İnsan Embriyosu Klonlandı

İnsan Embriyosu Klonlandı

Amerika’da bir özel şirket, hücre kopyalama teknolojisi kullanarak beş insan embriyosu geliştirdiğini bildirdi.

Californiya’daki Stemagar şirketinde görevli uzmanlar çalışma sonuçlarını, “Kök Hücreler” adlı dergide açıkladı.

Uzmanlar iki erkekten deri hücreleri aldıklarını ve bu hücrelerin özünü insan yumurtası hücrelerine yerleştirdiklerini söylüyor.

Genetik test sonucu embriyolardan en az üçünün gerçek kopya olduğunun belirlendiği, diğer ikisinin ise aynı sonucu vermediği öğrenildi.

Bilim çevreleri haberi ihtiyatla karşıladı. Güney Koreli bilimadamı Hwang Woo-suk 2004 yılında insan embriyoları geliştirmek için kopyalama teknolojisi kullandığını açıklamış ancak daha sonra Hwang’ın araştırmasında sahtecilik yaptığı ortaya çıkmıştı.
 
gelecekte yedek insan uretmek icin. yapiyorlar bunu. dunya karsi cikti ama yinede yaptilar. once dole ile baslandi. dunyanin buyuk din kurumlari bu olayi protesto etti.,
eminim gizli ve kontrol edilmeden adalarda daha ilgince deneyler yapiyorlardir.

siz bir yere kadar geldiniz ,sonuca ulasmaz misiniz , ben de boyle dusunuyorum , mutlaka deneyylere devam ediyorlardir. Bir gun kendinizle karsilasirsaniz merhaba demeyi unutmayin
 

Irklar nasıl meydana geldi?

Allah (celle celâluhu), kâinattaki bütün renk ve şekilleri varlığına bir delil olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmaktadır. Hz. Âdem'in (aleyhisselam) yeryüzünde ne zaman zuhur ettiğini bilemiyoruz.

Talmut yazarları Hz. Âdem'in altı veya yedi bin sene evvel dünyaya geldiğini söylemektedirler. Ancak bu mesele İsrailiyat kaynaklıdır. Bunun bir aslı ve esası olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Zira şimdilerde arkeolojik araştırmalarla müstehâseler (fosiller) üzerinde çalışan kimseler, bir veya bir buçuk milyon sene evvel yeryüzünde insana benzer varlıkların yaşadığına dair nazariyeler ileri sürmekteler. Binaenaleyh Hz. Âdem'in yeryüzünde ne zaman zuhur ettiğine dair bir şey söylemek imkânsız görünmektedir.

İster milyonlarca, ister birkaç yüz bin sene ile anlatılsın Hz. Âdem'den (aleyhisselam) bu yana geçen bu uzun zaman içinde insanların yeryüzüne dağılmaları mümkündür. Evet, insanlar, çeşitli devirlerde değişik vesileleri değerlendirip yeryüzünün farklı yerlerine dağılmış olabilirler. Bu cümleden olarak Amerika'ya ilk gidildiğinde orada Kızılderili yerlilerinin bulunduğu görülmüştür. Ayrıca biz daha evvelki dünya karalarının keyfiyetini de bilemiyoruz. İhtimal değişik devirlerde yer kabuğundaki bazı değişimlerle bazı yerler çukurlaşarak denizlere zemin oluşturmuş bazı yerler de zirveleşerek dağları meydana getirmiş. Meselâ jeologlar, bundan on bin sene evvel Akdeniz'in tamamen bir kara parçası ve bugün kara olan yerlerin de o devirlerde deniz olduğunu söylemektedirler. Eğer dedikleri doğruysa, demek ki Akdeniz'in yerinde, o gün için bir kısım medeniyet ve devletler vardı. Bu böyle olduğu gibi Amerika ve Avustralya için de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Yani oralar da belki çok önceye dayanan bir tarihte, dünyanın diğer karalarıyla bitişik durumdaydılar ve aradaki deniz ve okyanuslar birer kara parçasıydı. İzn-i İlahi ve murad-ı Subhanî ile değişe değişe bugünkü duruma geldi. Muhammed Hamidullah, Kristof Colomb'dan evvel bir kısım Arap seyyahlarının sallarla dar geçitlerden Amerika kıtasına gittiklerine dair, vesikalarıyla bir eser neşretmişti. O husus da ayrı bir açıdan önem arz etmektedir. Bu da Colomb'dan evvel Müslümanların Amerika'yı keşfettiğini gösterir. Geriye dönecek olursak, ister yeryüzü kabuğunun değişmesi, ister başka şekilde her zaman farklı kıta ve farklı insan tiplerinin olması gayet normaldir.

Mutasyonu yaratan Allah'tır

İnsanların bulundukları muhitte bir kısım mutasyonlar geçirerek çok az dahi olsa bazı fizyolojik değişikliklere maruz kalmalarına gelince, biz bunu bugün de görüyoruz. Ne var ki bununla insanın insanlığı hiçbir zaman değişmemiş, o hep insan olarak kalmıştır. İnsanlık değişmemekle beraber, Allah'ın (celle celâluhu) kanunuyla insan için çeşitli mıntıkalarda, o mıntıkaya uyum adına bir kısım mutasyonların olduğu da açıktır. Bu da tamamen sûrî bir husustur. Mesela cildin deri altındaki mürekkep tulumbalarının dışarıya doğru çıkmasıyla vücudun rengini değiştirmesi ciddi bir değişme değildir. Bir insan nesli uzun bir süre bir kıtada yaşasa herhalde böyle bir değişikliğe maruz kalır.

Evet, bunlar, küçük çapta Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mutasyonlardır. Ve katiyen ciddi bir değişiklik değildir. Binaenaleyh cildin siyah veya saçın kıvırcık olması, bulunulan muhite uyumun ifadesidir ve bu, Allah'ın bir kanunudur. Allah (celle celâluhu) şartlar içinde insanlara o şartlara uygun yaşama donanımı ihsan etmiştir.

Kur'an-ı Kerim, yaratılışın Zât-ı Uluhiyete delil olduğunu ifade ettiği gibi renklerin, simaların, ellerin, ayakların, lisanların, lehçelerin, mahreçlerin hatta fonetiğin de Allah'ın yaratmasıyla olduğunu belirtmektedir. (Bkz: Rum, 30/22; Fâtır, 35/28) Ancak Allah(cc), yarattığı her şeyi sebepler dairesinde yaratmaktadır.

Ekvatora yakın yerlerde, ekserisi çöl veya orman olan ve pek çok sekenesinin zenci, ve benzer kabilelerin teşkil ettiği insanlar, renk itibariyle siyah, saçları itibariyle de kıvırcık olmaktadırlar. Bu, Allah'ın o iklime göre tedricî bir tekamül silsilesi içinde o hale getirdiği bir durum olabileceği gibi, doğrudan doğruya Allah (cc), Hz. Nuh'un evlatlarından kimisini siyah, kimisini sarı, kimisini esmer yaratmış da olabilir. Bunların birincisinde Allah'ın, kâinatta icraat ve şuunat-ı Rububiyetini devam ettirdiği bir tedricilik, diğerinde ise doğrudan doğruya Hz. Nuh'un neslinden kumral, siyah veya sarışın insanlar yarattığı şeklinde düşünülebilir.

Ben, böyle iki şekilde de meseleyi kabul etmede dinî açıdan bir mahzur görmüyorum. Zira kısa tecrübelerle görülmektedir ki sıcak memleketlerde yaşayan insanlar buralarda uzun zaman kaldıklarında ciltleri siyahlaşmaktadır. Bir hikmete binaen o iklimlerde bulunurken böyle bir cilde herhalde lüzum ve maslahat vardır ki, her şeyi hikmetle yapan Hâkim-i Mutlak Hz. Allah (celle celâluhu), uzun zaman sıcak memleketlerde bulunanların cildinde böyle bir değişme meydana getirmektedir. (Bu ifadelerle, mutasyonlara kâil olduğumuz zehabına varılmasın.)

Bu metinler 70'li yıllarda cami cemaatinin sorularına verilen cevaplardan derlenmiştir.

ÖZETLE
1- Hz. Âdem'in yeryüzünde ne zaman zuhur ettiğini bilemiyoruz. Talmut yazarları altı veya yedi bin sene evvel geldiğini söylemektedirler. Ancak bu İsrailiyat kaynaklıdır.

2- Hz. Âdem'den beri geçen zaman içinde insanlar, çeşitli devirlerde değişik vesileleri değerlendirip yeryüzünün farklı yerlerine dağılmış olabilirler.

3- Ekvatora yakın yerlerde, insanlar, siyah tenli, kıvırcık saçlı olmaktadırlar. Bu, Allah'ın o iklime göre tedricî bir tekamül silsilesi içinde o hale getirdiği bir durum olabilir.

06 Haziran 2008, Cuma
 
Üst