Sivrisinek ve Diğer Uçan Böcek Larvaları Yemler

Sivrisinek ve Diğer Uçan Böcek Larvaları​

Tatlı sularda pek çok sinek larvaları ürer ve bunların çoğunluğu balıklar ve diğer su canlıları için çok uygun birer yemdir.bunlardan özellikle sivrisinek larvaları hepimizin tanıdığı bir canlı olup durgun sularda bol olarak bulunur. Su içerisinde bitkisel planktonlar ve artıklar ie beslenen bu canlılar su yüzeyinde asılmış gibi dururlar. Tehlike anında süratle suyun içine kaçan larvalar kısa süre sonra hava almak için tekrar su yüzüne çıkmak zorundadırlar. Akvaryum balıklarının çoğunluğu tarafından sevilerek yenilen bir yemdir. Özellikle 3-4 cm'yi geçen balıklar için çok uygundur. Beta, gromi gibi yüzeye yakın gezen balıklara diğer yemler ile verildiğinde balıkların sivrisinek larvalarını tercih ettikleri ve diğer yemleri yemek istemedikleri görülecektir.

Durgun suların yüzeyinde tül kepçeler ile bol miktarda toplanabilinir. su içinde fazla miktarda nakletmeye çalışmak doğru değildir. Rutubetli bir bez içinde 2-3 saat ölmeden yaşayabilirler. Yine sularda yaşıan chironomus ve corethra larvalarıda akvaryum balıklarına verilebilecek böcek larvalarıdır.
alıntı​
 
Üst