Türkler islamiyeti nasıl kabul etti

Silahçıoğlu yazısında İstiklal Marşımızı ve Mehmet Akif Ersoy’u şöyle anlattı:

“Bu fark “Türk Milliyetçisi” Nihal Atsız’la, “şeriat ümmetçisi” Mehmet Akif’in düşünce yapısındaki fark kadardı!..

Bugün coşku içinde okuduğumuz “İstiklal Marşı”mızın, 10 kıtalık tüm metninde “Hakk”, “ezan”, “cennet”, “iman” gibi sözcükleri ustalıkla yerleştirmiş, ama bir tek “Türk”sözcüğü için yer bulamamış ümmetçi Mehmet Akif’in yeni ardılları, onun; “Türk Arapsız yaşayamaz. Kim ki “yaşar” der delidir!..Arabın Türk ise, hem hem sağ gözü hem sağ elidir!.. dizelerinde belirttiği yoldan giderlerken, beraberlerindeki “milliyetçiler” gerçekleri göremediler!..”

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı emekli tümgeneral Doğu Silahçıoğlu aynı yazısında Türklerin İslamiyet’i kılıç zoruyla kabul ettiklerini iddia etti.

“Türkler Arapların putlara taptığı dönemde Orta Asya’da, Tanrı bilincinde Şaman inancında yaşamaktaydılar!..İslamiyetin yayılma süreci başında (M.S.632) Arap ordularının saldırısıyla karşı karşıya kaldılar. Yüzyılı aşkın bir mücadele sonunda bölge tümüyle Arapların istilasına uğradı!..Türkler teslim oldular(M.S. 751)!.. Arap tarihçi İbn-i Dahak vahşeti şöyle anlatıyordu: “Katledilmeyen çocuk, ırzına geçilmeyen kadın kalmamıştı!..Türkler diri diri yakılmıştı!..”

Ne acıdır ki, tarihin bu en büyük “Türk soykırımı” sistemli çabalarla unutturuldu!.. Kılıçla katledilen Türklerin İslamı gönüllü olarak kabul ettikleri yalanı uyduruldu!..”
cumhuriyet gazetesi

evet yine önemli bir konu fikirlerinizi bekliyorum,bakalım bu yazıyla ilgili görüşler ne doğrultuda????
 

"zoraki islamiyet"

yeryüzünde neden çeşitli inançlar varolmuştur, çıkıs nedenleri neler olmuştur ve insanların bu inançları kabul etmeleri nasıl olmuştur?
Çeşitli inançlar ın varolma sebebi insanların kültürel yöresel iklimsel geçmişinden getirdiği birikimler doğrultusunda toplumsal huzuru sağlamak için seçtikleri ahlaki kurallar dinselleşmiştir...tabii bu kabul şekli yılları yüzyıllara dayanır..Ancak islamiyet gibi hristiyanlık gibi musevilik gibi büyük inançlar zorla işkenceyle kabul ettirilmeye çalışılmıştır.....

X. Yüzyıla kadar Şamanizm, Türklerde egemen din olmaya devam etmiştir. Sınır bölgeleriyle başka din ve kültürlerle temasa geçen göçebelerin, yerleşik ırkdaşlarının yabancı dinleri kabul etmiş olmalarına rağmen, uzun asırlar boyunca milli dinlerine, Şamanizme bağlı kalmaları, onların yaşama şartları ve düşünüşleriyle yakından ilgilidir.

Şaman dininin kavmi Türklerdir. Şamanizm, göçebe Türk toplumunun tarihsel geleneklerince biçimlenmiştir. Şamanizm Kamları (Din adamaları) tarafından idare edilirlerdi. Mukaddes günlerde, ölüm,gömme ve bayram törenlerini, her türlü dua merasimlerini idare eden, halkın sorunlarını çözen, dertlere deva bulan bu Kam’ların Tanrı ile münasebetlerinin olduklarına inanılırdı. Savaş dışı öldürmeler hoş karşılanmazdı. İçkiyi bir ahlak ve yasak sorunu olarak değil yaşamın güzelliklerinden biri olarak görüyorlardı. Asil önemlisi; Kadın-Erkek eşitliğini, birlikte yaşamayı ve eğlenmeyi öngörüyorlar, haremlik-selamlığı tanımıyorlardı.

Eski Türkler, yıkanmak dahil olmak üzere her yerde beraber oldukları halde, cinsel suç oranı yok sayılabilecek bir toplum örneği sergiliyorlardı. Kadın-Erkek ilişkileri öncelikle insan ilişkileri olarak algılanıyorlardı. Türkler fuhuşu bilmeyen bir toplumdu.
Oğuz Türklerinde kadın erkekden kaçmaz, vücudunu gizlemeye gerek görmezdi.

Türklerin islamiyete direnişleri din temelinde değil, insanlık ve toplum değerleri temelinde dayanışmayı öngören bir dinsel kültür örneği gösteriyordu.
Türklerde Kölelik ve kölecilik yoktur. Arap islamiyeti köleliği bir suç olarak görmez.

İslamiyet, silahlı ve egemen olmasına rağmen, Türkistan’da büyük direnişlerle red edilmiştir. İslamiyet gibi hiç bir din Türkistan’da diğerini zorla yok etmeye çalışmamıştır. İslamiyet hariç hiç bir diğer din; yağma ve talanla, sömürgeleştirmekle, köleleştirmekle topraklara girmemiştir.

Türk halkı dinsel arayışlara girdiği zamanlarda, kendi iradesiyle, kimsenin şiddetine maruz kalmadan başka dinlere girmiştir. Ama islamiyete karşı 250 sene savaşmıştır. Şamanizm X. Yüzyılda Türk halklarının gereksinmelerini artık karşılayamaz hale geldi.

Arap-İslamiyeti diğer halklarda olduğu gibi Türklere de kendi ulusal kimliğini redetmesini zorunlu kılar. Türklerle savaş Arap-İslamiyeti açısından çekinilmesi gereken, kıyamet alameti bir durum olarak görülür.
Önlerine çıkan tüm iktidarları silip süpürerek kısa zamanda Ceyhun nehrine dayanan Araplar daha öteye gitmeye korktular. Çünkü Araplar Türklerden ürküyorlardı. Kimi zaman Arap orduları Ceyhun’u geçip yağmalama yaptılarsa da Halife Ömer zamanında, genel anlamda Ceyhun nehri sınırı oluşturuyordu.

Arapların kendi içinde, Hz.Muhammed’in ölümünden sonra başlayarak süren dinsel-mezhepsel ve siyasal kavga günümüzde de halen devam etmektedir.

Evet hernekadar Atalarımız işkence görsede direnmişler belki sonunda bu direniş TÜRK İSLAM anlayışını doğurmuştur...Anadolu islamiyeti eşsiz güzelliktedir...Dinin amacı olan insan özğürlüğünü benimseyen (Şamanizm de olduğu gibi) içkinin yasaklanmasıyla bir kişinin özğürlüğü diğer kişinin özğürlüğüne dokunamaz anlayışıyla benimsenmiştir...Türkiye Cumhuriyet’inin dünya üzerinde tek laik islam devleti olmasından ötürü şeriatçıların baş hedefi haline gelmistir...Bize düşen görev ise bu milli servetimizi yani BU LAİK TÜRK CUMHURİYETİNİ korumaktır...Din mutluluk için vardır ne savaş için ne de para ,kazanç ,siyaset için...
 
Ayrıca çok güzel bir konu...geçmişini bilmeyen geleceğini göremez...Atatürk eğer erken ölmeseydi TÜRK TARİHİ hakkında bir kitap hazırlayacaktı..Türklerin asıl vatanının ortaasya olmadığını ve tarihin en eski ulusu olduğunu hatta belkide en kalabalık ulsuu olduğunu kanıtlayacaktı..Amerika yerlilerinin bazı kavimelrinin dahi türk kanı taşıdığı zannedilmektedir...Ne yazık ki araştırmasını tamamlaymadan hayata gözlerini yumdu...Biz ne yaptık onun bıraktığı hiçbirşeye saygı duymadık...Yazık gerçekten yazık...
 
emekli general in bu kanıya nerden vardığını bilmem ama türkleri, araplardan sonra islamiyetin en büyük lideri olacağı Hz.peygamberimiz tarafındaN belirtilmiştir...

Efendimiz şöyle buyuruyor." Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayın"

şimdi hangisine inanmak isteyen varsa buyursun... Karakarizma yada katılıyorum......
 
kimse burda islamiyeti kötelemiyor...İslamiyete sahip çıkan sadece biziz şuanda...Araplar herzaman İslami kullanmışlar zedelemişler kötüye kullanmışlar ve kullanıyorlar..zaten araplardır bizi herdefasında arkadan vuramuştur...Hz. Muhammed ten sonra bozulan bir düşünce içine girdiler...para ve toprak için...
 
ayrıca Osmanlı bizim atalarımız hiçbir silahsız insana dokunmamıştır İstanbula bile girerken Fatih Sultan Mehmed çiçeklerle karşılanmıştır...Bizim kanımızda adalet vadır...feth ettiği tüm topraklara barış getiren tek medeniyet osmanlıdır...
 
Tarihte Allah tarafından gonderilen hiçbir din kolay kabul edilmemiştir. doğuşlarından yayılmasına kadar çeşitli kanlı savaşlar olmuştur. Hatırlayın İslamiyet'in indiği arap yarımadasında bile (araplar arasında) kanlı savaşlar olmamışmıdır? Dolayısıyle Türklerinde İslamiyeti kabul etmeleri butip savaşların neticesinde olması mantıklıdır.

Googlede Türkler islamiyeti nasıl kabul etti cümlesini aratırsanız çeşitli kaynaklardan farklı anlatımlara ulaşabilirsiniz. Bir adresi
home.datacomm.ch/s.alcinkaya/turklerin_muslumanligi.htm BURAYA ben ekliyorum.

Türklerin İslamiyeti Kabul etmeleri araştırıldığında değişik kaynaklarda farklı anlatılmaktadır, onun için forumlara tartışma konusu olması da doğaldır.Yukarıdaki güney hanımın açtığı konuda İslamiyet'e ve Türkler'e hakaret edildiği veya İslamiyetin tartışma konusu yapıldığı kanaatinde değilim. Sadece konu başlığını amacını aşan bir başlık olarak görüyorum. Bence başlık zoraki islamiyet değilde Türkler İslamiyeti nasıl kabul etti olmalıydı. ve bu şekildede değiştireceğim.

Kilitli olan konuyu açıyorum , Lütfen! Tartışmalarda seviyeyi muhafaza edelim.

Not: bence İslamiyetin nasıl kabul edildiğinden çok ,nasıl yaşandığı önemlidir
 
Üst