98 yaşında vefat etti. Süleymaniye Camii’nin yanındaki türbesine gömüldü (8-9 Nisan).-1588

Aras Irmağı kenarında Safevî ordusu mağlûp edildi (29 Eylül).-1588

Osmanlı tarihinde “Beylerbeyi Vak’ası’’ adıyla anılan ilk yeniçeri ayaklanması sonucu Veziriazam Siyavuş Paşa azledilip yerine ikinci kez Koca Sinan Paşa getirildi (2 Nisan).-1589

Ferhat Paşa (İstanbul) Barışı (21 Eylül).-1590

Osmanlı-Avusturya barışı, sekiz yıl süreyle yenilendi (29 Kasım).-1590

Sakarya Nehri-Sapanca Gölü-İzmit Körfezi arasında bir kanal açılması konusunda ferman çıktı (6 Mart) ve daha sonra bu karardan vazgeçildi (11 Nisan).-1591

Koca Sinan Paşa azledildi;Şark Serdarı Ferhat Paşa veziriazamlığa getirildi (1 Ağustos).-1591

Sinan Paşa Köşkü yapıldı.-1591

Azledilen veziriazam Ferhat Paşa’nın yerine üçüncü kez Kanijeli Siyavuş Paşa getirildi.-1592

Avusturya imparatoru, Osmanlı-Avusturya barışının Türkler tarafından bozulduğu gerekçesiyle haracın kesildiği bildirildi (Ekim).-1592

Osmanlı sarayının tören yaşamında önemli yeri olan Yalı Köşkü’nün yapımı tamamlandı.-1592

Batıl inançlar yüzünden ilk sadaret değişikliği yapıldı. Veziriazam Siyavuş Paşa, “uğursuz’’luğundan dolayı azledilip yerine Koca Sinan Paşa üçüncü kez veziriazamlığa getirildi.-1593

Cerrahpaşa Camii ve Külliyesi açıldı.-1593

Kulpa Savaşı (20 Haziran).-1593

Sadrazam Koca Sinan Paşa, Avusturya seferine çıktı (19 Temmuz).-1593

Bespirem Kalesi teslim alındı (6 Ekim).-1593

Palota Kalesi teslim alındı (14 Ekim).-1593

İstolni-Belgrad Savaşı (4 Kasım).-1593

Avusturya, Gran (Usturgon) ve Hatvan kalesi kuşatmalarını kaldırdı (1 Haziran).-1594

Tata Kalesi teslim alındı (17 Temmuz).-1594

Saint-Marton kalesi teslim alındı (29 Temmuz).-1594

Yanık (Raab) kalesi kuşatıldı (7 Ağustos); Kırım Hanı Gazi Giray orduya katıldı (11 Ağustos) ve kalesi teslim alındı (27 Eylül).-1594

Papa kalesi fethedildi (3 Ekim).-1594

16 Ekim’deki Komorn Kalesi kuşatması kaldırıldı (22 Ekim).-1594

Osmanlı ordusu Budin’e döndü (28 Ekim).-1594

Erdel, Eflâk ve Boğdan’da voyvodaları, Türklere karşı Papalık makamı tarafından hazırlanan “Kutsal İttifak’’a katıldı (5 Kasım).-1594

Eflâk ve Boğdan’da Müslümanlar kılıçtan geçirildi (13 Kasım).-1594

Eflâl ordusu, İbrail kalesine saldırıp kenti yaktı (1 Ocak).-1595

Onikinci Osmanlı Padişahı III. Murat öldü (15-16 Ocak).-1595
 

III. MEHMED

Adı : III. Mehmed
Doğum tarihi : 26 Mayıs 1566
Doğum yeri : Manisa
Babası : III. Murat
Annesi : Safiye Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 27 Ocak 1595
Tahta çıktığında yaşı : 28 yaş, 8 ay
Saltanatının sonu : 20 Aralık 1603
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 8 yıl, 11 ay
Ölüm tarihi : 20 Aralık 1603
Ölüm sebebi : Depresyon - Felç
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Ayasofya haziresi, III. Mehmet türbesi.
Valilikleri : Manisa (1583-1595)
Devri : Duraklama devri

Dönemin olayları

Osmanlı padişahı III. Mehmet tahta çıktı (27 Ocak).-1595
Koca Sinan Paşa azledilip Ferhat Paşa ikinci kez veziriazam oldu (16 Şubat).-1595
Ferhat Paşa, Eflâk Seferi’ne çıkmak üzere İstanbul’dan hareket etti (27 Nisan).-1595
Eflâk ve Boğdan, ayrıcalıklı voyvodalık durumlarına son verilerek vilayet durumuna getirildi (14 Mayıs).-1595
Estergon Kalesi,Alman kumandan Mansfeld tarafından kuşatıldı (1 Temmuz).-1595
Cephede bulunan Veziriazam Ferhat Paşa azledilip Koca Sinan Paşa dördüncü kez sadarete getirildi (7 Temmuz).-1595
Kalugeran Savaşı (24 Ağustos).-1595
Düşmanın yakıp yıktıktan sonra terk ettiği Bükreş kenti işgal edildi (26 Ağustos).-1595
70 bin kişilik Hrıstiyan ordusu tarafından 61 gün kuşatma altında kalan Estergon Kalesi düşmana teslim edildi (2 Eylül).-1595
Eski veziriazam Ferhat Paşa idam edildi (9 Ekim).-1595
Tergoviş Savaşı (19 Ekim).-1595
Veziriazam Lala Mehmet Paşa öldü (28 Kasım).-1595
Koca Sinan Paşa, beşinci defa veziriazamlığa getirildi (1 Aralık).-1595
Veziriazam Koca Sinan Paşa öldü (3 Nisan).-1596
İkinci vezir Damat İbrahim Paşa, veziriazamlığa getirildi (4 Nisan).-1596
III. Mehmet, Eğri Seferi için İstanbul’dan hareket etti (20 Haziran).-1596
Eğri Kalesi kuşatıldı (24 Eylül).-1596
Eğri’nin fethi (12 Ekim).-1596
Haçova Meydan Savaşı (26 Ekim).-1596
Haçova Meydan Savaşı’nın kazanıldığı gün Sadrazam İbrahim Paşa azledilerek yerine Cağaloğlu Sinan Paşa getirildi.-1596
Tata-Dotis Kalesi geri alındı (11-12 Ekim).-1597
Damat İbrahim Paşa’nın yerine Hadım Hasan Paşa veziriazam oldu (3 Kasım).-1597
Yanık Kalesi, Düşman kuvvetleri tarafından zaptedildi (29 Mart).-1598
Yenicami’nin yapımına başlandı (9 Nisan).-1598
Veziriazam Hadım Hasan Paşa azledilip Yedikule zindanında idam edildi. İkinci vezir Cerrah Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (9 Nisan).-1598
Niğbolu’da uğranılan bozgun haberi İstanbul’a iletildi (30 Eylül).-1598
28 Eylül’de başlayan Avusturya’nın Budin Kalesi kuşatması kaldırıldı (3 Kasım).-1598
Veziriazam Cerrah Mehmet Paşa’nın yerine Damat İbrahim Paşa üçüncü kez sadarete getirildi (6 Ocak).-1599
Ordu komutanı Satırcı Mehmet Paşa, Belgrad’da idam edildi.-1599
Şeyhülislâm ve tarihci Hoca Sadettin Efendi öldü (2 Ekim).-1599
Asi kuvvetler tarafından ele geçirilen Urfa Kalesi kurtarıldı.-1599
XVI. Yüzyıl divan şiirinin önde gelen şairlerinden Nev’i öldü.-1599
İstanbul’da sipahi ayaklanması baş gösterdi. Gümrüklerden sorumlu ve adeta sarayın rüşvet eli olarak kabul edilen Ester Kira adlı Yahudi kadın, kocası ve çocuklarıyla birlikte linç edildi (1 Nisan).-1600
Divan edebiyatımızın ünlü şairi Bâki vefat etti (7 Nisan).-1600
Osmanlı ordusu, Kanije kuşatması için Belgrad’dan hareket etti (14 Ağustos).-1600
Bobofça Kalesi fethedildi (5 Eylül).-1600
Kanije Kalesi teslim alındı (22 Ekim).-1600
Tarihçi ve şair Gelibolulu Ali Mustafa vefat etti.-1600
Veziriazam Damat İbrahim Paşa, Belgrad’da vefat etti (10 Temmuz);yerine Yemişçi Hasan Paşa geçti (22 Temmuz).-1601
Sepetli Savaşı (12 Ağustos): Anadolu’da saltanatını ilan eden asi Karayazıcı Halim Şah kuvvetleri mağlûp edildi.-1601
Kanije Kaesi, düşman orduları tarafından kuşatıldı (9-10 Eylül).-1601
Kanije Savaşı (18 Kasım).-1601
Anadolu’daki Celâli isyanlarını önlemeye çalışan Anadolu Serdarı Sokullu Hasan Paşa, Tokat’ta öldürüldü (20 Nisan).-1602
İstolni- Belgrad Kalesi kuşatıldı (12 Temmuz); kale, 26 gün süren çatışma sonucu Türk kuvvetleri tarafından teslim alındı (6 Ağustos).-1602
Peşte’yi alıp Budin’i kuşatan Avusturya ordusu, silahlarını bırakıp geri çekildi (18 Kasım). Budin savunmasındaki başarılarından dolayı Rumeli Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa, Üçüncü vezirliğe terfi ettirildi.-1602
Bosna Beylerbeyliğine getirilen Celali reisi Deli Hasan Paşa,10.000 askeriyle birlikte Gelibolu’ya geçti(12 Nisan).-1603
III.Mehmet,büyük oğlu Şehzade Mahmut’u idam ettirdi(7 Haziran).-1603
Türk ordusu,Peşte’de bozguna uğradı.-1603
Sofyan bozgunu(29 Eylül).-1603
Veziriazam Yemişçi Ali Paşa azledildi(4 Ekim) ve daha sonra idam eildi(16 Ekim).-1603
9 yıl sürecek Osmanlı-İran Savaşı başladı.-1603
Tebriz Savaşı(21 Ekim).-1603
Erivan şehri düşman eline geçti(15 Kasım).-1603
III.Mehmet,39 yaşında öldü (20-21 Aralık).-1603

I. AHMED

Adı : I. Ahmed
Doğum tarihi : 18 Nisan 1590
Doğum yeri : Manisa
Babası : III.Mehmet
Annesi : Handan Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 21 Aralık 1603
Tahta çıktığında yaşı : 13 yaş,8 ay
Saltanatının sonu : 22 Kasım 1617
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 13 yıl,11 ay
Ölüm tarihi : 22 Ocak 1617
Ölüm sebebi : Tifüs
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul,Sultanahmet Camii mihrabı önündeki türbesinde.
Devri : Duraklama devri

Dönemin olayları

14.Osmanlı Padişahı I. Ahmet,14 yaşında tahta çıktı (21 Aralık).-1603
I. Ahmet, cülusundan 33 gün sonra Topkapı Sarayı’nda sünnet oldu (23 Ocak).-1604
Veziriazam Malkoç Ali Paşa, Garp Kumandanlığına (2 Şubat), Cağaloğlu Sinan Paşa da Şark Kumandanlığına getirildi (5 Şubat).-1604
Erivan Kalesi, Safevilere teslim edildi (8 Haziran).-1604
Veziriazam ve Garp Kumandanı Malkoç Ali Paşa, Belgrad’daki konağında öldü (26 Temmuz).-1604
Belgrad’dan Budin’e hareket eden Lala Mehmet Paşa, Peşte Kalesi’ni ele geçirdi (25 Eylül).-1604
Estergon Kalesi kuşatıldı (18 Ekim).-1604
III. Murat’ın karısı, III. Mehmet’in annesi Safiye Sultan öldü.-1605
Veziriazam Lala Mehmet Paşa, İstanbul’dan Belgrad’a hareket etti (21 Mayıs).-1605
Estergon Kalesi kuşatıldı. Ciğerdelen Kalesi işgal edildi (29 Ağustos).-1605
Vişgrad Kalesi teslim alındı (8 Eylül).-1605
Cağaloğlu Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, doğuda Urmiye Gölü (Tebriz Gölü) civarında İran ordusuna yenildi (9 Eylül).-1605
Batı cephesinde Tepedelen Kalesi ele geçirildi (19 Eylül).-1605
Estergon Kalesinin fethi (3 Ekim).-1605
Şair Bağdatlı Ruhî öldü.-1605
Avusturya üzerine yapılan seferde İstirya’ya girildi. Koermend ve Steinamanger şehirleri zaptedilip birçok esir ve ganimetle dönüldü (18 Ekim).-1605
Doğu kumandanı Cağaloğlu Yusuf Sinan Paşa öldü (2 Kasım).-1605
İlk tütün ithali yapıldı.Türkiye’ye İngiliz gemicileri tarafından tütün getirildi ve tütün tiryakiliği hızla yayıldı.-1605
İkinci Estergon Fatihi olarak İstanbul’a dönen Lala Mehmet Paşa’nın ölümü üzerine veziriazamlığa Derviş Mehmet Paşa getirildi (21 Haziran).-1606
Peygamberle ilgili “Hilye’’siyle tanınan şair Hakanî Mehmet Bey öldü.-1606
Canbulatoğlu Ali Bey’in ortaya çıkışıyla Anadolu’da Celâlî isyanları giderek yayıldı (19 Eylül).-1606
Derviş Paşa’nın idamı üzerine, veziriazamlığa Kuyucu Murat Paşa getirildi (11 Kasım).-1606
Sadrazam Kuyucu Murat Paşa, Celâlî isyanlarını bastırmak için Anadolu’ya geçti (15 Haziran).-1607
Oruçovası Zaferi (23 Ekim).-1607
Kilis (30 Ekim), Halep (9 Kasım) şehirleri işgal edilip Halep Kalesi Teslim alındı (13 Kasım). Celâlî isyanları bastırıldı.-1607
Kırım Hanı II. Gazi Giray öldü.-1608
Kuyucu Murat Paşa, asi Kalenderoğlu’nu Alaçayır’da bozguna uğrattı (5 Ağustos).-1608
Sadrazam Kuyucu Murat Paşa, İstanbul’a döndü (18 Aralık).-1608
Veziriazam Kuyucu Murat Paşa, Acem seferi bahanesiyle Üsküdar’a geçip Celâlîlikle suçlanan Anadolu’daki on binlerce Türkü idam ettirdi (15 Haziran).-1609
Sultanahmet Camii (Mavi Cami)‘nin temeli atıldı (8 Eylül).-1609
Osmanlı ve İran orduları Acıçay’da karşılaştılar (11 Ekim). Daha sonra her iki ordu, bilinmeyen bir nedenle savaşmadan geri çekildi (16 Ekim).-1610
Kuyucu Murat Paşa 90 yaşında öldü (5 Ağustos).-1611
Veziriazamlığa Diyarbakır Beylerbeyi Nasuh Paşa getirildi (22 Ağustos).-1611
I. Ahmet’in oğlu Şehzade Murat (IV. Murat) dünyaya geldi (27Temmuz).-1612
Osmanlılarla İran arasında Nasuh Paşa Antlaşması imzalandı (20 Kasım).-1612
Osmanlı sınırları içinde içki yasağı kondu (Temmuz-Ağustos).-1613
İstanbul Hasköy’deki Tersane Kasrı inşa edildi.-1613
Kaptan-ı Derya Halil Paşa, büyük bir donanmayla Akdeniz’de sefere çıktı (13 Mayıs).-1614
45 gemiden oluşan Osmanlı donanması Malta’da karaya asker çıkardı ve sahil boylarındaki köy ve kasabaları tahrip edip Trablusgarp’a hareket etti (6 Temmuz).-1614
Nasuh Paşa’nın idamı üzerine “öküz’’lâkabıyla tanınan Kara Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (17 Ekim).-1614
Veziriazam Kara Mehmet Paşa, İran seferine çıkmak üzere İstanbul’dan Üsküdar’a geçti (22 Mayıs).-1615
I. Ahmet’in en küçük oğlu Şehzade İbrahim dünyaya geldi (5 Kasım).-1615
Bosna Valisi İskender Paşa’ya, Boğdan seferinde gösterdiği başarı nedeniyle vezirlik rütbesi verildi (17 Nisan).-1616
Erivan Kalesi kuşatıldı (11 Eylül). 55 gün süren kuşatma, şiddetli soğuk nedeniyle kaldırıldı (5 Kasım).-1616
Azledilen Kara Mehmet Paşa’nın yerine Kaptan-ı Derya Halil Paşa sadrazamlığa getirildi (17 Kasım).-1616
Sultanahmet Camii’nin yapımı tamamlandı (9 Haziran).-1617
Lehistan ile barış anlaşması yenilendi (27 Eylül).-1617
14. Osmanlı padişahı I. Ahmet 28 yaşında öldü (21-22 Kasım).-1617

I. MUSTAFA

Adı : I. Mustafa
Doğum tarihi : 1592
Doğum yeri : Manisa
Babası : III. Mustafa
Annesi : Handan Sultan
Tahta çıktığı tarih : 22 Kasım 1617
Tahta çıktığında yaşı : 25 yaş
Saltanatının sonu : 26 Şubat 1618
Tahttan ayrılma sebebi : Ruh sağlığının bozukluğu
Saltanatının süresi : 3 ay
İkinci kez tahta çıktığı tarih : 20 Mayıs 1622
Tahta çıktığında yaşı : 30 yaş
Saltanatının sonu : 9 Eylül 1623
Tahttan ayrılma sebebi : Ruh sağlığının bozukluğu
Saltanatının süresi : 1 yıl 4 ay
Ölüm tarihi : 20 Ocak 1639
Ölüm sebebi : Bilinmiyor
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, türbe hâline getirilmiş olan Ayasofya vaftizhanesinde.
Devri : Duraklama devri

Dönemin olayları

Veraset usülünün değiştirilmesi sonucu I. Ahmet’in kardeşi I. Mustafa tahta çıktı (22 Kasım).-1617
I. Mustafa 96 gün süren saltanatı sonrası II. Osman (Genç) devletin başına geçti (26 Şubat).-1617
II.Osman tahtan indirilip I. Mustafa ikinci kez tahta çıkarıldı (19 Mayıs).-1622
Veziriazam Dilaver Paşa ile Darüssaade Ağası Süleyman Ağa asiler tarafından linç edildi (19 Mayıs).-1622
II. Osman, Veziriazam Davut Paşa tarafından Yedikule zindanında boğduruldu (20 Mayıs).-1622
II. Osman’ı öldürten veziriazam Kara Davut Paşa azledilip yerine Mere Hüseyin Paşa getirildi (13 Haziran).-1622
Hüseyin Paşa’nın yerine Lefkeli Mustafa Paşa (8 Temmuz); Lefkeli Mustafa Paşa azledilip Gürcü Ahmet Paşa (21 Eylül) veziriazamlığa getirildi.-1622
Karadeniz’e inip korsanlığa kalkışan Lehistan Kazaklarına karşı büyük bir zafer kazanan Osmanlı donanması şenliklerle karşılandı (1 Ekim).-1622
Anadolu’da Genç Osman’ın kan davası nedeniyle ortaya çıkan Abaza Paşa isyanı, İstanbul’a sıçradı (17 Kasım).-1622
Genç Osman’ın katillerinden Cebecibaşı idam edildi (1-3 Ocak).-1623
II. Osman’ı boğduran veziriazam Kara Davut, saklandığı samanlıkta yakalanıp cinayet ortaklarından Kalender Uğrusu ile beraber Yedikule zindanına atıldı (5 Ocak).-1623
I. Mustafa’nın eniştesi ve II. Osman’ın katili Kara Davut idam edildi (8 Ocak).-1623
Zorbaların isteği üzerine Veziriazam Gürcü Mehmet Paşa istifaya zorlanıp Mere Hüseyin Paşa ikinci defa göreve getirildi (5 Şubat).-1623
Abaza Mehmet Paşa isyanı giderek büyüdü ve Sivas, asilerin eline geçti (13 Mart).-1623
Mere Hüseyin Paşa azledilip sadrazamlığa Kemankeş Kara Ali Paşa getirildi (30 Ağustos).-1623
I. Mustafa tahtan uzaklaştırıldı (10 Eylül).-1623

GENÇ OSMAN

Adı : Genç Osman
Doğum tarihi : 3 Kasım 1604
Doğum yeri : İstanbul
Babası : I. Ahmet
Annesi : Hatice Mahfirûz Sultan
Tahta çıktığı tarih : 26 Şubat 1618
Tahta çıktığında yaşı : 13 yaş, 4 ay
Saltanatının sonu : 19 Mayıs 1622
Tahttan ayrılma sebebi : I. Mustafa'nın yeniden göreve getirilmek istenmesi
Saltanatının süresi : 4 yıl, 3 ay
Ölüm tarihi : 20 Mayıs 1622
Ölüm sebebi : Boğduruldu
Öldüğü yer : İstanbul, Yedikule
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Sultanahmet, I.Ahmet türbesi.
Devri : Duraklama devri

Dönemin olayları

II.Osman, 14 yaşında tahta çıkarıldı (26 Şubat).-1618
Sofu Mehmet Paşa görevden alınıp Hace-i Sultâni Ömer Efendi, şeyhülislâmlığa getirildi (9 Temmuz).-1618
Pül-i Şikeste bozgunu.-1618
Osmanlılarla İran arasında Serav Barış Antlaşması imzalandı (26 Eylül).-1618
Serdar-ı Ekrem Halil Paşa görevden alınarak Kara Mehmet Paşa, yeniden veziriazamlığa getirildi (18 Ocak).-1619
Kara Mehmet Paşa görevden azledilerek Kaptan-ı Derya Güzelce Ali Paşa veziriazam oldu (23 Aralık).-1619
1617 barışını ihlâl Lehistan’a karşı ilk zaferini kazanan Silistre Valisi İskender Paşa, düşmanın barış teklifini de kabul etmedi (20 Eylül).-1620
İskender Paşa’nın ikinci büyük zaferi (10 Ekim): Sekiz günlük bir geri çekilme hareketi sırasında Leh ordusu imha edildi ve düşman komutanın İstanbul’a gönderilen kesik başı, saray kapısında halka gösterildi-1620
I. Ahmet’in dokuz oğlunun ikincisi ve Genç Osman’ın küçük kardeşi Şehzade Mehmet idam edildi (12 Ocak).-1621
İstanbul Halici (24 Ocak) ve ardından 16 gün sonra İstanbul Boğazı dondu (9 Şubat).-1621
Güzelce Ali Paşa’nın ölümü üzerine, dördüncü vezir Ohrili Hüseyin Paşa, sadrazamlığa getirildi (9 Mart).-1621
II. Osman, Hotin Seferi adıyla da anılan Lehistan Seferi’ne çıkmak üzere Topkapı Sarayı’ndan Davutpaşa karargahına geçti (8 Mayıs).-1621
Hotin (Lehistan) Savaşı (3 Eylül).-1621
Hotin Barışı (6 Ekim).-1621
Hacca gitmek bahanesiyle Anadolu, Suriye ve Mısır Türkleriyle Türkmenlerinden yeni bir ordu kurup “Yeniçeri” ve “Sipahi” ocaklarını kaldırmayı düşünen Genç Osman’a karşı yeniçerilerle sipahiler ayaklandı (18 Mayıs).-1622

IV. MURAD

Adı : IV. Murad
Doğum tarihi : 27 Temmuz 1612
Doğum yeri : İstanbul, Beylerbeyi, İstavroz bahçesindeki bir köşkte
Babası : I. Ahmet
Annesi : Mahpeyker Valide Sultan (Kösem Sultan)
Tahta çıktığı tarih : 10 Eylül 1623
Tahta çıktığında yaşı : 11 yaş, 1 ay
Saltanatının sonu : 9 Şubat 1640
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 16 yıl, 5 ay
Ölüm tarihi : 9 Şubat 1640
Ölüm sebebi : Siroz-Nikris (?)
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Sultanahmet, I.Ahmet türbesi.
Devri : Duraklama devri

Dönemin olayları

II.Osman’ın kardeşlerinden en büyüğü olan Murat (IV. Murat) 12 yaşında tahta geçti (10 Eylül).-1623
Kumandan Bekir Subaşı’nın ihaneti sonucu Bağdat, İranlılara teslim edildi. Irak’ın elden çıkması, Türk- İran savaşının başlamasına neden oldu (11-12 Ocak).-1624
Kemankeş Kara Ali Paşa idam edildi; Çerkez Mehmet Paşa sadrazamlığa getirildi (3 Nisan).-1624
Kırım’da çıkan isyan nedeniyle Kazaklar, Yeniköy ve Sarıyer’deki dükkanları yağmalayarak yakıp yıktılar (20 Temmuz).-1624
Kayseri civarındaki Karasu Muharebesi’nde asi Abaza Paşa kuvvetleri mağlûp edildi (5 Eylül).-1624
Balıkesir ve Aydın yörelerindeki Cennetoğlu isyanı bastırıldı.-1624
Veziriazam Çerkez Mehmet Paşa’nın ölümü (28 Ocak) üzerine, aynı göreve, Diyarbakır Beylerbeyi Müezzinzade Hafız Ahmet Paşa getirildi (8 Şubat).-1625
Karaharman Savaşı (Ekim).-1625
Bağdat’ı kuşatan (13 Kasım) Hafız Ahmet Paşa, sekiz ay süren bir kuşatmadan sonra şehri ve kaleyi alamayarak İstanbul’a döndü.-1625
Hafız Ahmet Paşa azledilip bu göreve eski veziriazamlardan Halil Paşa getirildi (1 Aralık).-1626
Yeni veziriazam Halil Paşa, Abaza Paşa isyanını bastırmak üzere İstanbul’dan Üsküdar’a geçti (4 Aralık).-1626
Ahıska’yı İran kuşatmasından kurtarmak için gönderilen Anadolu Beylerbeyi Dişlenk Hüseyin Paşa, asi Abaza Paşa kuvvetlerine yenildi (17 Ağustos).-1627
41 gün süren neticesiz bir kuşatmadan sonra ordu, Erzurum’dan Tokat’a hareket etti (25 Kasım).-1627
Abaza Paşa’ya karşı başarısızlığı ve Erzurum seferinin adeta bir faciaya dönüşmesi sonucu, Veziriazam Halil Paşa azledilip, yerine Hüsrev Paşa ikinci kez sadrazamlığa getirildi (6 Nisan).-1628
En büyük Osmanlı yazarlarından Veysi, Üsküp’te öldü (15 Ağustos).-1628
Veziriazam Hüsrev Paşa, Erzurum’u ikinci kez kuşattı (5-6 Eylül).-1628
II. Osman’ın (Genç Osman) kan davasını güderek altı yıldır Anadolu’da isyan halinde bulunan Erzurum Beylerbeyi Abaza Mehmet Paşa, affedilmek şartıyla teslim oldu (22 Eylül).-1628
Mutasavvıf , şair Şeyh Aziz Mahmut Hüdai Efendi, İstanbul’da öldü (3 Ekim).-1628
Veziriazam Hüsrev Paşa, asi Abaza Paşa ile beraber Erzurum’dan İstanbul’a döndü (9 Aralık).-1628
Hemedan ve Bağdat seferine çıkan Veziriazam Hüsrev Paşa, İstanbul’dan hareket etti (10 Haziran).-1629
Musul’dan hareket eden Osmanlı ordusu (28 Ocak), Kerkük sancağının eski merkezi Gülanber Kalesi’nin yapımını başlattı (16 Mart); kalenin yapımı 50 günde tamamlandı (4 Mayıs).-1630
Mihriban Savaşı (5 Mayıs).-1630
Osmanlı ordusu, Nihavend civarındaki Çemhal ovasında İran ordusunu yendi. Bu savaşta Loristan hakimi Hüseyin Han kaçarak canını zor kurtardı (14 Temmuz).-1630
Bağdat, ikinci kez kuşatıldı (5-6 Ekim). 39 gün süren kuşatma, bir sonuç alınamadan kaldırıldı (14 Kasım).-1630
Ardı ardına yapılan savaşlar sonucu yorulan askerler ayaklandı; bunun üzerine Hüsrev Paşa, Bağdat seferini erteledi (6 Eylül).-1631
Bağdat başarısızlığından dolayı Hüsrev Paşa azledilerek yerine eski veziriazam Müezzinzade Hafız Ahmet Paşa getirildi (25 Ekim).-1631
Osmanlı siyaset kuramcısı Koçi Bey, IV. Murat’a toplumsal bunalımların nedenlerini açıklayan risalesini sundu.-1631
Topkapı Sarayı’na hücum edip IV. Murat’ı tehdit eden zorbalar, Veziriazam Müezzinzade Hafız Ahmet Paşa’yı linç ettiler.Bu olaydan sonra ikinci vezir Topal Recep Paşa veziriazam oldu (11 Mart).-1632
Tokat’ta boğdurulan Veziriazam Hüsrev Paşa’nın id***** kanıt olmak üzere kesik başı İstanbul’a getirildi (11 Mart).-1632
Zorbalarla işbirliği yapan Topal Recep Paşa idam edildi, Tabanıyassı Mehmet Paşa veziriazam oldu (18 Mayıs).-1632
Devlet idaresini bizzat eline alan IV. Murat, Yeniçeri ve sipahi ocaklarını sindirerek zorbaların hakimiyetine son verdi (8 Haziran).-1632
Balıkesir taraflarında büyük bir isyan çıkaran İlyas Paşa, teslim alınıp İstanbul’a getirildi ve affedildiği halde idam edildi (Ağustos).-1632
İstanbul’da çıkan büyük yangında şehrin beşte biri kül oldu (2 Eylül).-1633
Kahvehaneler kapatıldı ve tütün yasağı getirildi (16 Eylül).-1633
Van Kalesi, Safevi (İran) kuşatmasından kurtarıldı (15 Ekim).-1633
IV. Murat, bozulmaya başlayan İlmiyye sınıfını düzeltmeye karar verdi. Şeyhülislâm Ahizade Hüseyin Efendi, bir iftiraya kurban gidip öldürüldü (7 Ocak).-1634
Lehistan Kazaklarının, barış antlaşmasına rağmen yaptıkları akınlardan dolayı IV. Murat, sefere çıkmak üzere İstanbul’dan hareket etti (8 Nisan).-1634
Lehistan hükümetinin, Osmanlı şartlarını kabul etmeye karar verdiği hakkındaki haber üzerine IV. Murat, seferden vazgeçti ve Edirne’den yola çıkıp (27 Temmuz) İstanbul’a döndü (5 Ağustos).-1634
IV. Murat, İstanbul’a döner dönmez içki yasağı koyup meyhaneleri yıktırdı (5 Ağustos).-1634
Abaza Mehmet Paşa, Rumlarla Ermeniler arasında çıkan bir anlaşmazlıkta Ermenilerden rüşvet aldığı iddiasıyla idam edildi (23-24 Ağustos).-1634
Osmanlılarla Lehistan arasında barış antlaşması yapıldı (Eylül).-1634
Türk şiirinin usta adlarından Nef’i, yazdığı hicivler yüzünden IV. Murat’ın emriyle boğduruldu (27 Ocak).-1635
IV. Murat, zorbalardan başka, valilerle kadıları da eğitmek ve onlara gözdağı vermek amacıyla birçok kişiyi idam ettirdi (2 Temmuz).-1635
Erivan Kalesi kuşatıldı (28-29 Temmuz);kuşatmanın 12. günü kale teslim alındı (8 Ağustos).-1635
IV. Murat, Erivan‘dan Tebriz üzerine hareket etti (20 Ağustos).-1635
I. Ahmet’in oğullarından ve IV. Murat’ın kardeşlerinden Şehzade Bayezid ile Şehzade Süleyman, İstanbul’da idam edildi (26-27 Ağustos).-1635
Tebriz’e doğru ilerleyen IV. Murat, Hoy şehrine girdi (1 Eylül);daha sonra Tebriz altıncı kez işgal edildi (11 Eylül).-1635
IV. Murat, “Revan Fatihi’’ olarak parlak bir törenle İstanbul’a döndü (27 Aralık).-1635
Erivan Kalesi, yardım gelmeyişi ve hava şartlarının kötü olması nedeniyle İranlılar tarafından geri alındı (1 Nisan).-1636
Mihriban Savaşı’nda Şam Valisi Küçük Ahmet Paşa şehit oldu (1 Kasım).-1636
Salonta Savaşı (3 Ekim).-1636
Erivan Kalesi’ne yardım yetiştiremeyen Veziriazam Tabanıyassı Mehmet Paşa, görevden alınarak yerine Bayram Paşa getirildi (2 Şubat).-1637
Doğu seferine çıkan yeni Veziriazam Bayram Paşa, İstanbul’dan hareket etti (7 Nisan).-1637
Kırım’daki karışıklıklar yüzünden yardımsız kalan Azak Kalesi, Kazaklar tarafından zaptedildi (5 Temmuz).-1637
IV. Murat’ın kardeşlerinden Şehzade Kasım idam edildi (17 Şubat).-1638
Bağdat seferine çıkan IV. Murat, İstanbul’dan hareket etti (8 Nisan).-1638
Veziriazam Bayram Paşa, Bilecik’e yakın Cüllab’da öldü (26 Ağustos).-1638
Bağdat Kalesi kuşatıldı (15-16 Kasım).-1638
Bağdat’ta altı gün süren şiddetli çatışmalar başladı (19 Aralık).-1638
Veziriazam Tayyar Mehmet Paşa’nın şehit olması üzerine Kaptan-ı Derya Kemankeş Kara Mustafa Paşa veziriazamlığa getirildi (23 Aralık).-1638
Bağdat, teslim alındı (24 Aralık).-1638
IV. Murat, Irak’ta Şiîliğe karşı Sünnîlik abidesi demek olan İmam-ı Azam Türbesi’ni ziyaret edip orduyu kutladı (26 Aralık).-1638
Yeniçeri Ağası Küçük Hasan Ağa, Bağdat valiliğine atandı (27 Aralık).-1638
IV. Murat’ın isteği üzerine Bağdat seferi anısına İstanbul’da Topkapı Sarayı içinde Bağdat Köşkü yaptırıldı.-1639
Türkiye’nin İran, Irak ve Ermenistan sınırlarını belirleyen Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalandı (17 Mayıs).-1639
IV. Murat, 17 yıl saltanat sürdükten sonra 28 yaşında öldü (8-9 Şubat gecesi).-1640

SULTAN İBRAHİM

Adı : Sultan İbrahim
Doğum tarihi : 4 Kasım 1615
Doğum yeri : İstanbul
Babası : I. Ahmet
Annesi : Mahpeyker Valide Sultan (Kösem Sultan)
Tahta çıktığı tarih : 9 Şubat 1640
Tahta çıktığında yaşı : 24 yaş, 3 ay
Saltanatının sonu : 8 Ağustos 1648
Tahttan ayrılma sebebi : Akli dengesinin bozukluğu
Saltanatının süresi : 8 yıl, 6 ay
Ölüm tarihi : 18 Ağustos 1648
Ölüm sebebi : İdam edildi
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, türbe haline getirilmiş olan Ayasofya vaftizhanesinde, I. Mustafa'nın yanında.
Devri : Duraklama devri

Dönemin olayları

Ağabeyi IV. Murat’ın ölümü üzerine Sultan İbrahim, 25 yaşında tahta çıktı (9 Şubat).-1640
Sultan İbrahim’in de katıldığı cenaze töreninde IV. Murat, babası I. Ahmet’in türbesine defnedildi (9 Şubat).-1640
Büyük İstanbul yangını: Balat’taki mum imalathanelerinin birinde çıkan yangın Balat, Fener, Sultanselim semtlerine kadar yayılmış, ancak Çukurbostan’da söndürülebilmiştir (30-31 Ağustos gecesi).-1640
Revan (Erivan) Kalesi’ni IV. Murat’a teslim edip Osmanlı hizmetine giren ve İstanbul’daki Emirgan semtine adı verilen eski İran valisi Osmanlı vezirlerinden Emirgûneoğlu (Emirgan) idam edildi (14 Temmuz).-1641
Sultan İbrahim’in, Haseki Turhan Hatice Sultan’dan olan büyük oğlu Şehzade Mehmet dünyaya geldi (1-2 Ocak).-1642
Azak Kalesi’nin geri alınması görevi için Rus seferi serdarlığına Sultanzade Semin Mehmet Paşa atandı (3 Şubat).-1642
Sultan İbrahim’in ikinci oğlu II. Süleyman dünyaya geldi (15 Nisan). II. Süleyman’ın annesi Saliha Dilâşûb Sultan’dır.-1642
Sultan İbrahim’in üçüncü oğlu Şehzade Ahmet doğdu (25 Şubat). Şehzade Ahmet’in annesi Hatice Muazzez Hanım’dır.-1643
Nasuh Paşazade Hüseyin Paşa, Sadrazam Kara Kemankeş Kara Mustafa Paşa’yı devirmek için isyan edip Üsküdar civarına kadar ilerledi; daha sonra yakalanıp idam edildi (26 Haziran).-1643
Veziriazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa idam edildi; yerine Civan Kapıcıbaşı Sultanzade Semin Mehmet Paşa atandı (31 Ocak).-1644
Büyük divan şairi Şeyhülislâm Yahya Efendi öldü (26-27 Şubat).-1644
Venedik Cumhuriyeti’ne karşı Girit Savaşı başladı (19 Nisan).-1645
Kaptan-ı Derya Silahtar Yusuf Paşa’nın serdarlığında Osmanlı donanması, Girit’e 71 bin asker çıkardı (24 Haziran).-1645
Aya Todori adasındaki Liman kalesi alındı (25 Haziran).-1645
Büyük İstanbul yangını (26-27 Haziran gecesi).-1645
Girit adasındaki Hanya Kalesi teslim alındı (19 Ağustos).-1645
Hanya Fatihi Kaptan-ı Derya Silahtar Yusuf Paşa idam edildi (22 Ocak).-1646
İkinci vezir unvanıyla Girit muhafızlığına getirilen eski Budin Beylerbeyi Gazi Deli Hüseyin Paşa, Hanya’ya geldi (2 Şubat).-1646
Kisamo Kalesi fethedildi (9 Mart).-1646
Venedikliler Bozcaada’ya asker çıkardı (7 Nisan).-1646
Girit seferine karşı olan ve bu yüzden azledilen eski veziriazam Semin Mehmet Paşa, Girit serdarı olarak Hanya’ya ulaştı (12 Temmuz).-1646
Suda Kalesi kuşatıldı (21 Temmuz).-1646
Aprikorno Kalesi, Deli Hüseyin Paşa tarafından işgal edildi (21 Temmuz).-1646
Girit Serdarı Semin Mehmet Paşa, Girit’e varışından bir ay sonra öldü (11-12 Ağustos).-1646
Gazi Deli Hüseyin Paşa, Girit serdarlığına getirildi (24 Eylül).-1646
Konumu itibarıyle alınması çok zor olan ve 66 gün süren Suda Kalesi kuşatması kaldırıldı (24 Eylül).-1646
Milopotamo Kalesi işgal edildi (11 Ekim).-1646
Resmo Kalesi fethedildi (15 Kasım).-1646
Sultan İbrahim’in getirdiği araba yasağını uygulatamayan Veziriazam Salih Paşa idam edildi; yerine Kara Musa Paşa getirildi (16 Eylül).-1647
İstanbul hükümetinin gayrımeşru emirlerine karşı isyan edip Üsküdar’a doğru ilerleyen Sivas Valisi Varvar Ali Paşa, Çerkeş’te idam edildi (20 Mayıs).-1648
Venedik donanmasının Çanakkale Boğazı’nı abluka altına alması sonucu İstanbul-Girit yolu kapandı (24 Mayıs).-1648
İstanbul büyük bir depremle sallandı (29 Mayıs).-1648
Aylar süren Girit’in merkezi Kandiya Kalesi kuşatmasında bir sonuç alınamadı; bu savaşta Deli Hüseyin Paşa yaralandı.-1648
Azledilen Veziriazam Hezarpare Ahmet Paşa idam edildi. At Meydanı’nda teşhir edilen paşanın şişman cesedi parçalanıp “romatizma ilâcı’’ diye dağıtıldı. Bu yüzden Ahmet Paşa, “Hezarpare’’ (Binparça) unvanıyla anıldı (7-8 Ağustos).-1648
Sultan İbrahim, aklî dengesinin bozukluğu nedeniyle tahttan indirildi (8 Ağustos).-1648
 

IV. MEHMED

Adı : Avcı Mehmed
Doğum tarihi : 2 Ocak 1642
Doğum yeri : İstanbul
Babası : İbrahim
Annesi : Hatice Turhan Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 8 Ağustos 1648
Tahta çıktığında yaşı : 6 yaş, 7 ay
Saltanatının sonu : 8 Kasım 1687
Tahttan ayrılma sebebi : Görevden alındı
Saltanatının süresi : 39 yıl, 3 ay
Ölüm tarihi : 6 Ocak 1693
Ölüm sebebi : Nikris - depresyon - zehir (?)
Öldüğü yer : Edirne
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan türbesinde.
Devri : Duraklama devri

Dönemin olayları

Sultan İbrahim’in 7 yaşındaki büyük oğlu IV. Mehmet tahta çıktı (8 Ağustos).-1648

Sultan İbrahim idam edildi (18 Ağustos).-1648

Sultan İbrahim’in kanını bahane ederek isyan eden Sipahiler, Yeniçeriler tarafından cezalandırıldı. Sultanahmet Vak’ası denilen bu olay sonrası “Ağalar Saltanatı’’ başladı (28 Ekim).-1648

Sultan İbrahim devrindeki nüfuzuyla ünlenen Cinci Hoca idam edildi ve servetine el kondu (29 Ekim).-1648

Orta Anadolu’da isyan eden Kara Haydaroğlu Mehmet Bey, yakalanıp İstanbul’a getirildi ve idam edildi (12 Kasım).-1648

Veziriazam Sofu Mehmet Paşa görevden alındı; yerine Yeniçeri Ağası Kara Murat Ağa geçti (21 Mayıs).-1649

Anadolu’da bir isyan hareketi başlatıp İzmit üzerinden Bulgurlu’ya kadar ilerledikten sonra geri çekilmeye mecbur olan Gürcü Nebi, bir baskın sonucu öldürüldü (7 Temmuz).-1649

İkinci Kandiya kuşatması (29-30 Ağustos).-1649

Venedik donanması, Çanakkale Boğazı’nı ikinci defa olarak abluka altına aldı (15 Mart).-1650

Veziriazam Kara Murat Paşa’nın istifası nedeniyle Melek Ahmet Paşa göreve getirildi (5 Ağustos).-1650

Çanakkale Boğazı’ndaki Venedik ablukasını yoran Türk filosu, Girit’e yardım kuvvetlerini götürdü (12 Kasım).-1650

Girit’e hareket eden Osmanlı donanması, Nakşa adasında bozguna uğradı (13 Haziran).-1651

Veziriazam Melek Ahmet Paşa’nın, bütçe açığını kapatmak için karışık akçe bastırıp zorla altın toplamaya kalkışmasından dolayı İstanbul’daki esnaf ve halk ayaklandı. Bu yüzden veziriazam azledildi; yerine Abaza Siyavuş Paşa getirildi (21 Ağustos).-1651

Saray entrikaları nedeniyle Valide Kösem Sultan öldürüldü (2-3 Eylül).-1651

Ağalar saltanatına son verildi (3 Eylül).-1651

Azledilen Siyavuş Paşa’nın yerine Gürcü Ahmet Paşa veziriazamlığa getirildi (27 Eylül).-1651

Veziriazam Gürcü Mehmet Paşa, yaşlılığı nedeniyle azledildi; Eski Mısır Valisi Tarhuncu Ahmet Paşa veziriazam oldu ve Osmanlı Devleti’nde ilk bütçe taslağı yapıldı (20 Haziran).-1652

Yapılan bütçe ve kısıtlama, saraya mensup çıkar çevreleriyle bazı zenginleri rahatsız ettiğinden Veziriazam Tarhuncu Ahmet Paşa idam edildi; yerine Derviş Mehmet Paşa getirildi (21 Mart).-1653

Osmanlı donanması, Çanakkale Boğazı açıklarında Venedik donanmasına karşı parlak bir zafer kazandı ve böylece Girit yolu açıldı (16 Mayıs).-1654

Veziriazam Derviş Mehmet Paşa’nın felç geçirmesi üzerine, İstanbul hükümetine kafa tutan meşhur Halep Valisi İpşir Mustafa Paşa göreve getirildi (28 Kasım).-1654

Divan şairi ve hattat Cevri İbrahim Çelebi öldü.-1654

İstanbul’da gafil avlanmamak için Anadolu’dan birçok asker toplayıp tedbirli davranan yeni veziriazam İpşir Mustafa Paşa, Halep’ten Üsküdar’a ulaştı (25 Şubat); fakat daha sonra korktuğu başına geldi ve idam edildi. Yerine Kaptan-ı Derya Kara Murat Paşa ikinci defa veziriazam oldu (11 Mayıs).-1655

Veziriazam Kara Murat Paşa’nın azliyle yerine Ermeni Süleyman Paşa gedi (19 Ağustos).-1655

Ermeni Süleyman Paşa azledildi; Girit Serdarı Gazi Deli Hüseyin Paşa veziriazam oldu (28 Şubat).-1656

Çınar Vak’ası (Vak’a-i Vakvakiye) (4-14 Mart)-1656

Deli Hüseyin Paşa’nın “6 günlük’’ sadareti sonrası Arnavut Zurnazen Mustafa Paşa göreve getirildi; o da asker istemediği için “4 saat’’ sonra azledilip veziriazamlık görevi ikinci kez Siyavuş Paşa’ya verildi (5 Mart).-1656

Siyavuş Paşa’nın ölümü üzerine Boynueğri (boynu yaralı) Metmet Paşa veziriazam oldu (26 Nisan).-1656

Kaptan-ı Derya Sarı Kenan Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Çanakkale Boğazı önlerinde yapılan deniz savaşında Venediklilere yenildi (Bozcaada ve Limni adalarının düşman eline geçtiği bu bozgun, tarihimizde “Baştankaralar Vak’ası’’ diye anılır) (26 Haziran).-1656

Boynueğri Mehmet Paşa’nın azli sonrası Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığa getirildi (15 Eylül).-1656

Venedik donanmasına karşı Çanakkale Boğazı önlerinde başarı kazanıldı (19 Temmuz).-1657

Bozcaada, Venediklilerden geri alındı (31 Ağustos).-1657

Ünlü Türk bilgini, yazar Kâtip Çelebi öldü (24 Eylül).-1657

Limni Savaşı (15 Kasım).-1657

“Ravzat-ül-Ehrar’’ın yazarı ünlü Osmanlı tarihçisi Şeyhülislâm Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi vefat etti (7 Aralık).-1657

Erdel serdarlığını üstlenen Veziriazam Köprülü Mehmet Paşa, Canova, Şebeş ve Logoş kalelerini ele geçirdi (1 Eylül).-1658

Köprülü Mehmet Paşa’ya karşı olan Halip Valisi Abaza Kara Hasan Paşa önderliğinde Anadolu’daki 7 vali ve 50’ye yakın sancakbeyi, isyan etti (13 Kasım).-1658

Hükümet ordusu, Ilgın’da isyancılara yenildi (11 Aralık).-1658

Sırasıyla Girit serdarlığı, kaptan-ı deryalık ve Rumeli beylerbeyliği yapan,devrin milli kahramanı Veziriazam Gazi Deli Hüseyin Paşa, rüşvet ve suiistimal ile suçlanıp haksız yere idam edildi (29 Aralık).-1658

Abaza Hasan Paşa ve diğer isyancılar, Halep’te Serdar Murtaza Paşa tarafından kandırılarak bir ziyafet sonrası öldürülüp kesik başları İstanbul’a gönderildi (16-17 Şubat).-1659

Konotop zaferinde Rus ordusu imha edildi (12 Temmuz).-1659

Eflâk isyanı bastırıldı (12 Kasım).-1659

Çanakkale Boğazı’nın güvenliği için “Seddülbahir’’ ve “Kilidülbahir’’ kaleleri inşa edildi.-1659

Seyyidi Ahmet Paşa, asi Erdel Prensi Rakoci kuvvetlerini Szamos’ta kılıçtan geçirdi (23 Mayıs).-1660

İstanbul’da en büyük yangın (24 Temmuz).-1660

Erdel’de Varat Kalesi fethedildi (27 Ağustos).-1660

Yarım yüzyıldan fazla süren bir aradan sonra Yeni Cami’nin yapımına yeniden başlandı (22 Temmuz).-1661

Veziriazam Köprülü Mehmet Paşa öldü (29 Ekim); yerine oğlu Fazıl Ahmet Paşa geçti (30 Ekim).-1661

Avusturyalıların kışkırttığı ve Erdel Prensliğine aday gösterdikleri Kemyanoş’un ordusu, Küçük Mehmet Bey kuvvetleri tarafından mağlup edildi. Kemyanoş savaş meydanında öldü. Erdel meselesi bir kez daha Osmanlıların lehine sonuçlandı (23 Ocak).-1662

Veziriazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa “Uyvar seferi’’ denilen Avusturya seferi serdarlığına getirildi (12 Nisan).-1663

Uyvar Kalesi teslim alındı (24 Eylül).-1663

Novigrad Kalesi, 27 gün süren bir kuşatmadan sonra alındı (3 Kasım).-1663

Zigetvar Kalesi, düşman kuvvetlerince kuşatıldı (25 Ocak).-1664

İlk temel atma tarihinden tam 63 yıl 9 ay 29 gün sonra tamamlanan Yeni Cami ibadete açıldı (8 Şubat).-1664

Yeni Cami külliyesinin bir parçası olarak yapılan Mısır Çarşısı inşaatı tamamlandı.-1664

IV. Mehmet’in büyük oğlu Şehzade Mustafa dünyaya geldi (5 Haziran).-1664

Kanije yakınlarındaki Yenikale fethedildi (30 Haziran).-1664

Saint Gothard Savaşı (1 Ağustos).-1664

Vasvar Antlaşması (10 Ağustos).-1664

Yeni Saray da denen Topkapı Sarayı, bir cariye tarafından kundaklanarak yakıldı. Sarayın büyük bölümü yandı. Yakalanan cariye boğdurularak idam edildi. Harem, şimdiki İstanbul Üniversitesi binasının yerindeki Eski Saray’a nakledildi ve saray onarıma alındı (24 Temmuz).-1665

Girit seferiyle görevlendirilen Veziriazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Edirne’den hareket etti (15 Mayıs) ve 47 gemiden oluşan bir donanmayla Hanya’ya ulaştı (3 Kasım).-1666

Kandiya Kalesi, Osmanlı ordusu tarafından kuşatıldı (25-26 Mayıs); 6 ay 21 gün süren kuşatma, kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle durduruldu (16 Aralık).-1667

Venediklilerin barış teklifi reddedildi ve kuşatma ikinci kez başladı (30 Haziran).-1668

Kandiya kuşatmasından bir sonuç alınamayınca, duruma üzülen IV. Mehmet, bizzat sefere katılmaya karar vererek Edirne’den Girit’e hareket etti (18 Ağustos).-1668

Kandiya Kalesi üçüncü kez kuşatıldı (1 Haziran).-1669

Düşman kuvvetleri, kaleyi teslime karar verip müzakere teklifinde bulundular (28 Ağustos).-1669

Kandiya’nın teslimi ve Girit’in Osmanlı Devleti’ne iadesiyle ilgili Osmanlı-Venedik Barış Antlaşması imzalandı (5 Eylül).-1669

Kandiya Kalesi’nin 93 anahtarı, iki gümüş tepsi içinde Serdar-ı Ekrem Fazıl Ahmet Paşa’ya teslim edildi (27 Eylül).-1669

Girit valiliği, eski vali Ankebut Ahmet Paşa’ya verildi ve Fazıl Ahmet Paşa, Girit’ten Edirne’ye hareket etti (5 Mayıs).-1670

Bucaş Antlaşması (18 Ekim).-1671

Lehistan’ın Bucaş Antlaşması’nı kabul etmemesi üzerine IV. Mehmet, ikinci kez Lehistan seferine çıktı (7 Ağustos).-1673

Sarı Hüseyin Paşa, 30 bin askeriyle Hotin Kalesi önünde bozguna uğradı (10 Kasım).-1673

IV. Mehmet’in ikinci oğlu Şehzade Ahmet (III. Ahmet) dünyaya geldi (31 Aralık).-1673

IV. Mehmet, Ukrayna seferine çıktı (16 Haziran).-1674

Ladjin Kalesi ele geçirildi (18 Ağustos).-1674

Ukrayna’nın Lehistan’a bırakılması koşuluyla yapılan barış anlaşması reddedildi (21 Ağustos).-1674

IV. Mehmet, Ukrayna seferini tamamlayıp Edirne’ye hareket etti (18 Eylül).-1674

Lehistan Serdarı Şişman İbrahim Paşa, Leopol (Lemberg) Kalesi’ni kuşattıysa da, Leh ordusunun hücumu karşısında kuşatma kaldırıldı (24 Ağustos).-1675

Büyük Devlet adamı Veziriazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 40 yaşında öldü (2-3 Kasım).-1676

Fazıl Ahmet Paşa’nın ölümü üzerine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa veziriazamlığa getirildi (5 Kasım).-1676

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından yaptırılan Köprülü külliyesi inşaatı tamamlandı.-1676

Çehrin Kalesi kuşatıldı ve Rusya’ya savaş ilan edildi (14 Ağustos).-1677

IV. Mehmet, Rusya seferi için İstanbul’dan hareket etti (30 Nisan).-1678

Çehrin Kalesi ikinci kez kuşatıldı (19 Temmuz).-1678

Çehrin Kalesi ele geçirildi (20-21 Ağustos).-1678

İkinci Rus seferine çıkan IV. Mehmet, İstanbul’dan Edirne’ye hareket etti (29 Ekim).-1680

Osmanlı- Rus barışı (Bahçesaray Barışı) (11 Şubat).-1681

Sakız faciası (24 Temmuz).-1681

Budin Beylerbeyi Vezir İbrahim Paşa, Orta Macaristan üzerine sefere çıktı (27 Temmuz).-1682

Büyük Türk gezgini, “Seyahatname’’ yazarı Evliya Çelebi öldü.-1682

Kaş Kalesi ve diğer 28 kale, Avusturyalılardan alınıp İmre Tökeli’ye teslim edildi (15 Ağustos).-1682

Avusturya seferine karar veren IV. Mehmet, İstanbul’dan Edirne’ye hareket etti (1 Nisan).-1683

Belgrad’ta kalan IV. Murat’ın serdar-ı Ekrem olarak sefer için görevlendirdiği Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, ordunun başına geçti (24 Mayıs).-1683

İstonil Belgrad savaş meclisinde, Viyana kuşatmasına karar verildi (27 Haziran).-1683

İkinci Viyana kuşatması (14 Temmuz-12 Eylül).-1683

Kırım Hanı Murat Giray’la Budin Beylerbeyi Arnavut Koca İbrahim Paşa’nın ihaneti yüzünden kaybedilen Alamandağı Meydan Savaşı üzerine ikinci Viyana kuşatması kaldırıldı ve ordu, perişan bir durumda geri çekildi.-1683

Viyana önlerinde dağılan ordu, Yanıkkale konağında toplandı ve hain vezir Arnavut Koca İbrahim Paşa idam edildi (14 Eylül).-1683

Tuna üzerindeki Ciğerdelen Kalesi civarında Budin Beylerbeyi Kara Mehmet Paşa, Sobieski kuvvetlerini yendi (7 Ekim).-1683

Estergon Kalesi, düşmana teslim edildi (1 Kasım).-1683

Veziriazam ve Serdar-ı Ekrem Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın id***** karar verilmesi üzerine üçüncü vezir Kara İbrahim Paşa göreve getirildi (15 Aralık).-1683

Veziriazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi (25 Aralık).-1683

Vişgrad Kalesi, düşman tarafından ele geçirildi (18 Haziran).-1684

Budin Beylerbeyi Kara Mehmet Paşa, Vayçen’de bozguna uğradı (27 Haziran).-1684

Venedik Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’ne karşı savaş ilan etti (15 Temmuz).-1684

Ayamavri Kalesi, Venedikliler tarafından teslim alındı; ayrıca Dalmaçya cephesindeki birçok kale kaybedildi (8 Ağustos).-1684

Preveze Kalesi, 7 günlük bir kuşatma sonrası çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (28 Eylül).-1684

Budin, 3 ay 19 gün sonra, düşmanın kuşatmayı kaldırmasıyla kurtuldu (2-3 Kasım).-1684

Bosna Beylerbeyi Fındık Mustafa Paşa, Venediklilerin Dalmaçya Valisi Pietro Valerio’nun ordusuna karşı büyük başarı kazandı (Sing Zaferi) (7 Nisan).-1685

Koron kuşatması sırasında Mora Serdarı Halil Paşa ve Siyavuş Paşa şehit oldu, Müslüman halk kılıçtan geçirildi (3 Haziran).-1685

Estergon Kalesi’ni kuşatan Macaristan Serdarı Melek İbrahim Paşa, kuşatmayı kaldırıp geri çekildi (16 Ağustos).-1685

22 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Uyvar Kalesi, 50 günlük kuşatma sonrası düşmana teslim edildi (19 Ağustos).-1685

Kara İbrahim azledilip üçüncü vezir Sarı Süleyman Paşa veziriazamlığa getirildi (18 Aralık).-1685

Venedikliler Navarin Kalesi’ni kuşattılar (2 Haziran); yardıma gelen Mora Seraskeri İsmail Paşa öldü ve kale, çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (15 Haziran).-1686

160 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Budin Kalesi, Avusturya ordusu tarafından ele geçirildi (2 Eylül). Bu sonuç, Macaristan’ın elden çıkmasına yol açtı.-1686

Mohaç bozgunu sonucu 20 bin şehit verildi; Valpo, Posega gibi 15 kale düşmana teslim edildi (12 Ağustos).-1687

Cephedeki ordu, Sadrazam ve Serdar Sarı Süleyman Paşa’ya karşı isyan hareketi başlatıp İstanbul’a doğru yürüyüşe geçti (5 Eylül). Veziriazam, bir gemiye binerek Tuna yoluyla İstanbul’a kaçtı. Halep Beylerbeyi Siyavuş Paşa, askerin isteği üzerine serdar vekilliğine getirildi ve durum padişaha bildirildi. Asi ordu, cepheyi terk ederek Belgrad’a çekildi ve Edirne üzerine yürüdü. Bu durum üzerine, Siyavuş Paşa veziriazamlığa atandı. Azledilen Sarı Süleyman Paşa idam edildi ve kesik başı, orduyu durdurmak ve askere göstermek için gönderildi. Buna rağmen ordu, İstanbul’a doğru yürüyüşe devam etti.-1687

Atina, Venedikliler tarafından zaptedildi (25 Eylül).-1687

İstanbul önüne gelen asi ordu tarafından, av merakı yüzünden devlet işlerini yüzüstü bırakmakla suçlanan padişah IV. Mehmet tahtan indirildi (8 Kasım).-1687

II. SÜLEYMAN

Adı : II. Süleyman
Doğum tarihi : 15 Nisan 1642
Doğum yeri : İstanbul
Babası : İbrahim
Annesi : Safiha Dilâşub Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 9 Kasım 1687
Tahta çıktığında yaşı : 45 yaş, 7 ay
Saltanatının sonu : 22 Haziran 1691
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 3 yıl, 7 ay
Ölüm tarihi : 22 Haziran 1691
Ölüm sebebi : İstiska (Vücudunda su toplanma)
Öldüğü yer : Edirne
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Süleymaniye, I. Süleyman'ın türbesinde.
Devri : Gerileme devri

Dönemin olayları

Sultan İbrahim’in ikinci oğlu Sultan Süleyman, 46 yaşında tahta çıktı (8 Kasım).-1687

Eğri Kalesi, hiçbir çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (14 Kasım).-1687

Veziriazam Siyavuş Paşa’nın yerine Nişancı İsmail Paşa atandı (2 Mart).-1688

Nişancı İsmail Paşa azledilerek Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa veziriazamlığa getirildi (2 Mayıs).-1688

İstolni Belgrad Kalesi elden çıktı (6 Eylül).-1688

Belgrad Kalesi, 29 gün kuşatma altında kaldıktan sonra Avusturya ordusu tarafından ele geçirildi. Tuna’daki Türk gemileriyle kaçmaya çalışan halk, kılıçtan geçirildi (8 Eylül).-1688

II. Süleyman, Avusturya seferi için Edirne’den hareket etti (6 Haziran).-1689

Tuna üzerindeki Gladova ve Orşova kaleleri geri alındı (8 Temmuz).-1689

Arap Recep Paşa, Batucina’da yenildi (30 Ağustos).-1689

Macaristan Serdarı Arap Recep Paşa, Niş önlerinde bozguna uğradı (24 Eylül). Bu yüzden Recep Paşa idam edildi.-1689

Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa görevden alınıp Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Veziriazamlığa getirildi (25 Ekim).-1689

Rumeli’yi düşman istilasından temizleyen Kırım Hanı Selim Giray, Edirne’ye geldi (23 Şubat).-1690

Eyüp yangını (7-8 Haziran).-1690

Kanije Kalesi, hiçbir çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (11 Temmuz).-1690

Veziriazam Fazıl Mustafa Paşa, Serdar-ı Ekrem göreviyle Edirne’den İstanbul’a hareket etti (13 Temmuz).-1690

Erdel’de Avusturyalılara karşı Zernescht zaferi kazanıldı (21 Ağustos).-1690

Belgrad geri alındı (8 Ekim).-1690

Mısırçarşısı yangını (1-2 Ocak).-1691

Avlonya Kalesi, 31 gün süren kuşatma sonrası, Venediklilerden geri alındı (6 Mart).-1691

Tuna nehri üzerindeki Adakale, Osmanlı egemenliği altına girdi. 1923’te Romanya’ya geçen Adakale, 1972’de yapılan baraj sonrası sular altında kaldı.-1691

II. Süleyman, 3 yıl 7 ay 4 günlük saltanattan sonra 50 yaşında hayata gözlerini kapadı (22 Haziran).-1691

II. AHMED

Adı : II. Ahmed
Doğum tarihi : 25 Şubat 1643
Doğum yeri : İstanbul
Babası : İbrahim
Annesi : Hatice Muazzez Sultan
Tahta çıktığı tarih : 22 Haziran 1691
Tahta çıktığında yaşı : 48 yaş, 4 ay
Saltanatının sonu : 6 Şubat 1695
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 3 yıl, 7 ay
Ölüm tarihi : 6 Şubat 1695
Ölüm sebebi : Verem
Öldüğü yer : Edirne
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Süleymaniye, I. Süleyman türbesinde.
Devri : Gerileme devri

Dönemin olayları

Sultan İbrahim’in üçüncü oğlu II. Ahmet, Edirne’de tahta çıktı (22 Haziran).-1691

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Salankemen Savaşı’nda şehit oldu (19 Ağustos).-1691

Arabacı Ali Paşa, Sadrazamlığa ve serdarlığa getirildi (30 Ağustos).-1691

Devlet adamı, “Vekayiname’’ yazarı ve tarihçi Nişancı Abdi Paşa, görevli bulunduğu Sakız’da öldü.-1692

Arabacı Ali Paşa'nın azli sonrası Çalık Ali Paşa, veziriazamlığa atandı (27 Mart).-1692

Avusturyalılar tarafından 8 ay 4 gün kuşatma altında tutulan Varat Kalesi, yardım gelmemesi ve açlık sebebiyle çatışma olmaksızın teslime mecbur kaldı (18 Temmuz).-1692

IV. Mehmet (Avcı), tahttan uzaklaştırılışından 5 yıl sonra 52 yaşında öldü (6 Ocak). Cenazesi, Edirne’den İstanbul’a getirilip annesinin Yeni Cami’deki türbesine defnedildi.-1693

Çalık Ali Paşa'nın istifası sonucu boşalan veziriazamlığa Bozoklu Mustafa Paşa getirildi (27 Mart).-1693

Büyük İstanbul yangını (7 Haziran).-1693

Avusturyalılar tarafından 44 gün kuşatma altında tutulan Belgrad Kalesi, Veziriazam Bozoklu Mustafa Paşa tarafından kurtarıldı (12 Eylül).-1693

Bozoklu Mustafa Paşa'nın yerine Sürmeli Ali Paşa veziriazam oldu (14 Mart).-1694

Gabella Kalesi düşman eline geçti (28 Haziran).-1694

Sakız Kalesi, çarpışma olmaksızın Venediklilere teslim edildi (21 Eylül).-1694

II. Ahmet, 52 yaşında vefat etti (6 Şubat). Cenazesi, Edirne’den İstanbul’a getirilip Kanunî Sultan Süleyman türbesine defnedildi.-1695

II. MUSTAFA

Adı : II. Mustafa
Doğum tarihi : 3 Haziran 1664
Doğum yeri : Edirne
Babası : IV. Mehmet
Annesi : Rabia Gülnûş Emetullah Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 6 Şubat 1695
Tahta çıktığında yaşı : 30 yaş, 8 ay
Saltanatının sonu : 22 Ağustos 1703
Tahttan ayrılma sebebi : Zorunlu olarak uzaklaştırıldı
Saltanatının süresi : 8 yıl, 7 ay
Ölüm tarihi : 29 Aralık 1703
Ölüm sebebi : İstiska-prostat(?)
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan türbesinde.
Devri : Gerileme devri

Dönemin olayları

IV. Mehmet’in büyük oğlu II. Mustafa, 31 yaşında tahta çıktı (6 Şubat).-1695

Kaptan-ı Derya Mezomorto Hüseyin Paşa, Sakız adasını Venediklilerden Koyunadaları Savaşı’yla geri aldı (18 Şubat).-1695

Veziriazam Sürmeli Ali Paşa görevden alındı; yerine Elmas Mehmet Paşa atandı (2 Mayıs).-1695

II. Mustafa, Macaristan’ı geri almak için Avusturya seferine çıktı (30 Haziran).-1695

Lippa Kalesi fethedildi (9 Eylül).-1695

Osmanlı donanması, Midilli açıklarında Venediklilere karşı Zeytinburnu zaferini kazandı (18 Eylül).-1695

Lugos Savaşı (22 Eylül).-1695

Azak Kalesi, 95 gün süren düşman kuşatması sonrası kurtarıldı (13 Ekim).-1695

II. Mustafa’nın büyük oğlu Şehzade Mahmut dünyaya geldi (2 Ağustos).-1696

Azak Kalesi düşmana teslim edildi (6 Ağustos).-1696

Ulaş (Olasch)zaferi (27 Ağustos).-1696

Bozcaada Deniz Savaşı (5 Temmuz).-1697

Sadrazam Elmas Mehmet Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu, Zenta’da (Sente) bozguna uğradı (11 Eylül).-1697

Zenta Savaşı’nda şehit olan Veziriazam Elmas Mehmet Paşa'nın yerine Amcazade Hüseyin Paşa getirildi (18 Eylül).-1697

Hattat Hafız Osman öldü.-1698

İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuğunda, Avrupa’da savaşan devletler arasında barış anlaşması yapılması, savaşan beş devletin (Osmanlı, Avusturya, Venedik, Lehistan, Rusya) delegelerinin Macaristan’ın Karlofça kasabasında toplanması uygun görüldü. Bu toplantıya katılmak için Osmanlı delegeleri Belgrad’dan Karlofça’ya hareket etti (20 Ekim).-1698

II. Mustafa’nın ikinci oğlu Şehzade Osman dünyaya geldi (2 Ocak).-1699

Karlofça Antlaşması imzalandı (26 Ocak).-1699

Karlofça Antlaşması’nın imzalanması üzerine II. Mustafa; Avusturya, Venedik, Lehistan ve Rus elçilerini kabul etmek üzere Edirne’den İstanbul’a geldi (10 Eylül).-1699

Fransız ressam Jean-Baptiste Van Mour, elçilik görevlisi olarak İstanbul’a geldi.-1699

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında İstanbul Barış Antlaşması imzalandı (14 Temmuz).-1700

En büyük Türk denizcilerinden Mezomorto Hüseyin Paşa öldü (21 Temmuz).-1701

İstanbul Bedesten’de çıkan yangında, Sipahiler Çarşısı, Bitpazarı ve Mercan Çarşısı tamamen yandı (3-4 Aralık).-1701

Amcazade Hüseyin Paşa'nın istifası sonrası veziriazamlığa Bağdat Valisi Daltaban Mustafa Paşa getirildi (4 Eylül).-1702

İstanbul Boğazı Anadolu yakasında, Amcazade Hüseyin Paşa adına, Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı yapıldı.-1702

“Tatar fitnesi’’ diye adlandırılan Kırım isyanı, Çelebi Yusuf Paşa tarafından bastırılmıştı. Bu isyanda Kırım Hanı Devlet Giray, veziriazamın da kendisiyle beraber olduğunu söylediğinden Daltaban Mustafa Paşa azledilip yerine Rami Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (24 Ocak). Daltaban Mustafa Paşa, azlinden üç gün sonra idam edildi. Bu olayda parmağı olan ve Mehmet Paşa'yı veziriazamlığa getirten de Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’dir.-1703

“Edirne Vak’ası”nın ardından II. Mustafa’nın 9 yıllık saltanatı sona erdi ve III. Ahmet padişah oldu (22 Ağustos).-1703

III. AHMED

Adı : III. Ahmed
Doğum tarihi : 31 Aralık 1673
Doğum yeri : Hacıoğlu Pazarı Kışlağı
Babası : IV. Mehmet
Annesi : Rabia Gülnûş Emetullah Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 22.8.1703
Tahta çıktığında yaşı : 29 yaş, 8 ay
Saltanatının sonu : 2 Ekim 1730
Tahttan ayrılma sebebi : I. Mahmut lehine feragat
Saltanatının süresi : 27 yıl, 1 ay
Ölüm tarihi : 1 Temmuz 1736
Ölüm sebebi : Zehir (?)
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan türbesinde.
Devri : Gerileme devri

Dönemin olayları

II. Mustafa’nın öz kardeşi III. Ahmet, 23. Osmanlı padişahı olarak 30 yaşında tahta çıktı (22 Ağustos).-1703

II. Mustafa’nın tahtan indirilmesinde etken olan ihtilâl idaresi, III. Ahmet tarafından, ihtilâlin elebaşıları birbirine düşürülerek tasfiyeye başlandı. Kavanoz Ahmet Paşa sadrazamlıktan alınıp Enişte Hasan Paşa sadarete getirildi (17 Kasım).-1703

II. Mustafa, tahttan indirilişinden 4 ay 8 gün sonra 40 yaşında öldü ve Yeni Camii’de babası IV. Mehmet’in türbesine gömüldü (29 Aralık).-1703

Enişte Hasan Paşa'nın azli sonrası Kalaylıkoz Ahmet Paşa veziriazam oldu (28 Eylül).-1704

Rus Çarı Deli Petro’nun barış şartlarını yerine getirmede isteksiz davranması üzerine Karadeniz’deki ve sınırdaki tüm kalelerde güvenlik önlemleri alındı.-1704

Alman yönetimine karşı Macaristan’da Rakoçi Ferenç, isyan hareketi başlattı.-1704

Kalaylıkoz Ahmet Paşa azledilip Kaptan-ı Derya Baltacı Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (25 Aralık).-1704

Kasımpaşa’daki Tersane-i Amire’de gemi kalafatlanırken ihmal yüzünden kereste depolarının yanması sonucu olay yerine giden padişah, Kaptan-ı Derya Abdullah Paşa’yı bu olayın sorunlusu kabul edip ibret olsun diye hemen idam ettirdi.-1705

Baltacı Mehmet Paşa'nın yerine Çorlulu Ali Paşa veziriazam oldu (3 Mayıs).-1706

III. Ahmet’te çiçek ve özellikle lâle merakı başladı. Bu sebeple Saray-ı Hümayunda “Şimşirlik” denen yerde çiçek bahçesi tanzim edildi ve bu bahçede saray eğlencesi düzenlendi.-1707

Sadrazam Çorlulu Ali Paşa Camii’nin yapımı tamamlanıp ibadete açıldı.-1707

İstanbul Eyüp’te çıkan yangında, İskele civarı yalılarıyla Eyüp Çarşısı tamamen yandı.-1708

Üsküdar’da Yeni Valide Camii’nin yapımına başlandı. Bu camiyi yaptıran, IV. Mehmet’in eşi Emetullah Rabia Gülnûş Sultan’dır. Kendisi’de, caminin yanında çok güzel bir yapı olan bir açık türbede yatmaktadır.-1708

Cezayir’in en önemli limanlarından Oran kentinin anahtarları, III. Ahmet’e takdim edildi (14 Aralık).-1708

III. Ahmet, 4 yaşındaki kızı Fatma Sultan’ı, zekâsı ve yakışıklılığıyla ünlü istikbalin veziriazamı Silahtar Ağası Şehit Ali Paşa'ya nikâhladı.-1709

Silahtar Ağanın baskısına dayanamayan Muşkaralı İbrahim Ağa (geleceğin büyük sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa) kendi isteği ile harameyn muhasebeciliğine atanıp saraydan çıkarıldı.-1709

Lale merakının gittikçe artması üzerine III. Ahmet,sarayın has oda sofası önünde yeni bir lâle bahçesi tanzim ettirip ışıklandırma için billûr avizelerle donattı.-1709

Beşiktaş’taki Kara Mehmet Paşa Yalısı, sahilsaray olarak düzenlendi; bahçesinde lâleler yetiştirildi.-1709

İsveç Kralı Demirbaş Şarl (Charles), Poltova’da Rus Çarı Deli Petro’ya mağlûp olması üzerine maiyetiyle birlikte Türkiye’ye iltica etti.-1709

Boğdan voyvodası Mihail’in ihaneti yüzünden Ruslar, bu prenslik toprağında mülteci olarak bulunan 2000 İsveç askerini kılıçtan geçirdi. Bu yüzden Boğdan voyvodası görevden alındı ve Türk-Rus ilişkileri gerginleşti. Fakat her iki tarafın savaştan çekinmesi sebebiyle daha önceki barış antlaşması yenilendi.-1710

İsveç kralına gösterilen misafirperverliğin devlete ağır külfetler yüklediği, kralın Bender’deki ikametinin ileride Rusya ile yeni bir savaşa sebep olacağı gerekçesiyle Sadrazam Çorlulu Ali Paşa azledilip Köprülü Numan Paşa veziriazamlığa getirildi (16 Haziran).-1710

Numan Paşa'nın azli sonrası Baltacı Mehmet Paşa ikinci kez sadrazam oldu (18 Ağustos).-1710

Veziriazam Baltacı Mehmet Paşa'nın komutasındaki Osmanlı ordusu, Prut seferine çıktı (9 Nisan).-1711

3 gün süren Prut Savaşı’nda Kırım Hanı Devlet Giray’ın da yardımıyla Rus ordusu kuşatıldı. Rus ordusunun aman dilemesi sonucu Prut Barış Antlaşması yapıldı (21 Temmuz).-1711

İstanbul’daki düşmanları tarafından, çarı elden kaçırmakla suçlanan Baltacı Mehmet Paşa görevden alındı; yerine Gürcü Yusuf Paşa veziriazam oldu (20 Kasım).-1711

Büyük divan şairi Nâbi öldü (10 Nisan).-1712

İngiliz ve Hollanda elçilerinin aracılığıyla İstanbul’da 25 yıllık bir barış anlaşması imzalandı (16 Nisan).-1712

Rusların anlaşma şartlarını yerine getirmemelerinden dolayı yeni bir Rus seferine karar verildi (11 Kasım).-1712

Gürcü Yusuf Paşa'nın yerine Silahtar Süleyman Paşa, veziriazamlığa getirildi (12 Kasım).-1712

Bender’de mülteci bulunan İsveç Kralı Demirbaş Charles’ın, memleketine gönderilmesine karar verildi (1 Şubat).-1713

Silahtar Süleyman Paşa'nın yerine Kaptan-ı Derya Hoca İbrahim Paşa (6 Nisan); Hoca İbrahim Paşa'nın azledilip idam edilmesiyle de Silahtar Ali Paşa veziriazam oldu (27 Nisan).-1713

Osmanlı-Rus barışına kesin şeklini veren Edirne Antlaşması imzalandı (24 Haziran).-1713

Mülteci İsveç Kralı Demirbaş Şarl, Dimetoka’dan memleketine dönmek üzere hareket etti (19 Eylül).-1714

Akdeniz’deki korsanlık olayları yüzünden Venedik ile yapılan anlaşma bozuldu ve Venedik seferine karar verildi (8 Aralık).-1714

III. Ahmet ve Veziriazam Silahtar Ali Paşa, ordunun başında İstanbul’dan Edirne’ye hareket etti (1 Nisan). Padişah, Edirne’de kaldı ve Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Serez-Selânik-Yenişehir üzerinden Mora’ya gitti (19 Nisan).-1715

Mora’nın kuzeyini ele geçiren Osmanlı ordusu, Anadolu’dan (Nauplion) Güney Mora’ya hareket etti (7 Ağustos).-1715

51 günde Mora fethini tamamlayıp Mora’yı Venediklilerden geri alan Osmanlı ordusu, Mora’dan hareket etti (22 Ağustos).-1715

Suda, Carabusa ve İspirlonga kaleleri ele geçirildi; böylece Venedikliler Girit’ten tamamen uzaklaştırıldı (24 Eylül).-1715

Venediklileri himayeye kalkışan Avusturya’ya karşı Nemçe seferi açıldı (24 Nisan).-1716

Petervaradin Savaşı’nda Osmanlı ordusu bozguna uğradı. Bu savaşta Veziriazam Silahtar Ali Paşa şehit düştü (5 Ağustos).-1716

Şehit düşen Silahtar Ali Paşa'nın yerine Belgrad Muhafızı Hacı Halil Paşa, veziriazamlığa ve ordu komutanlığına getirildi (22 Ağustos).-1716

Vak’anüvis (resmi devlet tarihçisi) Nâima, 62 yaşında öldü (Eylül).-1716

Macaristan’daki son Türk vilayet merkezi olan Tamışvar Kalesi düşman eline geçti (20 Ekim).-1716

III. Ahmet’in oğlu Şehzade Mustafa (III. Mustafa) dünyaya geldi (28 Ocak).-1717

III. Ahmet’in kızı Fatma Sultan’la evlenen Nevşehirli İbrahim Paşa, saraya damat oldu (18 Şubat).-1717

Belgrad Kalesi, çatışma olmaksızın Avusturya’ya teslim edildi (18 Ağustos).-1717

Veziriazam Hacı Halil Paşa'nın yerine Nişancı Mehmet Paşa getirildi (26 Ağustos).-1717

Nişancı Mehmet Paşa'nın azliyle boşalan sadrazamlık mak***** Nevşehirli Damat İbrahim Paşa getirildi (9 Mayıs).-1718

İstanbul Cibali’de çıkan ve şiddetli poyrazın etkisiyle gittikçe yayılan yangın, 27 saat içinde şehrin büyük bölümünü kül etti (17 Temmuz).-1718

Venedik ve Avusturya ile Pasarofça Antlaşması imzalandı (21 Temmuz).-1718

Osmanlı İmparatorluğu’nda 12 yıl süren ve “Lale Devri” olarak adlandırılan dönem başladı.-1718

İstanbul’da 3 dakika süren büyük bir deprem oldu (25 Mayıs).-1718

İstanbul Gedikpaşa yangınında Kumkapı’dan surlara kadar birçok güzel saray ve konak tamamen yandı (21-22 Temmuz).-1718

III. Ahmet Kütüphanesi yapıldı (23 Kasım).-1719

Damat İbrahim Paşa Külliyesi’nin yapımı tamamlandı.-1720

Kuleli Bahçe Camii’nin yapımı sona erdi.-1720

III. Ahmet, oğullarına Okmeydanı’nda 15 gün 15 gece süren sünnet düğünü yaptırdı.-1720

İstanbul Kız Kulesi’ne ilk defa olarak bir deniz feneri konuldu.-1721

İstanbul Balat’taki yangında yüzlerce ev yandı.-1721

Diplomat ve bilim adamı, yazar Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi, elçilik göreviyle gittiği Fransa’dan döndü.-1721

Kâğıthane deresi üzerinde Sadabad Sarayı yapıldı.-1722

Safevî (İran) tahtındaki karışıklıklar üzerine Osmanlı ordusu, doğu cephesi harekatına başladı. Gürcistan’da işgal edilen Tiflis ve Gori kaleleri anahtarları, III. Ahmet’e takdim edildi (9 Temmuz).-1723

Silahtar Tarihi yazarı Fındıklılı Mehmet Ağa öldü.-1723

İran’da Kirmanşah, Loristan ve Erdelan eyalet merkezleri, Osmanlı ordusu tarafından işgal edildi (15 Ekim).-1723

Romen devlet adamı, tarihçi, ansiklopedici, yazar ve besteci Kantemiroğlu (Dimitrie Cantemir) öldü.-1723

Azerbaycan Cephesi Seraskeri Köprülü Abdullah Paşa'nın gönderdiği kuvvetler, Hoy şehrini fethetti. Bunun üzerine Çors Kenti de teslim oldu. Böylece Batı İran’ın önemli bölümü ele geçirilmiş oldu (6 Mayıs).-1724

Batı İran’ın paylaşımı konusunda Osmanlı-Rus Barış Antlaşması imzalandı (24 Haziran).-1724

Kafkas cephesinde Nahcıvan fethedildikten sonra Irak cephesinde de 58 günlük bir kuşatmayı takiben Hemedan’a girildi. Ayrıca Azerbaycan cephesinde de Tebriz Kalesi kuşatıldı (31 Ağustos).-1724

Erivan Kalesi, çatışma olmaksızın teslim alındı (3 Ekim).-1724

III. Ahmet’in Rabia Şermi Sultan’dan olan oğlu I. Abdülhamit dünyaya geldi (20 Mart).-1725

Fransız mühendisi Davut Gerçek Ağa, İstanbul’da ilk defa olarak yangın tulumbası yapıp kullandı. Daha sonra Davut Gerçek Ağa’nın başında bulunduğu, Yeniçeri Ocağı’na bağlı bir Tulumbacı Ocağı kuruldu.-1725

İran’ın Tebriz (3 Ağustos) ve Gence (4 Eylül) şehirleri fethedildi.-1725

Loristan eyaleti ve eyalet merkezi Hürremabad, Osmanlı topraklarına katıldı (6 Eylül).-1725

Afganlı Eşref Şah’ın, Hilâfet iddiasıyla Batı İran’ı tahliye isteği reddedildi (12 Mart).-1726

Andican Savaşı.-1726

İstanbul Bebek’te cami, hamam ve Hümûyunâbad sahil sarayı yapıldı.-1726

İstanbul kadınlarının sokaklarda süslü ve açık saçık gezmeleri yasaklandı.-1726

Matbaacılığın kabulü hakkında ferman yayımlandı (Temmuz).-1727

İstanbul çiçekçilerinde lâle soğanı karaborsasının görülmesi üzerine lâle soğanı fiyatlarına narh konuldu. Uymayanlar, uzak ülkelere sürgünle cezalandırıldılar.-1727

İran’la Hemedan Barış Antlaşması imzalandı (4 Ekim).-1727

İlk Osmanlı matbaası faaliyete geçti ve ilk eser olarak “Vankulu Lûgatı” dizilmeye başlandı (16 Aralık).-1727

Üsküdar’da III. Ahmet Meydan Çeşmesi yapıldı.-1728

Topkapı Sarayı önünde III. Ahmet Sebili ve Çeşmesi yapıldı.-1728

Büyük İstanbul yangınında şehrin sekizde biri yandı (27 Temmuz).-1729

İran’da Ali Han, yıkılmakta olan Safevî saltanatını canlandırdı. Önce Afganlı Eşref Şah’ı mağlûp ettikten sonra Batı İran’da Osmanlıların fethettiği Nihavend, Hemedan ve Kirmenşah’ı geri aldı (2 Temmuz).-1730

Batı İran’da Osmanlıların fethettiği yerleri geri almak için başlayan İran taarruzlarından dolayı III. Ahmet, Doğu seferine çıkmak üzere İstanbul’dan hareket etti.-1730

Patrona Halil isyanı (28 Eylül).-1730

Patrona Halil Ayaklanması sonucu Lâle Devri padişahı III. Ahmet, 27 yıllık saltanatı sonrası 57 yaşında tahttan indirildi.-1730

I. MAHMUD

Adı : I. Mahmud
Doğum tarihi : 2 Ağustos 1696
Doğum yeri : Edirne Sarayı
Babası : II. Mustafa
Annesi : Saliha Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 2 Ekim 1730
Tahta çıktığında yaşı : 34 yaş, 2 ay
Saltanatının sonu : 13 Aralık 1754
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 24 yıl, 2 ay
Ölüm tarihi : 13 Aralık 1754
Ölüm sebebi : Felç
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan türbesinde.
Devri : Gerileme devri

Dönemin olayları

III.Ahmet’in feragati sonucu I.Mahmut, 35 yaşında tahta çıktı (1-2 Ekim).-1730

Silahtar Mehmet Paşa, veziriazam oldu.-1730

Patrona Halil ve yandaşları idam edildi (15 Kasım).-1730

Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden Nedim (Nedim Ahmet Efendi) 49 yaşında vefat etti.-1730

Silahtar Mehmet Paşa azledildi; Kabakulak İbrahim Paşa veziriazamlığa getirildi (22 Ocak).-1731

İstanbul’da Patrona Halil’in kan davası nedeniyle şehri yağmalayan isyancılar öldürüldü (28 Ocak).-1731

Doğu cephesinde Kirmanşah geri alındı (30 Temmuz).-1731

Kabakulak İbrahim Paşa’nın azli sonucu Topal Osman Paşa göreve getirildi (10 Eylül).-1731

Kirmanşah’ı geri aldıktan sonra Hemedan’a yürüyen Irak Seraskeri Ahmet Paşa, Hemedan yakınındaki Korican ovasında II.Tahmasb’ın 40 bin kişilik ordusunu yendi (16 Eylül).-1731

Tebriz’in fethiyle görevlendirilen Hekimoğlu Ali Paşa, Urmiye’yi ele geçirdi (11 Ekim).-1731

Tebriz, çatışma olmaksızın işgal edildi (4 Aralık).-1731

Osmanlı-İran barışı (10 Ocak ).-1732

Topal Osman Paşa görevden alındı; Hekimoğlu Ali Paşa veziriazamlığa getirildi (12 Mart).-1732

Lale devri’nin ünlü minyatür sanatçısı Levni öldü.-1732

Saliha Sultan Çeşmesi yapıldı.-1732

İstanbul Tophane Meydanı’nda Tophane Çeşmesi yapıldı.-1732

Topal Osman Paşa, Nadir Ali Han’a karşı Bağdat zaferini kazandı.-1733

Musul Savaşı.-1733

Üsküdar’da Hendesehane ve Humbarahane açıldı.-1734

Kars Savaşı (22 Mayıs)-1735

Arpaçay Savaşı (14 Haziran).-1735

Silahtar Seyyit Mehmet Paşa veziriazam oldu (9 Ocak).-1736

Veziriazam ve Serdar-ı Ekrem Seyyit Mehmet Paşa, Rus seferi için İstanbul’dan hareket etti (16 Haziran).-1736

12 yıl süren ünlü Lale Devri’ni başlatan padişah III. Ahmet, 63 yaşında öldü (1 Temmuz).-1736

Osmanlı-İran arasında, Kars-ı Şirin Antlaşması’ndaki sınırlar esas olmak üzere barış antlaşması imzalandı (17 Ekim).-1736

Kırım Hanı Fethi Giray, daha önce hanlık arazisine girip her tarafı yağmalayan Ruslara karşı parlak bir zafer kazandı (12 Kasım).-1736

III.Ahmet’in oğullarının sünnet düğününü anlatan “Surname-i Vehbi” yazarı divan şairi Seyyit Vehbi öldü.-1736

Avusturya-Rus ittifakı açıklandı ve Avusturya, Osmanlılara savaş ilan etti.-1737

Eski sadrazam Bosna valisi Hekimoğlu Ali Paşa, Batı’da Avusturyalılara karşı Banyaluka zaferini kazandı (4 Ağustos).-1737

Veziriazam ve Serdar-ı Ekrem Silahtar Seyyit Mehmet Paşa’nın azliyle boşalan makama Bender Seraskeri Muhsinzade Abdullah Paşa getirildi (6 Ağustos).-1737

Muhsinzade Abdullah Paşa azledildi; yerine yeğen Mehmet Paşa sadrazam oldu (19 Aralık).-1737

Osmanlı ordusu, Avusturyalılardan Mehadia ve Orsova kalelerini geri aldı. Bunun üzerine Ruslar da Özi Kılburun kalelerinden çekilmeye mecbur edildi (15 Ağustos).-1738

Hattat ve şair Nahifi, İstanbul’da öldü.-1738

İstanbul yaşamı ve kişileriyle ilgili resimleriyle tanınan ressam Jean Etienne Liotard, İstanbul’a geldi.-1738

Yeğen Mehmet Paşa’nın azli üzerine Vidin Seraskeri Hacı İvaz Mehmet Paşa sadrazamlığa getirildi (22 Mart).-1739

Avusturya’ya karşı Hisarcık zaferi kazanıldı (22 Temmuz).Bunun üzerine Belgrad yolu açıldı ve kale kuşatıldı.-1739

Hotin kalesi, hiçbir çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (19 Ağustos).Rus ordusu, bu başarı üzerine Yaş şehrine yürüdü ve kaleyi ele geçirdi.-1739

Osmanlılar, Belgrad’ın iadesi koşuluyla antlaşma masasına oturacağını belirtti (1 Eylül).-1739

Avusturya ve Rusya ile Belgrad antlaşmaları imzalandı (18 Eylül).-1739

Osmanlı-İsveç Savunma Antlaşması imzalandı (4 Ocak).-1740

Fransızlarla kapitülaston antlaşması yapıldı (30 Mayıs).-1740

I. Mahmut, Adalet Fermanı’nı yayımlattı (Haziran).-1740

Hacı İvaz Mehmet Paşagörevden alındı, terine Nişancı Hacı Ahmet Paşa veziriazamlığa getirildi (23 Haziran).-1740

Ayasofya ek binaları, sıbyan mektebi ve şadırvanı yapıldı.-1740

İstanbul Cağaloğlu’nda Cağaloğlu hamamı inşa edildi.-1741

İstanbul’un Vefa semtinde Atıf Efendi Kütüphanesi kuruldu.-1741

İstanbul Bahçekapı’da Aşir Efendi Kütüphanesi yapıldı.-1741

Hacı Ahmet Paşa’nın azli sonrası Anadolu Beylerbeyi Hekimoğlu Ali Paşa ikinci kez veziriazam oldu (21 Nisan).-1742

Ahmet Paşa, Irak’a; Köse Ali Paşa da Azerbaycan’a serasker (başkomutan)olarak atandı.-1742

Vezir ve valilerin hizmetindeki kadroları kaldırılan leventler, ülkede eşkıyalığa başlamış, adeta anarşi unsuru haline gelmişlerdi.Bu yüzden bu askeri sınıf ve ocakları kapatıldı (Kasım).-1742

İran’da Avşar saltanatını kurduktan sonra Afganistan ve Hindistan taraflarını istila ederek Asya’da bir cihangir rolü oynamaya başlayan Nadir Şah, Bağdat topraklarına girdi ve Hille taraflarını istila edip Kerkük Kalesi’ni ele geçirdi (29 Mayıs).-1743

Hekimoğlu Ali Paşa azledildi;Yeniçeri Ağası Seyyit Hasan Paşa Sadrazam oldu (23 Eylül).-1743

Nadir Şah’ın saldırısı üzerine İran’a savaş açıldı.Nadir Şah, Musul’u kuşattı (27 Eylül).-1743

Musul Savaşı (4 Ekim).-1743

İran’a karşı Irak, Doğu Anadolu ve Kafkas cepheleri açıldı.71 gün süreyle Kars Kalesi’ni kuşatma altında tutan Nadir Şah, kaleyi almayı başaramayıp Kars önlerinden çekildi (9 Ekim)-1744

Yalova’da bir kağıt fabrikası kuruldu.-1745

Osmanlı ordusu, Revan Savaşı’nda İran ordusuna yenildi.-1745

Halep Valisi Hekimoğlu Ali Paşa, Kars cephesi serdarlığına atandı(Aralık).-1745

Minyatür sanatçısı Abdullah Buhari,on yıldır çizdiği minyatürlerini bir albüm haline getirdi.-1745

İran elçisi Fetih Ali Bey, İstanbul’a geldi (Ocak)-1746

Seyyit Hasan Paşa azledildi yerine Sadaret Kethüdası Tiryakı Hacı Mehmet Paşa, veziriazam oldu (9 Ağustos).-1746

İran’la barış antlaşması imzalandı (4 Eylül).-1746

Fransız asıllı Osmanlı subayı Humbaracı Ahmet Paşa’nın ölümü üzerine manevi oğlu Milanoğlu Süleyman Bey, humbaracıbaşılığa atandı (14 Mart).-1747

Tiryaki Hacı Ahmet Paşa’nın azli üzerine Kerküklü Boynueğri Seyyit Abdullah Paşa veziriazamlığa getirildi (24 Ağustos).-1747

Nuruosmaniye Camii’nin yapımına başlandı.-1748

İstanbul Süleymaniye’de çıkan yangında 5 bine yakın ev yandı,binlerce kişi açıkta kaldı (3 Şubat).-1748

Mehmet Emin Paşa’nın azliyle Köse Bahir Mustafa Paşa veziriazamlığa getirildi (1 Temmuz).-1752

İstanbul ve Trakya’daki depremde pek çok insan öldü. Tarihi eserlerin çoğu yerle bir oldu.Bilhassa Edirne ve çevresinde etkili olan deprem, aralıklı olarak birkaç ay sürdü;Bu nedenle halk, devamlı korku ve endişe içinde yaşadı(29-30 Temmuz).-1752

Balıklı Rum Hastanesi açıldı.-1753

Mahmut, 59 yaşında öldü; Yeni Cami’de, babası II. Mustafa’nın mezarı yanına gömüldü.-1754
 

III. OSMAN

Adı : III. Osman
Doğum tarihi : 2 Ocak 1699
Doğum yeri : İstanbul
Babası : II.Mustafa
Annesi : Şehsuvar Vailde Sultan
Tahta çıktığı tarih : 13 Aralık 1754
Tahta çıktığında yaşı : 55 yaşı,11 ay
Saltanatının sonu : 30 Ekim 1757
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 2 yıl, 11 ay
Ölüm tarihi : 30 Ekim 1757
Ölüm sebebi : Felç
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul,Yenicami,Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi.
Devri : Gerileme devri

Dönemin olayları

II.Mustafa’nın ikinci oğlu III.Osman,büyük kardeşi I.Mahmut’un ölümü üzerine 56 yaşında tahta çıktı (13 Aralık)-1754

Kış mevsiminin şiddetli geçtiği İstanbul’da Haliç dondu.Bilhassa sütlüce’den Defterdar iskelesine kadar,buz üstünde yürüyerek geçenler oldu.-1755

Köse Bahir Mustafa paşa’nın azlini takiben eski veziriazamlardan Anadolu Beylerbeyi Hekimoğlu Ali Paşa,sadrazam oldu (15 Şubat).-1755

Hekimoğlu Ali paşa’nın yerine Başdefterdar Naili Abdullah Paşa(17 Mayıs),Naili Abdullah Paşanın Yerine Nişancı Bıyıklı Ali Paşa(24 Ağustos) veziriazam oldular.-1755

36 saat süren büyük İstanbul yangınında şehrin üçte ikisi yandı (27-28 Eylül).-1755

Veziriazam Bıyıklı Ali paşa,rüşvet suçlamasıyla idam edildi.Yerine Sadaret Küthüdası Yirmisekiz Mehmet Sait Paşa geçti(25 Ekim).-1755

İzzi Tarihi adlı kitabıyla tanınan tarihçi Süleyman İzzi Efendi öldü.-1755

Nuruosmaniye Camii’nin yapımı tamamlandı(5 Aralık).-1755

Yirmisekiz Mehmet Sait Paşa görevden alındı.Köse Bahir Mustafa Paşa veziriazamlığa getirildi(1 Nisan).-1756

İstanbul yine yandı(4-5 Temmuz).-1756

Köse Bahir Mustafa Paşa’nın azli sonrası Koca Ragıp Mehmet paşa veziriazamlığa getirildi(11 ocak).-1757

III.Osman, 2 yıl 10 ay 18 gün saltanat sürdükten sonra 59 yaşında öldü.Yeni cami’de büyük kardeşi I.Mahmut’un türbesinin yanına gömüldü(29-30 Ekim).-1757

III:Ahmet’in oğlu III:Mustafa,41 yaşında tahta çıktı (30 Ekim).-1757

Koca Ragıp Mehmet Paşa,III.Mustafa’nın kız kardeşi Saliha Sultan’la evlendi.-1757

Sakarya nehri - Sapanca Gölü – İzmit Körfezi bağlantılı bir kanal açılmasına başlandı. Çalışmaların başlamasından bir süre sonra kanalın geçtiği arazinin sahipleriyle anlaşmazlık çıktı ve projeden vazgeçildi.-1759

Laleli Camii’nin temeli atıldı (10 Nisan).-1760

Üsküdar’da III. Mustafa’nın, annesi Mihriban Sultan adına yaptırdığı Ayazma Camii’nin yapımı tamamlanıp ibadete açıldı.-1761

II. Mustafa’nın oğlu Şehzade Selim dünyaya geldi (24 Aralık).-1761

Osmanlı – Prusya ticaret anlaşması imzalandı.-1761

Sadrazam Ragıp Mehmet Paşa tarafından İstanbul Laleli Koska’da bir okul ve büyük bir kütüphane yapıldı.-1762

Fransız şair Andre de Chenier, İstanbul Galata’daki evinde doğdu.-1762

II. Mustafa, vakıflarına gelir sağlamak amacıyla İstanbul Sultanhamam’da Büyük Yeni Han’ı yaptırdı.-1763

Koca Ragıp Paşa’nın ölümü üzerine Hamit Paşa veziriazamlığa getirildi (7 Nisan).-1763

Altı aylık icraatından sonra Hamit Paşa görevden alındı, Köse Bahir Mustafa Paşa üçüncü defa veziriazamlığa getirildi (1 Kasım).-1763

Laleli Camii’nin yapımı tamamlandı ve ibadete açıldı (9 Mart).-1764

Köse Bahir Mustafa Paşa azledilip Muhsinzade Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (28 Mart).-1765

III. Mustafa, Kemerburgaz’da Ayvat Bendi’ni yaptırdı.-1765

İstanbul’da iki dakika süren büyük depremde Fatih Camii ve diğer birçok cami hasar gördü. Şehir bir harabeye döndü. Yüzlerce insan öldü ve çok büyük maddi zarar (11 milyon kuruş) meydana geldi (22 Mayıs).-1766

Muhsinzade Mehmet Paşa’nın yerine Silahtar Hamza Mahir Paşa veziriazamlığa getirildi (7 Ağustos).-1768

Lehistan’ı himaye için Rusya’ya sefer açıldı (8 Ekim).-1768

Silahtar Hamza Mahir Paşa görevden alınıp veziriazamlığa Yağlıkçızade Hacı Mehmet Emin Paşa getirildi (20 Ekim).-1768

Kırım Hanı Kırım Giray, Güney Rusya seferinde Rusları mağlup etti (31 Ocak).-1769

Veziriazam Yağlıkçızade Hacı Mehmet Emin Paşa, Rus seferine çıkmak için İstanbul’dan hareket etti (27 Mart).-1769

I. Hotin Zaferi (1 Mayıs).-1769

Boğdan Voyvodası Ligor, ordusu erzakını teminde ihmal ve ihaneti görüldüğünden görevden alındı ve İstanbul’a getirilerek idam edildi.-1769

Divan –ı Hümayun tercümanı Nikolaki, Rus casusu olduğu anlaşılarak idam edildi.-1769

II. Hotin Zaferi (12 Ağustos).-1769

Sadrazam Mehmet Emin Paşa, cinnet derecesine varan ruhsal durumunun bozukluğu nedeniyle Dimetoka’ya sürgün edildi; yerine Moldovancı Ali Paşa getirildi (12 Ağustos). Emin Paşa, daha sonra, seferde malzeme temininde orduyu zor durumda bıraktığı gerekçesiyle idam edildi.-1769

Veziriazam Moldovancı Ali Paşa, orduyu Dinyester nehri üzerinden geçirirken, yükselen sular nedeniyle köprü faciası yaşandı; yıkılan köprüdeki yüzlerce asker sulara gömüldü (16 -17 Eylül).-1769

Türkler tarafından tahliye edilen Hotin Kalesi, Rusların işgaline uğradı (21 Eylül).-1769

Moldovancı Ali Paşa görevden alındı; İvazzade Halil Paşa veziriazamlığa getirildi (12 Aralık).-1769

Mora Zaferi (9 Nisan).-1770

Çeşme Deniz Faciası (7 Temmuz).-1770

Kartal Savaşı’nda Osmanlı ordusu bozguna uğradı (1 Ağustos).-1770

Limni adası geri alındı (22 Ekim).-1770

İvazzade Halil Paşa azledildi; Bosna Valisi Silahtar Mehmet Paşa veziriazamlığa atandı (25 Ekim).-1770

Or Kalesi, Ruslara teslim edildi (24 Haziran ). Kalenin teslimi sonucu Kırım elden çıktı.-1771

Özi Kalesi’ne yürüyen Rus ordusu, kale muhafızı Ali Paşa tarafından bozguna uğratıldı (2 Ağustos-1771

III. Selim Giray, Ruslar karşısında uğradığı yenilgi sonrası beraberindeki az bir kuvvetle İstanbul’a geldi (Ağustos).-1771

Özi zaferinden sonra Yerköyü’nde 20 bin kişilik Rus ordusu, geri çekilmeye mecbur bırakıldı (12 Eylül).-1771

Casusları vasıtasıyla Osmanlı ordusunun durumu hakkında bilgi toplayan Ruslar, Maçin ve Tulça kalelerini ele geçirdikten sonra Osmanlı kuvvetlerine hücum etti;bu durum karşısında askeri toplayamayan sadrazam, Hacıoğlu Pazarcığı’na doğru geri çekildi (30 Ekim).-1771

Silahtar Mehmet Paşa’nın azli sonrası Vidin muhafızı Muhsinzade Mehmet Paşa, ikinci kez veziriazamlığa getirildi (11 Aralık).-1771

1766 yılındaki depremde büyük hasar gören Fatih Camii’nin yerine yenisi yapılarak ibadete açıldı.-1771

III. MUSTAFA

Adı : III. Mustafa
Doğum tarihi : 28 Ocak 1717
Doğum yeri : İstanbul
Babası : III. Ahmet
Annesi : Mihrimah Sultan
Tahta çıktığı tarih : 30.10.1757
Tahta çıkışında yaşı : 40 yaş,9 ay
Saltanatının sonu : 21 Ocak 1774
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 16 yıl,3 ay
Ölüm tarihi : 21 Ocak 1774
Ölüm sebebi : Kalp yetmezliği
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul,Laleli Camii'ndeki türbesinde.
Devri : Gerileme devri

Dönemin olayları

Prusya ve Avusturya’nın aracılığı ile Bükreş’e bir barış görüşmesi önerildi (9 Kasım), görüşmede bir sonuca varılmadı.-1772

Mısır’da sultanlığını ilan eden asi Kölemen Cin Ali Bey kuvvetleri, Salihiyye Savaşı’nda mağlup edildi. Tutsak edildikten sonra öldürülen Cin Ali Bey’in kesik başı İstanbul’a gönderildi (1 Mayıs).-1773

Ruslar Rusçuk önünde Dağıstanlı Ali Paşa ve Silistre önünde Osman Paşa tarafından çok ağır ve kanlı bozguna uğratıldı (29 Haziran ).-1773

Lehistan; Rusya, Avusturya ve Prusya arasında bölüşüldü.-1773

Osmanlı ordusu, Hacıoğlu Pazarcığı’nı ateşe verdikten sonra Varya’ya yönelen Rus ordusunu yendi ve Rus askeri perişan bir halde Babadağı’na çekildi (20 Ekim).-1773

İstanbul Kasımpaşa’da deniz subayı yetiştirmek amacıyla Mühendishane-i Bahri-i Hümayun açıldı (18 Kasım).-1773

16 yıl 2 ay 22 gün Osmanlı Devleti’ne padişahlık yapan III. Mustafa, 57 yaşında vefat etti (21 Ocak).-1774

I. ABDULHAMİD

Adı : I. Abdulhamid
Doğum tarihi : 20 Mart 1725
Doğum yeri : İstanbul
Babası : III. Ahmet
Annesi : Rabia Şermi Sultan
Tahta çıktığı tarih : 21 Ocak 1774
Tahta çıktığında yaşı : 48 yaş, 10 ay
Saltanatının sonu : 7 Nisan 1789
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 15 yıl, 3 ay
Ölüm tarihi : 7 Nisan 1789
Ölüm sebebi : Felç
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Bahçekapı.
Devri : Gerileme devri

Dönemin olayları

Abdülhamit 49 yaşında tahta çıktı (21 Ocak).-1774

Rusya ile Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı (21 Temmuz).-1774

Muhsinzade Mehmet Paşa’nın ölümü üzerine (4 Ağustos) Sadaret Kaymakamı İzzet Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (10 Ağustos).-1774

Sadrazam İzzet Mehmet Paşa, 11 aylık sadaretten sonra görevden alındı; yerine Derviş Mehmet Paşa getirildi (6 Temmuz).-1775

Devlet Giray, Kırım Hanı seçildi.-1775

Bir İspanyol donanması, Cezayir’e hücum edip karaya asker çıkardı; fakat Cezayir dilaverleri tarafından İspanyollar yenilgiye uğratıldı.-1775

Luigi Mayer İstanbul’a geldi.-1775

Fransız General Baron de Tott, Fransa’ya döndü (Mart)-1776

İran’a savaş ilan edildi (2 Mayıs).-1776

Mısır’da asi Zahir Ömer, Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa tarafından yenilgiye uğratıldıktan sonra yakalanıp öldürüldü.-1776

Valilerin maiyetinde bulunan ve türlü yolsuzlukları, çapulculukları, eşkıyalıkları görülen leventlerin ocaklarının kapatılması için bir ferman çıkarıldı.-1776

İstanbul Bahçekapı’da l.Abdülhamit hayratının yapımına başlandı (şimdiki 4. Vakıf Han’ın yerinde).-1776

Derviş Mehmet Paşa’nın azli üzerine Darendeli Cebecizade Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (5 Ocak).-1777

İran ordusuna karşı Sine Zaferi kazanıldı (5 Mayıs).-1777

Tımarlı (topraklı) Süvari hakkında ayrıntılı bir yasa çıkarıldı (Eylül).-1777

Ruslar,tamamen bağımsız bir devlet olan Kırım’ın iç işlerine karışmaya başladı.Şahin Giray,Kırım Hanlığı’na getirildi.-1777

Osmanlı hükümeti bir toplantı yaparak, Rusların,anlaşmaya aykırı olarak Kırım’daki faaliyetlerini görüştü (Ocak).-1778

Şahin Giray, Rusya’ya güvenerek Kırım’da hanlığını ilan etti.Rusya,Şahin Giray’ı koruma amacıyla Kırım’a asker soktu;bunun üzerine Selim Giray,Kırım’dan firar etti.Öyle ki Rusya,bu sebeple Osmanlılarla savaşmayı bile göze alabileceğini resmen açıkladı.-1778

Hacı Ali paşa,Kırım seraskerliğine atandı(Ağustos).-1778

I.Abdülhamit; Çerkez, Abaza ve diğer dağlı halklara bir ferman göndererek Rusların,memleketlerini istila edeceklerini bildirdi.-1778

Polonya’nın bölüşümü sonrası,toprakları ellerinden giden Polonyalılar,perişan bir halde Türkiye’ye iltica ettiler.Bu olay,Osmanlı hükümeti tarafından protesto edildi.-1778

I. Abdülhamit’in annesi Rabia Sultan adına yaptırttığı Beylerbeyi Camii ibadete açıldı (15 Ağustos).-1778

Osmanlılarla Ruslar arasında İstanbul’da Aynalıkavak Tenkihnamesi imzalandı (21 Mart).-1779

Sadrazam Kalafat Mehmet Paşa azledildi;yerine Seyit Mehmet Paşa atandı (21 Ağustos).-1779

I. Abdülhamit’in oğlu Şehzade Mustafa dünyaya geldi (8 Eylül).-1779

I. Abdülhamit’in hayır eseri olarak Emirgan Camii’nin yapımına başlandı.-1779

Osmanlı Devleti’ni paylaşmak üzere Rusya-Avusturya arasında anlaşma sağlandı.-1780

Rusların Silistre eyalet merkezinde konsoloslok açmalarına izin verildi.-1780

Divan edebiyatının ünlü kadın şairi Fıtnat Hanım öldü.-1780

Seyyit Mehmet Paşa’nın ölümü üzerine Erzurum valisi İzzet Mehmet Paşa, ikinci kez veziriazam olarak atandı.-1781

Emirgan Camii, ibadete açıldı.-1781

İstanbul Cibali’de çıkan ve gittikçe yayılan yangında 50 saat içinde 20 bin ev yandı (21-22 Ağustos).-1782

İzzet Mehmet Paşa azledildi, yerine Rumeli Beylerbeyi Hacı Yeğen Mehmet Paşa getirildi (25 Ağustos).-1782

Osmanlı-İspanyol antlaşması imzalandı (14 Eylül).-1782

Yeğen Mehmet Paşa’nın yerine Halil Hamit Paşa veziriazam oldu. Cezzar Ahmet Paşa, Bosna valiliğine atandı (31 Aralık).-1782

Alman ressam ve mimar Anton Ignaz Melling, İstanbul’a geldi.-1782

Rus çariçesi, Kırım’ın bağımsızlığının kaldırılması ve Kırım’ın bir Rus ülkesi olduğu konusunda bir beyanname yayımladı.-1783

Ruslar Kırım’ı işgal edip ilhakını açıkladılar (Nisan).-1783

18.yüzyıl Osmanlı Devlet adamı ve yazar Ahmet Resmi Efendi, İstanbul’da öldü (31 Ağustos).-1783

Hekimbaşı Abdülaziz Efendi öldü (Eylül).-1783

Kırım’da Osmanlı hükümdarı adına okunan hutbe kaldırıldı (Aralık).-1783

Gürcistan’da Tiflis Hanı Ergeli Han, Rus himayesine girdi; böylece Rusya’nın burayı istilasına doğru yeni bir adım atıldı.-1783

Jean Baptiste Hilaire İstanbul’a geldi.-1783

Osmanlı hükümeti, Kırım’ın Ruslar tarafından işgalini resmen kabul ettiğini içeren bir belgeyi Rus elçisine verdi 89 Ocak).-1784

Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa tarafından İstanbul Kasımpaşa’da Kalyoncular Kışlası yapıldı.-1784

Yeğen Mehmet Paşa, Mısır valiliğine atandı (Aralık).-1784

Sadrazam Halil Hamit Paşa’nın azli sonrası Şahin Ali Paşa veziriazam oldu (31 Mart).Daha sonra Halil Hamit Paşa, sürgün edildiği Bozcaada’da idam edildi.-1785

I. Abdülhamit’in oğlu Mahmut (II. Mahmut) dünyaya geldi (20 Temmuz).-1785

Şahin Ali Paşa görevden alındı. Mora Valisi Koca Yusuf Paşa veziriazamlığa getirildi (24 Ocak).-1786

Ruslarında muvafakatı ile Kırım Hanı Şahin Giray’ın Türkiye’ye iltica talebi kabul edildi. Daha sonra Rodos’a sürgün olarak gönderilen Şahin Giray, devlet haini sıfatıyla idam edildi.-1786

Osmanlılarla İsveç arasında İstanbul Beykoz Kasrı’nda dostluk anlaşması imzalandı (11 Temmuz).-1787

Rusya’ya savaş ilan edildi (13 Ağustos).-1787

Rusya’nın müttefiki olan Avusturya, Osmanlılara savaş ilan etti.-1787

Sınır boyundaki Özi Muhafızı İsmail Paşa, Rusların elindeki Kılburun Kalesi’ni ele geçirmek için nehrin öte yakasına geçirdiği 6 bin kişilik Osmanlı kuvveti, Ruslar tarafından pusuya düşürülerek tamamen şehit edildi. Bu olay, yurdun her yerinde derin üzüntüye sebep oldu.-1787

İsveç, Rusya’ya savaş ilan etti (9 Şubat).-1788

Akpalanka savaşı (25 Ağustos).-1788

Muhadiye Savaşı (30 Ağustos).-1788

Avusturya’ya karşı Şebeş zaferi kazanıldı; İmparator II. Joseph esaretten güçlükle kurtuldu(21 Eylül).-1788

Yaş ve Hotin kaleleri Ruslar tarafından ele geçirildi.-1788

Osmanlı donanması Özi Kalesi önünde yakıldı ve kale Ruslar tarafından kuşatıldıktan sonra ele geçirildi (17 Aralık).-1788

Özi felaketini öğrenen I. Abdülhamit, üzüntüden felç geçirdi ve birkaç gün sonra 65 yaşında vefat etti. Bahçekapı’da kendi yaptırdığı türbesine defnedildi (7 Nisan).-1789

III. SELİM

Adı : III. Selim
Doğum tarihi : 24 Aralık 1761
Doğum yeri : İstanbul
Babası : III. Mustafa
Annesi : Mihrişah Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 7 Nisan 1789
Tahta çıktığında yaşı : 27 yaş, 3 ay
Saltanatının sonu : 29 Mayıs 1807
Tahttan ayrılma sebebi : Feragat
Saltanatının süresi : 18 yıl, 2 ay
Ölüm tarihi : 28 Temmuz 1808
Ölüm sebebi : Boğduruldu
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Laleli, III. Mustafa Türbesi.
Devri : Gerileme devri

Dönemin olayları

III. Mustafa’nın oğlu III.Selim, I.Abdülhamit’in ölümü üzerine tahta çıktı (7 Nisan).-1789

Veziriazam Koca Yusuf Paşa görevden alınıp yerine Vidin seraskeri Meyyit/Cenaze Hasan Paşa getirildi (7 Haziran).-1789

Rusya’ya karşı Osmanlı-İsveç ittifakı kuruldu (11 Temmuz).-1789

Osmanlı ordusu, Fokşan’da, Rus ve Avusturya ordularına yenildi (1 Ağustos).-1789

Fokşan yenilgisinden sonra geri çekilen Osmanlı ordusu, Tuna nehrinin kollarından Buza çayını geçerken büyük kayıp verdi (22 Eylül).-1789

İsmail Kalesi üzerine yürüyen Rus kuvvetleri yenilgiye uğratıldı (23 Eylül).-1789

Avusturyalılar, Belgrad’a girdi (8 Ekim).-1789

Veziriazam Cenaze Hasan Paşa görevden alınıp yerine İsmail seraskeri Cezayirli Gazi Hasan Paşa getirildi (3 Aralık).-1789

Osmanlı imparatorluğu ile Prusya arasında ittifak antlaşması imzalandı (31 Ocak).-1790

Veziriazam Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Şumnu’da öldü (30 Mart).-1790

Yergöğü Savaşı kazanıldı (8 Haziran).-1790

Küçükçekmece’de Azadlı Baruthanesi kuruldu.-1790

İstanbul’da Kasımpaşa Mevlevihanesi inşa edildi.-1790

Mühendishane-i Berri-i Hümayun bünyesinde Mühendishane Matbaası kuruldu.-1790

Veziriazam Rusçuklu Hasan Paşa idam edildi.Bosna Valisi Koca Yusuf Paşa, ikinci kez veziriazamlığa getirildi (15 Şubat).-1791

Maçin Savaşı (10 Temmuz).-1791

Avusturya ile Ziştovi Antlaşması imzalandı (4 Ağustos).-1791

Rusya ile Yaş Antlaşması imzalandı (10 Ocak).-1792

İstanbul’da Humbaracılar Kışlası açıldı.-1792

Veziriazam Koca Yusuf Paşa görevden alındı, yerine Damat Melek Mehmet Paşa getirildi(4 Mayıs).-1792

İstanbul’da büyük bir yangın çıktı(13 Eylül).-1792

Nizam-ı Cedit Ocağı kuruldu (24 Şubat).-1793

Nizam-ı Cedit Ocağı’nın giderlerini karşılamak için, İrad-ı Cedit Hazinesi kuruldu.-1793

Rasih Paşa, Petersburg’a; Agâh Efendi, Londra’ya elçi olarak atandılar.-1793

Yusuf Agâh Efendi, sürekli elçilik göreviyle İngiltere’ye gönderildi (24 Temmuz).-1793

Arabistan’da Vehhabi isyanı çıktı.-1793

Baruthane ıslah edildi.-1793

Divan şairi Enderunlu Fazıl, “Zenan-nâme”(Kadınlara İlişkin) adlı eserini tamamladı.-1793

Veziriazam Melek Mehmet Paşa görevden alındı, yerine İzzet Mehmet Paşa getirildi.-1794

Karadeniz Boğazı kaleleri tamir edildi.-1794

İstanbul’da büyük bir yangın çıktı (8 Temmuz). (26 Kasım).-1795

Devlet adamı, şair ve mutasavvıf Aziz Ali Efendi, ilk daimi elçi sıfatı ve orta elçi unvanıyla Prusya’ya gönderildi.-1796

Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa, Pazvantoğlu İsyanını bastırmakla görevlendirildi-1797

Rusçuk Barışı imzalandı (18 Eylül).-1797

Kili ve İsmail Kalelerini Ruslar ele geçirdi.-1797

“Muhayyelât” adlı eseriyle ünlenen şair, yazar ve devlet adamı Aziz Ali Efendi, Berlin’de öldü.-1798

Mısır seferine çıkan Napolyon Bonapart, İskenderiye’yi işgal etti (2 Temmuz).-1798

Rahmaniye Savaşı (13 Temmuz).-1798

Ehramlar Savaşı (21 Temmuz).-1798

Napolyon Bonapart, Kahire’ye girdi (23 Temmuz).-1798

Ebukır Savaşı (1 Ağustos).-1798

Veziriazam İzzet Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Kör Yusuf Ziya Paşa getirildi (30 Ağustos).-1798

Fransa’ya savaş ilân edildi (2 Eylül).-1798

Galata Mevlevihanesi şeyhi ve asrın büyük şairi Şeyh Galip öldü (3 Ocak).-1799

Napolyon Bonapart, Akkâ’da yenilgiye uğradı (16 Mayıs).-1799

Osmanlı kuvvetleri Ebukır Savaşı’nda yenilgiye uğradı (25 Temmuz).-1799

Napolyon Bonapart, Mısır’dan Fransa’ya kaçtı (22 Ağustos).-1799

Yediada Cumhuriyeti kuruldu (21 Mart).-1800

Heliyopolis Savaşı.-1800

General Kleber öldürüldü (14 Haziran).-1800

I.Abdülhamit ve III.Selim döneminin ünlü sadrazamı Koca Yusuf Paşa öldü.-1800

El-Ariş Antlaşması imzalandı (27 Haziran)-1801

Osmanlı-Fransız dostluk antlaşması imzalandı (25 Haziran).-1802

Tarihçi Ahmet Cavit öldü.-1803

Vehhabiler, Taif şehrini kuşattı (18 Şubat).-1803

Suud İbni Abdülaziz, Mekke’ye girdi (30 Nisan).-1803

Sırp isyanı başladı.-1804

İstanbul Tophane’de çıkan yangında bütün çarşı ve topçu kışlaları kül oldu.-1804

Yapımına 1801’de başlanan İstanbul Üsküdar’daki Selimiye Camii ibadete açıldı (5 Nisan).-1805

Görevinden ayrılan Veziriazam Kör Yusuf Ziya Paşa’nın yerine, Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa getirildi (24 Nisan).-1805

Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır valiliği onaylandı (8 Temmuz).-1805

Tarihçi Vasıf’ın, “Vasıf Tarihi” adlı kitabı yayımlandı.-1805

Nizam-ı Cedit ordusu, Anadolu’dan Üsküdar’a geldi (2 Haziran).-1806

Veziriazam Hafız İsmail Paşa görevden alındı, yerine Keçiboynuzu Ağa İbrahim Hilmi Paşa getirildi (14 Kasım).-1806

Sırplar, Belgrad’ı ele geçirdi (13 Aralık).-1806

Rusya’ya savaş ilan edildi (22 Aralık).-1806

İstanbul Göksu’da günümüzde Küçüksu Çeşmesi olarak bilinen, II.Selim’in annesi Mihrişah Sultan adına yaptırılan Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi açıldı.-1806

İngiliz donanması İstanbul’a geldi (20 Şubat).-1807

İskenderiye, İngilizlere teslim oldu (20 Mart).-1807

Ordu, Rus seferine çıktı (12 Nisan).-1807

İstanbul’da Kabakçı Mustafa isyanı çıktı (25 Mayıs).-1807

III.Selim tahttan indirildi (29 Mayıs).-1807

IV. MUSTAFA

Adı : IV. Mustafa
Doğum tarihi : 8 Eylül 1779
Doğum yeri : İstanbul
Babası : I. Abdülhamit
Annesi : Ayşe Sineperver Valide Sultan
Aşiret olduğu tarih : 29 Mayıs 1807
Tahta çıktığında yaşı : 27 yaş, 9 ay
Saltanatının sonu : 28 Temmuz 1808
Tahttan ayrılma sebebi : Zorunluluk
Saltanatının süresi : 1 yıl, 2 ay
Ölüm tarihi : 16 Kasım 1808
Ölüm sebebi : Boğduruldu
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Bahçekapı, Hamidiyye Türbesi.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin olayları

I.Abdülhamit’in oğlu IV.Mustafa tahta çıktı (29 Mayıs)-1807

IV. Mustafa ile Yeniçeri Ocağı arasında anlaşma yapıldı (3 Mayıs).-1807

Veziriazam Keçiboynuzu Ağa İbrahim Hilmi Paşa görevinden alındı ve yerine Anadolu Beylerbeyi Çelebi Mustafa Paşa getirildi (18 Haziran).-1807

Rusya ile Slobozia Barışı yapıldı (25 Ağustos).-1807

İngilizler, İskenderiye’deki kuvvetlerini geri çektiler (14 Eylül).-1807

Alemdar Mustafa Paşa,Babıâli’yi bastı.III.Selim öldürüldü. IV.Mustafa tahttan indirildi (28 Temmuz).-1808

II. MAHMUD

Adı : II. Mahmud
Doğum tarihi : 20 Temmuz 1785
Doğum yeri : İstanbul
Babası : I. Abdülhamit
Annesi : Nakşidil Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 28 Temmuz 1808
Tahta çıktığında yaşı : 23 yaş
Saltanatının sonu : 1 Temmuz 1839
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 30 yıl, 11 ay
Ölüm tarihi : 1 Temmuz 1839
Ölüm sebebi : Siroz - Verem
Öldüğü yer : İstanbul, Çamlıca, Esma Sultan Köşkü
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Divanyolu, II.Mahmut Türbesi.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin olayları

II.Mahmut tahta çıktı.Alemdar Mustafa Paşa veziriazam oldu (28 Temmuz).-1808

III.Selim’in cenazesi kaldırıldı (29 Temmuz).-1808

Sened-i ittifak imzalandı (29 Eylül).-1808

Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu (14 Ekim).-1808

Alemdar Mustafa Paşa öldürüldü (15 Kasım).-1808

IV. Mustafa idam edildi (16 Kasım).-1808

Sekban-ı Cedit Ocağı kapatıldı (18 Kasım).-1808

Sadaret Kaymakamı Memiş Paşa veziriazam oldu (22 Kasım).-1808

Veziriazam Memiş Paşa görevden alındı, yerine Kör Yusuf Ziya Paşa getirildi (1 Ocak).-1809

Kale-i Sultaniye Barışı imzalandı (5 Ocak).-1809

Ruslara karşı Tatariçe Zaferi kazanıldı (24 Ekim).-1809

Cihad-ı ekber ilan edildi (25 Haziran).-1810

Rus ordusu Şumnu’da yenilgiye uğratıldı (4 Ağustos).-1810

Rusçuk ve Yerköyü kaleleri, Ruslara teslim oldu (27 Eylül).-1810

İstanbul Topkapı Sarayı yakınındaki Alay Köşkü’nün onarımı tamalandı.-1810

Divan şairi Enderunlu Fazıl öldü.-1810

Veziriazam Kör Yusuf Paşa görevden alındı, yerine Lâz Ahmet Paşa getirildi (10 Nisan).-1811

Veziriazam Lâz Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu,Yergöğü Savaşı’nda Ruslara yenildi.-1811

Sirozi İsmail Bey komutasındaki Osmanlı ordusu, Kalafat Savaşı’nda Rusları yenilgiye uğrattı.-1811

Bükreş antlaşması imzalandı (28 Mayıs).-1812

Veziriazam Lâz Ahmet Paşa görevden alındı, yerine Hurşit Ahmet Paşa getirildi (5 Eylül).-1812

Medine, Vehhabilerden geri alındı (2 Aralık).-1812

Hicaz, Vehhabilerden temizlendi ve Mekke geri alındı (23 Ocak).-1813

Sırp isyanı bastırıldı.Kara Yorgi,Avusturya’ya kaçtı (2 Ekim).-1813

Veziriazam Hurşit Ahmet Paşa görevden alındı, yerine Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (1 Nisan).-1815

Veziriazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Bursa Mutasarrıfı Derviş Mehmet Paşa getirildi (5 Ocak).-1818

Deriyye fethedildi (26 Eylül).-1818

Mütercim Âsım Efendi öldü (27 Kasım).-1819

Veziriazam Derviş Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Bursa ve Kocaeli Mutasarrıfı Seyyid Ali Paşa getirildi (5 Ocak).-1820

Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa isyan etti (20 Ağustos).-1820

Yunan isyanı başladı (12 Şubat).-1821

Veziriazam Seyyid Ali Paşa görevden alındı, yerine Çirmen Mutasarrıfı Benderli Ali Paşa getirildi (28 Mart).-1821

Veziriazam Benderli Ali Paşa görevden alındı, yerine sadaret Kaymakamı Hacı Salih Paşa getirildi (30 Nisan).-1821

Osmanlı-İran (Kaçar) Savaşı başladı (15 Kasım).-1821

Yunanistan, bağımsızlığını ilan etti (13 Ocak).-1822

Sakız adasında isyan çıktı (23 Mart).-1822

Veziriazam Hacı Salih Paşa görevden alındı, yerine İstanbul Boğazı Muhafızı Hamdullah Paşa getirildi (10 Kasım).-1822

Yanya Mutasarrıfı Tepedelenli Ali Paşa öldürüldü.-1822

Veziriazam Hamdullah Paşa görevden alındı, yerine Silâhtar Ali Paşa getirildi (10 Mart).-1823

Sultan Abdülmecit doğdu (25 Nisan).-1823

Veziriazam Silâhtar Ali Paşa görevden alındı, yerine Bursa ve Kocaeli Mutasarrıfı Mehmet Sait Galip Paşa getirildi (13 Aralık).-1823

İbrahim Paşa Mora valisi oldu (1 Nisan).-1824

Veziriazam Mehmet Sait Galip Paşa görevden alındı, yerine Silistre Valisi Benderli Mehmet Selim Sırrı Paşa getirildi (14 Eylül).-1824

Vidin Valisi Mehmet Reşit Paşa, Rumeli Beylerbeyi oldu (13 Kasım).-1824

Divan şairi Enderunlu Vasıf öldü.-1824

İbrahim Paşa ordusu Mora’ya çıktı (24 Şubat).-1825

Nusretiye Camii ibadete açıldı (8 Nisan).-1826

Yeniçeri Ocağı kaldırıldı (15 Haziran).-1826

İstanbul Hocapaşa’da yangın çıktı (2 Ağustos).-1826

Tarihçi Şanizade Mehmet Ataullah Efendi öldü.-1826

Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kuruldu.-1826

Osmanlı imparatorluğu ile Rusya arasında Akkerman Barışı imzalandı (7 Ekim).-1826

İlk tıp okulu açıldı (14 Mart).-1827

Osmanlı ordusu Atina’ya girdi (5 Haziran).-1827

Osmanlı ve Mısır donanmaları Navarin’de yakıldı (20 Ekim).-1827

Buharla çalışan ilk gemi satın alındı. Buharla çalıştığı için Buğu Gemisi denen bu gemiyle II.Mahmut, Rodos’a gidip gelmiştir.-1827

Osmanlı-Rus savaşı başladı (26 Nisan).-1828

Veziriazam Benderli Selim Paşa görevden alındı, yerine Kaptan-ı Derya Darendeli İzzet Mehmet Paşa getirildi (24 Ekim).-1828

Veziriazam Darendeli İzzet Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Rumeli Valisi ve İnebahtı Muhafızı Reşit Mehmet Paşa getirildi (28 Ocak).-1829

Kıyafet Nizamnamesi yayımlandı (3 Mart).-1829

Yunan Devleti kuruldu (15 Ağustos).-1829

Edirne antlaşması imzalandı (14 Eylül).-1829

Uzun Mehmet, Zonguldak’ta maden kömürünü buldu (18 Aralık).-1829

Divan şairi Keçecizade İzzet Molla öldü.-1829

Sultan Abdülaziz doğdu (8 Şubat).-1830

Yunanistan’ın bağımsızlığı onaylandı (24 Nisan).-1830

Cezayir, Fransızlar tarafından işgal edildi (5 Temmuz).-1830

Sırbistan’a özerklik verildi (29 Ağustos).-1830

Takvim-i Vekayi adıyla ilk Türkçe gazete yayımlandı (1 Kasım).-1831

Sisam adasına özerklik verildi (10 Aralık).-1832

İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu, Konya’da yapılan savaşta Osmanlı ordusunu yendi veziriazam Reşit Mehmet Paşa esir düştü (21 Aralık).-1832

Veziriazam Reşit Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Anadolu Valisi Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (18 Şubat).-1833

Kütahya antlaşması imzalandı (8 Nisan).-1833

Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalandı (8 Temmuz).-1833

İstanbul’da yangın çıktı (30 Ağustos).-1833

Mekteb-i Ulûmu Harbiye açıldı.-1834

Veziriazama, başvekil sıfatı verildi (30 Mart).-1838

Baltalimanı Antlaşması imzalandı (16 Ağustos).-1838

Nizip Savaşı (24 Haziran).-1839

II. Mahmut öldü (30 Haziran).-1839
 

ABDULAZİZ

Adı : Abdulaziz
Doğum tarihi : 8 Şubat 1830
Doğum yeri : İstanbul, Eyüp
Babası : II. Mahmut
Annesi : Pertevniyal Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 25 Haziran 1861
Tahta çıktığında yaşı : 31 yaş, 5 ay
Saltanatının sonu : 30 Mayıs 1876
Tahttan ayrılma sebebi : Tahttan indirildi
Saltanatının süresi : 14 yıl, 11 ay
Ölüm tarihi : 4 Haziran 1876
Ölüm sebebi : İntihar
Öldüğü yer : İstanbul Ortaköy, Feriye Sarayı
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Divanyolu, II. Mahmut Türbesi.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin olayları

Sultan Abdülaziz tahta çıktı (25 Haziran).-1861

Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa görevden alındı, yerine Ali Paşa getirildi (6 Ağustos).-1861

Piva Savaşı kazanıldı (21 Kasım).-1861

Sadrazam Ali Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Keçecizade Mehmet Fuat Paşa getirildi (22 Kasım).-1861

Sırplar, Belgrad Kalesi’ne saldırdılar. Muhafız Âşir Paşa, şehri bombaladı (15 Haziran).-1862

Tasvir-i Efkâr Gazetesi yayın hayatına girdi (27 Haziran).-1862

Osmanlı Devleti’nde yayımlanan ilk Türkçe bilim ve kültür dergisi olan Mecmua-i Fünun, Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’nin yayın organı olarak Temmuz ayında yayımlandı.-1862

Piyasadaki kâğıt paralar tedavülden çekilmeye başlandı (1 Temmuz).-1862

Ömer Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, Rieka’da Karadağ ordusunu yenilgiye uğrattı (23 Ağustos).-1862

İşkodra Barışı yapıldı (31 Ağustos).-1862

Sırbistan’daki Türk kaleleri hakkında İstanbul Protokolü imzalandı (8 Eylül).-1862

Türkiye’de ilk defa posta pulu kullanıldı.-1862

Darülfünun açıldı (14 Ocak).-1863

İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda, Türkiye’nin ilk sanayi sergisi açıldı.-1863

İlki 1851’de Londra’da açılan Avrupa’daki sanayi sergilerine Osmanlılar, 28 Şubat 1863’te Sergi-i Umum-i Osmani adıyla açtıkları bir sergiyle katıldılar.-1863

Sultan Abdülaziz, Mısır seyahatine çıktı (3 Nisan).-1863

Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa görevden alındı, yerine Keçecizade Mehmet Fuat Paşa getirildi (1 Haziran).-1863

Sadrazam Keçecizade Mehmet Fuat Paşa istifa etti (2 Kasım).-1863

Meclis-i Vâlâ Reisi Yusuf Kamil Paşa ikinci kez sadrazam oldu (5 Kasım).-1863

Eflâk ve Boğdan’ın birleşmesini tamamlayan İstanbul Protokolü imzalandı (28 Haziran).-1864

Osmanlı dönemine dair çizdiği kıyafet resimler ile tanınan ressam Arif Mehmet Paşa 28 Aralık 1865’te öldü.-1865

İstanbul Barışı imzalandı (8 Mart).-1865

İstanbul Hocapaşa’daki yangın, büyük zarara yol açtı.-1865

Jules Verne’in Ay’a Seyahat adlı romanının ilk Türkçe çevirisi yayımlandı.-1865

Beylerbeyi Sarayı yapıldı.-1865

Memleketeyn (Eflâk- Boğdan) beyliğine seçilen Aleksandr Cuza'nın görevi, Babıâli tarafından onaylandı (23 Şubat).-1866

Prusya hanedanından Prens Charles de Hohenzollern,Memleketeyn (Romanya)beyi seçildi (19 Nisan).-1866

Mısır veraset usulü değişti (28 Mayıs).-1866

Mısır valilerine “Hıdiv” unvanı verildi (2 Haziran).-1866

Sadrazam Keçecizade Mehmet Fuat Paşa görevden alındı (4 Haziran).-1866

Mütercim Rüştü Paşa sadrazam oldu (5 Haziran).-1866

Girit'te isyan çıktı. Asiler,Girit'in Yunanistan'a katıldığını ilan ettiler (2 Eylül).-1866

Girit'te yeni düzenlemeler yapmakla görevlendirilen eski sadrazam Giritli Mustafa Naili paşa, İstanbul'dan hareket etti (8 Eylül).-1866

Memleketeyn beyliğine seçilen Prusya Prenslerinden Charles de Hohenzollern'in durumu Babıâli tarafından onaylandı (26 Ekim).-1866

Muhbir Gazetesi yayın hayatına girdi (1 Ocak).-1867

Mütercim Rüştü Paşa'nın istifasıyla boşalan sadrazamlığa, Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa getirildi (11 Şubat).-1867

Yeni Osmanlılar Cemiyeti, Paris'te çalışmalara başladı (24 Mart).-1867

Beldrad ve diğer kaleler sırbistan'a bırakıldı (10 Nisan).-1867

Namık Kemal ve Ziya Paşa, Avrupa'ya kaçtı (17 Mayıs).-1867

Divan şairi Leskofçalı Galip öldü.-1867

Sultan Abdülaziz, Avrupa seyahatine çıktı (21 Haziran).-1867

Sultan Abdülaziz, Messina'ya geldi (25 Haziran).-1867

Sultan Abdülaziz, Napoli'ye geldi (28 Haziran).-1867

Sultan Abdülaziz, Tulon'da karaya çıktı (29 Haziran).-1867

Sultan Abdülaziz,Tulon'da karaya çıktı (29 Haziran).-1867

Sultan Abdülaziz,Paris'e geldi (30 Haziran).-1867

Sultan Abdülaziz,Paris'ten Londra'ya hareket etti (10 Temmuz).-1867

Sultan Abdülaziz,Londra'ta geldi (12 Temmuz).-1867

Sultan Abdülaziz,İstanbul'a dönüş için Londra'dan hareketetti (23 Temmuz).-1867

Sultan Abdülaziz,Brüksel'den geçti (24 Temmuz).-1867

Sultan Abdülaziz,Coblentz'de Prusya kralı ve kraliçesi tarafından karşılandı (25 Temmuz).-1867

Sultan Abdülaziz,Budapeşte'ye geldi (31 Temmuz).-1867

Sultan Abdülaziz,Vidin'e geldi (3 Ağustos).-1867

Sultan Abdülaziz,Rusçuk'a geldi (4 Ağustos)-1867

Sultan Abdülaziz,Rusçuk'tan Varna'ya hareket etti (6 Ağustos).-1867

Sultan Abdülaziz,İstanbul'a geldi (7 Ağustos).-1867

Sadrazam Ali Paşa, olağanüstü görevle Girit'e hareket etti (2 Ekim).-1867

Sadrazam Ali Paşa, Girit'e geldi (4 Ekim).-1867

Girit'te ilk ıslahat esasları ilan edildi (4 Ocak).-1868

Girit'in idari ve adli tekilatına ait yeni esaslar getirildi (15 Şubat).-1868

Sadrazam Ali Paşa, Girit'ten İstanbul'a geldi (29 Şubat).-1868

Şua-yı devlet (Danıştay) kuruldu (1 Nisan).-1868

Alman Lisesi açıldı (11 Mayıs).-1868

Son halife Abdülmecit Efendi doğdu (29 Mayıs).-1868

Ecnebilere mülkiyet hakkı verildi (9 Haziran).-1868

Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultanî) açıldı (1 Eylül).-1868

Türk-Yunan siyasi ilişkileri kesildi (2 Aralık).-1868

Babıâli, Yunanistan'a ültimatom verdi (11 Aralık).-1868

Kandilli rasathanesi kuruldu.-1868

Hürriyet Gazetesi çıktı.-1868

Hariciye Nazırı Keçecizade Mehmet Fuat Paşa öldü (12 Şubat).-1869

Girit sorunu ile ilgili Paris konferansı kararları açıklandı (18 şubat).-1869

İstanbul'da altı tramvay hizmete girdi (4 Eylül).-1869

Mithat Paşa sürgüne gönderildi.-1870

Bulgar Kilisesi'nin bağımsızlığı Babıâli tarafından onaylandı (11 Mart).-1870

Beyoğlun'da yangın çıktı (5 Haziran).-1870

İlk ciddi mizah gazetesi olan Diyojen'in türkçe sayısı çıktı (24 Kasım).-1870

Basiret gazetesi yayımlandı.-1870

St. Joseph Lisesi açıldı.-1870

İstanbul Yıldız Sarayı bahçesindeki Çadır köşkü'nün yapımı tamamlandı.-1871

Karadeniz'in tarafsızlığına son veren Londra Antlaşması imzalandı (13 Mart).-1871

Sadrazam ve Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa öldü (7 Eylül).-1871

Bahriye Nazırı Mahmut nedim Paşa sadrazam oldu (8 Eylül).-1871

Şair, yazar Şinasi öldü (13 Eylül).-1871

Valide Camii yapıldı.-1871

Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa-1871

Antakya'da deprem oldu (16 nisan).-1872

Sadrazam Mahmut Nedim Paşa görevden alındı,yerine Mithat Paşa getirildi (31 Temmuz).-1872

Kuzguncuk'ta yangın çıktı (7 Ağustos).-1872

Mısır hıdivinde,dış borçlanma yetkisine ait ferman verildi (28 Eylül).-1872

Sadrazam Mithat Paşa görevden alındı,yerine Mütercim Rüştü Paşa getirildi(19 Ekim).-1872

Taaşşuk-i Talat ve Fitnat yayımlandı.-1872

Çırağan Sarayı'nın yapımı tamamlandı.-1872

İzmir Hükümet Konağı yapıldı.-1872

Sadrazam Mütercim rüştü Paşa görevden alındı, yerine Sakızlı Ahmet Esat Paşa getirildi (15 Şubat).-1873

Sadrazam Sakızlı Ahmet Esat Paşa görevden alındı, yerine Maliye Nazırı Şirvanizade Mehmet Rüştü Paşa getirildi (15 Nisan).-1873

Darüşşafaka açıldı (28 Haziran).-1873

“Vatan yahut Silistre” oyunu sahnelendi.-1873

Sadrazam Şirvanizade Mehmet Rüştü Paşa görevden alındı (13 Şubat).-1874

Serasker Hüseyin Avni Paşa sadrazam oldu (15 Şubat).-1874

Tünel, işletmeye açıldı (17 Ocak).-1875

Hersek'te isyan çıktı (13 Nisan).-1875

Sadrazam Hüseyin Avni Paşa görevden alındı (25 Nisan).-1875

Bahriye Nazırı Sakızlı Esat Paşa sadrazam oldu (26 Nisan).-1875

Sadrazam Sakızlı Esat Paşa görevden alındı, yerineŞura-yı Devlet Reisi Mahmut Nedim Paşa getirildi (26 Ağustos).-1875

Bosna-Hersek isyanı ile ilgili olarak “Andrasi Raporu” Babıâli'ye sunuldu (31 Ocak).-1876

Bulgar isyanı çıktı (2 Mayıs).-1876

Fransız ve Alman konsolosları Selânik'te öldürüldü (6 Mayıs).-1876

İstanbul'da öğrenciler, hükümete karşı gösteri yaptı (10 Mayıs).-1876

Sadrazam Mahmut Nedim Paşa görevden alındı (11 Mayıs).-1876

Mütercim Rüştü Paşa sadrazam oldu (12 Mayıs).-1876

Rusya, Avusturya ve Almanya, Babıâli'ye verilmek üzere Berlin memorandumunu hazırladılar (13 Mayıs).-1876

Sultan Abdülaziz tahttan indirildi (39 Mayıs).-1876

V. MURAD

Adı : V. Murad
Doğum tarihi : 21 Eylül 1840
Doğum yeri : İstanbul
Babası : Sultan Abdülmecit
Annesi : Şevkefza Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 30 Mayıs 1876
Tahta çıktığında yaşı : 35 yaş, 8 ay
Saltanatının sonu : 31 Ağustos 1876
Tahttan ayrılma sebebi : Ruh sağlığının bozukluğu nedeniyle görevden alındı.
Saltanatının süresi : 3 ay
Ölüm tarihi : 29 Ağustos 1904
Ölüm sebebi : Şeker hastalığı
Öldüğü yer : İstanbul Çırağan Sarayı
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Yenicami arkasında, Turhan Sultan Türbesi bitişiğinde Cedide Havatin Türbesi'nde annesi Şevkefza Sultan'ın yanında gömüldü.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin olayları

V. Murat tahta çıktı (30 Mayıs).-1876

Sultan Abdülaziz öldü (4 Haziran).-1876

V .Murat'ta psikolojik rahatsızlıklar görülmeye başladı (6 Haziran).-1876

V. Murat'ı tahta çıkaranlar arasında meşrutiyet konusunda tartışma çıktı (8 Haziran).-1876

Çerkez Hasan Olayı (16 Haziran).-1876

Sırbistan- Karadağ savaşı başladı (2 Temmuz).-1876

V. Murat tahttan indirildi (31 Ağustos).-1876

II. ABDULHAMİT

Adı : II. Abdulhamit
Doğum tarihi : 21 Eylül 1842
Doğum yeri : İstanbul
Babası : Sultan Abdülmecit
Annesi : Tirimüjgân Sultan
Tahta çıktığı tarih : 31 Ağustos 1876
Tahta çıktığında yaşı : 33 yaş 11 ay
Saltanatının sonu : 27 Nisan 1909
Tahttan ayrılma sebebi : Tahtan indirildi
Saltanatının süresi : 32 yıl 8 ay
Ölüm tarihi : 10 Şubat 1918
Ölüm sebebi : Kalp yetmezliği
Öldüğü yer : İstanbul, Beylerbeyi Sarayı
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Divanyolu, II. Mahmut Türbesi.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin olayları

II. Abdülhamit tahta çıktı (31 Ağustos).-1876

II. Abdühamit Eyüpsultan'da kılınç kuşandı (7 Eylül).-1876

Rusya Osmanlı ordularının Sırbistan ve Karadağ'daki harekatının durdurulması hakkında, Babıâli'ye ültimatom verdi (31 Ekim).-1876

Mütercim Rüştü Paşa'nın istifa etmesi üzerine Mithat Paşa ikinci kez sadrazam oldu (19 Aralık).-1876

İstanbul (Tersane) Konferansı açıldı. Kanun-i Esasi (Anayasa) ilan edildi (23 Aralık).-1876

Tersane Konferansı karalarının incelenmesi ve görüşülmesi için Babıâli'de, Meclis-i Umumi toplandı (18 Ocak).-1877

Mithat Paşa sadrazamlıktan alındı ve sınır dışı edildi.Şura-yı Devlet Reisi Ethem Paşa sadrazam oldu (5 Şubat).-1877

Sırbistan ile İstanbul antlaşması imzalandı (28 Şubat).-1877

İlk Meclis-i Mebusan törenle açıldı (19 Mart).-1877

Rusya, Osmanlı imparatorluğuna savaş ilan etti (24 Nisan).-1877

Delibaba Savaşı (21 Haziran).-1877

Karakilise Savaşı (4 Temmuz).-1877

Birinci Plevne Savaşı (18 Temmuz).-1877

İkinci Plevne Savaşı (30 Temmuz).-1877

Şipka geçidi aşılamadı (21 Ağustos).-1877

Ahmet Muhtar Paşa'ya “Gazi” ünvanı verildi (9 Kasım).-1877

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa vuruldu ve Ruslara teslim oldu (10 Aralık).-1877

Sadrazam Ethem paşa görevden alındı, yerine Dahiliye Nazırı Ahmet Hamdi Paşa getirildi (11 Ocak).-1878

Edirne mütarekesi imzalandı (31 Ocak).-1878

Sadrazam Ahmet Hamdi Paşa görevden alındı, yerine Maarif Nazırı Ahmet Refik Paşa getirildi (4 Şubat).-1878

II. Abdülhamit, Meclis-i Mebusanı tatil etti (13 Şubat).-1878

Ayastefanos Antlaşması imzalandı (3 Mart).-1878

Sadrazam Ahmet Refik Paşa görevden alındı, yerine Rüsumât Emini Mehmet Sadık Paşa getirildi (18 Nisan).-1878

Ali Suavi, IV. Murat'ı yeniden tahta çıkarmak için çırağan Sarayını bastı (20 Mayıs).-1878

Sadrazam Mehmet Sadık Paşa görevden alındı, yerine mütercim Rüştü Paşa getirildi (28 mayıs9.-1878

Rusya'ya karşı Osmanlı-İngiliz ittifak Antlaşması imzalandı.Sadrazam mütercim Rüştü Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Mehmet Esat Safvet P?aşa getirildi (4 Haziran).-1878

Tercüman-ı Hakikat gazetesi çıktı (27 Haziran).-1878

Berlin Antlaşması imzalandı (13 Temmuz).-1878

Sadrazam Mehmet Esat Safvet Paşa görevden alındı, yerine Maliye Komisyonu Reisi Tunuslu Hayrüddin Paşa getirildi (4 Aralık).-1878

Sadrazam Tunuslu Hayrüddin Paşa görevden alındı, yerine Sicil-i Ahvâl Komisyonu Başkanı Ahmet Arif Paşa getirildi (29 Temmuz).-1879

Sadrazam Ahmet Arif Paşa görevden alındı, yerine Adliye Nazırı Küçük Sait Paşa getirildi (18 Ekim).-1879

Tanzimat edebiyatının önemli isimlerinden Ziya Paşa öldü (18 Mayıs).-1880

Sadrazam Küçük Sait Paşa görevden alındı, yerine Ticaret ve Ziraat Nazırı Cenânizade Mehmet Kadri Paşa getirildi (9 Haziran).-1880

Sadrazam Cenânizade Mehmet Kadri Paşa görevden alındı, yerine Küçük Sait Paşa getirildi (12 Eylül).-1880

Almanya ve İngiltere'nin desteğini alan Fransa, Tunus'u işgal etti (12 Mayıs).-1881

Yıldız Mahkemesi'nde Mithat Paşa'nın yargılanmasına başlanıldı (27 Haziran).-1881

Teselya ile Narda kazası, Yunanistan'a terk edildi (2 Temmuz).-1881

Muharrem Karanamesi yayımlandı (20 Aralık).-1881

Namık Kemal'in “Cezmi” adlı romanı yayımlandı.-1881

Sanayi-i Nefise Mektebi “Güzel Sanatlar Okulu” açıldı.-1881

Sadrazam Küçük Sait Paşa görevden alındı, yerine Kütahyalı Abdurrahman Nurüddin Paşa getirildi (2 Mayıs).-1882

Sadrazam Kütahyalı Abdurrahman Nurüddin Paşa görevinden istifa etti (10 Temmuz).-1882

İngiliz donanması İskenderiye'yi bombaladı (11 Temmuz).-1882

Küçük Sait Paşa sadrazam oldu (12 Temmuz).-1882

İngilizler Mısır'ı işgal etti (15 Eylül).-1882

Sadrazam Küçük Sait Paşa görevinden alındı, yerine ahmet Refik Paşa getirildi (30 Kasım).-1882

Sadrazam Ahmet Refik Paşa görevden alındı, yerine Küçük Sait Paşa getirildi (2 Aralık).-1882

Yenişehirli Avni Bey, İstanbul'da öldü.-1883

Mithat Paşa ve Damat Mahmut Calâlüddin Paşa, Taif zindanında boğularak öldürüldüler (7 Mayıs).-1884

Beyazıt Devlet Kütüphanesi açıldı (24 Haziran).-1884

Bestekâr Hacı Arif Bey öldü (28 Haziran).-1884

Doğu Rumeli, Bulgaristan ile birleşti (18 Eylül).-1885

Sadrazam Küçük Sait Paşa görevden alındı, yerine Efkaf Nazırı Kıbrıslı Kabil Paşa getirildi (24 Eylül).-1885

Gazeteci Agâh efendi öldü.-1885

İstanbul Antlaşması imzalandı (5 Nisan).-1886

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti kuruldu (14 Nisan).-1887

Yazar, bilim adamı Beşir Fuat intihar etti.-1887

Hattat Şevki Efendi öldü.-1887

Namık Kemal öldü (2 Aralık).-1888

Cihagir Camii onarıldı.-1890

Devlet adamı, tarihçi Mustafa Nuri Paşa öldü.-1890

Ertuğrul fırkateyni battı (16 Eylül).-1890

Bestekâr Hacı Faik Bey öldü (25 Ocak).-1891

Servet-i Fünun Dergisi çıktı (17 Mart).-1891

Ahmet Vefik Paşa öldü.-1891

Hamidiye Camii'nin yapımı tamamlandı.-1892

Yazar Nabizade Nâzım 29 yaşında öldü (6 Ağustos).-1893

İstanbul'da deprem oldu. Depremde en büyük zararı Kapalıçarşı gördü (17 Ağustos).-1894

Aşiret Mekteb-i Hümayunu açıldı (14 Eylül).-1894

İkdam Gazetesi, yayın hayatına girdi (5 Temmuz).-1894

Dolmabahçe Saat Kulesi'nin yapımı tamamlandı.-1894

Sadrazam Cevat Paşa görevden alındı, yerine Küçük Sait Paşa getirildi (8 Haziran).-1895

İstanbul'da Ermeniler olay çıkardı (30 Eylül).-1895

Bestekâr Medenî Aziz Efendi öldü.-1895

Ahmet Cevdet Paşa İstanbul'da öldü.-1895

Pera Palas, İstanbul Tepebaşı'nda hizmete açıldı.-1895

İstanbul'da Ermeniler, Osmanlı Bankası'na saldırdılar (26 Ağustos).-1896

Sadrazam Sait Paşa görevden alındı (30 Eylül).-1896

Kâmil Paşa Sadrazam oldu (2 Ekim).-1896

Sadrazam Kâmil Paşa görevden alındı, yerine Dahiliye Nazırı Halil Rifat Paşa getirildi (7 Kasım).-1896

Yunanistan'a savaş ilan edildi (18 Nisan).-1897

Milano Meydan Savaşı (19 Nisan).-1897

Çatalca Meydan Savaşı (8 Mayıs).-1897

Dömeke Meydan Savaşı (16 Mayıs).-1897

İstanbul Antlaşması İmzalandı (18 Eylül).-1897

Girit'e özerklik verildi (18 Aralık).-1897

Şale Köşkü'nün yapımı tamamlandı.-1898

Gülhane Askerî Tıp Akademisi açıldı (30 Aralık).-1898

Süleyman Nutki Paşa, Deniz Müzesi'ni kurdu.-1898

Yazar Direktör Ali Bey öldü (3 Şubat).-1899

Şişli Etfal Hastanesi açıldı (5 Nisan).-1899

Bağdat demiryolunu imtiyazı Deutsche Bank'a verildi (27 Kasım).-1899

Mahmut Celalettin Paşa öldü.-1899

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa öldü (5 Nisan).-1900

Azerbaycan okullarındaki Türk dili yasağı kaldırıldı (29 Ekim).-1900

Türkçe sözlük Kamus-ı Turkî yayımlandı.-1900

İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi'nin yapımı tamamlandı (27 Ocak).-1901

Fransız donanması Midilli'ye asker çıkardı (5 Kasım).-1901

Sadrazam Halil Rifat Paşa öldü (9 Kasım).-1901

Sait Paşa sadrazam oldu (18 Kasım).-1901

Bağdat demiryolu sözleşmesi imzalandı (21 Ocak).-1902

Tiyatrocu Güllü Agap öldü.-1902

Sadrazam Sait Paşa görevden alındı, yerine Rumeli Islahat Komisyonu Başkanı Avlonyalı Mehmet Ferit Paşa getirildi (14 Ocak).-1903

Üç ay süren büyük Makedonya ihtilâli başladı (2 Ağustos).-1903

Avrupalı devletler, Makedonya ıslahati hakkında hazırladıkları programı Babıâli'ye verdiler (25 Kasım).-1903

Beşiktaş jimnastik Kulübü kuruldu.-1903

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Tıp Fakültesi) açıldı.-1903

V. Murat öldü (29 Ağustos).-1904

Tazminat devri yazarlarından Şemsettin sami, İstanbul'da öldü.-1904

II. Abdülhamit'e bombalı suikast düzenlendi (21 Temmuz).-1905

Galatasaray Spor Kulübü kuruldu ( 20 Ekim).-1905

Makedonya mali ıslahatı nedeniyle Avrupalı devletler (Almanya hariç), Midilli ve Limni gümrük ve posta-tegraf dairelerini işgal ettiler (26 Kasım).-1905

Rum asıllı türk gazeteci Teodor Kasap öldü.-1905

İngiliz işgalindeki Mısır'ın sınırlarının belirlenmesi sırasında ortaya çıkan Akabe sorunu çözümlendi (1 Ekim).-1906

Gümrük resmi artırıldı (25 Nisan).-1907

Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu.-1907

Galatasaray Lisesi'nde yangın çıktı.-1907

Zengibar Sultanı Seyit Ali, İstanbul'u ziyaret etti.-1907

Hıdiv Kasrı'nın yapımı tamamlandı.-1907

Reval görüşmesi gerçekleşti (9 Haziran).-1908

Sadrazam Avlonyalı Ferit Paşa görevden alındı, yerine Sait Paşa getirildi (22 Temmuz).-1908

Sadrazam Sait Paşa istifa etti. Kâmil Paşa sadrazam oldu (4 Ağustos).-1908

Hicaz demiryolu açıldı (30 Ağustos).-1908

Yeni Gazete çıltı (2 Eylül).-1908

Makedonya ıslahatı üzerindeki Avrupa kontrolü kaldırıldı (3 Ekim).-1908

Avusturya, Bosna-Hersek'i kendi topraklarına kattığını ilan etti.Bağımsızlığını ilan edn Bulgar Prensliği, Bulgaristan Krallığı adını aldı (5 Ekim).-1908

Girit Yunanistan'a katıldığını ilan etti (6 Ekim).-1908

İkinci Meşrutiyet dönemi meclis-i Mebusan'ı açıldı (17 Aralık).-1908

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti kuruldu.-1908

Sadrazam Kâmil Paşa görevinden istifa etti.Dahiliye Nazırı Hüseyin Hilmi Paşa, sadrazam oldu (13 Şubat).-1909

Fecr-i Âti Encümen-i Edebisi Beyannamesi yayımlandı (25 Şubat).-1909

Magazin dergisi Şehbal yayın hayatına girdi (1 Mart).-1909

31 Mart İsyanı başladı. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa istifa etti. Hariciye Nazırı Tevfik Paşa sadrazam oldu (13 Nisan).-1909

Adana'da Ermeniler olay çıkardı (14 Nisan).-1909

Hareket Ordusu İstanbul'a geldi (24 Nisan).-1909

II. Abdülhamit tahttan indirildi (27 Nisan).-1909

V.MEHMED REŞAT

Adı : V. Mehmed Reşat
Doğum tarihi : 2 Kasım 1844
Doğum yeri : İstanbul
Babası : Sultan Abdülmecit
Annesi : Gülcemal Kadın Efendi
Tahta çıktığı tarih : 27 Nisan 1909
Tahta çıktığında yaşı : 64 yaş, 6 ay
Saltanatının sonu : 3 Temmuz 1918
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 9 yıl, 2 ay
Ölüm tarihi : 3 Temmuz 1918
Ölüm sebebi : Kalp yetmezliği
Öldüğü yer : İstanbul, Yıldız Sarayı
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Eyüp, Bostan iskelesindeki türbesinde.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin olayları

V. Mehmet (Reşat) tahta çıktı (27 Nisan).-1909

Sadrazam Tevfik Paşa istifa etti. Hüseyin Hilmi Paşa sadrazam oldu (5 Mayıs).-1909

Kanun-i Esasî (Anayasa)'de yapılan değişiklikle padişahın yetkileri kısıtlandı (21 Ağustos).-1909

Haydarpaşa Gar binası açıldı (4 Kasım).-1909

Ünlü Fransız pilot Louse Bleriot (Bleryo), İstanbul'da gösteri uçuşu yaptı (11 Aralık).-1909

Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa istifa etti (28 Aralık).-1909

Roma elçisi Hakkı Bey sadrazam oldu (12 Ocak).-1910

Çırağan Sarayı yandı (19 Ocak).-1910

Cerrahpaşa Hastanesi açıldı.-1910

Arnavutluk'ta isyan çıktı (1 Nisan).-1910

Girit Meclisi, Yunan kralına sadakat yemini etti (9 Mayıs).-1910

Cem Dergisi yayımlandı (10 Aralık).-1910

Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu.-1910

Ressam Osman Hamdi Bey öldü.-1910

Babıâli yangınında bazı bakanlık binaları zarar gördü (4 Ocak).-1911

Abide-i Hürriyet açıldı (23 Temmuz).-1911

Trablusgarb Savaşı başladı (29 Eylül).-1911

Sadrazam Hakkı Paşa görevinden istifa etti (29 Eylül).-1911

Âyan reisi Sait Paşa sadrazam oldu (30 Eylül).-1911

Mustafa Kemal Trablusgarb'a geldi (18 Aralık).-1911

Avnullah Korveti batırıldı (24 Şubat).-1912

Türk ocağı kuruldu (25 Mart).-1912

Sadrazam Sait Paşa istifa etti (16 Temmuz).-1912

Âyan reisi Gazi Ahmet Muhtar Paşa sadrazam oldu (22 Temmuz).-1912

Balkan Savaşı başladı (8 Ekim).-1912

Uşi Antlaşması imzalandı (15 Ekim).-1912

Kıcaali-Paşmaklı Savaşı kaybedildi (19 Ekim).-1912

Komanova Savaşı kaybedildi (23 Ekim).-1912

Kırkkilise (Kırklareli) Savaşı kaybedildi (23 Ekim).-1912

Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa istifa etti. Kâmil Paşa sadrazam oldu (29 Ekim).-1912

Sultan Abdülhamit, Selânik'ten İstanbul'a getirildi (1 Kasım).-1912

Lüleburgaz Savaşı kaybedildi (2 Kasım).-1912

Çatalca Savaşı kazanıldı (15 Kasım).-1912

Ahmet Mithat Efendi öldü (28 Aralık).-1912

İttihat ve Terakki Fırkası, Babıâli'yi basarak iktidarı ele geçirdi (23 Ocak).-1913

Yanya şehri, düşman orduları tarafından teslim alındı (6 Mart).-1913

Edirne, Bulgar Kralı Ferdinand tarafından ele geçirildi (24 Mart).-1913

Balkan Savaşı sonrası Londra Antlaşması imzalandı (30 Mayıs).-1913

Sadrazam Mahmut Şevket Paşa öldürüldü. Mısırlı Prens Sait Halim Paşa sadrazam oldui İttihat ve Terakki Partisi'nin en şiddetli baskı devri başladı (11 Haziran).-1913

İkinci Balkan Savaşı başladı (19 Temmuz).-1913

Edirne kurtarıldı (21 Temmuz).-1913

Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması imzalandı (29 Eylül).-1913

Yunanistan ile Atina Antlaşmas imzalandı (14 Ekim).-1913

Liman von Sanders başkanlığında bir Alman askeri heyeti İstanbul'a geldi (14 Aralık).-1913

Enver Bey, paşalığa terfi ettirildi ve Harbiye Nazırı oldu (3 Ocak).-1914

Vilâyât-ı Şarkiye'de ıslahat yapılması hakkında Yeniköy mukavelesi imzalandı (6 Şubat).-1914

Türkiye'de ilk uçak postası hizmete girdi (12 Şubat).-1914

İstanbul'da ilk elektrikli tramvay çalışmaya başladı (20 Şubat).-1914

Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında İstanbul Antlaşmas imzalandı (14 Mart).-1914

İngiltere, Osmanlı Devleti'nin parasını ödeyip ısmarladığı iki savaş gemisini teslim etmekten vazgeçti (21 Temmuz).-1914

Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Sırbistan'a savaş ilan etmesiyle Birinci Dünya Savaşı başladı (28 Temmuz).-1914

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında gizli ittifak antlaşması imzalandı (2 Ağustos).-1914

Goben Breslav adındaki iki Alman zırhlısı, Osmanlı Devleti'ne sığındı (11 Ağustos).-1914

Osmanlı Devleti tek taraflı olarak kapitülasyonların kaldırıldığını ilan etti (9 Eylül).-1914

Harbiye Nazırı Enver Paşa, başkumandan vekili – başkumandan padişahtır- tayin edildi (21 Ekim).-1914

Alman amirali Suşon komutasında Karadeniz'e çıkan Yavuz (Goben) ve Osmanlı donanması, Rus limanlarını bombaladı (29 Ekim).-1914

Burdur ve Isparta'da deprem oldu (4 Kasım).-1914

Osmanlı Devleti, Almanya'nın yanında Birinci Dünya Savaşı'na girdi (11 Kasım).-1914

Cihad-ı Ekber ilan edildi.-1914

Yeşilköy'deki Rus Abidesi yıkıldı (14 Kasım).-1914

Rus donanması, Trabzonu bombaladı (17 Kasım).-1914

Osmanlı donanmasına bağlı Mesudiye Zırhlısı, bir torpil yarası olarak Çanakkale Boğazı'nda battı (13 Aralık).-1914

Sarıkamış Harekâtı başladı (21 Aralık).-1914

Darülbedayi açıldı.-1914

Şair ve romancı Recaizade Mahmut Ekrem öldü.-1914

Kanal (Süveyş) Harekâtı başarısızlıkla sonuçlandı (2 Şubat).-1915

Çanakkale Deniz Savaşı kazanıldı (18 Mart).-1915

İngilizler ve Fransızlar, Seddülbahir ve Arıburnu'na asker çıkardılar (25 Nisan).-1915

Saddülbahir Savaşı kazanıldı (26 Nisan).-1915

Kabatepe Savaşı kazanıldı (4 Mayıs).-1915

Van, Muş ve Bitlis, Rusların eline geçti (6 Mayıs).-1915

Muavenet-i Milliye muhribi, bir gece baskınında Çanakkale Boğazı girişinde İngilizlerin Goliath zırhlısını batırdı (13 Mayıs).-1915

Mustafa Kemal Paşa, Anafartalar'da İngilizlere karşı büyük bir zafer kazandı (7 Ağustos).-1915

Barbaros Hayrettin Zırhlısı batırıldı (9 Ağustos).-1915

Tevfik Fikret öldü (19 Ağustos).-1915

Bulgaristan, İttifak Devletleri'nin yanında savaşı girdi (14 Ekim).-1915

Irak Cephesi'nde İngilizlere karşı Selmanpâk Savaşı kazanıldı. General Townshend kumandasındaki İngiliz ordusu, Kût-ül Amare'ye çekildi (22 Kasım).-1915

İtilâf Devletleri kuvvetleri Çanakkale Cephesi'nden çekilmeye başladılar (9 Aralık).-1915

Çanakkale savaşları sona erdi. İngilizler ve Fransızlar, Çanakkale'deki son kuvvetlerinide geri çektiler (3 Ocak).-1916

Veliaht Yusuf İzzettin Efendi intihar etti (1 Şubat).-1916

Kût-ül Amare'de kuşatılan General Townshend, 17 bin kişilik kuvvetiyle teslim oldu (29 Nisan).-1916

Edirne müdafii Şükrü Paşa öldü (15 Haziran).-1916

İngilizler tarafından satın alınmış olan Mekke Emiri Şerif Hüseyin, Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etti (27 Haziran).-1916

Ruslar, Bayburt'u işgal ettiler (15 Temmuz).-1916

Ruslar, Gümüşhane'yi işgal ettiler (20 Temmuz).-1916

Ruslar, Erzincan'ı işgal ettiler (24 Temmuz).-1916

Sina Cephesi'nde 4. Ordu'nun İkinci Kanal Harekâtı da başarısızlıkla sonuçlandı (27 Temmuz).-1916

Tamburî Cemil Bey öldü (4 Ağustos).-1916

Mustafa Kemal Paşa, Bitlis ve Muş'u Ruslardan geri aldı (7-8 Ağustos).-1916

Binbaşı Yakup Cemil kurşuna dizildi (11 Eylül).-1916

Türk kuvvetleri, Sina Cephesi'ndeki El-Ariş'ten geri çekilmeye başladı (16 Aralık).-1916

Müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla Darülelhan açıldı (1 Ocak).-1917

Sadrazam Sait Halim Paşa istifa etti. Dahiliye Nazırı Talat Paşa sadrazam oldu (3 Şubat).-1917

Kudüs, İngilizler tarafından işgal edildi (9 Şubat).-1917

Rumi takvim ile Gregorien takvimi arasındaki onüç günlük fark düzeltildi (21 Şubat).-1917

İngiliz uçakları, İstanbul'u bombaladı (9 Mart).-1917

Bağdat, İngilizler tarafından işgal edildi (11 Mart).-1917

Rusya'da Bolşevik ihtilâli başladı (12 Mart).-1917

Gazze Savaşı kazanıldı (26 Mart).-1917

Sen-Jean dö Morien Antlaşması imzalandı (17 Nisan).-1917

Yıldırım Orduları Grubu kuruldu (Aralık).-1917

Medine müdafii Fahrettin Paşa teslim oldu (13 Ocak).-1918

Çanakkale Boğazı'nı abluka altında bulunduran düşman gemilerine karşı, Osmanlı donanması, baskın düzenledi. Yavuz zırhlısı yaralandı, midilli kruvazörü battı (20 Ocak).-1918

II. Abdülhamit öldü (10 Şubat).-1918

Brest-Litowsk Antlaşması imzalandı (3 mart).-1918

Kerkük, İngilizlerin eline geçti (7 Mayıs).-1918

Padişah V. Mehmet Reşat öldü (3 Temmuz)-1918
 
çok enteresan bir ortak noktaları var hiç farkettiniz mi ?? bizim bugünkü padişahlara pek benzemeseler de de


hemen hemen bütün padişahların ölüm şekli :: İntihar, zehirlenme(felç te bir zehirlenme şekli )felç geçirince insan direk ölmez ama felç eden sebepler zehirler olabilir,
zaman ilerledikçe kalp krizi ( yani siyanürle zehirleme yöntemi kullanılmış)

keyiften ölen sadece 1 kişi var(alkol) geri kalanı acı çekerek ölmüş
intihar etmişler , şimdi düşünün padişahsınız koltuğunuz var hayat güzel herşey elinizde
meclis elnizde, ülke elnizde intihar edermisiniz ?? koltuğa öyle bir yapışırsınız ki hayatta bırakmazssınız .

bence intihar olaylarının içinde entrika var birtek Yıldırım Beyazit i severim çünkü adam Japonlar gibi Onuru yüzünden kendi hayatına son vermiş. geri kalanı bugünkü siyaset gibi entrikalarla dolu. Belki de normal halk olmak entrikalar arasında olmaktan daha iyidir.Devlet adamı olan halkın arasında kolay kolay yürüyemez, bakkaldan alışveriş bile yapamaz. bazen normal vatandaş olmak daha iyidir.

ortalama saltanatları 15-20 sene sürmüş, ömrünüzün her anı cellat beklemektesiniz, bugünkü padişahlar daha akıllı :Seguridad: koltugu siz olsanız bırakır mısınız.
 
Orkuorkun; haksızlık etmeyiniz.Fatih Sultan Mehmet'i, Yavuz Sultan Selim'i ,bunları da unutmayalım lütfen.Ayrıca Osmanlı padişahları zaman zaman halkın arasına karışır,halkın ihtiyaç ve sıkıntılarını yakından takip ederlerdi.
 
bugünkü padişahlar ne savaşın ön safhalarında, nede halkla iyi diyaloğları var. halk gene de padişahını çok seviyor bunu demek istedim. bu sevgi zamlarla,ssk problemleri,işsizlik,dükan kapatmaları,satışlar olarak geri dönüyor.
Şu Çan kulesinden gözetleyenler yok mu onlar aman vermiyor. halk gene de padişahını çok seviyor.

Türk insanı içinde öğretmenler arasında bir zamanlar psikolojik araştırmalar yapılmış.
öğrencisini döven mi yoksa seven mi daha iyi öğretmen araştırması yapılmış.
döven öğretmenin daha iyi öğrettiği ortaya çıkmış, ama bugünkü öğretmenler dövmüyor işte bu yüzden öğretmenlik te garanti mesleklerden silindi, eskiden öğretmenlik te asker polis doktor hemşirelik gibi garanti bir meslekti. ne zaman ki dayak atmak yasaklandı o zaman işler değişti. öğretmenler iş bulamıyor, kadroyla çalışıyorlar yada geçici

-gemi kaptanlarınn adam atma yetkisini kısmen şirketler uçak masrafı olmasın diye aldıkları gün gemi kaptanı kendi otoritesini Türk gemilerinde kaybetti, oysa kaptan dediğimiz zaman korkardık, gemide kaptanı zor görürdünüz, o herşeyi bilirdi. hiç birşey deme hakkına sahip değildiniz en büyük usta o idi zaten dünyadaki ismi kaptanın MASTER dir usta yani. ne zaman ki yetkileri azaltıldı o da cezalandırma kabiliyetini kaybetti.şirketler bile korkardı bu adamlardan
artık herkes kaptan oldu. Kaptan pilot , kaptan şöför,kaptan hüooop naber yaaa
bir zamanlar kaptanlık neydi, dejenere ettik

bizim Türkmilleti olarak yapımızda var disiplin kalkarsa dejenere oluyoruz.Disiplini de hiç sevmiyoruz.Disiplin olunca başarılı olacağımızı da biliyoruz.

halk olarak nasıl istersek öyle yaşıyoruz - aynada gördüğümüz kendimiziz ,
hadi itiraf edelim dedelerimiz bizden daha iyiydi daha sanatkardı ve onurluydu,dürüsttü ,hala emekli olan onlar çalışıyor ve birçoğumuz onlardan geçiniyoruz, onlar disiplinli yetişti.
 
Üst