Ziyaret hasta ziyareti

‘Ziyaret’, bir kimseyi veya bir yeri ona karşı duyulan ilgi veya sevgiden dolayı, gözle görmek üzere onun yanına gitmektir.

İslam dini müslümanları; birbirlerinin karedeşleri olarak ilan etmiş ve onların birbirlerini sevip saymalarını, yardımcı olmalarını emretmiştir. İnsanlar arasında sevginin yerleşmesine yardımcı olan en önemli sebeplerden birisi ziyaretlerdir. Bu bakımdan İslâm ziyaretlere büyük önem vermiştir. Hz. Peygamber sav hadisinde; Allah için bir hastayı veya bir müslümanı ziyaret eden kişinin Cennetteki yerini hazırladığı”nı haber vermiştir. Tirmizi, Birr 64

Bir hadis-i şerifte, Rasûlüllah sav, müslümanlara yedi şey yapmalarını emretmiş, yedi şeyden kaçınmalarını istemiştir. Yapılmasını istediği şeyler şunlardır: Cenazenin arkasından gitmek,hastaları ziyaret etmek,davete icabet etmek, mazluma yardım etmek, verilen sözü, yapılan yemini yerine getirmek, verilen selamı almak, aksırana dua etmek Buhari, Cenaiz2; Müslim, Selâm4-6

Ziyaretler, dünyalık kazançlarla birlikte uhrevi faydayı (sevap kazanmayı) da sağlar ki, bu da Allah c.c rızasına ulaşmaktır. Rasûlüllah sav şöyle buyurmuştur:

Aziz ve Celil olan Allah kıyâmette:

Ey Ademoğlu! Ben hasta oldum da sen beni ziyaret etmedin!’ buyurur. Kul:

Ya Rabbi! Sen alemlerin Rabbi olduğun halde ben sana nasıl hasta ziyareti yapabilirim? diye sorar. Allah cc:

Sen bilmez misin ki, benim falan kulum hasta olmuştu da sen onu ziyaret etmemiştin. Yine bilmez misin ki, eğer sen onu ziyaret etseydin, kesinlikle beni onun yanında bulacaktın. (yani, benim sevabımı ve ikramımı onun yanına bulacaktın) buyurdu Müslim, Birr43.

Başka bir hadis-i şerifte de, Hz Peygamber s.a.v.: Hasta ziyareti yapan kişi, (hastanın yanından) dönünceye kadar kendisini cennete ulaştıracak bir yol üstündedir.(Müslim, Birr39) buyurmuştur.

şu halde ziyaretler özellikle hasta ziyareti müslümanı Allah cc rızasına kavuşturacak güzel ahlak davranışlarından biridir. Bu nedenle hasta ziyareti kaçınılmaz bir görevdir. Müslüman toplumun bütün bireyleri bu sosyal görevi yerine getirmeli ve başkalarına da tavsiye etmelidir.
 
Üst