AĞAÇ DİKMENİN FAZİLETİ

AĞAÇ DİKMENİN FAZİLETİ​

Ağaç bütün canlıları nimetlerinden istifade ettiği, hadis-i Şerife de dikilmesin teşvik edildiği, Allahü Teala'nın büyük bir ihsanıdır. Ağaçın gölgesi sefa, meyvesi gıda, odunu ısınma, ürünü ticaret vasıtasıdır.

Resülullah (s.a.v.) Efendimiz, ağaç dikimine pek büyük ehemmiyet vermiş, ashabına tavsiye buyurmuştur.

Ümm-ü Mübeşşir el-Ensari, kendisine ait hurmalıkta iken Resülullah (s.a.v.) zanına gelip şöyle buyurdu:

"Bir Müslümanın diktiği ağacın meyvesinden, ektiği ekinin mahsulünden herhangi bir insan veya herhangi bir canlı yerse, o meyve, ağacı diken Müslüman için sadaka olur" buyurdu.

Hz. Ebü'd-Derda (r.a) Şam'da ağaç dikerken kendisine birisi gelip "Sen ağaç mı dikiyorsun? Halbuki sen Resülullah'ın (s.a.v.) akrkadaşısın" diye heyretini ifade etmişti. Hz. Ebü'd-Derda(r.a) da dedı ki:

"Acele etme, ben Resülullah'ın (s.a.v.) 'Bir kimse bir ağaç dikse, ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı mahlukattan biri de yese, bu meyve, o kimse için sadaka olur.' buyurduğunu işittim."

Hadis-i ierifte de "Zulüm ve haksızlık etmeksizin kim bir bina yaparsa veya yulüm ve haksızlık etmeksizin bir ağaç dikerse, Rahman olan Allah'ın yarattıkları ondan istifade ettikleri müddetçe kendisi için sürekli bir sevap olur." denilmektedir.

Başka bir hadis-i şerifte "Her kim boş, kuru ve çörak bir yeri ihya edecek olursa, bu amelinden dolayı Allah tarafından mükafatlandırılır. İnsanlar ve hayvanlar ondan faydalandıkça orayı ihya edene sadaka yazılır
alıntı...
 

Venhar

1. Hikaye yarışma birincisi, 2. Avatar yarışma bir
Meyveli, meyvesiz ağaçların ve ormanların insanlara olan faydaları sayılamayacak kadar çoktur. İnsanlığa böyle bir hizmet etmenin dinimizdeki önemi büyüktür. Bu hususta bildirilen hadis-i şeriflerden bazıları şöyle:
(Dikilen ağaçtan alınacak meyve sayısı kadar dikene sevap verilir.) [İ.Ahmed]

(Bir kimse, bir ağaç diker, ağaç meyve verene kadar onu koruyup bakarsa, bu ağaçtan dökülen her meyve, Allah indinde, o kimse için, bir sadaka olur.) [İ.Ahmed]

(Bir ağaçtan, insanlar, hayvanlar veya kuşlar istifade ederse, o ağacı diken için bir sadaka olur.) [İ.Şarani]

(Bir ağaçtan yenilen veya çalınan şeyler, o ağacı diken için sadaka olur.) [Müslim]

(Şu yedi şeyi yapan, öldükten sonra da devamlı sevap kazanır:
1- [Dine uygun] ilmi bir eser yazan,
2- Bir çeşme yapan,
3- Bir su kuyusu açan,
4- Bir hurma ağacı diken,
5- Bir mescid bina eden,
6- Bir Mushaf yazan,
7- Öldükten sonra kendisine dua edecek salih bir evlat yetiştiren.) [Beyheki]

Dikilen bir ağacın gölgesinden de istifade edilse, ağacı diken için sevap vardır. O ağaçtan ne kadar istifade edilirse, sevabı da o kadar çok olur. (El-Envar)
ALINTI
 
Üst