BiReR CüMLe iLe SaHaBeLeR ....

Peygamberlerden sonra insanların en üstünü: Hz. EBÛ BEKR-İ SIDDÎK

Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe: Hz. ÖMER

Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe: Hz. OSMAN

Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı: Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB

Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri: ABDURRAHMAN BİN AVF

Cennetle müjdelenen ümmetin emîni: EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH

Resûlullahın okçusu: SA D BİN EBÎ VAKKÂS

İlk Müslüman olanlardan: TALHÂ BİN UBEYDULLAH

Cennetle müjdelenenlerden: ZÜBEYR BİN AVVÂM

Peygamberimizin amcası: ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB

Tefsîr âlimlerinin şâhı: ABDULLAH BİN ABBÂS

Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî: ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS

Uhud şehitlerinden: ABDULLAH BİN CAHŞ

Hz. Ebu Bekir in oğlu: ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SİDDÎK

Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu: ABDULLAH BİN HANZALA

Resûlullahın elçilerinden: ABDULLAH BİN HUZÂFE

Kur ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî: ABDULLAH BİN MES ÛD

En çok hadîs bilen sahâbîlerden: ABDULLAH BİN ÖMER

Resûlullahın şâiri: ABDULLAH BİN REVÂHA

Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî: ABDULLAH BİN SELÂM

Bedir de babasına karşı savaşan sahâbî: ABDULLAH BİN SÜHEYL

Sâhib-ül ezân: ABDULLAH BİN ZEYD

Medîne de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî: ABDULLAH BİN ZÜBEYR

Âilece cömert olan sahâbî: ADİ BİN HÂTİM TÂİ

Meleklerin defnettiği sahâbî: ÂMİR BİN FÜHEYRE

Şehîd oğlu şehîd: AMMÂR BİN YÂSER

Meşhûr Arab dâhîlerinden: AMR BİN ÂS

Arıların koruduğu sahâbî: ÂSIM BİN SÂBİT

Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî: BERÂ BİN ÂZİB

Hz. Ebû Bekir e ilk bîât eden sahabî: BEŞİR BİN SA D

Peygamber efendimizin müezzini: BİLÂL-İ HABEŞİ

Resûlullahın sancaktarı: BÜREYDE BİN HASİB

Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden: CÂBİR BİN ABDULLAH

Cennete uçarak giden sahâbî: CA FER-İ TAYYÂR

Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî: DIHYE-İ KELBÎ

Peygamber efendimizin fedâisi: EBÛ DÜCÂNE

Mihmândâr-ı Resûlullah: EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ

En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî: EBÛ HÜREYRE

Resûlullahın süvârilerinden: EBÛ KATÂDE

Tevbesi ile meşhûr sahâbî: EBU LÜBÂBE

Kur ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden: EBÛ MÛSEL-EŞ ARÎ

Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden: EBÛ SA ÎD-İ HUDRÎ

Tek başına hicret eden sahâbî: EBÛ SELEME

Resulullahın fedâisi: EBÛ TALHÂ

Gıfarî kâbilsenin reisî: EBÛ ZER GIFÂRÎ

Kâdılık yapan sahâbîlerden: EBÜDDERDÂ

Resûlullahın hizmetçisi: ENES BİN MÂLİK

Evi ilk vakıf olan sahâbî: ERKAM BİN EBİ L ERKAM

Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî:ES AD BİN ZÜRÂRE

Yemenli sahâbîlerden: FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ

İlk Müslüman sahâbîlerden: HABBÂB BİN ERET

İlk Müslüman olan sahâbîlerden: HÂLİD BİN SA ÎD BİN ÂS

Meleklerin yıkadığı sahâbî: HANZALA BİN EBÛ ÂMİR

Darağacında ilk namaz kılan sahâbî: HUBEYB BİN ADİY

Sevgili Peygamberimizin sırdaşı: HUZEYFE BİN YEMÂN

Şehîdlerin efendisi: Hz. HAMZA

Peygamber efendimizin şâirlerinden: KÂ B BİN MÂLİK

Resûlullahın süvârilerinden: MİKDÂD BİN ESVED

Resûlullah efendimizin fedâîlerinden: MUHAMMED BİN MESLEME

İslâmda ilk öğretmen: MUS AB BİN UMEYR

Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî: MU ÂZ BİN CEBEL

Hâşimoğullarının en yaşlısı: NEVFEL BİN HÂRİS

Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından: NU MÂN BİN MUKARRİN

Medîne de ilk vefât eden muhâcir sahâbî: OSMAN BİN MAZ ÛN

Kâbe nin hizmetinde olan sahâbî: OSMAN BİN TALHÂ

Peygamber efendimizin hatîblerinden: SÂBİT BİN KAYS

Ensârın en hayırlılarından: SA D BİN MU ÂZ

Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî: SA D BİN REBİ

Hz. Ömer e benzeyen vâli: SAİD BİN ÂMİR

Kur ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan: SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE

Eshâb-ı kirâmın okçularından: SEHL BİN HANİF

Medîne de en son vefât eden sahâbî: SEHL BİN SA D

Piyâdelerin en hayırlısı: SELEME BİN EKVÂ

Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî: SELEME BİN HİŞÂM

Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî: SELMÂN-I FÂRİSİ

Resûlullahın hizmetçisi: SEVBÂN

ALLAH (cc) yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî: SÜHEYB-İ RUMİ

Yemâme kabîlesi reisi: SÜMÂME BİN ÜSÂL

Işık Saçan Sahâbî: TUFEYL BİN AMR

Akabe bî atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî: UBÂDE BİN SÂMİT

Eshâb-ı suffadan: UKBE BİN ÂMİR

Kırâati ile meşhûr sahâbî: ÜBEYY BİN KÂ B

Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden: ÜSÂME BİN ZEYD

Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından: ÜSEYD BİN HUDAYR

Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî: VELÎD BİN VELÎD

Âl-i eshabın ruhuna el fatiha!

Rabbim cümle Ümmeti MUHAMMED i örnek almasını nasip eyle!
 
mrs.x.ray emeğine sağlık bilmediğimiz bir çok konu var sizlerin sayesinde öğrenmiş olyoruz Allah razı olsun canım....
 
En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî: EBU HÜREYRE

Adı Abdurrahman b. Sahr, Cahiliyye’de ki adı ise; güneşin kulu anl***** gelen Abdi Şems
5374 hadis rivayet etmiştir. Başlı başına hadis kitabı gibi

Cennete uçarak giden sahabi: CA FER-İ TAYYAR
Hz alinin kardeşi,islam elçisi habeşistana hicrete başkanlık etti.
Asıl ismi, cafer bin ebu talip.
Niçin: CA FER-İ TAYYAR
Mute savaşında rivayete göre 125bin kişiye 5bin müslümanın savaştıgı bir harb.
İşte bu savaşta iki kolunuda kaybetmiş ve Şehîd olduğunda, mübârek vücudunda yetmişten fazla mızrak, kılınç ve ok yarası görülen sahabi.
Peygamber efendimizin bu olaya cok üzülmüştü Cebrâil aleyhisselâmın gelerek, Hz. Ca'fer'in kesilen iki eli yerine Allahü teala tarafından yakuttan iki kanat ihsan olunduğunu, o kanatlarla Cennette uçmakta olduğunu haber vermesi üzerine Peygamber efendimiz, Hz. Ca'fer'in ailesine;
Ey iki kanatlı mesud kimsenin çocukları, diyerek bu durumu müjdelemişti.

Bunun için, Hz. Ca'fer, Tayyâr=Uçan ismiyle tanınmıştır.

Kardeş allah razı olsun çok güzel bir konu açmışın.
İnşallah vaktim oldugu sürece bu başlıgın altında kısada olsa sahabilerin hayatından bilgim dahilinde bahs edecegim. Emegine saglık.
 
Kutlu doğum haftasını idrak ettiğimiz şu günlerde bu güzel paylaşımla katkıda bulunmanızın mükafatını ahiret aleminde görmeniz dileğimle...
 

Venhar

1. Hikaye yarışma birincisi, 2. Avatar yarışma bir
İNŞ PEYGAMBER efendimiizn sancağı altında birlikte olmak umut ve dileği ile
tşk ederim
 
Üst