Yoneticilerde Olması gereken ozellikler

Burada yöneticinin sahip olması gerekli özellikleri çeşitli eserlerden derleyerek dile getirmekte yarar görüyorum. Kendilerini bu özelliklerin önemli bir kısmını taşıdığını düşünen arkadaşlarımızın iyi birer yönetici adayı oldukları şüphe götürmez.

Yönetici; hedefi ve ona giden yolları tespit eden, bu yolları saptarken içinde bulunduğu durumun yargısını yapan, bu yollardan geçişin zamansal ve parasal plan ve programlarını düzenleyen, bu planları uygulayan ve bu uygulamada pratik zeka ve tükenmez enerjisini kullanan kişidir.
Yönetici; hedefe götüren yolları seçerken uygun bir ekibi bir araya getiren, bu ekibi ahenk içinde sürtüşmeden koordine eden, işi yönetme hevesine kapılmadan kişileri yöneten ve bu konuda insan zaaf ve davranışlarını bilerek emrindekilere hedefi ve işlerini tamamlayarak hedefe varmalarını sağlayan kişidir.
İş gücü; iş yaptıranlar, işi yapanlar ve işlerin nasıl yapılacağını belirtenler olarak üç kategoridir.

Yönetici; "başarının on şartı" olarak öteden beri tanımladığım:
 • Fikir üretimi,
 • İş bitirme azim ve heyecanı,
 • Çalışkanlık,
 • Bilgi,
 • Deneyim,
 • Organizasyon ve planlama gücü,
 • Finans gücü,
 • Denetim gücü,
 • Çevre ile içte ve dışta iyi ilişkiler kurma özelliği,
 • Şans
 • karakterlerini kapsayacak ve bir araya getirecek insanlardan ekip kuran kişidir.
Yönetici; ekibinin öğreticisi, eğiticisi, yol göstericisi ve gözeticisi olan kişidir.
Yönetici; insan unsuruna önem veren, kişilerin benliğini harekete geçiren fakat asla yok etmeyen, küçük görmeyen, alay etmenin, gücendirmenin affedilmez olduğunu bilen, insanların kendi nazarlarında büyük yetenek ve değer taşımakta olduklarını sandıklarını hisseden ve buna göre hareket eden kişidir.
Yönetici; insanların hareketlerini, davranışları, ses tonu ve hatta hiddeti ile etkileyerek saygı uyandıran kişidir. Burada hiddetin yöneticinin ekibine telkin ettiği hürmeti sanıldığı kadar sarsmadığı ve hatta bazen arandığı da gözden uzak tutulmamalıdır.
Yönetici; etrafının fikirlerini mantık ve akılcılık süzgeçlerinden geçirerek vardığı karar doğrultusunda kendi istek ve iradesini diğer kişilere, onların saygı, güvenlik itaat ve bağlılıklarını kazanarak kabul ettirme yeteneğine sahip olan kişidir.
Yönetici; engeller ve sorunlar karşısında soğukkanlılığını kaybetmeyen, belirli bir problemin saplantısına kapılmadan ağaçlar yerine ormana bakabilen kişidir.
Yönetici; şirketin çıkarı için ve hedefine varabilmesi için ormana ağaçları feda edebilen, hisle mantığı en iyi şekilde dengeleyebilen, zamanına göre rahip, zamanına göre cellat olabilecek kişidir.
Yönetici; yukarıda belirttiğim özelliklerin yanısıra departmanının beyni, itici kuvveti, güdücü, öğretici, eğitici, emredici, karar verici derin ve geniş görüşlü büyük bir fikir gücüne sahip, bilgili iyi bir insan olan güç ve enerji kaynağı kişidir.
Yönetici; korku yerine güven telkin eden, bildiği kadar nasıl yapılacağını gösteren, emrettiği kadar rica edip ikna eden, otoritesinin yanısıra işbirliği mefhumunu kullanan, endişe körükleme yerine heyecan tahrik eden kişidir.
Yönetici; dikkatlilikle açık gözlülüğü, yumuşaklılıkla sertliği, bekçilikle hırsızlığı, eli açıklıkla cimriliği, müsrifliği ve hesaplılığı, sabırsızlıkla serinkanlılığı en iyi şekilde dengeleyebilen kişidir.
Yönetici; fikir üretmeli, azimli, heyecanlı, çalışkan, bilgili, deneyimli, planlama gücü, finans ve denetim gücüne sahip olmalı, iyi ilişkiler kurmalı ve şanslı olmalıdır
 
Üst