Dünya Üzerindeki Denizlerin Listesi

Deniz Deniz olan , bir okyanus ile bağı olan ve büyük bir alanı kaplayan ve genellikle tuzlusu birikintisidir. Terim genellikle okyanus terimi yerine de kullanılır.

Dünya üzerindeki denizlerin listesi

Atlas Okyanusu

* Baffin Körfezi
* St. Lawrence Körfezi
* Fundy Körfezi
* Karayip Denizi
* Meksika Körfezi
* Sargasso Denizi
* Kuzey Denizi
* Baltık Denizi
o Orta Baltık Denizi
o Bothnia Körfezi
+ Bothnia Koyu
+ Bothnia Denizi
o Finlandiya Körfezi
* Hebrides Denizi
* İrlanda Denizi
* Celtic Denizi
* Akdeniz
o Adriyatik Denizi
o Ege Denizi
+ Mirtoon Denizi
+ Girit Denizi
+ Trakya Denizi
o Alboran Denizi
o Marmara Denizi
o Karadeniz
+ Azak Denizi
o Katalan Denizi
o Ligurian Denizi
o Tyrrhenian Denizi
o Sidra Körfezi
* Biscay Körfezi
* Gine Körfezi

Arktik Okyanusu

* Hudson Körfezi
o James Körfezi
* Barents Denizi
* Kara Denizi
* Beaufort Denizi
* Amundsen Körfezi
* Grönland Denizi
* Norveç Denizi
* Chukchi Denizi
* Laptev Denizi
* Doğu Sibirya Denizi
* Beyaz Deniz
* Lincoln Denizi

Hint Okyanusu

* Kızıldeniz
* Aden Körfezi
* Basra Körfezi
* Umman Körfezi
* Arabistan Denizi
* Bengal Körfezi
* Andaman Denizi
* Timor Denizi
* Umman Denizi

Büyük Okyanus

* Şili Denizi
* Bering Denizi
* Alaska Körfezi
* Salish Denizi
* Cortez Denizi (Kaliforniya Körfezi)
* Okhotsk Denizi
* Japon Denizi
* Seto Inland Denizi
* Doğu Çin Denizi
* Güney Çin Denizi
* Sulu Denizi
* Celebes Denizi
* Bohol Denizi (Mindanao Denizi)
* Filipin Denizi
* Camotes Denizi
* Flores Denizi
* Banda Denizi
* Arafura Denizi
* Timor Denizi
* Tasman Denizi
* Sarı Deniz
* Bohai Denizi
* Coral Denizi
* Carpentaria Denizi
* Bismarck Denizi
* Solomon Denizi
* Ceram Denizi
* Halmahera Denizi
* Molucca Denizi
* Savu Denizi
* Java Denizi
* Tayland Denizi

Güney Okyanusu

* Weddell Denizi
* Ross Denizi
* Büyük Avustralya Denizi
* Saint Vincent Körfezi
* Spencer Körfezi
* Scotia Denizi
* Amundsen Denizi
* Bellingshausen Denizi
* Davis Denizi

Okyanuslarla bağlantısı olmayan denizler

* Aral Gölü
* Hazar Denizi
* Lut Gölü
* Taberiye Gölü
* Salton Denizi
* Büyük Tuz Gölü
 
Denizlerin özellikleri sıralanırken bu özelliklerden biri olmak üzere "Genellikle tuzlu su birikintisidir" şeklinde bir ifadenin de kullanılması cihetine gidilmiş ki denizle alakalı bir biçimde, "Genellikle tuzlu su birikintisidir" tarzındaki bir ifadelendirmeyi dillendirmek, "Suyu tatlı olan denizler de vardır" anl***** gelir ama ben, suyu tatlı olan bir denizi şimdiye kadar duymuş değilimdir.
 
Üst