Ben buyum!!

Ben buyum !!
Devrimiz,

ideolocyaların kıyamet günü.Bu devirde eline kalem almak cesaretini gösteren her insan,yapacağı en beylık teşbih ve kullanacağı en ucuz nükteyi bile,herkesce malum bir dünya görüşünün ölçülerine dayamak zorundadır..

O Yazar,bu çizer; o söyler ,bu bu susar; o atar ,bu tutar; nedir bu curcunanın temeli? cızır cızır öten bu kalemlere:

- dünya görüşünüz nedir ?
diye sorulursa acaba kaçı cevap verebilme iktidarında? Muallakta fikir,muallakta sanat,muallakta cemiyet,anladığım nesne değil..

Bunun içindir ki ben,
okuyucularımın bilmece halledercesine her yazımdan kesecekleri parçaları yanyana ekleyip kafamı meydana getirmelerini beklemeden,ne olduğumu haber vereceğim.

Bu haber verişler ,kitaplık davalara serlevha koyar gibi,en son hulasa hadlerine kadar indirilmiş fikir başlarıdır.

Ben buyum:

1- Asyacı (kopya avrupacılığına zıd)
2-Aşırı milliyetci-Anadolucu (milliyet dışı telakki sistemlerine zıd)
3-Ruhcu (Maddeciye zıd)
4-Maveracı (softaya zıd,dinsize zıd)
5-Şahsiyetci-Keyfiyetci (başıboş fert haklarına zıd,standard ölçülere zıd)
6-Mülkiyette tahdidci ( büyük ferdi sermayeciliğe zıd )
7-Sanaf,fikir ve ilimde tecridci-safiyetci ( köksüz ve kabataslakteşhis sistemlerine zıd )
8-Kafa ve ruh mümtaziyeti bakımından sınıfcı ( antidemokrat )
9-Tek görüş etrafında müdahaleci ( antiliberal )

Bugünki dünya rejimlerine nispetle öz :

Hususi bir görüş zaviyesinde antikominist,antifaşist,antiliberal..

İşte benim ana hatlarım!!

Bunları fikir namusu zoruyla ve sarlevha ağzıyla bildiriyorum..

Ta ki beni okumaya ve aramaya zahmet edenler , hücrelerimi bu anahtarlarla açsınlar ..

Böylece ( ne) olduğunu haber veren ölçülerin , ( nasıl ) olduğu meydana çıkacaktır.. Bu ( nasıl ) ın mimarisi üzerinde , mısradan destana ve fıkradan kitaba kadar hak sahibiyim..
ÜSTAD NECİP FAZIL KISAKÜREK
 
Üst