Kadından arkadaş olur, yönetici olmazmış!

Ernst And Youngın İnsan Kaynakları Yönetici Seçme ve Değerlendirme Bölümü, internet ortamında yaklaşık 5 bin kişi üzerinde Çalışanlar Kadın Yöneticiyi Nasıl Görüyor konulu bir araştırma gerçekleştirdi.

Anket sorularının yüzde 44ünü erkekler, yüzde 56sını ise bayanlar cevaplarken, bu kişilerin yüzde 76sı çalışan kişilerden oluştu. Ankete katılanlardan yüzde 21i işyerinde çalışma arkadaşlarının kadın olmasını istedi. Yüzde 66sı fark etmez cevabını verdi.

İşyerinde yöneticimin kadın olmasını isterim diyenlerin oranı yüzde 20 olurken, erkeklerin yöneticilik konusunda kadınların önünde yer aldığı görüldü. Araştırmanın bu verisi, kadınların artık iş hayatında çalışma arkadaşı olarak benimsendiği, ancak yönetici olarak henüz kabul görmediği şeklinde yorumlandı. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 46sının hemcinslerini yönetici olarak görmek istememesi dikkati çekti. Erkeklerin yüzde 49.30u kadın ya da erkek yöneticinin kendileri için fark etmeyeceğini belirtti. Yapılan anketin başka bir bölümünde de kadın ve erkek yöneticilerin özellikleri üzerinde duruldu. Buna göre bu bölümde, yöneticilerin liderlik, otoriterlik, kriz anında soğukkanlı olabilme, analitik düşünme, hızlı karar verme, duygusallık, inatçılık, detaylara önem verme, başarı hırsı, mükemmeliyetçilik, empati sahibi olma, iş-yaşam dengesi kurabilme gibi kişisel özellikler değerlendirildi. Bu bölümde ankete katılanların yüzde 52si, liderlik açısından erkeklerin kadınlara göre daha başarılı olduğunu belirtirken, kadınların bu özelliğinin ön planda olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 15te kaldı.
 
Üst