Depresif bozukluk Depresyon çeşitleri ve tedavi yolları

DEPRESİF BOZUKLUK ( DEPRESYON )

DEPRESYON NEDİR?

Sözlük anlamı çökkünlük olan depresyon; bireysel farklılıklar içermekle birlikte, kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını olumsuz olarak etkileyerek yaşamını ve fiziksel sağlığını bozan bir duygu durum bozukluğudur.

DEPRESYONUN BİLİŞSEL BİLEŞENLERİ NELERDİR?

1. Olumsuz üçlü: Kişinin kendine, çevresine ve geleceğe yönelik olumsuz değerlendirmelerde bulunması.

2. Olumsuz düşüncelerin otomatik olarak ortaya çıkması: Kişi daha önceden plan yapmadığı ve düşünmediği halde bu olumsuz düşünceler otomatik olarak ortaya çıkar.

3. Bilgi işlemede ve algılamada sistematik hataların olması:
  • Seçici Olarak Olumsuza Odaklanma ve Olumlu Şeyleri Gözden Kaçırma
  • Olumsuz Olayları Abartma
  • Olumlu Olayları Küçümseme
  • Olumsuz Olaylardan Yola Çıkarak Aşırı Genellemelerde Bulunma
  • Ya Hep Ya Hiç Tarzında Düşünme
  • Olaylardan Keyfi ve Kendine Göre Çıkarsamalarda Bulunma
4. İşlevsel olmayan şemalar: Bu işlevsel olmayan şemalar çocukluk döneminde başlayan ve yaşam boyu gelişen oldukça güçlü sayıtlılardır.

Örneğin: Kişinin ne kadar başarılı olursa olsun, kendini değerli hissedebilmesi için başkalarının onayının gerektiğine inanması.
Kişi kendini başarılı görmek için her alanda başarılı olmak gerektiği hissine kapılması. Bu tür düşünce ve inançlar sürekli olarak bilişsel çarpıtmalarla desteklenmektedir.

DEPRESYON TANI ÖLÇÜTLERİ NELERDİR? HANGİ BELİRTİLER DEPRESYONA İŞARETTİR?

1. Çökkün duygu-durum: Kişini, hemen her gün kendini mutsuz, karamsar, kederli, gergin ve ağlamaklı hissetmesi.
2. İlgi ve istek azalması veya hiçbir şeyden zevk alamama: Genel olarak isteksiz bir durum.
3. Yorgunluk, enerji azalması, bitkinlik: Kişinin kendini halsiz ve güçsüz hissetmesi.
4. Uyku bozukluğu: Uykuya dalamama, sık sık uyku parçalanması, çok uyuma ve kişi çok uyuduğu halde kendini hiç uyumamış gibi hissetmesi.
5. Dikkat toplamada dağınıklığı: Kişi dikkatini toplamada güçlük çeker ve odaklanamaz.
6. İştah bozukluğu: Genelde bir iştahsızlık ve kilo kaybı görülür, ancak bazı kişiler aşırı yeme davranışında bulunabilirler.
7. Kendine güven azalması, değersizlik ve suçluluk duygusu: Kişi kendini başarısız bulur ve hiçbir işe yaramadığını ve değersiz olduğunu düşünür, suçluluk duygusu hakimdir.
8. Ölüm ve intihar düşünceleri: Depresyonda olan kişilerin genelinde intihar düşüncesi vardır.
9. Hareketlerde ve konuşmalarda yavaşlama: Hareketlerde, düşüncede ve de karar vermede yavaşlama görülür.
10. Bunaltı (kaygı) hali: Endişe, daralma, gerginlik, sıkıntı ve huzursuzluk halidir. Kapalı yerlerden daralma ve aynı yerde uzun süre kalamama hali görülür.
11. Sinirlilik hali: Kontrol edilemeyen kolay ve çabuk sinirlenme hali.
12. Karamsarlık ve umutsuzluk hali: Kişini kendine çevresine ve geleceğine karamsar ve umutsuz yaklaşması söz konusudur.
13. Cinsel sorunlar: Cinsel isteksizlik, ereksiyon ve ejakülasyon sorunu görülür.
14. Bedensel yakınmalar: Hazımsızlık ve doktorların tanı koyamadığı, psikolojik dediği vücut ağrılarının görülmesi.
Bu belirtilerden en az 5 tanesi, en az 2 haftadan beri kişinin yaşantılarını etkilemeye başlamış; ilişkilerini bozuyor, gününün büyük bir kısmını kaplıyor ve kontrol edilemez durumlar yaratıyorsa; kişinin sorunu depresyon olabilir. Vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması en doğru olandır.

DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI ( DEPRESYON ) KAÇ TÜRLÜDÜR?

1. MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK : En az 2 hafta süren depresif duygu-durum ya da ilgi kaybının yanı sıra üstte sıralanan ölçütlerden en az dördünün bulunması.
2. DİSTİMİK BOZUKLUK: En az iki yıl boyunca hemen her gün depresif duygu-durumun bulunmasının yanı sıra bir majör depresyonun bulunmaması.
3. BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN DEPRESİF BOZUKLUK: Majör depresif bozukluk, distimik bozukluk, depresif duygu-durum ile giden uyum bozukluğu için konan tanı ölçütlerini tam karşılamayan yetersiz ya da çelişkili depresyon belirtilerin olması.
4. GENEL BİR TIBBİ DURUMA BAĞLI DUYGU-DURUM BOZUKLUĞU: Genel tıbbi bir durumun ( MS, İnme, Hipotiroidizim ) sonucu olarak ortaya çıkan belirgin ve sürekli bir duygu-durum bozukluğu.
5. MADDE KULLANIMINI YOL AÇTIĞI DUYGU-DURUM BOZUKLUĞU: Madde kullanımı sonucunda belirgin ve sürekli bir duygu-durum bozukluğudur.
6. İKİ UÇLU ( BİPOLAR ) DUYGU-DURUM BOZUKLUĞU: Hareketlilik hali, taşkınlık, saldırganlık vs. gibi manik duygu-durum ile depresif duygu-durumun dönüşümlü olarak yer değiştirdiği bir bozukluktur.

MASKELİ DEPRESYON NE DEMEKTİR?

Depresyon belirtilerinin arka planda olduğu veya hiç görülmediği, kişiler arası ilişkilerde bozulmanın olmadığı depresyon çeşididir. Sıklıkla psikolojik belirtiler ve yaşamsal sorunlar inkar edilir ya da olduğundan daha az gösterilir. Bunlar yerine hekime; bedensel belirtiler, alkol-madde kullanımı ya da cinsel işlev bozuklukları ile başvururlar. Genellikle 35-45 yaş arası kadınlarda iki kat daha fazla görülür.

NE TÜR DURUMLARI DEPRESYONDAN AYIRT ETMEK GEREKİR?

Kişinin bir yakınını kaybetmesi sonrasında tutulan yas ve geçici hüzün duygusu depresyondan ayırt edilmelidir.
Yaşam akışı içinde kişinin yaşadığı başarısızlıklar ve de karşılaştığı güçlükler karşısında duyduğu geçici üzüntüler de depresyondan ayırt edilmelidir.

HER İNSANIN YAŞAMIN BELLİ BİR DÖNEMİNDE DEPRESYONA GİRMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Her insanın hayatın belli bir döneminde depresyona girme olasılığı vardır. Bunun bir güçsüzlük göstergesi olmadığı bilinmelidir ve kişinin bu dönemde; çok önemli kararlar almaktan kaçınmasında yarar vardır. Kişinin bu dönemde yalnız kalmamaya özen göstermesi ve küçük de olsa faaliyetlerde (yürüyüş, bir arkadaşla sohbet, elişi, yemek, tamirat vb.) bulunmasında yarar vardır. Bu dönemde kişinin tehlikeli ve dikkat gerektiren işlerde çalışması sakıncalı ve tehlikeli olabilir.

İNSANLARIN DEPRESYONA GİRMESİNE NEDEN OLAN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

• Soy ağacında depresyon olanlar.
• Ağır ve zorlayıcı kabul edilecek yaşam koşullarına maruz kalmak.
• Sevilen birinin kaybı veya terk edilmek
• Kötü aşağılayıcı muameleye maruz kalmak
• Ağır bir fiziksel hastalık geçirmek.
• Uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren fiziksel bir hastalığa yakalanmış olmak
• Baskıcı veya aşırı ilgisiz ailede yetişen pasif ve içe dönük kişiler.
Yukarda sayılan koşullara maruz kalan herkesin mutlaka depresyona yakalanacağı anlamını çıkarmak doğru olmaz. Bunlar risk faktörleridir ve bireysel farklılıklar önemlidir.

BİRÇOK KİŞİ BU TÜR OLUMSUZ OLAYLAR YAŞIYORKEN NEDEN YALNIZCA BAZILARI DEPRESYONA GİRMEKTEDİR?

Bugünkü bilgimize göre, depresyondaki en önemli yatkınlık nedenini kalıtım ve bazı kişilik özellikleri oluşturmaktadır. Bazı durumlarda kişi hayatında onu etkileyen önemli bir sorun olmadığı halde niçin kendisini “kötü” hissettiğine anlam veremez. Bu durumlarda sorunun kaynağı diğer hastalıklarda olduğu gibi (örneğin yüksek tansiyon, şeker gibi) biyolojik sebeplerdir. Yakın akrabalarında depresyon olan kişilerin depresyona girme oranı daha yüksektir.
Kişilik özelliği açısından baktığımızda kimseyi incitmemeye, herkesi hoşnut etmeye çalışan; duygularını düşüncelerini çevresindekilere “kırılır”, “benden uzaklaşır” kaygılarıyla (özellikle öfke, kırgınlık gibi olumsuz duyguları) ifade edemeyen kişiler depresif duygu ve düşüncelerle baş etmekte güçlük yaşayabilmektedirler.
Ayrıca, depresyon bazı ilaçlara ya da fiziksel hastalıklara bağlı olarak da ortaya çıkabilir.
Son yirmi beş yılda toplumda depresyon görülme sıklığı on ile yirmi kat arasında artmıştır. Depresyon özellikle gençler arasında giderek yaygınlaşmıştır.

DEPRESYONDA OLAN KİŞİLERİN İNTİHAR RİSKİ NEDİR?

Depresyonda olan kişilerin intihar girişiminde bulunma riski çok yüksektir. Bu nedenle depresyonda intihar girişimlerine yönelik önlemler yaşamsal bir önem taşır. Eğer kişi kendisinde veya çevresindekilerde depresyon belirtilerini görüyorsa en kısa zamanda bir uzmana başvurmalıdır (psikolog, psikiyatrist).

DEPRESYONUN TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Depresyon, tedavisi mümkün olan bir rahatsızlıktır. Depresyonda olan kişinin öncelikle tedaviyi kabullenmesi gerekir. Bu özellikle terapiler için çok önemlidir. Depresyon için en uygun tedavi yöntemi; ilaç tedavisi ve psikoterapilerin birlikte yürütülmesidir. Toplumdaki yaygın inancın aksine depresyon tedavisinde kullanılan yeni kuşak antidepresan ilaçlar (SSRI) bağımlılık yapmazlar. Yan etkileri ise son derece azdır ve tehlikeli değildir. İstenildiğinde doktor önerisi ile rahatlıkla kesilebilirler.
İlaç tedavisine ek olarak uygulanan psikoterapi ile kişinin olumsuz düşünce ve davranış biçimlerinin değiştirilmesi ve hastalıkla mücadele etmesi için daha aktif olması amaçlanır. Ayrıca depresyon tekrarlama riski olan bir rahatsızlıktır. Psikoterapilerle, depresyonun tekrar ortaya çıkmasını engelleyecek başa çıkma yöntemlerinin hastaya öğretilmesi amaçlanır. Ve hasta tekrar depresyonla karşılaştığında bu baş etme mekanizmalarını kullanarak depresyona karşı kendini daha güçlü kılabilir. Yapılan araştırmalara göre, depresyon tedavisi için psikoterapilerin birlikte kullanıldığı ilaçlı tedaviler, psikoterapilerin kullanılmadığı ilaçlı tedavilere göre iki kat daha başarı sağlamaktadır.
İnsan ömrü boyunca defalarca depresyona girebilir önemli olan bir kereliğine depresyonu yenmek değil, depresyonu yenebilmek için gerekli yolları öğrenerek hayat boyu bunları depresyon önleyici silahlar olarak kullanabilmektir.
Yazar : Uzm. Psk. Umut Ulusu
 

Depresyon riskinin arttığı durumlar

Daha önce geçirilmiş depresyon öyküsü
Ailede depresyon öyküsü,intihar girişimi
Alkol-madde kullanımı
Kadın olmak
Kronik fiziksel bir hastalık olması
Sosyal destek sistemlerinin yetersizliği
Yalnız yaşamak
Başka bir psikiyatrik bozukluk olması
Zorlayıcı yaşam oalyları
Travmatik çocukluk dönemi
Erken dönemde(11 yaşında önce)anne kaybı

Depresyon Belirtileri

Üzüntü duygusu,çökkünlük hali
İçe kapanma,çevre ile ilişkide azalma
İlgi kaybı ya da artık zevk alamama
İsteksizlik
Karamsarlık
Huzursuzluk,sıkıntı ya da sinirlilik
Değersizlik ya da suçluluk duyguları
Uykusuzluk ya da aşırı uyku
İştahsızlık ya da aşırı yemek yeme
Enerjide azalma,yorgunluk
Cinsel ilgi ve zevkte azalma
Kararsızlık
Dikkati toplamada güçlük
Ölüm-intihar düşünceleri ya da girişimi

Eğer,iki hafta gibi bir süredir hemen hemen hergün yaklaşık gün boyu süren bir biçimde bu belirtilerden bazılarını yaşıyorsanız,depresyonda olabilirsiniz.
 

Ziyaretci

Depresyona girenleri degil onlari bu hale getireleri tedavi edin ben ilac kullanip terapi aliyorumda ne oluyo
 

karanlik

Acikcasi uzun zamandir dozlari arttirilan ilaclar kullaniyorum ilk zamanlarda etkisi olsa da sonradan hicbir fayda goremiyorum kendimi telkin etmekten ve destek vermeye calistikca cirpindikca batiyor hissi yasiyorum doktorumun soyledigi hicbirsey diger insanlardan farkli degil bu hastalikta anlasilmak kadar insana iyi gelen bisey yok ama kimse anlamiyor en iyi yaptiklari sey elestirmek !.. dusuncelerim farkindaliklarim bir cok kisiye tuhaf geliyor ben kendimi anlasilmak icin mi kafamdaki sorulara ve belirsizlik duygusuna karsi savas vermek icin mi yorayim. Beni bu hale getiren sistem, insanlar veya kalitim herneyse artik tahammullerimi zorluyor. Ya borderline ya depresif bozukluk ya da sosyal fobi gibi tanilar konuluyor acikcasi ne oldugumu ben anlamadim. Sadece kisilik yapilanmasina bagli denildi. Ama dediginiz seye katiliyorum ilac yerine bununla basa cikma yollari soylense daha verimli tedavi olurdu benim icin. Bilinmezlik dolu bir yolda birinin yon gosterici gibi bana yardimci olmasini cok isterdim..
 

Ziyaretci

Acikcasi uzun zamandir dozlari arttirilan ilaclar kullaniyorum ilk zamanlarda etkisi olsa da sonradan hicbir fayda goremiyorum kendimi telkin etmekten ve destek vermeye calistikca cirpindikca batiyor hissi yasiyorum doktorumun soyledigi hicbirsey diger insanlardan farkli degil bu hastalikta anlasilmak kadar insana iyi gelen bisey yok ama kimse anlamiyor en iyi yaptiklari sey elestirmek !.. dusuncelerim farkindaliklarim bir cok kisiye tuhaf geliyor ben kendimi anlasilmak icin mi kafamdaki sorulara ve belirsizlik duygusuna karsi savas vermek icin mi yorayim. Beni bu hale getiren sistem, insanlar veya kalitim herneyse artik tahammullerimi zorluyor. Ya borderline ya depresif bozukluk ya da sosyal fobi gibi tanilar konuluyor acikcasi ne oldugumu ben anlamadim. Sadece kisilik yapilanmasina bagli denildi. Ama dediginiz seye katiliyorum ilac yerine bununla basa cikma yollari soylense daha verimli tedavi olurdu benim icin. Bilinmezlik dolu bir yolda birinin yon gosterici gibi bana yardimci olmasini cok isterdim..
Merhaba,
Umarım size bir yardımım dokunur. Ben de yıllar önce sizin gibi doktorun verdiği bir çanta ilaçla iyileşmeye çalışan biriydim. Bir sene ilaç kullandım ama baktım ilaçlar tek başına bana hiç bir yarar sağlamıyor. Yüksek dozda motivasyonla daha iyi olabileceğimi farkettim. Bütün ilaçları içmeyi bıraktım. 15 gün sonra doktorun yanına gittiğimde doktor çok şaşırdı. İlaçlara devam ediyormusun dedi. Ben de hepsini bıraktım dedim. Doktor bana kızdı tabi haliyle. Bana sormadan neden bıraktın dedi. İlaçlarla daha iyi olmuyorum dedim. Sonra bendeki değişimi farkettiğini söyledi ve madem bu şekilde iyi hissediyorsun o zaman söyleyecek bir şey yok dedi. Bazen ilaçların yapamadığını insanın kendine olan inancı yapabiliyor dedi. Size önerim her şeyi ilaçlardan beklemeyin. Bırakın kimse anlamasın sizi, eğer siz kendinizi anlayabiliyorsanız başkaları anlamasa da olur. Kimse doğuştan bu rahatsızlıklarla doğmuyor. Aile, kalıtım, yetişme tarzı, insanlar, sistem insanı bu rahatsızlıklara ister istemez bir şekilde bulaştırıyor. Ne insanları ne sistemi ne de aileyi değiştirmek mümkün olmadığına göre yapabileceğiniz en doğru şey kendinizle ilgili önemli kararlar alıp onu uygulamaktır. Sizi çok dibe çeken insanlar varsa onlardanda uzak durmaya çalışırsanız çok iyi olur.

Kolaylıklar dilerim.
 

Ziyaretci

Merhaba..18 yaşımdayım ve intihara teşebbüs ettim 6 ay önce...6 aydırda psikiyatriden yardım alıyorum.Ben bu zamana kadar depresyon belirtilerini hep taşıdım.Bu kalıcı bişey mi acaba? İçime kapanık,çekingen birisiyim.Psikiyatri doktorumla yazarak anlaşıyorum yani yazarken kendimi daha iyi ifade ediyorum.Doktorumada boşuna gidiyo gibi hissediyorum :(
 
Merhaba..18 yaşımdayım ve intihara teşebbüs ettim 6 ay önce...6 aydırda psikiyatriden yardım alıyorum.Ben bu zamana kadar depresyon belirtilerini hep taşıdım.Bu kalıcı bişey mi acaba? İçime kapanık,çekingen birisiyim.Psikiyatri doktorumla yazarak anlaşıyorum yani yazarken kendimi daha iyi ifade ediyorum.Doktorumada boşuna gidiyo gibi hissediyorum :(

Öncelikle geçmiş olsun..Doktoruna kendini konuşarak anlatamıyorsan,ifade edemediğini düşünüyorsan,rahat edemiyorsan Başka bir doktor seçebilirsin çünkü insan karşılıklı konuşarak derdini anlatabilir ..
 

psikolog

Merhaba..18 yaşımdayım ve intihara teşebbüs ettim 6 ay önce...6 aydırda psikiyatriden yardım alıyorum.Ben bu zamana kadar depresyon belirtilerini hep taşıdım.Bu kalıcı bişey mi acaba? İçime kapanık,çekingen birisiyim.Psikiyatri doktorumla yazarak anlaşıyorum yani yazarken kendimi daha iyi ifade ediyorum.Doktorumada boşuna gidiyo gibi hissediyorum :(
Senin yaşlarında duygusal karmaşalar gayet normal. Psikiyatriden yardım almakla en doğru olanı yapmışsın. Depresyon çağımızın hastalığı yaşa bakmıyor bu hastalık. Hayır kalıcı bir rahatsızlık değil. Psikiyatri doktorunla ne şekilde anlaşabiliyorsan o şekilde tedaviye devam et. Boşu boşuna doktora gidilmez zamanla mutlaka faydasını göreceksin. Bu tarz tedavilerde doktor değişikliği tedaviyi olumsuz yönde etkileyeceği için doktor değişikliğini tavsiye etmiyorum sana. Eğer doktorun başka bir doktora yönlendirirse o zaman doktorunu değiştirebilirsin. Çok geçmiş olsun!
 

Huzursuz kız 23

Merhaba, ben iki aydır yogun bir bunalım icindeyim. Agustos ayında bazı sorunlar yasadım ve cok agır geldi kaldiramadim. Gece günduz agliyordum. Ama o zamanlar sadece o soruna üzuluyordum. Son iki aydır ise bi bunalim yasamaya basladim. Surekli huzursuzum sıcak basiyo terliyorum ama ayni zamanda ürperti geliyo bazen. Ve en büyuk sorun kafamda cok degisik seyler oluyo iki aydir. Zaten bunalima da o kafamda olusan seyleri hissettigimde girmeye basladim. Kafamda bir agırlık var, cok kasılıyo. Tasiyamiyorum resmen bedenime bir yük gibi. Boynumdan itibaren oyle oluyor surekli. Ve kafamin icinde hep biseyler kipirdiyo atıyo. Bu durum benim yasantimi etkiledi. Hicbisey yapamiyorum. Engel oluyo herseyime. Çıldrmak uzereyim. Evden cikmak istemiyorum hic. Hep kendimi odaya kapatiyorum. Cok fazla uyuyorum. Uyanmak istemiyorum adeta uyanmaktan korkuyorum yine ayni seyleri yasayacagm diye. Durdugum yerde duramiyorum. Ya uyuyorum, yada evde dolaniyorum yüruyorum. Sosyal yasantimi herseyimi etkiledi. Artik dayanamiyorum ....
 
Üst