Dövme Modellerinin Anlamları

Dövme Modelleri Ve Anlamları Eskiden beri bir şeyleri sembolize etmek için( güç, gurur, dayanıklılık vs. gibi ) bu özellikleri taşıyan canlılarınresimleri kullanılmış ve bu özellikler taklit edilmiştir. Genelde dövmeyapımında resmedilen çoğu canlı figürlerinin ( özellikle hayvanlar )iyi yanları anlam olarak baz alınmış ve yapılmıştır ve halen deyapılmaya devam etmektedir.
Dövme olarak tercih edilen canlı ya dacansız varlıkların ne anlam taşıdığı hep bir tartışma konusu olmuşturfakat burada önemli olan şey sizin niyet inizdir ki siz bir dövmeyaptırırken ona ne anlam yüklemek istiyorsanız dövmenizin anlamı odur.Yine de dünyanın geri kalan kısmında klasikleşmiş bazı desenler vardırki anlamları artık benimsenmiş ve kabul edilmiştir. İşte bunlardanbazıları aşağıda kısa açıklamaları ile verilmiştir.

Kelebek :Kişisel değişimin inanılmaz gücünü aktarmanın güzel bir yolu, bir dövmestili olarak kelebek oldukça popüler olmuştur. Kelebeğin enerjisi,dengedönüşüm ve zarafetle bağdaştırılır. Kelebek aşağı sırt bölgesi içingüzel bir motif oluşturur
Kartal :Genelde motorcular, çevreciler, ekstrem spor meraklıları arasındatalep edilen bir dövme stilidir. Kartalın enerjisi güç, özgürlük veaydınlanmayı anlatır.
Doğan :Acımasız ve görkemli; doğanın korkunç çığlıkları ve güçlü pençeleriözellikle celtic ve amerikan yerli kabileleri arasında popüler birdövme stili olmuştur.doğan dürüstlük ve zekanın simgesidir.
Baykuş :Meşhur ötüşü ve gece yaşayışıyla baykuş hem gençler hem de yaşlılararasında popülerdir. Baykuş görüşün, bilgeliğin ve anlayışınsimgesidir.
Kuzgun :Ooe taraftarları ve büyüye meraklı olanlar arasında yaygındır. Kuzgununsiyah tüyleri ve meşhur dik bakışı çok fazla dövme motifinde bulunur.Kuzgun bilinmeyene ve öbür dünyaya yolculuğu simgeler.
Ayı : Onun alanını paylaşan diğer hayvanlardan daha üstün olan ayı; gücün, kendini korumanın ve bilgeliğin simgesidir.
Puma : Dağaslanı olarak ta bilinen bu ormanın yalnız bekçileri uzaklara ulaşançığlıklarıyla avına korku salar. Puma liderliğin, sadakatin vecesaretin simgesidir.
Geyik :Sessiz ve oldukça saf olan bu güzel, zarif yaratıklar popüler bir yabanyaşam dövme motifidir. Geyik barışın,duyarlılığın ve kibarlığınsimgesidir.
Tilki :Kurnaz ve hızlı olan tilki birçok hayvan metafor benzetme vesimgelendirmelerine konudur. Doğal olarak tilki, zeka, sağduyu vekurnazlığın simgesidir.
Kurt :Kurt genelde insana olan aşırı benzerlik ve çekiminden dolayı dövmemotifleri arasında sık kullanılır. Bizim evcilleşitirlmiş köpeğimizingelişmiş hali olan kurt öğretme yeteneği, sadakat ve işbirliğinisimgeler.
Kurbağa :Her zıplayışta inanılmaz yol kat edebilen kurbağalar renkli ve oyuncu,şen dövme motiflerindendir. Kurbağa uzun yıllarca iyileştirmegüçleriyle saygı duyulan, barışçıl değişim ve uyumluluğa saygıyısimgeler.
Somon ( koi ) : Her zamanakıntıya karşı direnen somon balığı azmin kararlılığın simgesidir.Aynısı hayvanın ısrarcı ve kararı totem doğası için de geçerlidir. Uzakdoğuda akıntıya karşı yüzerek bahsi geçen afsanevi nehirin kaynağınaulaşan koi bir dragona dönüşerek manevi dünya ile maddi dünya arasındagidip geleceğine inanılır.
Kaplumbağa :Dünyayı kabuğunun rahatlığıyla dolaşabilen kaplumbağayla su kuyusunupınarı özdeşleştiren bir çok insan vardır. Kaplumbağakorumanın,iyileştirmenin,ve iç bilgeliğin simgesidir. Sabır bilgelik veuysallığı simgeler.
Balina :Denizin memelisi olan balina, insanlığı zekası ve sosyal doğasıylabüyülemiştir. Bir balina ruhu sizin koruyucunuz olduğunda buuyumun,iletişimin ve zekanın alametidir. Balina dövmeleri genelde ayakbileğinde ve aşağı sırt bölgesinde yapılır.
Kedi :Binlerceyıl önce ilk olarak mısırlılar tarafından evcilleştirilen kedi,dünyanındört bir yanında bir çok kadın ve erkeğin kalbinde ve evinde kendineyer açmıştır. Kedi özgürlük,çabuk iyileşme ve düşünce özgürlüğününsimgesidir.
Köpek :Kalıcı yoldaş ve insanoğlunun en yakın arkadaşı olan köpek insanlaradiğer hayvanların olmadığı bir biçimde bağlıdır. Doğasına uygun olarak,köpek sadakatin ve dostluğun simgesidir. Birçok insan dövme motifiolarak kendi aile köpeklerinin portresini vücutlarına işlemişlerdir.
At :Çağlar boyunca kendini insanlığa adamayı seçmiş büyük gücün ve kuvvetisimgeleyen atlar insanı büyülemiştir,atın totemi özgürlük, kuvvet veharekettir.
Papağan :Bugüzel,renkli kuşlar inanılmaz dövme motifi oluştururlar.Gri,yeşil,mavi,ya da kırmızı olan papağanların güzelliği ve mimikkabiliyeti onları bize sevdirdi. Koruyucu olarak papağan , bizeiletişim,aydınlanma yükselme,güzellik ve komiklik sağlar.
Aslan Ormanın kralı aslan gurur,liderlik ve cesareti temsil eder.
Kertenkele :Tehlikedenkaçmak için kuyruğunu bırakıp giden kertenkele totemi bize olurunabırakma ve kendini koruma prensiplerini gösterir. Polenezyankabilelerinde rastlanan gecko dövmesi kertenkele dövmeleri arasında enyaygın olanlarıdır.
Kaplan :Büyük kedilerin içinde en büyüğü olan kaplan büyük gücün ve iktidarınsimgesidir.eğer kaplan son zamanlarda koruyucunuz olduysa yenimaceralara ve gücünüzün ve ihtirasınızın uyanışınıza hazır olun.
Jaguarlar ve panterler :kamufle olmuş jaguarlar ve panterler gizlenme ustalarıdır. Bu yırtıcıve öldürücü hayvanlar avlanırken gizlenme yeteneklerine güvenirler.totem olarak jaguar oldukça gizemli ve çekici bir hayvandır.
Akrep : Güçlü bedeni ve ölümcül iğnesiyle bilinen akrep gelecek tehlikeleri veya zor dönüşümleri haber verir.
Dragon :Genelde dragon,uzun ömür, bilgelik, sonsuzluk ve dünyalar arasındadolaşabilmeyi simgeler. Dragonun iyileştirici güçleri vardır.
Çiçekler bitkiler
Nergis : Umut, karşılıksız sevgi ve saygıyı simgeler.
Papatya Papatyalar masumiyeti simgeler. Yinede bazı papatyaların kendi eşsizanlamları vardır. Beyaz yabani papatya düşüneceğim anlamındadır.Renkli papatyalar güzelliği simgeler. Michealmas papatyaları elvedademektir.
Keltik efsanesinegöre papatyalar doğarken ölen çocukların ruhundan çıkmıştır. Tanrıpapatyaları dünyanın dört bir yanına yas tutan ebeveynlerineşelendirmek için serpiştirmiştir.
Hibiscus :yani namı diğer amber çiçeği, zarif güzelliğin bir simgesidir.öncelerigüney Çin in ılık ikliminde yetişiyorduysa da,sonraları Pasifikokyanusunu aşmış,ve nihayetinde 1842 yılında Amerika birleşikdevletlerine kadar ulaşmıştır
Zambak : Su zambağı : kalbin saflığı. Kurbağa zambağı : Kılık değiştirme, kaplan zambak : Beni sevmeni istiyorum beyaz zambaklar :saflık ve sevimlilik. Ve sarı zambaklar flörtü simgeler. Bir Çinatasözü der ki eğer cebinde sadece iki peni varsa biriyle ekmekdiğeriyle zambak al.
Nilüfer ( lotus ) :Amber çiçeği gibi evrensel olarak yabancılaşmış sevgi ve bu sevginingerektirdiği boş arzuları sembolize eder. Nilüfer çiçeğinin vatanımısır ve Hindistan dır,ve yerel mitlerde ve efsanelerde büyük yerkaplar.
Gül Oldukça popüler bir dövme modeli olan gül farklı sebeplerden dolayıherkes için başka bir şeyi simgeler. Yinede dövmelerin çok azgeleneksel anlamları olması onları
Clytia nın yunan mitine göre güne bakan çiçeklerinin oldukça romantikbir hikayesi vardır. Clytia güzel bir su perisidir ve güneş tanrısıolan apolloya aşık olur. Apolloyu görebilmek için 9 gün boyunca dimdikduru bir şekilde onu bekler, onun ilgisini çekmek için bekler dururve apollonun ilgisini çekemediğinden sonunda güne bakan çiçeğinedönüşür.
Dini motifler
Haç işareti :farklıtasarım ve çeşitlilikte olan haçlar,Hıristiyanlar arasında oldukçapopüler olan dövmelerdendir.ayrıca Protestanlar haç işaretlerininyanına dövme olarak kendi kiliselerinin amblem ve mührünü yaptırırlar.
Tavus kuşu :Hıristiyan tarihinin ilk zamanlarının sembolü olarak kullanılır. Tavuskuşu tüylerini her kabarttığında yeni tüyler eski tüyleriningüzelliğini bastırır.
Zambak : genelde doğu bölgesinde ölümsüzlüğü ve sonsuz yaşamı simgeler.
Anka kuşu ( felix ) : ölüp yeniden küllerinden doğan Anka kuşu yeniden diriliş anlamında Hıristiyanlarca kullanılan bir dövmedir.
Buğday başı : (genelde 3 tane): yaşam kaynağını ve ekmeğini simgeler.
Pelikan : Bu su kuşu yavrularını beslemek için kendi göğsünden kan akıttığından ilk Hıristiyanlara vefa anlamında yapılan bir dövmedir.
Palmiye yaprağı : İsanın kudüse son gelişinde ona tapınmayı ve selamlamayı simgeleyen palmiye yaprağı manevi değerlerin simgesidir.
Çoban : Genelde omzunda bir koyun taşırken çizilen çoban bizim manevi çobanımız olan İsanın şefkatini simgeler.
Yağmur bulutları : Halos diye de bilinen yağmur bulutları genelde İsa Meryem ve aziz motiflerine ek olarak kullanılır.
Gemi : Zor ve kasırgalı denizlerde ilerleyen gemi motifi kiliselerin tüm tehlikeler rağmen ayakta kaldığını simgeler.
Lamba : Genellikle cinlerle birlikte kullanılan lamba gaz lambası şeklindedir. Lamba genelde tanrı kelimesini simgeler.
Balık :Yunan kelimesi olan ICTHUS yani balık İsa, tanrının oğlu, kurtarıcıanlamında olup, bir Hıristiyan kuma bir çubuk yardımıyla başlığın birkısmını çizer diğer insanda inanan biriyse eğer gelir ve bu şeklitamamlar. Yani balık Hıristiyanlığın bir simgesidir.
Mum : Dünyanın ışığı olan İsayı takip ettiğinin onun yolundan gittiğinin bir simgesidir.
Kuğu : Vaftiz sırasında tanrının ruhunun İsa üzerine olmasını simgeleyen kuğu şimdi genellikle trinityninkutsal ruhunu simgeler.
Üç tane iç içe geçmiş halka :Eğer celtik dövme modeline uygun bir Hıristiyan dövmesi arıyorsanız içiçe geçişmiş 3 halka en uygunu olur. Bu aynı boyuttaki iç içe geçmiş üçhalka eşitliği, bütünlüğü ,birliği ve baba oğul kutsal ruh dediğimiztanrısal üç varlığı simgeler.
ALINTI
 
Üst