Yazım yanlışları

Yazım Yanlışları​

Yazım Kuralları ve Türkçenin Doğru Kullanımı
Bir yazı ile okuyucuya mesajı doğru iletmede kaynağın önemli bir rolü ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu yüzden mesajı ileten kişi mesajını yazılı olarak iletirken bir takım yazım kurallarına uyması gereklidir. Özellikle öğrencilerin yazı yazarken yaptıkları en önemli hata, noktalama işaretlerine uymamalarıdır.

* Yazılarda noktalama işaretleri bazen hiç kullanılmamakta bazen de yerinde kullanılmamaktadır. İfadelerin doğru anlaşılması için bu kurallara özenle uyulmalıdır.

* Bir bilgisayar programı kullanılarak yazılan yazılarda ise boşluk konusuna dikkat edilmelidir. Örneğin,

Noktadan ve virgülden önce boşluk bırakılmamalıdır.
Noktadan ve virgülden sonra boşluk bırakılmalıdır. Boşluk bırakılması unutulduğunda noktanın öncesinde ve sonrasındaki sözcükler tek bir sözcük olarak algılanmaktadır. Bu da yazıların kağıt üzerindeki düzenlemesini olumsuz etkilemektedir.
Parantezler açılırken parantez öncesinde boşluk bırakılmalı, açılan parantezle metin arasında boşluk olmamalıdır. Parantezler kapatılırken parantez öncesinde boşluk olmamalı, sonrasında ise olmalıdır.

* Diğer bir hata türü yazım yanlışlarıdır. Sözcükler Türk Dil Kurumu’nun belirlediği kurallar göz önünde bulundurularak yazılmalıdır.

* Yaygın olarak yapılan bir başka hata da sözcüklerin yanlış kullanımlarıdır. Örneğin “neden olmak”, “yol açmak” ve “sağlamak” gibi sözcükler çok farklı anlamları verebiliyorken aynı anlamda kullanılmaktadırlar.

* Ayrıca bazı sözcüklerin Türkçe karşılıkları varken (genelde) farkında olunmadan yabancı karşılığı kullanılmaktadır.

Genel Yazım Yanlışları

Yanlış (!)
Doğru(!)

hergün
her gün​
heryer
her yer​
herşey
her şey​
harhangibiri
herhangi biri​
herbiri
her biri​
birgün
bir gün​
birşey
bir şey​
bir çok şey
birçok şey​
bir kaç şey
birkaç şey​
hiç bir şey
hiçbir şey​
pekçok
pek çok​
pekaz
pek az​

arasıra
ara sıra​
yanısıra
yanı sıra​
peşisıra
peşi sıra​
ardısıra
ardı sıra​
akşam üstü
akşamüstü​
suç üstü
suçüstü​
ayak üstü
ayaküstü​
terketmek
terk etmek​
ayırdetmek
ayırt etmek​
farketmek
fark etmek​
arzetmek
arz etmek​
vaadetmek
vaat etmek​
haketmek
hak etmek​
muhtacolmak
muhtaç olmak​
şehidolmak
şehit olmak​
vaz geçmek
vazgeçmek​
baş vurma
başvurmak​
ön görmek
öngörmek​
var saymak
varsaymak​
ya hut
yahut​
ve ya
veya​
yada
ya da​

laboratuar
laboratuvar​
antreman
antrenman​
eşortman
eşofman​
orjinal
orijinal​
yalnış
yanlış​
yanlız
yalnız​
kiprik
kirpik​
kirbit
kibrit​
anbar
ambar​
canbaz
cambaz​
çenber
çember​
makina
makine​
meyva
meyve​
zatüre
zatürree​
matba
matbaa​
deynek
değnek​
süpriz
sürpriz​
poaça
poğaça​
kordalye
kurdele​
sandoviç
sandviç​
eksoz
egzoz​
pardesü
pardösü​
ayidat
aidat​
pilaj
plaj​
tazik
tazyik​
traş
tıraş​
metod
metot​
ara söz
arasöz​
ara yön
arayön​
 
Üst