İnsan ve İnsanlık Üzerine Özlü Sözler

İnsan ve İnsanlık Üzerine Özlü Sözler​

A.Okay : Düşünmeyen insanın geleceği, ne cezaevi ne sürgün ne de şizofreni ile kararır.
Adlai Stevenson : insanlar zaman zaman kıyıcı,ama insanoğlu iyi yüreklidir.İnsanlar aç gözlü olsalar da insanoğlu tok gözlüdür.İnsanlar ölümlü ama insanlık ölümsüzdür.
Ahmet Hamdi Tanpınar : insan ruhunun en az sabır gösterdiği şey mutluluktur.
Alain: : Sanat, insanın doğaya eklediği bir şeydir.
Albert Camus : insanlar için en ideal düzen, onların mutlu olduğu düzendir.
Albert Camus: insan hiçbir zaman tamimiyle mutsuz olmaz.
Albert Einstein :Genelde insanlığın kaderi, hak ettiği olacaktır.
Albert Hubbard : Günah işleyen insandır, buna üzülen evliya olabilir, bununla övünen ise bir şeytandır.
Aldous Huxley : Tecrübe, insanın başına gelen şey değildir; o insanın o başına gelenle ne yaptığıdır.
Albert Schweitzer : Hayvanları koruma, insan oluşa doğru eğilimin şemalarındandır.
Alfred Austin : Gözyaşları, insan ruhuna yağan yaz yağmurlarıdır.
Ali Bulaç : Doğma, insan aklının insan aklını engellemesidir.
Ali Kaykı: Her nesne önce pişer, devamında yanar. Oysa insan, yana yana pişer
Ali Kaykı : Aramak düşüncenin hareket noktası, bulmak varıştır. Düşünen insan, varılan her hedeften sonrasının da olduğunu/olabileceğini var sayandır.
Ali Kaykı : Asıl gelişmişlik teknolojide değil, insanda olmalıdır. Böylelikle doğa da tahrip edilmemiş olur.
Ali Kaykı : Bilim ile bilimsellik ile iç içedir. Gönlümüzün arılığa ihtiyacı olduğu kadar, akıla da ihtiyacı vardır. Akıl bilmek ile olur. insan ne kadar çok bilirse o kadar akıllıdır.
Ali Kaykı : insan bildiğinden değil, bilmediğinden korkmalıdır. Korkusuz olmak için bilmediklerinizi öğreniniz. Öğrendiğiniz güzelliği ise sevip sahipleniniz.
Ali Kaykı : Karşılığı olmasa da insanlık için yapılan her fedakarlık, güzelliğe doğru atılan bir adımdır.
Ali Kaykı : Var olan her şey insanda mevcuttur. Öğrendiğimiz her yeni şey, varlık alemindeki keşiflerimizdir. Kendimizi bugün keşfedersek yarınlardaki aramalara gerek kalmaz
Ambrose : insanin kendi vatanı için yalan söylemesi bir vatanseverlik sanatıdır. Buna diplomasi denilir..
Anatole France : Gezmek, bir zamanlar insan ve evren arasında var olan uyumu tekrar kurar.
Anatole France: : insan dünyada ancak dünyaya boş verdiği zaman mutlu olur.
Andre Gide : insanın hayatı, insanın hayalidir.
Andre Gide : insanın tembelliği sonsuzdur
Andre Maurois : Fırtınalar, insanın denizi sevmesine engel olamaz.
Andrew Marvell : Dünyada yalnız insan gözleri ağlar.
Anne Sexton : insan rüyasında hiçbir zaman 80 yaşında olmuyor.
Anonim : Deneyim , insanın istediğini elde edemediğinde elinde kalandır.
Anthony Robbins : Hayatta ne yapacağını pek çok insan bilir ama bildiğini yapan insanların sayısı çok azdır.
Antiphanes : Bir insan sarhoş olunca ya da aşık olunca sır tutamaz.
Arap Sözü : Üç olay insanı sevindirir: iyi kadın, akıllı evlat ve saygın kardeş.
Aristo : Duymayan insan hiçbir şeyi bilemez ve anlayamaz.
Aristo : Her insan öfkelenir, bu kolaydır; fakat tam ad*****, tam ölçüsünde,tam zamanında, tam yerinde ve tam usulünde öfkelenmek, ne herkesin kudretindedir, ne de kolaydır.
Aristo : insan, rüzgarda hareket eden gül gibi olmalı ki etrafına güzel kokular yayabilsin
Aristo : insanın özü akıl olduğuna göre,insan ancak aklıyla,aklının etkinliğiyle mutlu olabilir.
Aristo : Kendini olduğu gibi kabul etmek istemeyen tek varlık insandır
Aristo : Sanat,sanatçının nesneleri taklit etmesiyle doğar.Sanatlar neyi nasıl taklit ettiklerine göre birbirinden ayrılır.Edebiyat insan eylemlerini ve nesneleri söz ile,müzik ses ile,resim renk ile taklit eder.
Aristo : Umut insanı uyandıran bir rüyadır.
Astor : Hayat rastlantılarla doludur. Ne tuhaf insanlar bunun farkına bile varamazlar.
Aşık Veysel : Cahil insan, gül ise de koklama.
B. Brecht : İyi insan olacağınıza,öyle bir yere götürün ki dünyayı,iyilik beklenmesin.
Bacon : Babadan gelen asalet insanın çalışma isteğini kırar.
Bacon : Güzellik değerli bir insana nasip olursa, onun faziletini belirtir, kusurunu gizler.
Bacon : Haset, insanların duyguları içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır.
Bacon : Mevki insanın ya iyiliğini ya kötülüğünü meydana çıkarır.
Bacon : Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır...
Bacon : Sanat, doğaya eklenmiş insandır.
Bacon : Servetin batırdığı insan sayısı, kurtardığından elbette fazladır
Bacon : Tez elde edilen başarı, insanı kararsız ve maceraperest yapar.
Bacon :•Güzel sanatlar, insanın kafasının, kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.
Bakunin : Devlet,insanların özgürlüğünü ortadan kaldıran soyut bir canavar ve acılara yol açtığı için evrensel dayanışmayı ortadan kaldıran insanlık dışı bir kurumdur.
Baltasar Bracias : Basit bir insanın elinden geleni yapabilmesi, zeki bir insanın tembelliğinden çok daha değerlidir.
Balzac : Hayat herkes için acı, çünkü benim boş yere dilediklerime sahip olmuş nice insanlar gördüm, onlar da mesut değil
Balzac : insan bitkiye benzer. Tıpkı bir asma ağacı gibi hem yaprağından, hem meyvesinden, hem de meyvesinin kurutulmuşundan yararlanılabilir.
Balzac : insan ya acılarını unutmasını, ya da kendi mezarını kazmasını bilmeli
Balzac : insanın en zor katlandığı duygu acımadır, hele hak edince.
Bechstein : Dostu olmayan insan en yoksul insandır.
Benjamin Franklin : Cesareti olmayan insan, keskin kenarı olmayan bıçağa benzer.
Benjamin Franklin : Erken kalmak erken yatmak bir insanı sıhhatli,zengin ve becerikli yapar.
Benjamin Franklin : insanın üç sadık arkadaşı vardır:Yaşlı karısı,yaşlı köpeği ve hazır parası
Bernard Shaw : Birçok insanın korkak olmaya cesareti yoktur
Bernard Shaw : Bu dünyada başarıya ulaşan insanlar istedikleri şartları yakalayan insanlardır. Eğer onları bulamazlarsa, kendileri yaparlar.
Bernard Shaw : Dürüst insan her zaman gerçeği söyler, akıllı insan ise yalnız zamanında.
Bernard Shaw : Tecrübe, insanların hatalarına verdikleri isimdir.
Bernard Shaw : Yazı ile insan daha iyi yalan söyleyebilir.
Bernard Shaw : Zekanın sakıncası, insanı devamlı surette bir şeyler öğrenmeye zorlamasıdır.
Bertolt Brecht : Her insan kendi adasında yaşar.
Bertrand Russel : Sürekli olarak kendini yönetebilmek insanın sahip olabileceği en değerli yeteneklerden birisidir.
Bertrant Russel : Dil birtakım tuzaklar kurarak insanı yanıltır.Mantık diliyse bu gibi tuzaklardan tümüyle arınmıştır.O nedenle tek ideal dil vardır,o da mantık dilidir.
Bob Dylan : Doğmak için uğraşmayan insanlar, ölümle meşguldür.
Bowen : Mükemmel insan yoktur, eğer isteklerimizden vazgeçebilir, hatalarımızı kabullenir ve insanlara yaklaşırsak belki mükemmele de yaklaşırız.
Brachvogel : Bir tek insan yoktur ki bencil olmasın.
Bruyere : Temiz yürekli insanlar hiçbir zaman rahat hayat yaşayamazlar. Çünkü kendilerini başkalarının hayatı için feda ederler.
Buda : İnsanin kalbinde olanı gözleri açıkça belli eder. Gözler kötü bir şeyi asla gizleyemezler. insanın içinde doğruluk varsa gözleri de aydınlıktır. Eğer doğruluk yoksa gözler de donuktur. Birisi seninle konuşurken gözlerine bak.
Bülent Özcan : Hiçbir şey yoktu şiirden önce... Ve şiir insanı yarattı!.
Byron : Ey insan! Sen gülümsemeyle ağlama arasında bir varlıksın
Byron Langenfeld : Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağıyla terazinin kefelerini bastırmayan insan pek enderdir.
Catherine Roberts : Bir insanın elinden geldiği kadar insan olması muhteşem bir şeydir.
Cenap Şehabettin : Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken gene aynı insanlara rastlayacağız.
Cenap Şehabettin : Hayatta en zor şey, gayesiz insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde kalmaktır.
Cenap Şehabettin : Bazı insanlar birlikte düşmek için birbirlerine tutunurlar.
Cervantes : Akıllı insan bütün yumurtalarını bir sepete koymaz.......
Cervantes : insan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar.
Cervantes : Yükseklere çıkmaktan sakın, çünkü insanın düşmeyeceği hiçbir yüksek yer yoktur.
Chamfort : Kadın insanın gölgesi gibidir. Kovalarsanız kaçar, kaçarsanız kovalar.
Charles Lamb: insan, kumar oynayan hayvandır.
Chateaubriand : Tarih, başka başka insanlara ve zamanlara rastlayan olayların yinelenmesinden başka bir şey değildir.
Chillon : Yardımlar tıpkı çiçek gibidir, ne kadar taze ise insanları o kadar memnun eder.
Churchill:Cesaret insanların sahip olduğu en önemli özelliklerinden biri olup diğer özellikleri de onun sayesinde gelişir.
Cicero : Cesaretle dolu bir insan, inançla dolu bir insandır.
Cicero : insan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar alçalmalıdır.
Cicero : insan ne söylüyorsa odur.
Cicero : insanın en büyük düşmanı kendisidir.
Cicero : insanın hayatını düzenleyen akıl değil, zenginliktir.
Cicero : insanlar yemle yakalanan balıklar gibi, zevke kapılıp kötülüğe sürüklenirler.
Cimanue Well: Zeki oluşuyla övünen insan, hücresinin büyüklüğüyle övünen idam mahkumu gibidir.
Coleridge: insan, gözleri kapalı olduğu zaman da görebilir.
Çehov : Düz yolda da sürçer insan.
Çehov : insan kendi vicdanından bir şey gizleyemez.
Çin Atasözü : İyimser insan her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür.
Çin Atasözü : Küçük insanların büyük gölgelerinin olduğu yerde güneş batmak üzeredir.
D. H. Lawrence: insanın günahları ardını bırakmaz.
D. H.Lawrence :Bir insanın sevinci ötekine dert olur.
D.J.Schawartz : Başarılı insanların hayatları incelendiğinde, şu görülmüştür:sıradan bir insanın öne sürebileceği tüm bahaneler, başarılı insanlar tarafından ileri sürülebilecekken, ileri sürülmemiştir.
D.J.Schawartz : Dağları oynatabileceklerine inananlar bunu yaparlar. İnanmayanlar bunu yapamazlar. İnanç , insanın yapma gücünü harekete geçirir.
D.J.Schawartz : İnanın, gerçekten inanın,bir dağı istersiniz yerinden oynatabilirsiniz. İnanırsanız bunu yapabilirsiniz. Çok insan bir dağı yerinden oynatabileceğini düşünmez. Bu nedenle de çok insan bunu denemez.
D.J.Schawartz : insan kendi düşüncelerinin ürünüdür. Büyük düşünün. Ayarlarınızı ileriye ayarlayın. Başarınızı , başarınıza olan dürüst ve saygılı inançla, atak bir biçimde başlatın. Büyük düşünün ve iyi gelişin.
D.Starr : Nereye gittiğini bilen insana yol vermek için,dünya durup kenara çekilir ve ona yol verir.
Dale Carnegie: Bazı insanlar akılları başlarında olduğu müddetçe mühim olma fırsatını elde edemeyince bu fırsatı elde etmek için deli olurlar.
Dale Carnegie: Bir insanın ismini hatırlayıp ona kolayca söylediniz mi o adama en büyük iltifatı yapmışsınız demektir.
Dale Carnegie: Bir insanın yüzünde taşıdığı ifade sırtında taşıdığı elbiseden mühimdir.
Dale Carnegie: insanları teşvik edin. Yaptırmak istediğiniz işi kolayca yapılabilecek gibi gösterin.
Dale Carnegie: Kalbin iltifat açlığını ve susuzluğunu tatmin etmeyi bilen nadir insanlar başkalarını avuçları içersinde tutar.
Dale Carnegie: Karşılaştığınız her insan bir bakımdan kendini size üstün tanır, onun kalbine girmenin en emin yolu kendi benliğinde duyduğu büyüklük hissini sizin de tanıdığınızı ona samimiyetle hissettirmektir.
Dale Carnegie: Karşınızdaki insanda geliştirmek istediğiniz meziyeti onda varmış gibi gösteriniz. Bunu ona inandırınız. Bu suretle ona kıymet veriniz. Yanıldığınızı göstermemek için bütün gayretiyle çalışır.
Daniel Defoe : insanlar hatalarını mutluyken değil ancak mutsuzken anlar
Dante : insan özgür olmadan, huzurlu ve mutlu olamaz.
David M. Burns: insan olduğunuzu hatırlayarak korkularınızı göğüsleyin.
De Levis: Bir insanın zekası, vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır
Demosthenes:En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır, çünkü bir insan genellikle istediği şeyin gerçek olduğuna inanır.
Deniz Özgen:Güzel bir insan tanıdığın zaman bırakma, nesilleri tükeniyor çünkü.
Descartes : İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir.
Desiderius Erasmus : Körlerin ülkesinde ,tek gözlü insan kral olur
Deskhylos : Yemine bakıp insana inanma; insana bakıp yemine inan.
Diana Sawyer :Yaşamda ne istiyorsanız, başka insanlar da isteyecektir. Sizin de onun üzerinde eşit hakka sahip olduğunuz fikrini, kabul edecek denli kendinize inanın.
Diderot : insan sefalete düşmeye görsün, vicdanla namusun sesi, aç mideden gelen feryatlar yanında zayıf kalır.
Diderot : insan,hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir.
Diderot : insanı taş ya da kırık kalpli yapan bu dünyadan gidiyorum beni nereye gömerlerse gömsünler...
Dostoyevski : *****lık yüzünden namuslu olan pek çok insan vardır.
Dostoyevski : Bazı insanlar büyük işler görmek için dünyaya gelmişler, bazıları da küçük işler görürler.
Dostoyevski : Büyük insanlar şu dünyada büyük acılar çekmek zorundadırlar.
Dostoyevski : Çevrenize bakın isterseniz, kan gövdeyi götürüyor, hem de şampanya neşesiyle akıyor. Uygarlık duygularımızın çeşidini arttırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Zaten bu duygularımızın çeşitliliği yüzünden insanoğlu sonunda kan dökmekten zevk alacaktır.
Dostoyevski : insanın ruhunu yücelten bir acı, ucuz bir mutluluktan evladır.
Dostoyevski : insanların birbirlerini tanımaları için en iyi zaman ayrılmalarına yakın zamandır.
Dostoyevski : İyi kalpli bir insanın *****lığından daha büyük *****lık olur mu?
Dreyer: insanlar böceklerden daha zalimdirler, çünkü böcekler öldürmek için sadece ısırırlar, insanlarsa böcekleri öldürmek için ezerler.
Du Bartas: Gözler insan ruhunun penceresidir.
E. J. Ps :Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapmaz.
Edmund Burke :Tembellik insanı öyle sarar ve etkiler ki, çalışan bir insanın, tembelliğin kurbanı olmuş bir kişiden daha çok dinlenme zamanı vardır.
Edmund Burke:Kötülüğün muzaffer olabilmesi için biricik şart, iyi insanların hiç bir şey yapmamasıdır.
Eduardo Mallea :Her insanın kaderi ancak o insanın belleğinde var olana benzediği ölçüde kişiseldir
Edwin Arnold : insan ölmeden asker olabildiği gibi, görmeden de aşık olabilir.
Eflatun : Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok.Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.
Eflatun : insanlar hakikate değil, hakikat gibi görünen şeylere inanırlar.
Eflatun: insanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.
Eflatun: Konuşma , insanın aklını kullanma sanatıdır.
Einstein : Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.
Einstein : Günde yüz kez kendime, iç ve dış yaşamımın, yaşayan ya da ölü başka insanların emeğine dayandığını hatırlatıyorum. Çok derinlere dalmadan günlük yaşamdan biliyoruz ki, bir insan başkaları için vardır.
Einstein : Her savaş insanlığın ilerlemesini engelleyen kötülük zincirine bir halka ekler.
Einstein :Yanlış yapmayan insan yoktur. insanlık yanlışını kabul ve düzeltmekle olur.
Emerson : Sık ve çok gülmek; zeki insanların saygısını ve çocukların sevgisini, şefkatini kazanmak; dürüst eleştirilerin takdirine layık olmak ve yanlış arkadaşların ihanetlerine katlanabilmek; güzelliği takdir edebilmek, başkalarındaki en iyiyi bulabilmek; sağlıklı bir çocuk, bahçelik bir arazi ya da daha iyi duruma getirilmiş bir sosyal durum yoluyla bu dünyayı olduğundan biraz daha iyi bırakarak terk etmek; bir tek yaşamın bile sırf siz yaşadınız diye daha rahat soluk almış olduğunu bilmek. İşte başarmış olmak budur.
Emerson : Tüm insanlar ortak bir bilince sahiptir.Düşüncenin üstünlüğünü kabul eden insan,özgürlüğünü kazanır.
Emile Zola : insan üzüntülerini anlatarak başkalarını memnun etmemeli.
Emile Zola : Öyle kolay bir sanat değildir uyumak. Onun uğruna bütün gün uyanık durmak gerekir.
Epictetos: Kimseyi övmeyen, kimseyi kötülemeyen, kimseden yakınmayan, kimseyi suçlamayan olgun insandır.
Epiktetos : Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niçin bugünden başlamıyorsun?
Epiktetos insanın gerçek soyluluğu erdemden gelir, doğuştan değil.
Epikür : Eğer tanrılar insanların dualarına kulak verselerdi,hepsinin başına ne kötülükler gelirdi!...İnsanlar birbiri için durmadan o kadar çok kötülük niyaz ediyorlar ki…
Epikür : Her arzu karşısında insan şu soruyu sormalıdır:Acaba bu arzu tatmin edilince ne ve tatmin edilmeyince ne olur?
Epikür : insan, dostlarının acılarına, onlarla bir olup ağlayıp sızlamakla değil, yardım ve bakım ile katılmalıdır.
Epikür : insanın ekmek ve suyu olunca mutlulukta Zeus’la yarışabilir.
Epikür : insanlar eylemlerinde hazzın peşinden koşmaktadırlar.O halde en yüksek iyi hazdır,acı veren şey kötüdür.Bu ikisi dışında kalanlar ise önemsizdir.
Erdal Bilallar: insan ancak on beş dakika çekici olabilir, sonrası alışkanlıktır.
Erdal Bilallar: insanlar için olaylar değil, kendileri daha önemlidir.
Eschenbach insan gençliğinde öğrenir, yaşlılığında anlar.
Euripides: insanlar için mutluluk umudu ancak doğrulukta vardır.
F. von Kotzebue: insanlar yanlış yapabilirler, yalnız büyük insanlar yanlışlarını anlarlar.
Fannie hurst: Bir erkeği terbiye ediniz, bir insanı terbiye etmiş olursunuz. Bir kadını terbiye ediniz, bir aileyi terbiye etmiş olursunuz.
Farabi : İyi insan ya da mutlu insan,iyiye uygun yaşayan,böyle yaşamayı alışkanlık haline getiren insandır.Eylemde bulunurken,başka bir amaçla değil;salt,iyi olduğu için iyiyi gerçekleştirmek isteyen insandır.
Fielding :Bizi, ahlaksız insanların kusurlarından daha çok, iyi birinin kusurları hayrete düşürür.
Firdevsi :Ateşten insana serinlik gelir mi hiç?
Frank A. Clark: Gerçek cömertlik, insanlara hiçbir zaman bilmeyecekleri bir iyilik yapmaktır.
Freud : Benim asıl yaptığım,bilinçdışını keşfetmek.Böylece Descartes’çı akılcılığın altını oymak ve insan doğası ile uygarlık üzerine yeni bir anlayış ortaya koymak.
G.S. Hilard :Sanatı duyan insanlarla, sanatı anlayan insanlar çoktur; ama sanatı hem duyan, hem de anlayan insan pek azdır .
Gabrielle D'Annunzio : insanın alışamayacağı acı yoktur.
Galiani: Eğitimin amacı, doğuştan insanda varolan cevheri işlemek, özü geliştirmektir.
Gallus: Zevkler insandan insana değişir, her şey her yaşa uygun düşmez.
Gandi : Haksızlığa yönelip bütün insanların senin peşinden gelmesi yerine,adaletli olup yalnız kalman daha iyidir.
Gandi: Büyükbabam, iki tür insan olduğunu söylerdi: işi yapanlar ve yapılan işten kendilerine pay çıkaranlar. O benden birinci grupta yer alarak çalışmamı istedi. Çünkü orada diğerinden daha az rekabet vardı.
Gandi: Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.
General George Patton: insanlara nereye gideceklerini söyleyip oraya nasıl gideceklerine kendilerinin karar vermelerini sağlarsanız, alınacak sonuçlara hayran kalırsınız.
George Eliot: Bilgeler öldüklerinde arkadaşları arasında, normal insanlar da mezar taşlarında anılır.
George Macdonald : Cesaretin en büyük düşmanı korkunun kendisidir,korkulan şey değil;içindeki korkuyu yenmeyi başarabilen insan en büyük kahramandır.
George Meredith :Bir insanda, kendini yüksek görme, hırs ve şehvet varsa, bunlar, konuşurken soğan yemiş gibi kokar.
George Sand :Sevilmeyen bir insan her yerde ve her şeyde yalnızdır.
George Sand :Tutku, insanın kendine güvenmesinden doğar.
George Washington: İyi insanlarla arkadaş olunuz. Kötü kimse ile arkadaşlık etmektense, yalnız olmak evladır.
Goethe : Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır.
Goethe : Bir dakikalık zevk insana binlerce dakikanın işkencesini unutturabilir.
Goethe : En tehlike insanlar yarı deliler ve yarım akıllılardır.
Goethe : Hakikat insana aittir, yanılgı ise zamana.
Goethe : Hiçbir insan,kollarında bir çocuk tutan anne kadar çekici ve birkaç çocuk arasındaki bir anne kadar saygıya layık değildir.
Goethe : insan ancak anladığı şeyleri duyar.
Goethe : insan dünyanın sorunlarını çözmek için değil ama sorunun nerede
olduğunu aramak ve sonunda da kavranabilir alanın sınırında durabilmek için doğmuştur.
Goethe : insanın, yalnız gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli değildir;doğruyu istemesi ve yapması da gereklidir
Goethe : insanlar birbirleri içindir ; birbirlerine aittir.
Goethe : insanlar önce para kazanmak için sağlıklarını,sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler.
Goethe : Nankörlük, zayıf insanların işidir,kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım.
Goethe : Üç bin yıllık geçmişin hesabını yapamayan insan günü birlik yaşayan insandır..
Goethe :Talihsizlik zaman zaman insana musallat olan bir sabırsızlıktır.
Goethe: insanın en iyi yardımı kendi kendisine yaptığı yardımdır.
Goncourt: Kendimden bir insan yaratmak istiyorum, başarabilirsem çok mutlu olacağım
Greville: insanı kendisi kadar kimse kandıramaz.
H.Pirenne : insanlar,çok duvar,az köprü yapıyorlar.
Hacı Baktaş Veli : İnsan olgunluğa erişinceye kadar ,üç aşamadan geçer:Birinci aşamada,tüm var olanları Tanrı’dan bilir,ikinci aşamada tüm var olanların Tanrı’nın bir görünüşü olduğunu görür;üçüncü aşamada ise Tanrı’yla bir olur.Tanrı’yla bir olmak varlıktan kurtulup yeniden varlığa dönmektir.Bunu başaran insan olgun insandır.
Haci Bektasi Veli : Okunacak en büyük kitap insandır..
Halil Cibran : Allah düşündü: ilk düşüncesi melekti. Allah konuştu: ilk konuşması insandı.
Halil Cibran : Gerçekten büyük insan odur ki, ne yönetir ne yönetilir.
Halil Cibran : insanın değeri ulaşmak istediğiyle ölçülür, ulaştığıyla değil.
Halil Cibran : insanın hayali ile elde edişi arasında yalnızca tutkusunun aşabileceği bir mesafe bulunur.
Halil Cibran : insanlık ezel ve ebed denizine dökülen ışıktan bir ırmak.
Halil Cibran : Sen duyduklarına inanıyorsun. Söylenmeyene inan, çünkü insanın sessizliği, sözcüklerinden daha yakındır gerçeğe.
Hallacı Mansur :Allahım! insanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim.
Hamilton: insanların akıllarını aldığınızda geriye hiç bir şey kalmaz
Hannah Arendt: insanlar cezalandıramadıklarını affedemezler.
Harry Carns:Akıllı bir insan kazandığı paranın birazını, aldığı öğüdünse birçoğunu bir yana koyar.
Hasan Taşçı :Her şair kendi sözcükleri ile gelir, şair kendi içinde doğru yeri arayan insandır.
Hegel : Sokrat,bir insanlık kahramanı,felsefesini yazmayan ama yaşayan bir gerçek filozoftur.
Heinrich Heine :Yaşamak, insanı delirtecek kadar tatlı bir şeydir.
Hekimoğlu İsmail :Kitap insanı, insan dünyayı değiştirir.
Hekimoğlu İsmail: Bazı eşyalar insandan, bazı insanlar da eşyalardan kıymet alır.
Helen Keller:Yüzünü güneşe çeviren insan, gölge görmez.
Henry David Thoreau: Bir insanın işlerini görmesine engel olacak bir derdi varsa, hatta karnı bile ağrıyorsa, bunun için dünyaya yeni bir düzen verilmesi gerektiğine inanır.
Henry Ford: Düşünmek yaptığımız en zor iştir; bu yüzden de pek az insan düşünmeye yeltenir.
Herakleitos : Savaş,bütün şeylerin babasıdır,bütün şeylerin hakanıdır, birtakımlarının Tanrı(Heros) olduğunu bildirir,birtakımınınsa insan, birtakımlarını köle yapar,birtakımınıysa özgür.
Heraklitos : Duyu organları akılsız ruhlara hizmet ettikleri zaman kötü tanıklardır. Eşek samanı altına tercih eder; köpek tanımadıklarına havlar. Domuz için çamur saf sudan daha değerlidir. Deniz suyu ister temiz ister kirli olsun, balıklar için kurtarıcı insanlar için uğursuzdur.
Herbert: Yirmi yaşında yakışıklı, otuz yaşında güçlü, kırk yaşında zengin, elli yaşında akıllı olmayan insan hiçbir zaman yakışıklı, güçlü, zengin ve akıllı olamaz.
Hermann Hesse:Mutluluk özlemiyle dolup taşar insanın içi ama yine de insan ele geçireceği mutluluğa uzun süre katlanamaz.
Heywood Braun: Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da o kadar az şeyi görmeye başlar.
Hobbes : insan doğası gereği “bencil”dir.Her şeyde olduğu gibi ahlakta da egemen olan “çıkar”dır.Mutlak iyi,mutlak adalet,evrensel ahlak yasası uydurulmuş boş sözlerdir.
Hobbes :Zihnin tüm neşesi, tüm canlılık, insanın onunla kendini kıyaslayarak yüksek görebileceği bir kimsenin varlığına dayanır.
Huang Che: Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin.
Hume :Hiç bir şey insan hayal gücü kadar özgür değildir.
Hüseyin Rahmi Gürpınar :Müzik insanların evrensel dilidir.
Hz. Ali : Gerçeği insanların ölçüleri ile değil, insanları geçeğin ölçüsü ile tanı.
Hz. Muaviye :Ey insan, zaman sensin, sen iyi olursan zaman da iyidir, eğer sen kötü isen zaman da kötüdür.
İshak Tarık: Ölüm ,insanı bir kere ;korku insanı bin kere öldürür.
J. J.Rousseau : Doğa sustuğu zaman insan konuşur.
J. J.Rousseau : Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan insanlara nasıl boyunduruk vurulabilir?
J. J.Rousseau : insanların yaşam çok kısa dediklerini ve onu kısaltmak için ellerinden geleni yaptıklarını görüyorum
J. J.Rousseau : Parlak zeka, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz.
J. Jenkins :Yanılgı insanlar içindir; ancak silginiz kaleminizden önce bitiyorsa, fazlaca yanlış yapıyorsunuz demektir.
J.J. Rousseau : En çok yaşamış insan, en çok yıl saymış olan değil, fakat hayatı en çok hissetmiş olandır.
J.J. Rousseau :• insan ; düşünmek , sevmek , inanmak için dünyaya gelmiştir.
Jack Ensign Addington : Dengeli insan hayatla birlikte akar,hayata
direnmez,hayattan korkmaz,hayatla uyuşmazlığı yoktur.
Jack Ensign Addington : Uzayın “ölçülebilir” oluşu yalnızca insanın zannıdır.Bu ölçü tümüyle görecelidir.Düşünce evrenseldir,sınırsızdır.Hiçbir şey düşünceyi kuşatamaz.
Jackson Brown : insanlara iyi davranmanın hiçbir maliyeti yoktur.
Jane Austen: insanların çok iyi olmasını istemiyorum, çünkü bu, beni onları sevme sıkıntısından koruyor.
Jean Giradoux :Toplumun yarası da, insanın yarasına benzer, çabucak unutuluverir.
Jean Paul Sartre : Gerçek sevgi yoktur.Her sevgide düşmanlık saklıdır.Birbiriyle çatışmak zorunda kalmamak için insan birbirine sarılır.
James A.Garld :Çizgiler, yüreklerimizde değil, yalnız alınlarımızda belirir. Çünkü insanın ruhu hiçbir zaman yaşlanmaz.
Jean Paul Sartre : Korkak kendi kendini korkak yapar,kahramansa kendi kendini kahraman.Korkak ya da kahraman olmak insanın elindedir.Nitekim,korkak her zaman korkaklıktan kurtulabilir,kahraman her zaman kahramanlıktan çıkabilir.
Jean Paul Sartre : Özgürlük insanın omzundaki bir yüktür.Çünkü özgürlük kendisiyle birlikte sorumluluk,suç ve ceza getirmektedir.Buna rağmen özgürlük,yine de insan soyluluğunun biricik kaynağıdır.
Jean Paul Sartre : Yalnızca insanda varoluş özden önce gelir.İnsan önce vardır,sonra şöyle ya da böyle olur.Çünkü özünü kendi yaratır.
Joe E. Lewis: insan dünyaya bir defa gelir. Adam gibi yaşarsa bir defa gelmek yeterlidir.
Jonathan Edward : Dünyanın üstünde durduğu yegane destek insan zekasıdır.
Jonathan Swift : Hastalıkla ilgili çok fazla yazı okuyan insan günün birinde bir mürettip hatasından ölebilir.
Kafka : Bilgeliğin başladığına ilk işaret, ölmek isteğidir. Bu yaşam dayanılmaz görünür, bir başkası ise erişilmez. insan ölmek istediği için utanmaz artık; nefret ettiği eski hücresinden alınıp ilk işi nefret etmeyi öğrenmek olacağı yeni hücresine konulmak için yalvarıp yakarır. Bunda belirli bir inancın kalıntısı da etkilidir; taşınma sırasında efendi koridorda görünecek, tutukluya şöyle bir bakacak ve diyecektir ki: "Bu adamın yeniden hücreye kapatılmasına gerek yok. O bana geliyor artık."
Kafka : insanın belli başlı iki günahı vardır, öbürleri bunlardan çıkar: Sabırsızlık ve tembellik. Sabırsız oldukları için Cennet'ten kovuldular, tembelliklerinden geri dönemiyorlar.
Kafka : insanlarla iç içe olmak, kendini gözlememeye götürür.
Kant : Güçlü insan zayıf insanı yenebilir. Ama unutmamalıdır ki her zaman kendinden daha güçlü bir insan vardır.
Kant : Bazı kişilerin,eylemlerinde ahlak kurallarına uymalarının nedeni, çıkarlarını en iyi böyle davranmakla koruyabileceklerini düşünmeleridir.Bu kişiler,ahlak kurallarına uymadıkları takdirde çıkarlarına zarar gelmeyeceğini kestirirlerse,bu kurallara aykırı davranmaktan çekinmezler.Ancak insan olmanın değerini korumak amacıyla yapılan eylemler “iyi” olarak nitelendirilebilir.
Kant : insan eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır.
Kant : Yasalar karşısında insan, başkalarının hakkına tecavüz ettiği zaman suçludur.Etiksel olarak ise bunu aklından geçirdiği anda bile suçludur
Kardinal de Richelieu : Bir insanın içinde intikam almak arzusu varsa,onu iş başına getirmek, bir delinin eline bir kılıç vermekten farksızdır.
Karl Jaspers : Ahlaki eylemde bulunma olanağı,insana insan olabileceğini gösterir.Bu anlamda din de ahlakın bir aracıdır.
Kızılderili Reisi Seattle:Her şey aynı nefesten alır: Hayvanlar, insanlar, ağaçlar... Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanların ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur; insanlar yalnızlıktan ölür.
Kızılderili şefi Seattle : Bu dünyanın her parçası benim insanım için kutsaldır. Kırlarda açmış kokulu çiçekler, bizim kız kardeşlerimizdir. Bufalo, geyik, büyük kartal, bunlar da bizim erkek kardeşlerimizdir. Kayalık tepeler, ıslak çayırlardaki su damlacıkları, atın vücudundan buharlaşan ısı ve insanlar hepsi aynı aileden değil midir? Siz beyaz insanlar, çayırlarda açmış çiçeklerden tat alan rüzgârı koklamasını öğrenmelisiniz. Onu kutsal saymalı ve korumalısınız...
Konfüçyus : Dinsel erdem, insanlığı sevmekle olanaklıdır. Bu sevgi hissi, aileden toplumdan hükümete dek karşılıklı olarak uzamalıdır
Konfüçyüs : Kendini affetmeyen bir insanın bütün kusurları affedilebilir
Konfüçyüs : Doğru insan, söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutmamasından utanç duyar.
Konfüçyüs : Doğruluk , insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır
Konfüçyüs : Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız.
Konfüçyüs : Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır.
Kotzebue: insanın iki gözü ve bir dili vardır. Bunun nedeni, söylediklerinin iki katını görebilmeleri içindir. Görenler, az görüp çok konuşurlar. Görmeyenler ise her şeye dil uzatırlar.
Küçük İskender: insan, ihanet eden hayvandır.
L. Ron Hubbard: insanoğlu ancak hırs iddiası içinde bulunursa anormal çabalar sarfeder.
La Bruyere : Gerçekten alçak gönüllü olan bir insan, kendisinden hiç söz etmeyen insandır.
La Edri:Kötü bir cemiyetin bozamadığı insanı, Kötü bir arkadaş bozar
La Fontaine : Bazı insanlar koca evreni bilirler de kendilerini bilmezler.
La Rochefoucauld : Yaptığı tüm kötülükleri bilecek kadar yetenekli insan yoktur.
Leibniz : insan,aklına uygun olarak davrandığı ölçüde özgürdür.
Lincoln : Bir insanı tanımak istiyorsanız, Onu büyük bir mevkiye geçiriniz.
Lincoln : Çoğu insan zihninde olduğu kadar mutludur.
Lincoln : Güçlüğe hemen hemen her insan dayanabilir, fakat onun karakterini sınamak istiyorsanız, ona yetki verin.
Lincoln : Hata yapmaktan korkan bir insan hiç bir şey yapamaz.
Locke : insanın fikirlerinin gerçek aynası davranışlarıdır.
Longfellow : Gençlik, insanın başına hayatta bir kere gelir.
Lord Baraughav:Eğitim, bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar.
Louis Pasteur:Bilimsel bir eğitim gören bir doktor mükemmel bir teknisyen olabilir. Fakat yalnız hümanist bir eğitim onu bir insan yapabilir.
Machiavelli : insanlar öylesine saf ve zayıftırlar ki, aldatmak isteyen, dilediği kadarahmağı kolayca bulur.
Machiavelli : Ne kadar büyük değerde olursa olsun, insanların kendiliklerinden boyun eğmek isteyecekleri bir kimseye bugüne dek rastlanmamıştır.
Madame De Scudery: insan sevmeye başladı mı, yaşamaya da başlar.
Maeterlinck: Canlıların en akıllısı olarak insanı seçmişler. Ne yazık ki, pislik makinesinden başka bir şey değildir.
Marie-Jeanne Riccoboni : Para insanı değiştirmez, sadece maskesini düşürür.
Mark Twain : Eğer aç ve kimsesiz bir köpeği alıp bakar ve rahata kavuşturursanız sizi ısırmaz. insan ve köpek arasındaki temel fark budur.
Marqouis de Luc de Clapiers Vauvenarques: insanlar herkes tarafından, özellikle kendileri tarafından kandırılmak için dünyaya gelmişlerdir.
Martin Luther King: Bir insanın uğruna öleceği bir şeyi yoksa, yaşamaya da hakkı yoktur
Maugham : insan nefsini feda etmekle insan olur. Somerset
Max Scheler : insan kendini özgürce biçimlendiren varlıktır.İdeal olan ”tam-insan” olmaktır.Tam insan özüne varmış insandır.
Max Scheler : insan olmak güçtür.Hayvanları tanıyınız bunu anlarsınız.
Max Scheler : İnsanı insan yapan ilke,yalnızca akıl değil;tin(geist)tir.Tin,aklın yanında duyusal edimleri de,sevgiyi de içine alır.
Mehmet Salah: insan hayreti ölçüsünde bilgedir
Mevlana : Ayrılık içinde insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman yıl gibi gelir.
Mevlana : Bir işe beraber girdiğin insanlara, O işi kendi işleri olarak benimsetmezsen,O insanlardan hayır bekleme.
Mevlana : İki parmağını gözünün ucuna koy bir şey görebiliyor musun bu dünyadan sen göremiyorsun diye bu alem yok değildir insan gözden ibarettir aslında, geri kalan cesettir göz ise ancak gerçek dostu görendir insan gözdür, görüştür, gerisi ettir insanın gözü neyi görüyorsa değeri o kadardır
Mevlana : insan dediğin gözden görüşten ibarettir. Nasıl bakarsın öyle görürsün.
Mevlana : insan, içi oyulmadıkça ötmeyen kamışa benzer.
Mevlana : insana aradığı şeye bakarak değer biçilir.
Mevlana : insana kimse gözü gibi lalalık edemez.
Mevlana : insanları iyi tanıyın, her insanı fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin
Milton : insan kafasında cenneti cehenneme,cehennemi cennete çevirebilir.
Molièr : insani gelişimin temel koşulu, başkasının sevgisiyle kendini onaylanmış hissetmektir.
Molière : insanı hayvanlardan ayıran temel nitelik akıldan çok duygularıdır. insani değerler ancak hissetme, sevgi ve nefret gibi duygusal edimlerle anlaşılabilecek şeylerdir.
Moliere : insanın mevkine göre yaptığı işlerin de ismi değişir.
Montaigne : Kendini tanı,her insanda bütün insan halleri vardır.
Montaigne : Ah şu insanlar! Daha bir solucan yapamazken, nice nice ilahlar yarattılar!
Montaigne : Bir insanı inancından ötürü diri diri yakmak, bu inanca büyük önem atfetmektir.
Montaigne : Diogenes lahanalarını yıkarken,yanından geçen Aristippos’a “Lahana ile yaşamayı bilseydin,bir zalime dalkavukluk etmezdin.”diye cevap vermiş.Bakın akıl ayrı ayrı görüşleri insana nasıl kabul ettiriyor.İki kulplu bir çömlek,ister sağından tut,ister solundan.
Montaigne : Düşmek korkusu insanı düşmekten daha çok hasta eder.
Montaigne : Eğitimin insanı bozmaması yetmez,daha iyiden yana değiştirmesi gerekir.
Montaigne : En çok hoşumuza giden insan, kendimize benzettiğimiz insandır.
Montaigne : Halkı bir tek insan, bir tek insanı bütün halk gibi gör.
Montaigne : insan vardır zamanı kendi hesabına yontar, insan da vardır bir ömür boyu zaman onu yontar.
Montaigne : insanlar arasındaki yerin, onların senin yanındaki yerleri kadardır.
Montaigne : İster sözle olsun, ister davranışla, zorbalığın her çeşidinden nefret ederim. Düşüncemizi duyular yoluyla aldatan gösterişlere her zaman karşı koymuşumdur. Üstün sayılan insanlara yakından bakınca anladım ki çoğu, herkes gibi insandır.Yüksek mevkilerde sağduyuya az rastlanır.Kralların şaştığım tarafı, hayranlarının bu kadar bol olmasıdır. Her şeyimizi emirlerine verelim, ama düşüncemiz bize kalsın. Önlerinde bükülen, dizlerimiz olsun, aklımız değil
Montaigne : Sonsuzluk standardıyla ölçüldüğü taktirde insanlığın tüm eylemleri anlamsızdır.
Montesquieu : insan ne kadar az düşünürse, o kadar çok konuşur.

Montesquieu : Nerede yumuşak huylu insanlar varsa orada ticaret vardır. Nerede ticaret varsa orada insanlar yumuşak huylu olurlar.
Muhammed Bozdağ : Bir insan başarılı olduğuna, yapabildiğine inandı mı onu hiç bir engel durduramaz.
Muhammed Bozdağ : Bir insana yapabildiğini bizzat görmesinden daha fazla güven verebilecek hiç bir telkin yoktur.
Muhammed Bozdağ : Bir kere hayata atıldıktan sonra, kendilerinin koydukları dışında insanların hiçbir aşılmaz engelleri yoktur.
Muhammed Bozdağ : Büyük insanlar çirkin konuşmaları dinlememek için çok özen göstermişlerdir.
Muhammed Bozdağ : Hedefsiz insan her zaman kaybeden tarafta kalmaya mahkumdur.
Muhammed Bozdağ : Nice inanılmaz yeteneklere sahip insan cesaretsizliği yüzünden keşfedilememiştir.
Muhammed Bozdağ : Uçak bir kere yükseldi mi artık uçacaktır. aşk bir kalbe girdi mi başka bir sevgilinin girmesine izin vermez.
Muhammed İkbal : Sen insana ulaşmadan Allah’ı nasıl arıyorsun?.
Muhammed İkbal :Aşka delilik diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigane kalsın
Mustafa Güngör:Aç ülkenin insanı doymak bilmez.
Mu-Ti: Kim başkasını severse kendisi de sevilecektir. Başkalarını kazandırmış olan kendisi de kazanmış olacaktır. Tüm insanlar kendileri arasında karşılıklı bir sevgi hissederlerse, güçlüler zayıfları avlayamazlar, sayıları çok olanlar daha az sayıdakileri, baskıları altına alamazlar. Zenginler yoksulları asla baskıları altına alamazlar, usta olanlar da beceriksizlerle alay edemezler. Sevgide tarafsızlık, kişisel sevgide yanılmayı önler; tarafsız sevgi kişisel sevginin de güvencesidir.
Nalan Yılmaz : Materyalist dünyada sıkışıp kalmış insan mutsuzdur; dengeleyemezse içinden gelenleri ve karşısında var olan zıtlığı. Bu ikilik içinde gidip gelir ömrü boyunca, çıkamaz.
 
Namık Kemal: Kendini insan bilenler, halka hizmetten usanmazlar.
Napolyon : Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur.
Napolyon : insan, sırtına giydiği üniformanın adamı olur.
Napolyon : insanın dostu yoktur,saadetin dostu vardır.
Napolyon : insanları yükselten iki büyük vasıf vardır; erkeğin mert, kadının
namuslu olması.
Necip Fazıl Kısakürek : Zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır.
Nietszche : Bulunmuş bir şeyi uygulamak için bir araya gelinebilir, bir şey bulmak için değil. Yalnızca özgür insan bir şeyler keşfedebilir.
Nietzche : Belleği çok kuvvetli olan pek çok insan sırf bu nedenden ötürü orijinal bir düşünür olmaz.
Nietzsche : Acımak,zayıf insanın bir özelliğidir ve ahlaksızlıktır.Ahlak da köleye özgüdür.Vicdan ahlakı yerine deha yani iktidara götüren ahlakı koymak gerekir.
Nietzsche : Bir insan kendini hep çok büyük işlere adadığında, onun başka bir yeteneğinin olmadığı pek görülmez.
Nietzsche : Bir insan yoğun ve kılı kırk yararak düşündüğü zaman, sadece yüzü değil gövdesi de çekinceli bir havaya bürünür.
Nietzsche : Bir insanın gerçekten ele almış olduğu düşünce özgürlüğü ile, onun tutkuları ve hatta arzuları da gizli gizli kendi üstünlüklerini göstereceklerini sanırlar.
Nietzsche : En insancıl davranış nedir? -Birisinin utanmasını önlemek.
Nietzsche : Hep öğrenci kalan insan,öğretmenine borcunu kötü ödüyor demektir.
Nietzsche : insan ağaca benzer. Ne kadar yükseğe ve aydınlığa çıkmak isterse, o kadar kök salar yere, aşağılara, karanlığa, derinlere - kötülüğe.
Nietzsche : insan hatasını bir başkasına itiraf ettiğinde unutur onu; ama çoğu kez öteki kişi bunu unutmaz.
Nietzsche : insan o kadar acı çeker ki, tüm canlılar arasında yalnız o, gülmeyi icat etmek zorunda kalmıştır.
Nietzsche : insan ruhu,yaptığı seçimlerle belirlenir.
Nietzsche : İnsan, diğer insanlardan hiçbir şey istememeye, onlara hep vermeye alıştığı zaman, elinde olmadan soylu davranır.
Nietzsche : insanlar ışığın çevresinde toplaşırlar,daha iyi görmek için değil,daha iyi parıldamak için.
Nietzsche : İnsanları şiddetle kendi üzerine çeken, bir oyunu her zaman kendi lehine çevirmiştir.
Nietzsche : insanların tarih boyunca farkına vardıkları aşılmaz zorunluluk, bu zorunluluğun ne aşılmaz ne de zorunlu olduğudur.
Nietzsche : Şüphe değil,kesinliktir insanı deli eden....
Nietzsche : Tüm idealistler, hizmet ettikleri davaların her şeyden önce dünyanın tüm öteki davalarından üstün olduğunu düşünürler. Kendi davalarının biraz olsun başarılı olması için, bu davanın tüm öteki insan girişimlerine gerekli olan aynı pis kokulu gübreye açıkca ihtiyacı olduğuna inanmak da istemezler.
Nietzsche : Yapacak çok şeyi olan insan inançlarını ve genel düşüncelerini hemen hemen hiç değiştirmeksizin korur. Aynı şekilde, bir ülkünün hizmetinde olan her insan ülkünün kendisine artık hiç kulak asmaz; onun buna zamanı yoktur. Demem şu ki, ülküsünün hala tartışılabilir olmasından yana olmak çıkarına aykırıdır.
Nizami : insan ağzının açtığı yara binlerce merhemle dahi onarılamaz.
Nobel: Sen benim arkadaşlarımı göstermeye çalışmışsın. Hangi arkadaşlarım! Nerde arkadaşlarım? Onlar ya hayal alemindeler, ya paralarının şıkırtılarını dinliyorlar yada para biriktirmekle meşguller. İnanın , insanın en iyi dostları evcil hayvanlardır
Norman Vincet Peale : Utangaç insanlar en büyük ego ******larıdırlar;çünkü dikkatlerini çok yoğun bir biçimde kendi üzerlerinde yoğunlaştırırlar. Sanki aynalarla çevrili gibidirler.
Nurol Banabak :Sanat, kendi içine düşmesidir insanın ve oradan yükselmesi...
Nurullah Ataç: insanların çoğu, bu dünya kurulalı beri, belki de parçalanıp gidinceye değin, şairliği, şiiri sevmeyi bir hastalık, bir delilik saymışlardır. Aldatmayalım kendimizi, biz şiiri sevenler bir azınlığız, hiç bir zaman da kalabalık olmayacağız.
Nüvit Osmay: Bazı insanlar vardır, mümkün olmayan şeyleri başarmak için bütün ömürlerini verirler. Fakat mümkün olanı yapmak için bir dakikalarını harcamazlar.
O.J. Bangs : insan ne kadar çok okursa o kadar çok yükselebileceğini bilmelidir
Octavio Paz : insan toz ise, ovadan geçmekte olanlar insan olmalı...
Oscar Wilde : Ahlak bir insanın sevmediği bir insana karşı kurduğu otoritedir.
Oscar Wilde : Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa, o kitabı okumuş olmasının bile hiç bir değeri yoktur.
Oscar Wilde : insanın ileriye dönük doğru kararlar alması, hesabının olmadığı bir bankadan para çekmesine benzer.
Oscar Wilde : Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.
Oscar Wilde : Ne zaman insanlar benimle aynı fikirde olsa, hatalı olduğumu düşünürüm.
Oscar Wilde : Vazife, insanın başkalarından beklediği şeydir, kendi yapacağı şey değil
Ömer Hayam : Hayat kısa insanoğlu! Kesildikçe biten otlar gibi yeşermeyeceksin bir daha.
Özdemir Asaf : Her insanın bir öyküsü vardır, ama şiiri yoktur.
Pablo Picasso : İlham diye bir kavramın varlığı kesin; önemli olan insanı çalışırken yakalaması.
Pascal : insanın mutluluğunun temeli hak ve adalet konusunda toplanır. Bir insana yapılan haksızlık bütün toplumu yaralar. Hak ve adalet hissi bireylerden başlamalıdır. Ve insan, bireyin mutluluğunun kendi mutluluğu için şart olduğuna inanmalıdır.
Pascal : Bütün ıstırabın kökü insanın bir odada kendiyle yalnız başına oturamamasında yatar.
Pascal : Hiçbir şeyi kendisi kadar sevmeyen insan, sevdiği varlıkla, kendi kendisiyle başbaşa kalmaktan çok hiçbir şeyden korkmaz. Her şeyi kendi için arar, ama en çok kendinden kaçar. Kendini bulmak istemez. Çünkü kendini iyice görebildiği zaman, istediği gibi olmadığını anlar, içinde müthiş bir zavallılık, hiçbir zaman dolduramayacağı uçurumlar, boşluklar bulur.
Paul Geraldy : Bana öyle geliyor ki insan, her gün başka bir tahttan vazgeçiyor.
Paul Henri D. Holbach : insanlara kendi akıllarına saygı duymaları ve cesur olmaları telkin edilmeli ve kendileri için arkasından koşması gereken hayallere gereksinimleri varsa, doğruluk, iyilik ve barış sevgisini benimsemeleri öğretilmelidir
Paul Valery : Bir tehlikeyi gören hayvan nasıl birden duraklar,döner ve kaçarsa, kendisini başka yere çağıran bir fikir gören insan da yön değiştirir.
Paul Valéry : Tüm gönlümle inanıyorum ki, her insan kendi hayatının yanı sıra birkaç hayat daha sürüyor olmasaydı, kendi hayatını yaşayamazdı.
Platon : İşini baştan savma yapma, mükemmelliğine ve doğruluğuna dikkat et. Çünkü insanlar yaptıkları işin süresince değil.,doğruluğuna ve mükemmelliğine bakar.
Plautus :Akrabalarının sevmediği insanı kimse sevmez.
Plautus : insan iyi kimselere iyilik edince, bundan duyduğu ferahlıkla karşılık görmüş olur.
Plotinos : Tanrı’yı sanatçı duyulur alemde,seven kişi insan ruhunda,filozof anlaşılır alemde arar.
Plotinos :Eğer bir kimse çamur veya balçık içine dalacak olursa,onun daha önce sahip olduğu güzellik,artık kendini göstermez,yalnız çamur ve balçığın ona yapmış olduğu şey görünür.Bununla birlikte çirkinlik,ona yabancı olan bir katılmadır.Böyle bir insana düşen ödev,eğer yeniden güzel olmak isterse,onun kendisini yıkamasıdır.Ancak bundan sonra neyse,yine o olur.
Protagoras : Her şey bana nasıl görünürse benim için öyledir,sana nasıl görünürse yine senin için de öyle…Üşüyen için rüzgar soğuk,üşümeyen için soğuk değildir.İnsan her şeyin ölçüsüdür.Duyum insanlara göre değişir.Bilgiler görecelidir.
Publilius Syrus : Her zaman insan bir türlü düşünür, talih bir türlü.
Quentin Crisp :İnsanların büyük çoğunluğu tüm mutluluklarını bir başka insanın eline bilerek koymaya çalışır. Bu tür mutluluk arayışı insanın olgun olmadığını gösterir. Olgun insan mutluluğunun temelinin kendi içinde olduğunu bilir
R.Hovey : Milletlerin zenginliği, ipek, pamuk, altın değil insandır.
R.W.Emerson: Uygarlığın gerçek ölçüsü ne nüfus çokluğu ne de kentlerin büyüklüğü ,ne de üretim bolluğudur.Gerçek ölçü ülkenin yetiştirdiği insanların yetenekleridir.
Refik Halit Karay : insan başkalarını aldatma alıştırmasını önce kendinde yapmalı.
Remy De Gourrmont : Hakikat, insanın hayat yolculuğunda dayandığı bastondur.
Resul Hamzatov : insanoğluna konuşmayı öğrenebilmesi için iki yıl,dilini tutmasını öğrenebilmesi için altmış yıl gereklidir.
Richard Wilkins : Birçok insan hayatının büyük bölümünü olduğundan farklı görünebilmek için heba eder.
Richard Wilkins : Gerçek zenginlik vaktinizi insanlara vermektir, para karşılığı satmak değil.
Richard Wilkins: Dostluk, ayrı oldukları zaman insanları birlikte tutar.
Robert Browning : insan,elini uzatabildiğinden daha ötesini amaçlamalı.
Robert Collier : Büyük insanları büyük görmemizin sebebi, bizim dizlerimiz üzerine çökmemizdir. Diz üstü çökmeyi bırakıp biz de ayağa kalkmalıyız.
Robert Kennedy : insanlığın beşte biri her zaman her şeye karşıdır.
Robert Owen : insana karşı sonsuz bir sevgi ve şefkat duyabilmek için dinsel inançlardan kurtulmak gerekir.
Rochefoucauld : insanın en çok unuttukları, söyleye söyleye bıkmış olduğu şeylerdir.
Roosevelt : Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır.
S.Mill : Karnı doymuş bir domuz olmaktansa,aç bir insan olmak;doyurulmuş bir ***** olmaktansa, bir Sokrat olmak iyidir.
Sabinus : insan brüt sevilmelidir,net değil.
Sadi : Aklı karıştıran şey insanın arzularıdır
Sadi : Bal, arı iğnesinin yarasına değmez. insan kendi pekmeziyle kanaat etsin, daha iyi.
Sadi : Ey insanoğlu! Bugün günahlarından korkar isen, yarın bir şeyden korkmazsın.
Sadi : Görünüşte iyi olan her insan,ahlakça iyi olmaz;iş gönüldedir,deride değil.
Sadi : Mutsuz insan, başkasının ıstırabıyla rahat eden kimsedir.
Sait Faik : Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz, insanı insana ancak şiir sevdirir.
Sam Ewing : İşler zorlaşınca insanların niteliği meydana çıkar; kimisi kollarını sıvar, kimisi burun kıvırır, kimisi ise toz olur.
Samuel Johnson : Bir insanın nasıl öldüğü değil, nasıl yaşadığı önemlidir.
Samuel Johnson : Her insanın düşündüğünü söylemeye, her dinleyenin de, onu yere sermeye hakkı vardır.
Samuel Smiles : Dünyada insana yardım eden şey, tesadüf değil, azim ve sebattır.
Samuel Taylor Coleridge : Yalnızca akıllılar düşünce sahibidirler. insanların geri kalanları düşüncelerinin tutsağıdır.
Schiller : Dünyadaki bütün başarılı insanlar, başkalarının yardımıyla değil, kendi çabalarıyla o konuma gelmişlerdir.
Schiller : Hiçbir şeye cesaret etmeyen,hiç bir şeye ümit etmesin. Büyük insanlar bütün acılara şikayetsiz katlanırlar. Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.
Schiller : insan hür olarak yaratılmış,zincire vurulmuş olarak bile doğsa,yine hürdür.
Schiller : insanlar parlayanı karartmaktan, yükseleni yere serip toza bulamaktan hoşlanırlar.
Schiller : Yolun doğrusuna giden insanların kimseye ihtiyacı yoktur.
Schopenhauer : insanın kırk yaşına kadar geçen yılları bir kitap, geri kalan yılları da o kitabın eleştirmesidir.
Senaca : Cesaret insanı zafere,korkaklık ölüme götürür.
Senaca : En kudretli insan,kendisine hakim olandır.
Senaca : Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar.
Senaca : Yalnız akıllı bir insan sevmesini bilir. Sevip de yitirmek, sevmemiş olmaktan daha iyidir.
Senaca : Yoksul insan malı az olan değil, isteği çok olandır.
Shakespeare : insanın iyisi, talihin kötüsünde belli olur.
Shakespeare : insanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor..Düşünmekten korkuyor...sorumluluk getireceği için,Konuşmaktan korkuyor...eleştirilmekten korktuğu için,Yaşlanmaktan korkuyor... gençliğin kıymetini bilmediği için,Unutulmaktan korkuyor...dünyaya iyi bir şey vermediği için,Ve ölmekten korkuyor...aslında yaşamayı bilmediği için.
Shakespeare : Para önden gidip insana bütün yolları açar.
Shepherd Mead : Geleceğin insanı, yalnızca neyi bilmek istediğini bilebilmek için bile pek çok şeyi bilen bir insan olma ihtiyacını duyacaktır.
Sinclair Lewis : insan işine, işsiz kalıncaya kadar küfreder.
Sir Joshua Reynolds : Mükemmellik insana asla lutfedilmez. O çalışmanın ödülüdür.
Sokrat : insan , gülmediği günü , yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.
Somerset : insanlar düşeni kabahatli bulurlar.
Sophokles : Başkasına yararı dokunan insan en kusursuz insandır.
Spinoza : İnsan için en değerli olan şey yine insandır.
St Francis De Sales : Konuşmayı konuşarak öğrenirsiniz, araştırmayı araştırmakla ,koşmayı koşmakla, çalışmayı çalışmakla; ve ayni şekilde sevmekle öğrenirsiniz Tanrıyı ve insanı sevmeyi. Sırf bir çırak olarak başlayın ve sevginin kendi gücü bu sanatta usta olmanıza kadar götürecektir sizi.
St. John Perse : Şiir, insanın görünmez yüzü....
Stanislaus Leszcynski : Cimriler çok iyi insanlardır. Ölmelerini isteyenler için servet toplarlar.
Steve Chandler : Başarılı bir insan olmak için,kendi yıldızlarınızı meydana çıkarmalısınız.
Steve Chandler : Bir insan için beğenilen bir kahraman , onu zenginleştiren bir enerji ve esin kaynağı haline gelir.
Steve Chandler : Dünyayı düşünce ve hayal gücü yönetir Başarıya giden ilk ve tek adım: Kendinize inanın. Başaracağınıza inanın. Her insanda bir dahi kapasitesi vardır.
Steve Chandler : Kahramanlar,bize insanoğlunun neler başarabileceğini göstermiştir.
Steve Chandler : Mutlu insanlar hedeflerine daha hızlı uçarlar.
Steve Chandler : Mutlu ve hevesli bir insan olmak üzerine dikkatinizi toplayın; fazla bir zaman geçmeden öyle olduğunuzu göreceksiniz.
Steve Chandler : Sinik insanlarla birlikteyseniz, sizi aşağı çekeceklerdir. Sizin başarılı ve mutlu olmanızı destekleyen insanlarla birlikte olmanız mutluluk ve başarınızı bir adım öne taşıyacaktır.
Stevenson : Arkadaş, insanın kendisine verdiği hediyedir.
Syrus : insan sevdiklerinden kaçını kaybederse, o kadar defa ölür.
Şeyh Hariri : Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz...
Şinasi : Bir insanı tanımak için kendisiyle yol arkadaşlığı etmelidir.
Tennesse Williams : Büyük servetler bazen insanları yalnızlaştırır.
Theodor Storm : insanın ancak iki gözü var, fakat görmek için yüz tane gerek.
Thomas Alva Edison : insanların düşünme zahmetinden kurtulmak için yapamayacakları hiç bir şey yoktur...
Thomas Brown : Yaptığınız işin en iyisini, bir de zamanında yapın, o vakit dağ başında bile olsanız insanlar sizi bulur.
Thomas Carlyle : Bir insanın başkasından istediği her şeyde ya bir 'İlahi Hak' ya da bir 'Şeytani Haksızlık' vardır.
Thomas Carlyle : Büyük insan büyüklüğünü, kendisinden küçük insanlara karşı davranışlarıyla gösterir.
Thomas Caryle: Kusurların en büyüğü, insanların tüm kusurlarından habersiz olmasıdır.
Thomas Edison : Fırsatların sayısı, onları görecek insan sayısından çok daha fazladır.
Thomas Szasz : Kimi kişiler henüz benliklerini bulamadıklarını söylerler. Ama benlik insanın bulduğu değil, yarattığı bir şeydir.
Tolstoy : Bir insanı bulunduğu mevkiye göre değil, göz koyduğu mevkiye göre ölçmek gerekir.
Tolstoy : Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.
Tommy Lasorda : İmkânsızla imkân dahilinde olanın arasındaki tek fark, insanın kararlılık derecesidir
Turgut Uyar : Şiir, matematik gibi kolaydan başlanılıp öğrenilmez. Kolaylık, bir beğeni olarak yerleşiverir insanın kişiliğine,sonra da kolay kolay değiştirilemez.
Türk Atasözü : Her şey incelikten kırılır , insan kabalıktan kırılır.
Türk Atasözü : Ne kadar çok insanla tanışırsam, köpeğimi o kadar, daha çok seviyorum. Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş. Havlayan köpek ısırmaz. Sürüden ayrılan koyunu, kurt kapar. Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkartır. Su içerken yılan bile dokunmaz. Kurt kocayınca, köpeklerin maskarası olur.Okumak cehaleti alır, eşeklik baki kalır.
Uğur Mumcu : insanın sahte para yaptığı gibi, paranın sahte yaptığı insanlar vardır.
Victor Hugo : insan sevilmeyince bayağılaşıverir.
Voltaire : Dostluk duygulu,erdemli iki insan arasıda,kendiliğinden meydana geliveren bir anlaşmadır.
Voltaire : Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur.
Voltaire : insanın karşısına kötülük etmek fırsatı günde yüz kez, iyilik etmek fırsatı ise yılda bir kez çıkar.
Voltaire : insanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler.
Voltaire : Kötü insanlar, yeryüzüne serpilmiş bir avuç iyi insanı sınamaya yarar.
Voltaire : Küçük insanların büyük gururları olur.
Voltaire : Öfkeni aklınla yenemiyorsan kendini insandan sayma:
W. E.Gladstone: Bencillik insanlığın en büyük lanetidir.
W. S. Landor : Devletler insanlar gibidir, büyürler,olgunlaşırlar, yaşlanırlar ve ölürler.
W.Somerset Maugham :Yaşamın en büyük dramı insanların yok olması değil, sevmekten vazgeçmeleridir.
Walter Scott : insanlar, birbirlerine yardımdan el çektikleri gün, insanlık yok olur, karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz.
Walter Winchell : Cezaların en korkuncu, insanın haksız olduğunu anlamasıdır.
William James : insanın dünyadaki durumu bir kedinin kitaplıktaki durumu gibidir;bakar,ama hiçbir şey anlamaz.
Wordsworth : Çocuk, insanın babasıdır.
Xenophanes : insanlar sanıyorlar ki tanrılar da kendileri gibi doğmuşlardır, kendileri gibi giyinirler ve kendileriyle aynı biçimdedirler.Nitekim Habeşler tanrılarını kendileri gibi kara ve yassı burunlu,Trakyalılar ise sarışın ve mavi gözlü olarak düşünürler.Bu düşünceyi biraz daha ileriye götürerek diyebiliriz ki atların,aslanların
Young : insanlar ***** olarak yaşayabilirler; ama ***** olarak ölemezler.
Yuam Hung-Dao : Bir insan duygularını anlatmaktan korktuğu zaman, gereğinden çok açıklığın sözü olur mu?


Alıntıdır.
 

Ziyaretci

"Kendi istemini kendi belirleyen ve her türden boyun eğmeyi reddeden herkes benim dengimdir."

Friedrich Nietzsche
 

Ziyaretci

Kişiyle uğraşanlar değil,
işiyle uğraşanlar,
Huzurlu olur!
 
Üst