Türkiye kadını avrupa ile kıyaslanırsa ;

blueice

Türkiye, kadınların parlamento ve belediye başkanlığındaki temsiliyeti konusunda Avrupa genelinde en kötü sicile sahip ülkeler arasında yer alıyor.
En kötüler sıralamasında Türkiye’yi yüzde 4,9’la Ukrayna, yüzde 5,3’lük bir temsiliyet oranıyla da Ermenistan izliyor.

KADIN PARLAMENTERLER
Kadınların parlamentolarda en fazla temsil edildiği ülkeler ise İsveç (yüzde 46,4), Finlandiya (yüzde 38) ve Norveç (yüzde 37). Avrupa genelinde kadınların parlamentolarda ortalama temsiliyet oranı yüzde 21.

Avrupa Konseyi, tüm Avrupa devletlerine yönelik olarak 2003 yılında yayımladığı bir tavsiye kararında, kadınların politik ve kamusal yaşamın karar mekanizmalarında en az yüzde 40 oranında temsil edilmeleri hedefiyle çalışılmasını önermişti. Şu ana kadar parlamentoda temsiliyet alanında bu hedefe ulaşmış tek ülke İsveç. Avrupa Konseyi üyesi 46 ülkenin yarısında kadınların parlamentolarda temsiliyet oranı yüzde 20’yi geçmiyor.

KADIN LİDERLER
Aynı araştırmaya göre, Avrupa’da bugün 3 ülkede (Finlandiya, İrlanda ve Letonya) devlet başkanlığı kadınların elinde bulunuyor. Kadın başbakanı olan tek ülke ise Almanya.

KADIN BAKANLAR
İsveç, parlamentoda temsiliyet alanında olduğu gibi hükümette görev yapan kadın bakan sayısında da lider ülke konumunda. Bu ülkedeki 21 bakandan 11’i kadın. İsveç’i bu alanda İspanya (16 bakandan 8’i), ve Avusturya (12 bakandan 6’sı) izliyor. Hiç kadın bakanı olmayan ülkeler ise Ermenistan, Azerbaycan, Kıbrıs Rum Kesimi, Monako, Sırbistan ve Slovakya.

KADIN BELEDİYE BAŞKANLARI
Avrupa Konseyi verilerine göre kadınların temsiliyeti konusunda Türkiye’nin sicilinin en kötü olduğu alanlardan biri de belediye başkan sayısı. Araştırma, Türkiye’deki 3 bin 225 belediye başkanından sadece 18’inin kadın olduğunu gösteriyor. Türkiye bu alanda sadece, hiçbir kadın belediye başkanları olmayan Çek Cumhuriyeti, Lihtenştayn ve Monako’yu geride bırakabilmiş durumda.

En faz la kadın belediye başkanına sahip ülkeler ise sırasıyla Letonya, İsveç, İsviçre, İrlanda, Slovakya ve İzlanda. Bu ülkelerdeki kadın belediye başkan oranı yüzde 20’nin üzerinde. Bu alanda Avrupa ortalaması sadece yüzde 10.

KADIN YARGIÇLAR
Türkiye, kadınların hukuk dünyasında temsiliyeti konusunda ise Avrupa ortalamasında yer alıyor. Kadınlar, Türkiye’deki üst düzey mahkemelerde görev yapan yargıçların yüzde 22,4’ünü oluşturuyor. Bu alanda Avrupa ortalaması yüzde 23,7. En fazla üst düzey kadın yargıcı olan ülkeler Macaristan, Hırvatistan, Letonya, İsveç ve Slovakya. Avusturya, Hollanda, Fransa, İtalya yüzde 15 oranının altında bulunuyor. Bu alanda Yunanistan’daki oran yüzde 2, İspanya’daki oran ise sadece yüzde 1,1.

Anayasa Mahkemesinde görev yapan kadın yargıç sayısında ise İsveç, Slovenya ve Lüksemburg yüzde 40’ı aşan oranla başı çekiyor. Son sırada ise Anayasa mahkemelerinde hiçbir kadın yargıç bulunmayan Ermenistan, Belçika ve Monako var. Türkiye yüzde 13,3’lük oranla yüzde 20’lik Avrupa ortalamasının altında yer alıyor.

KADIN BÜYÜKELÇİLER
İsveç, kadınların diplomatik yaşamdaki temsiliyetinde de ön sırada geliyor. Bu ülkedeki büyükelçilerin yüzde 35,4’ü kadınlardan oluşuyor. İsveç’i bu alanda sırasıyla Lihtenştayn, Estonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Finlandiya izliyor. Sıralamanın en altında İspanya (yüzde 4,1), Ermenistan (yüzde 2,9), Macaristan (yüzde 2,4) ve Monako (yüzde 0) bulunuyor. Türkiye’nin ise 177 büyükelçisinden sadece 18’inin (yüzde 10,2) kadın olduğu belirtiliyor. Bu alanda Avrupa ortalaması yüzde 13.
alıntı
 
Üst