Her maddesi saldırı

Sosyal Güvenlik Reformu'na ilişkin yasal düzenleme hem mevcut çalışanlar ve sisteme yeni gireceklerin hem de bu kişilerin yakınlarının geleceğini etkileyecek önemli değişiklikler içeriyor. Bugüne kadar yürürlük tarihi 3 kez ertelenen ve 4. kez ertelenmesi beklenen tasarının pek çok maddesi emekçilerin kazanılmış haklarını buduyor. Hükümet ise reform ile 3 sosyal güvenlik kuruluşunun iştirakçilerine eşit haklar sunulacağını savunuyor.

HABER MERKEZİ AKP'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecini gözeterek, IMF talimatları ile çıkarmayı planladığı yasa hem bundan sonra sosyal güvenlik sistemine girecek olanları hem de sistemde bulunanları etkileyecek. Halen çalışanların emek maaşları sistemde kalacakları süreye bağlı olarak yüzde 23 ile yüzde 33 arasında düşecek. Emekli olmak için gerekli olan 9 bin prim günü için 34 yıl çalışmak gerekecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın bu haliyle yasalaşması durumunda emeklilik, çalışma ve sağlık sisteminde görülecek bazı değişiklikler şöyle:

Mezarda emeklilik
Yeni yasa emeklilik yaşının kademeli olarak 65'e, prim ödeme gün sayısının ise 9 bine yükseltilmesini öngörüyor.

Hükümet erken emekliliği önlemek için bu yönde bir düzenlemenin şart olduğunu, ortalama yaşam süresinin arttığını savunuyor. İşçiler için yükseltilen prim ödeme gün sayısı ve emeklilik yaşı ile gelecek nesillerin emekli olması mümkün olmayacak.

Emekli aylıkları azalacak
Aylık bağlama oranları düşürülerek emekli aylıklarının da azaltılması planlanıyor. Ayrıca, çalışanların geçmiş kazançları daha düşük bir katsayı ile güncellenecek, emekli aylıklarına kalkınma hızından yansıyan pay azalacak. Bu durum da emekli aylıklarının daha düşük olmasına yol açacak. Yasa yürürlüğe girmeden önce sigortalı olan işçi ve esnafın kazançlarının güncellenmesi eski ve yeni dönemde çalıştıkları süreye göre hesaplanacak.

Sağlık giderleri artacak
Reformla halen olduğu gibi hasta; ilaçlar, ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri için yüzde 10- 20 oranında katılım payı ödeyecek. Sigortalılar muayene, tedavi ve işlemlerin her biri için 2 YTL katılım payı ödenecek. Tasarı ile kamu hastanelerini otelcilik ücreti ve öğretim üyesi farkı alması, özel hastanelerin ise yüzde 20'ye kadar fark almasının yolu açılacak. Özel hastanelerin alacağı fark ve kamu hastanelerindeki otelcilik ücreti sağlık hizmetinin ticarileştirilecek. Ayrıca sağlıkta katılım payı alınması tepki çekiyor.

Yıpranma payı kaldırılıyor
Yürürlükteki düzenlemelere göre, kamu ve özel sektörde istihdam edilen, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar kamuoyunda "yıpranma tazminatı" olarak bilinen fiili hizmet zammından yararlanıyor. Yeni düzenlemeyle gazeteciler, milletvekilleri, posta dağıtıcıları, havayolları uçuş personeli, lokomotif makinistleri, infaz koruma memurları, posta dağıtıcıları, devlet tiyatrosu sanatçıları ile cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası şef ve üyeleri yıpranma payından yararlanamayacak. Fiili hizmet zammı kapsamı dışına çıkarılan çalışanların emeklilik hesapları değişecek, daha geç emekli olabilecekler. Çalışma Bakanlığı, söz konusu mesleklerin günümüz koşullarında yıpranmaya yol açmadığını ve düzenleme ile AB direktiflerine uyum sağlanacağını savunuyor.

Ölüm aylığı için süre uzuyor
Yeni düzenlemede ölüm aylığından yararlanmak için gereken prim ödeme gün sayısı SSK'lılar için artıyor. Bu durum özellikle prim ödeme gün sayısını doldurmakta zorlanan mevsimlik işçiler ve part-time çalışanların dul ve yetimlerinin aylık almasını engelliyor.

Patrona sosyal yardımlardan kaçma fırsatı
Tasarıya göre, prime esas kazancın kapsamı genişletiliyor. Mevcut memurların prime esas kazanç matrahında değişiklik yapılmazken, yasa yürürlüğe girdikten sonra memuriyete gireceklerin prime esas kazanç matrahına makam, temsil ve görev tazminatları, döner sermaye katkı payları ve ek ödemeler dahil tüm kazançlar ilave edilecek. İşçilerin yakacak, giyecek gibi sosyal yardımları da prime tabi olacak.

İşçilerin prime esas kazancına sosyal yardımların eklenmesine işveren kesimi mali yükleri artıracağı gerekçesiyle karşı çıkıyor. İşçiler ise bu uygulamanın işverenin sosyal yardımlardan kaçınmasına neden olacağından endişe ediyor. Kamu çalışanlarının prime tabi olmayan gelirlerinden kesinti yapılması ise aylıklarda düşüşe neden olabileceği için tepki çekiyor.
 
Evet her maddesi saldırı;
Bir hükümet halkını ancak bu derece mağdur edebilir,
Daha ne kaldı ki yapacakları merak ediyorum
Meclisteki koltukları doldurdular diye her konuda ahkam kesmeleri ne derece doğrudur ki!!!

Bu halk gün gelir bunun hesabını sorar ama ne olur iş işten geçer,
Sayın koltuk sahipleri kendilerinden tutunda tüm akrabalarını zengin eder,bizim de ömrümüzden ömür gider

ama bizim elimizde kalan

''onurlu yaşam'' hiçbir zaman onların kazanamayacağı bir değerdir!!!
 
Üst