Çalgı ve Müzik ile ibadet

Sual: Fıkıh kitaplarında, fısk meclislerinde, çalgı çalınan yerlerde, tesbih, zikir, çekmek, hatta din kitabı okumanın bid'at ve haram olduğu, çünkü, Peygamber efendimizin böyle okumaları yasak ettiği bildiriliyor. Minibüsler ve diğer araçlarda kadın erkek karışık olduğuna göre fısk meclisi olmuyor mu? Çalgı da çalınıyor. Böyle araçlarda giderken Kur'an okumak, zikir ve tesbih çekmek haram değil mi?
CEVAP
Çalgı çalarak zikretmekle, bir yerde çalgı çalınırken zikretmek ayrıdır. Görmekle bakmak ayrı olduğu gibi, dinlemekle duymak da ayrıdır.
Öyle araçlarda biz çalgı eşliğinde zikretmiyoruz. Biz istemeden kulağımıza geliyor. Herkes gaflette iken, zikretmek günah olmaz, aksine çok iyi olur.
Böyle bir durum olmadan, çalgı ile zikir çekmek elbette büyük günahtır.

Din kitaplarında deniyor ki:

Musiki ile okunan şeyleri dinlememeli. Cahil tarikatçılar, teganni ile ilahi okuyorlar. Musikiden hasıl olan şehvet lezzetleri için, ibadette lezzet hasıl olduğunu, feyiz geldiğini sanıyorlar. Böyle sapıklar, Deccal'ın askeridir. Kur'an-ı kerimi, zikri ve duayı teganni ile okuyanları dinlememek gerekir. Tatarhaniyye fetva kitabı, bunları teganni ile okumanın haram olduğunda, sözbirliği bulunduğunu yazmaktadır. (Birgivi vasiyetnamesi şerhi)
Kilisede org çalarak, İncillerden parçalar okunduğu gibi, Kur'an-ı kerimi çalgı çalarak okumak küfürdür. (S. Ebediyye )
 
S.a Kardeş Ki O çalınan çalgı Aleti Senin Nefsine Hoş Gelip Ve Seni Dininden Uzaklaştırıyorsa Dinlememk Gerek
 
Üst