hiperküp

DÖRDÜNCÜ BOYUT:
Dördüncü boyut, uzay-zaman erimi-çeşitliliği, aslolan gerçekliktir. Dördüncü boyutta evrende bulunan sonsuz sayıda madde birbirleriyle zaman ve enerji yoluyla ilişki içindedir. Zaman alanında, Dördüncü Boyut üçüncü boyutun (geçmiş zamanın) hareketini devam ettirerek, kesirsel uzay-zaman erimini oluşturan bir dalga meydana getirir.

HİPERKÜP:
Dördüncü boyut geometric olarak fraktallar ve Hiperküple ifade edilir. Hiperküp, matematikte dördüncü boyutu iki boyutla temsil etmeye yarayan bir semboldür.

Hiperküpün merkezinde öz-kişilik bulunur. Hiperküp, merkezinden uzanan 8 köşegenle evrendeki herşeyle ilişki kurar. Dördüncü boyuttaki sonsuzluk, ilişkilerdeki bu sonsuzlukta yatar. Bu, parça –fraktal ölçümleriyle ifade edilebilir; sonsuz küçükten sonsuz büyüğe, diğer boyutlara dikey olarak ve onların aralarındaki aralıkları ya da parçasal-fraktal boyutları kapsayarak. Bu ölçütler büyüklük açısından bir atomun boyutundan bir galaksinin boyutuna kadar uzanır.

Hiperküp, merkez noktasını oluşturan 4 köşegenle kesilir. Bilinç halinde, merkez noktası kimliği ya da kişiliği-özü temsil eder. Bu dört köşegen sırasıyla,

1-5. Madde
2-6. Bilinç
3-7. Enerji
4-0. Kişilik Organizasyonunu temsil eder.

Dördüncü boyut, karmaşık sayılar ve fraktalların dünyasıdır. Diğer boyutlardan farklı olarak, dördüncü boyut yaşadığımız gerçek dünyadır. Dördüncü boyut, İnsan ve Doğanın uzay-zaman erimini oluşturur; burada geri beslenmeye bağlı olarak sabit-kararlı bir değişim vardır. Mandelbrot’un da keşfettiği gibi, dördüncü boyut yalnızca ilk üç boyutu içermekle kalmaz, aralarındaki boşluklar ve aralıkları da –fraktal boyutları da- kapsar.

kaynak:meditativedance.com
 
Üst