"Bulanık Sularda Yüzmek"

"Bulanık Sularda Yüzmek"
Bulanık sularda yaşam farklıdır. Alışagelmiş duyu organları işe yaramaz. Hatta yanıltıcıdır. Bulanık sularda yaşayan canlılar hayatta kalabilmek için farklı duyu organları ve farklı algılama sistemleri geliştirmek zorundadır. Gözler işe yaramaz çünkü görülecek birşey yoktur. Görüntüler bölük pörçük, hayaletimsidir. İleriyi görmek mümkün değildir. Bulanık sularda ne tür tehditlerin kol gezdiğini, avın nerede olduğunu alışılageldik algılama yöntemleri ile görmek mümkün değildir. Hangi yönün doğru yön olduğunu da kestirmek zordur


Oysa temiz sularda yaşamaya alışmış canlıyı bulanık suya bıraktığınız zaman alıştığı duyu organlarının ve algılama yöntemlerinin geçerliliğini yitirmesi yüzünden derin bir panik yaşar. Yönünü şaşırır, izini kaybeder. Daha da kötüsü temiz suların korkulan avcısı bulanık suların ürkek avı haline gelir. O zayıftır artık.

İçinde yaşadığımız dönem bulanık sular gibi - hedeflerimizi şaşırtıyor, normal çalışma biçimlerimiz geçerliliğini yitiriyor. Kriz dönemleri, belirsizlik dönemleri - kimileri için fırsatlar dönemi, kimileri için korkulacak zamanlar. Kimi hazırlıklı olmanın, bulanık suya alışık olmanın verdiği rahatlıkla avının izini sürüyor, kimisi temiz sudan bulanık suya geçmenin tedirginliği içinde paniğe kapılıp kaçıyor, zayıf düşüyor. Kriz bir felaket anı değil, bir dönüm noktası, bir değişim süreci. Bu süreçte alıştığımız iş yapma biçimleri değişiyor, başarı kriterleri farklılaşıyor. Lider olmak da zorlaşıyor değişim dönemlerinde. Vizyonu geniş, gelişmeye açık, değişimi değişmek zorunda kalmadan görüp önceden değişerek önlem alan liderler hayatta kalabiliyor. Ancak bu liderlerin takipçilerinin yaşama şansları var. Krizden ancak yeni stratejiler, yeni iş yapma biçimleri geliştirenler başarı ile çıkıyor, bulanık suda yaşamı bir fırsat, bir avantaj haline getirenler hayatta kalıyor.

Değişim zamanlarında alışageldik iş yapma biçimini sürdürmenin yarattığı tehlikeyi anlatan bir fıkra ile noktalamak istiyorum konumuzu:

Dört acemi avcı Temel'e gelip yalvarıp yakarmışlar birlikte ava çıkmak için. Temel bir süre nazlanmış, bakmış ki kurtuluş yok, kabul etmiş. Çıkmışlar yola. Ormanda bir delik görmüş Temel. "Yatın uşaklar" demiş "Pu pir tavşan koviğidur". Acemi avcılar kendilerini yere atmış. Biraz beklemişler, delikten bir tavşan çıkmış, acemi avcılardan biri vurmuş tavşanı. Herkesin memnun, yola devam etmişler. Bir süre sonra biraz daha büyük bir deliğin önüne gelmişler. "Yatın uşaklar" demiş Temel. "Ha pu pir tilki yatağidur." Acemi avcılar gene kendilerini yere atmış. Biraz beklemişler, delikten bir tilki çıkmış, acemi avcılardan biri vurmuş tilkiyi. Herkes müthiş keyifli, kalkıp yola devam etmişler. Bir süre sonra biraz daha büyük bir deliğin önüne gelmişler. "Yatın uşaklar" demiş Temel. "Ha pu pir ayı inidur." Acemi avcılar gene atmış kendilerini yere. Biraz beklemişler, delikten kocaman bir kara ayı çıkmış, acemi avcılar vurmuşlar ayıyı. Acemi avcılar keyiften dört köşe, Temel'in sırtını sıvazlıyorlar, "en büyük sensin" diye. Gene yola devam etmişler. Bir süre sonra daha da büyük bir deliğin önüne gelmişler. Temel durmuş, deliğe bakmış bir süre, sonra dönüp "Yatın uşaklar" demiş. "Punin ne deliği oldiğinu pilmeyrum ama ne çıkarsa fuririz da." Acemi avcılar yatmışlar boylu boyunca. Ertesi gün gazetede manşet "Beş avcı tren altında can verdi."

Gününüzün keyifli geçmesi dileği ile...


zeynep tura...
 

güney

"Bulanık Sularda Yüzmek"
Bulanık sularda yaşam farklıdır. Alışagelmiş duyu organları işe yaramaz. Hatta yanıltıcıdır. Bulanık sularda yaşayan canlılar hayatta kalabilmek için farklı duyu organları ve farklı algılama sistemleri geliştirmek zorundadır. Gözler işe yaramaz çünkü görülecek birşey yoktur. Görüntüler bölük pörçük, hayaletimsidir. İleriyi görmek mümkün değildir. Bulanık sularda ne tür tehditlerin kol gezdiğini, avın nerede olduğunu alışılageldik algılama yöntemleri ile görmek mümkün değildir. Hangi yönün doğru yön olduğunu da kestirmek zordur

İçinde yaşadığımız dönem bulanık sular gibi - hedeflerimizi şaşırtıyor, normal çalışma biçimlerimiz geçerliliğini yitiriyor. Kriz dönemleri, belirsizlik dönemleri - kimileri için fırsatlar dönemi, kimileri için korkulacak zamanlar. Kimi hazırlıklı olmanın, bulanık suya alışık olmanın verdiği rahatlıkla avının izini sürüyor, kimisi temiz sudan bulanık suya geçmenin tedirginliği içinde paniğe kapılıp kaçıyor, zayıf düşüyor. Kriz bir felaket anı değil, bir dönüm noktası, bir değişim süreci. Bu süreçte alıştığımız iş yapma biçimleri değişiyor, başarı kriterleri farklılaşıyor. Lider olmak da zorlaşıyor değişim dönemlerinde. Vizyonu geniş, gelişmeye açık, değişimi değişmek zorunda kalmadan görüp önceden değişerek önlem alan liderler hayatta kalabiliyor. Ancak bu liderlerin takipçilerinin yaşama şansları var. Krizden ancak yeni stratejiler, yeni iş yapma biçimleri geliştirenler başarı ile çıkıyor, bulanık suda yaşamı bir fırsat, bir avantaj haline getirenler hayatta kalıyor.

Değişim zamanlarında alışageldik iş yapma biçimini sürdürmenin yarattığı tehlikeyi anlatan bir fıkra ile noktalamak istiyorum konumuzu:

Dört acemi avcı Temel'e gelip yalvarıp yakarmışlar birlikte ava çıkmak için. Temel bir süre nazlanmış, bakmış ki kurtuluş yok, kabul etmiş. Çıkmışlar yola. Ormanda bir delik görmüş Temel. "Yatın uşaklar" demiş "Pu pir tavşan koviğidur". Acemi avcılar kendilerini yere atmış. Biraz beklemişler, delikten bir tavşan çıkmış, acemi avcılardan biri vurmuş tavşanı. Herkesin memnun, yola devam etmişler. Bir süre sonra biraz daha büyük bir deliğin önüne gelmişler. "Yatın uşaklar" demiş Temel. "Ha pu pir tilki yatağidur." Acemi avcılar gene kendilerini yere atmış. Biraz beklemişler, delikten bir tilki çıkmış, acemi avcılardan biri vurmuş tilkiyi. Herkes müthiş keyifli, kalkıp yola devam etmişler. Bir süre sonra biraz daha büyük bir deliğin önüne gelmişler. "Yatın uşaklar" demiş Temel. "Ha pu pir ayı inidur." Acemi avcılar gene atmış kendilerini yere. Biraz beklemişler, delikten kocaman bir kara ayı çıkmış, acemi avcılar vurmuşlar ayıyı. Acemi avcılar keyiften dört köşe, Temel'in sırtını sıvazlıyorlar, "en büyük sensin" diye. Gene yola devam etmişler. Bir süre sonra daha da büyük bir deliğin önüne gelmişler. Temel durmuş, deliğe bakmış bir süre, sonra dönüp "Yatın uşaklar" demiş. "Punin ne deliği oldiğinu pilmeyrum ama ne çıkarsa fuririz da." Acemi avcılar yatmışlar boylu boyunca. Ertesi gün gazetede manşet "Beş avcı tren altında can verdi."

Gününüzün keyifli geçmesi dileği ile...


zeynep tura...

Sular çok bulanık "k.mutluluk" ve bizim bütün duyu organlarımızı açmamız lazım...
 
Üst