Aşık Tarzı Halk Edebiyatı

Âşıklar tarafından saz eşliğinde söylenirler. İslamiyet'ten önce başlar ve 15. yüzyıldan itibaren hızla gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır. Âşıklar, köy, kasaba dolaşarak şiirlerini okurlar. Âşıklar, usta-çırak ilişkisiyle yetişirler. Doğaçlama, bu türün en büyük özelliğidir.

Koşma
11 heceli dörtlüklerden oluşan, belirli uyak düzenlerine göre kurulan şiir biçimidir. Koşmanın ilk dörtlüğünde 1. ile 3., 2. ile 4. dizeler, kendi aralarında uyaklıdır. Diğer dörtlüklerde, ilk üçer dize kendi aralarında, son dizeler, ilk dörtlüğün son dizesiyle uyaklıdır.

Koşma, genellikle 3-8 dötlükten oluşur. Son dörtlükte genellikle, âşığın adı yer alır. Koşma; aşk, özlem, doğa, toplusal sorunlar, yurt sevgisi gibi konuları işler. Güzelleme, koçaklama, taşlama ve ağıt olarak dörde ayrılır.

Güzelleme
Sevilen bir varlığın, sevgilinin, atın, dağın övgüsünü yapan şiir türüdür.

Koçaklama
Yiğitlik, savaş, kahramanlık konularını işler.

Taşlama
Herhangi bir kişiyi yeren, eleştiren ya da toplumdaki sosyal bozuklukları konu edinen şiirlerdir.

Ağıt
Ölen bir kişinin ardından duyulan üzüntüyü anlatan şiirlerdir.

Destan
Gerçeküstü ile gerçeğin, efsane ile tarihin birbirine karıştığı, bir kahramanı ya da önemli bir tarihsel olayı övüp yücelten, uzun manzumedir.

Semai
Dörtlük sayısı, kafiye şeması, nazım birimi, konu yönünden koşma ile aynı özelliklere sahiptir. Koşmadan farkı, kendilerine özgü ezgileriyle ve 8'li hece ölçüsüyle söylenir olmalarıdır.

Varsağı
Semainin, Güney Anadolu'da "Varsak Boyu" arasında özel bir beste ile okunan türüne varsağı denir. Varsağı türündeki şiirler, "yüy, bre, hey, behey" gibi ünlemlerle başlar.
alıntıdır
 
Geçmiş diye tabir edilen zaman diliminde ilmileştirilen kültürümüzden güzel bir örnek olmuş emeğinize sağlık, Bu arada tekrar aynı forumda konularınıza ilk cevabım olmasıda ayrı bir yön. Uzun zaman oldu ama ne yaparsınız benden kaynaklanan eksiklik diyelim, açtığınız her konuya yorum veya cevap yazabilecek biri olamadığıma verin. İyi forumlar.
 
Geçmiş diye tabir edilen zaman diliminde ilmileştirilen kültürümüzden güzel bir örnek olmuş emeğinize sağlık, Bu arada tekrar aynı forumda konularınıza ilk cevabım olmasıda ayrı bir yön. Uzun zaman oldu ama ne yaparsınız benden kaynaklanan eksiklik diyelim, açtığınız her konuya yorum veya cevap yazabilecek biri olamadığıma verin. İyi forumlar.
TEŞEKKÜRLER ERKİŞİ HER KONUYA VERMESENDE BU KONUYLA İLGİLENMİŞ OLMAK BÜYÜK İNCELİK SAĞOL CANIM ARADA DERT LEŞME KÖŞEMİZEDE UĞRARSAN SEVİNİRİM...saygılar
 
Üst