Kürtlerin Kökenine Yönelik Araştırmalar

KÜRTLERİN KÖKENİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR​

Kürtler üzerine şimdiye kadar çok konuşuldu, çok şeyler yazıldı, çok araştırıldı. Bundan yıllar önce de çeşitli kaynaklarda Kürtler üzerine araştırmalar yayınlanıyordu, bugün de halen devam ediyor. Çeşitli basın organlarında ve akademisyenlerin yazdığı kitaplarda da konu ile ilgili detaylı açıklamalar yer alıyor.
ABD´deki üniversitelerde de önerilen ve farklı dillere çevrilen, Bizans, Hun ve Arap kaynaklarına dayandırarak hazırladığı kitabında; Kürtlerin kökenlerine ilişkin farklı iddialar gündeme getiren ve `Ben de bir Gurmanc´ım diyen Ömer Özüyılmaz, Türkiye´de `Kırmanç´ olarak bilinen Gurmanc topluluğunun Kürtler´den farklı bir halk olduğunu savunuyor.

Gurmanc, Kürtçe ve Farsça´yı ana dili gibi bilen Özüyılmaz, Türkiye, İran, Macar, Gürcü, Bizans, Hindistan ve Kürt kaynaklarından 100 bin tarihi belgeyi inceleyerek Gurmanc ve Kürtlerin iki farklı millet olduklarını ve her iki milletin de kökenlerinin nerelere dayandığını anlatan `Gurmanc ve Kürtler´in Kökeni´ isimli kitabında, `Büyükannem hep biz Kürt değil Gurmanc´ız derdi. Ben de araştırdım büyükannemin haklı olduğunu gördüm. Edindiğim tarihi bilgileri de kitap haline getirdim´ dedi. Özüyılmaz’ın kitabının, ABD Utah Üniversitesi Orta Doğu Araştırma Merkezi´nce İngilizceye çevrilerek, okunması önerilen kaynaklar arasına alındığı, İran´da da Farsça çevirisine başlandığı belirtildi.

Ömer Özüyılmaz tarafından kaleme alınan kitapta, dünya tarihinde ‘Kürdistan’ adının var olup olmadığı konusunda bir araştırmaya da yer verildi. A. Refik’in “Umumi Tarih” adlı çalışmasında Ortadoğu’nun merkez olduğu bölgeyi anlatan kayıtta Kürdistan adıyla karşılaşılmadığı, İran kralları içerisinde kralların en kuvvetlisi olarak bilinen Spandiat Ruali’nin oğlu olan Ardeşir döneminde anlatılan yer adları içerisinde Kürdistan ve Kürt teriminin kullanılmadığı, İskender’in Ortadoğu’ya gelişinde Kürdistan adı ve Kürtlere rastlanılmadığı gibi, bugün Kürtlerin alt kolları olarak nitelendirilen ve Gurmanc, Lor, Zaza, Soran diye tabir edilen topluluğa da rastlanılmadığı vurgulanırken, bu hususun Kürtlerin Mezopotamya’ya sonradan geldiklerinin kanıtlarından biri olduğu açıklaması yapıldı. İranlılarla Gürcülerin 5.yy’daki savaşlarının geçtiği dönem içerisinde de Kürdistan ve Kürt adının geçmediğine değinilerek, İlhanlı devletinin resmi belgelerinde de Kürdistan tabirinin kullanılmadığı kaydedildi. 11.yy’ın ortalarında bu bölgeleri gezen İranlı seyyah Nasır-ı Hüsrev Ahlat’ın Müslümanlar ile Ermenileri ayıran sınır olduğunu belirttikten sonra gezdiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri için Kürdistan gibi bir tabiri kullanmadığı, tüm Gürcü tarihinde bugün varlığı dahi bilinmeyen toplumlar anlatılırken Kürtlerden bahsedilmediğine ilişkin ayrıntılara yer verildi.
Ömer Özüyılmaz’ın kitabında, Kürtlerin kökenleri ile ilgili söylemlerin 19.yy’dan sonra hız kazandığı, bir çok Batılı gezgin ve bilim adamının Türkiye, Irak ve İran’da araştırmalar yaptığı, bu araştırmalar neticesinde ortak bir sonuç çıkmadığı gibi, konunun daha da içinden çıkılmaz bir hal aldığına dikkat çekildi. Ortaya atılan “Kart-Kurt” sesinden kaynaklanan köken bulma yakıştırmalarının ise bilimden uzak, kısır bir tez olarak iddialar arasında yerini aldığına işaret edildi. Ayrıca, bazı art niyetli yabancı bilim adamları ve siyasal Kürtçü yazarların temel hedefinin, Kürt adı verilen grupları Hint-Avrupalı milletler arasında göstermek olduğu, bütün stratejilerini de bu iddia üzerine bina ettikleri değerlendirmesi yapıldı.
Helin Demir
xxxxxxxxx
 
kürt dilinde sayılar tamamen acemcedir , acemler ırk olarak kırmanlardan daha önce dünyada vardı,( pers imparatorluğu,)
kırmancada dil yetmediği zaman türkçe ermenice ve karma diller de kullanılır,farklı diller de karışır. zaza lar dil olarak biraz farklıdır.
Ermenistanın içinde Kürt köyleri vardır, ve esas kürt biziz derler, Pkk nın ermenistan konuşlanma isteğinin altında biraz bu yatıyor olabilir,
birara mahkemelik olan isim Berivan isminin üstüne varmadaki diretmedeki sebep Beirvanın = B sini silerseniz
Erivan = Ermenistanın başkenti ortaya çıkar bir tesadüf olabilir mi .
Türklük ağır bastığı yerlerde bazen azeriye eğilim başlıyor, azeri şarkılarını söylemek gibi,
bir kısım bakıyorsunuz türkmenlere yakınlaşıyor

Buna mukabil gittiğim gürcistanın birçok köyünde de lazca bilinir konuşulur.bence o bölgedeki karma bir yapıyı ilgilendiriyor. karma dil konuşulduğu için senelerce yazısı olmamış kürtçe nin , ingilizce w harfi de kullanılıyor, arapça da kullanılmaya çalışılıyor,tam yazı yapısı yok karma lehçelerden oluşuluyor. persler o bölgede çok daha önce vardı, bence bölgesel bir yapı ulusal değil. hiçbir zaman devlet oluşturamamışlar,kendi aralarında hep kavgalar olmuş,kan davaları , töreler,ihanetler,arazi meseleleri,hiç problemsiz olmamış, bugünkü dizi filmler yapıyı çok iyi açıklıyor, batı bu yapıda değil ve bunu algılayamıyor.

kafkasyaya doğru ilerledikçe erkeklik ,ataerkillik artıyor, mesela çerkesler çok açık bir ırklar medeniler,kızlarınla dans edersin,sosyaldirler,rahat konuşulur,ama namusa zarar gelirse , ama eğer kadınlara bir zarar gelirse ,bir yamuk olursa kan ile ödenir, gürcistanda gürcüler de aynı siteme sahip, biri adam vurursa hapis yatar ama dışarı çıkınca onu da vururlar çünkü kanı kan temizler. poti de batumda semt pazarlarında birinin vuruldugunu duymuşumdur. kasabanın haberi herşeyden olur.,
türkiyenin doğusunda doğru acem üstünlüğü azeri kültürü ele geçirir. türkiyenin güneyine doğru arap kırman turkmen karışımı vardır, tam saf bir lehçeden bahsetmek zor bölge yapısına göre değişir.
 
Üst