Kanada'da Üniversite Eğitimi

Kanada'da Üniversite Eğitimi

Kanada göçmenlik yasası, kısa ve uzun süreli eğitim de dahil olmak üzere herhangi bir nedenden dolayı Kanada'ya gitmek isteyen kişiler ile ilgili hususları düzenler.

Kanada'daki bir eğitim kurumuna kaydolmak istediğinizde, Türkiye'den ayrılmadan önce yapmanız gereken bazı hazırlıklar vardır. Bunlar tahmininizden daha uzun sürebileceğinden, mümkün olduğu kadar erken program hazırlamanız gerekir.

Bir Kanada Eğitim Kurumu Tarafından Kabul Edilme

Orta öğretim standartları, eyaletlerin eğitim bakanlıkları tarafından tespit edilmekte olup, genellikle bir eyaletten ötekine değişir. Bundan dolayı, eğer Kanada'daki bir liseye kaydolmak isterseniz, önce ilgili eğitim bakanlığı veya okul kurulu ile temasa geçerek, eğitim düzeyinizin, girmek istediğiniz sınıf ve derslere uygun olup olmadığını tespit ettirmelisiniz.

Eğer düzeyiniz uygun ise, okul kurulundan veya okulun kendisinden sizi öğrenci olarak alacaklarına dair bir yazı almanız gerekir. Öğrenci iznini alabilmek için, bu yazıyı kabul edildiğinizin delili olarak sunmalısınız.

Eğitim görmek istediğiniz eyaletin eğitim bakanlığında orta öğretim düzeyindeki okullar hakkında genel bilgi vardır. Başvuru ve sorularınızı, ilgili eyaletin başkentindeki Eğitim Bakanlığı'na gönderebilirsiniz.

Lise sonrası eğitim kurumları kendi akademik şartlarını tespit ederler ve bu şartlar okula göre değişir. Bir üniversite, kolej veya başka lise sonrası eğitim kurumuna kabul edilmek için başvuruda bulunmadan önce izlemek istediğiniz eğitim programı hakkında yazılı olarak bilgi isteyiniz. Talebiniz üzerine, o lise sonrası eğitim kurumunun kayıt görevlisi okul ücreti, burslar, kalınacak yer ücreti ve Kanada'da eğitim göreceğiniz süre zarfındaki tahmini geçim masrafları hakkında da bilgi verebilir.

Göreceğiniz eğitim konusunda bir karara vardıktan sonra Kanada'da okula başlamayı düşündüğünüz tarihten en az altı ay önce doğrudan o okulun kayıt görevlisine başvurunuz. Giriş için aranan şartlara sahip iseniz, kayıt görevlisi size kabul yazısı gönderir. Öğrencilik izni almak üzere Kanada Büyükelçiliği'ne başvurduğunuzda bu kabul belgesini ibraz etmeniz lazımdır.

Kanada'daki lise sonrası eğitim kurumları ve programları konusunda daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kuruluşlarla temasa geçebilirsiniz:

Diploma veren kurumlar için

Canadian Bureau for International Education 141 Laurier West, Suite 809, 8th Floor Ottawa, Ontario Canada K1P 5J3

Assocation of Universities and Colleges of Canada 151 Slater Street Ottawa, Ontario Canada K1P 5N1

Teknik kurslar ve diploma vermeyen diğer kurslar için
Association of Canadian Community Colleges
110 Eglinton Avenue West Toronto, Ontario Canada M4R 2C9

Association of Canadian Career Colleges
Box 340 Brantford, Ontario Canada N3T 5N3
Kanada'da Üniversiteye Girişte Aranılan Şartlar

(a) Genel Bilgi

Kanada üniversitelerinin giriş için aradıkları şartlar, eyaletten eyalete değişir. Üniversitelerin çoğu, birinci basamak diploma eğitimi için girişte aradıkları şartları bulundukları eyaletlerdeki eğitim bakanlıklarının verdikleri orta öğrenim sertifikalarına göre tespit ederler. Kanada üniversitelerinde ilk basamak diploma eğitimine kabul için aranan şartların özeti (Association of Universities and Colleges of Canada) tarafından bastırılan The Directory of Canadian Universities isimli yayın ile (Association of Commonwealth Universities) tarafından bastırılan Commonwealth Universities Yearbook yıllığının ekinde vardır. Üniversitelerin kayıt görevlilerinden sağlanabilecek olan rehber ve diğer yayınlar kabul için gereken şartları ayrıntılarılı bir şekilde anlatmaktadır.

Kanada dışından gelecek öğrencilerin kabulünü, her üniversite giriş için yeterli görür. Bir Avrupa üniversitesine kabul edilmek için aranan şartlara sahip olan öğrenciler, bir Kanada üniversitesine de genellikle kabul edilir. Ancak İngilizce veya Fransızca yazılı ve sözlü sınavlardan geçilmesi istenebilir.

(b) Üniversite Program ve Kursları

Üniversiteler genel olarak üç ile beş yıllık eğitimden sonra edebiyat veya fen dallarında ya da mühendislik, iş idaresi ve ziraat gibi mesleki disiplinlerde lisans diploması verirler. Hukuk, ilahiyat, diş hekimliği, tıp ve bazı diğer konularda eğitim daha uzun sürer ve bu dallara girebilmek için çoğu zaman edebiyat veya fende ilk basamak eğitiminin tamamlanmış olması gerekir. Üniversitelerin çoğunda öğrenciler ya genel ya geçer düzeyde ya da onur düzeyinde lisans diploması almak üzere eğitim görürler. Genellikle bir yıl fazla çalışmayı gerektiren onur düzeyinde lisans diploma programı, derslerden bir veya ikisine daha fazla konsantre olunmasını gerektirir ve yalnız not ortalamaları yüksek olan öğrencilere açıktır. Üniversitelerin çoğunda lisans diploması birinci sınıf, ikinci sınıf ve geçer şeklinde derecelendirilir.

Daha ileri düzeyde bir diploma almak isteyen öğrencilerin önce lisans diploması almaları gerekir. Bir yukarı düzeyde olan master diplomasını alabilmek için onur düzeyinde lisans diploması aldıktan sonra en az bir yıl daha eğitim görmek gerekir. Öğrenci belirli bazı dersleri alır ve normal olarak bir tez hazırlaması istenir. Doktora veya muadili diploma alabilmek için, master derecesinden sonra en az iki yıl ve onur düzeyinde lisans derecesinden sonra üç yıl gerekir. Doktoranın tamamlanması için genel olarak sınıf çalışmaları, tez yazılması ve tez üzerinde sözlü bir sınav verilmesi istenir.

Kanada üniversitelerinin verdiği diplomalar genel olarak Commonwealth ve Amerikan üniversitelerinin verdikleri ile eş düzeyde kabul edilir.

(c) Lisan Şartı

Bütün Kanada üniversiteleri yabancı öğrencilerin dil bilmesini şart koşmakta iseler de, sınavdan geçme şartı hepsinde yoktur. Dolayısıyla, bir Kanada üniversitesi tarafından diğer hususlarda kabul edilebilir bulunan bir öğrenci, o üniversite istemediği taktirde sınavdan geçmez. Göçmenlik işleri görevlileri de vize vermeden önce dil bilgisinin yeterli olduğunun kanıtlanmasını isteyebilirler.
Lisan düzeyinin tespitinde halen kullanılmakta olan sınavlar şunlardır:
i. The Education Testing Service of Princepon, New Jersey, USA tarafından düzenlenen The Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sınavı.

ii. The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA tarafından dünyanın pek çok yerinde düzenlenen The English Proficiency Test sınavı.

iii. Cambridge üniversitesinin Proficiency in English sertifikasını sağlayan test sınavı.

(d) Başvuru ve Kayıt İşlemleri

Bir Kanada üniversitesine kabul için başvuru yalnız kayıt görevlisine yapılır. Verilen dersler, kabul şartları, ücret ve masraflar hakkında bilgi de ondan öğrenilebilir. Bir öğrencinin Kanada Üniversitesine kabul ediline kadar detaylı yazışma yapması gerektiğinden, başvurular çok önceden, tercihen 3 ile 10 ay önceden yapılmalıdır.

Kanada'da ders yılı genellikle iki sömestre ayrılmıştır. Eylül ortasında başlayıp Nisan ve Mayıs'a kadar sürer ve sonbahar ile kış aylarını kapsar. Arada kısa bir noel tatili vardır. Bununla beraber, bir kaç üniversite üç dönemli sisteme göre çalışır. Bunlar, (Mayıs başından Ağustos başına) İlkbahar, (Eylül başından Aralık sonuna kadar) Sonbahar ve (Ocak başından Nisan sonuna kadar) Kış dönemleridir.

Üniversitenin isteği üzerine, öğrenci orta öğretim diplomasının tasdikli suretleri ve üniversitede veya başka bir lise sonrası eğitim kurumunda almış olduğu notların resmi dökümüyle birlikte akademik sicili hakkında ayrıntılı bilgi verir. Eğer asıl belgelerin kopyaları İngilizce veya Fransızca değil ise, onlar ile birlikte tasdikli veya noterce düzenlenmiş tercümeleri de gönderilmelidir. Öğrencilerin gönderdikleri belgelerde, mümkün ise alınan derslerin ayrıntıları, alınan not ve dereceler belirtilmelidir.

Üniversiteye kabul edilen öğrenci her yıl, o yıl için belirtilen kayıt günlerinde kaydını yaptırmalı ve gereken ücretleri ödemelidir. Kayıt yaptırmada gecikme halinde genellikle para cezası alınır. Bazı üniversitelerde, yabancı ülkelerden gelen öğrenciler için dersler başlamadan hemen önce uygulanan uyum programları vardır.

Okul Ücretleri: Okul ücretleri eyaletten eyalete çok değişir. Bazı eyaletler yabancı öğrencilerden yüksek ücret aldıklarından, üniversitesine ve eyaletine göre okul ücretleri yılda 3000 Kanada doları ile 6000 Kanada doları arasında değişir. Kanada Büyükelçiliği'nden sorarak veya Kanada İstatistik Dairesinin Tuitions and Living Accommodation Costs at Canadian Universities isimli yayının en son baskısına bakarak bu ücretleri tam olarak öğrenebilirsiniz.

Vize İşlemleri

Öğrenim görmek üzere kabul edildikten sonra, öğrenci vizesi için Kanada Büyükelçiliği, Nenehatun Cd. No 75, Gaziosmanpaşa, Ankara adresine şahsen başvurmanız gerekir.

Kanada hükümetinin aradığı şartlara ek olarak, Quebec eyaletinde eğitim almak isteyen yabancı öğrencilerin o eyaletten izin almaları gerekir. Gideceğiniz üniversitenin size bu amaçla Certificate of Selection formu göndermesi gerekir. Aksi halde aşağıdaki adrese yazınız:

Ministere des Communautes Culturelles et de l'Immigration
355, rue McGill Montreal, Quebec Canada H2Y 2E8

Mali Durum:

Size öğrenci izni verilmeden önce, Kanada'daki bütün masraflarınızı karşılayacak kadar paranız olduğunu Büyükelçilikteki Vize amirine kanıtlamanız gerekir. Bunlar meyanında okul ücreti, geçim masrafları ve dönüş masrafı ile birlikte varsa beraberinizdeki eş ve çocuklarınızın masrafları da vardır.

Ne kadar paraya ihtiyacınız olacağını hesaplarken, Kanada'nın uzun süren kış mevsiminde kalın giysilere ihtiyaç olduğunu bilmeniz gerekir. Kışın hava sıcaklığı ortalama eksi 18 derece hatta bazı bölgelerde daha soğuktur.

İş içi eğitimin öğrencinin göreceği eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu durumlar hariç, yabancı öğrencilerin (ve eşlerinin) Kanada'da çalışmalarına genelde izin verilmez. Bundan dolayı, Kanada'da ne kadar paraya ihtiyacınız olduğunu hesaplarken, kendinizin veya eşinizin çalışma izni alabileceğini düşünmemeniz gerekir.

Kanada'da lise sonrası eğitim veren bir okula veya orta öğretim düzeyinde bir özel okula gitmek masraflıdır. Okul ücretleri eyalete, eğitim kurumuna, sınıfa ve eğitim derecesine göre değişir. Masraflarınızı tahmin etmenin en iyi yolu, okuldan size gerçekçi ve her şeyi kapsar bir yıllık masraf tahmini göndermelerini istemektir.
 
Üst