Çingeneler neden lanetli oldu?

çingenelerin özellikleri, çingenelerin huyları , çingenelerin karakteristik özellikleri , çingeneler neden yıkanmaz , ünlü çingeneler i çingeneler romanı , çingenelerin örf ve adetleri , çingeneler neden dışlanıyor

Çingenelerin lanetli olduğuna dair inanış nereden çıktı ?

Rivayet ederler ki: "İsa'yı çarmıha geren çivileri çingeneler yapmıştır." İşte bu yüzden lanetlenmiştir çingene ırkı. "Yerleri, yurtları olmasın. Ülkeler, şehirler, dağlar, tepeler onları kabul etmesin. Bir yere ait olamasınlar, nesiller boyu dolanıp dursunlar" diyen ağır bir lanettir bu.

GÖÇEBE YAŞAMLAR

Rivayetin devamı şöyledir: "Kökenleri Hindistan olan çingeneler, o tarihten beri lanetin tesiri altındadır. Göçebe oluşları, hiçbir yere kök salamayışları... Doğru dürüst meslek sahibi olmamaları, hep bu lanetten ötürüdür."

RÜZGARIN ÇOCUKLARI

İstanbul'da önceki gece başlayan "Artfest" işte bu rivayeti dans ve müzikle anlattı bize. Rüzgarın Çocukları adlı dans ve müzik grubu, çingenelerin Rajastan'dan başlayıp Endülüs'e uzanan binlerce yıllık yolculuğunu muhteşem bir gösteriyle sundu Lütfü Kırdar'da.

TEK İTİRAZIM

Herkes gibi keyifle izlediğim bu gösteride tek itirazım, sonda yapılan performansta. Genç akrobat-dansçı çingene delikanlısı, yarı çıplak bedenine sürtüp acı çekmediği alevli sopa gösterisinin finalinde ağzıyla alev püskürtme numarası da yaptı. İzleyicilerin de salon görevlilerinin de aklı yerinden fırladı elbette. Bu tür tehlikeli atraksiyonların Lütfü Kırdar Salonu gibi çıtkırıldım bir mekanda yapılması çılgınlık. Buna izin verilmesi ise tam bir aymazlık.

Takvim
Savaş Ay
 
çin ginesinden gelmeler ve dünyada en doğru söyleyen bizleriz belkide, göçler verek orada hiçbir halk kalmamıştır, hindistan ve hint müziklerine ilgi duyarlar, Ferdi Tayfur un
en çok dinleyicisidir. kendi çevresinden evlenirler, küçük yaşta ergen olurlar, aynı hintlier gibi kast örgütlernmesi vardır,
hırsızlık yapanı, çöpçüsü, hurdacısı, danzösü, çalgıcısı da ayrı meslektir. hırsızla çalgıcılık karışmaz, bu yüzden polis kimi bulacağını iyi bilir.:Seguridad: ,

birçok ırktan daha saflar, Bulgaristan balkanlarda eğer bir çingeneye sen çingenesin derseniz çok ayıp edersiniz, sizden daha Türktür, türklüğünü kanıtlamaya çalışır, ve Türkiyedeki Türk insanından daha Türk olduğunu kanıtlarda ama çingenece de konuşur :Entusiasmado: , hayatında gördüğüm en şen insanlar , Türkiyede inadına türküm diyemeyenlere balkanlardaki çingeneleri Türklüğünü savunur.
Türklük için propaganda yapsanız bir çingene kadar olamazssınız,bu kadar iyi savunurlar

sınırlar değişip osmanlı nın topraklarını kaybettiği zamanlar,
balkanlarda asimilasyon esnasında Bulgar Romen yunan olmam Türk olurum daha iyi inancı yatar ve Türklerle kaynaşmışar adet ve örflerini dahi paylaşmışlardır,Türk gelenkleri asyadan geldiği için daha yatkınlardır, çoğu islam dinini kabul etmiştir, Balkan türkleri arasında yaşamışlardır. Genelde Çingene köyleri Türk köylerine yakındır. Büyük Şehirlerde bulgarlar yaşar.
 

güney

Kimler Çingenedir?

Çingene adı altında toplanan bütün büyük etnik grupların listesi (Sınıflandırma bizzat Çingeneler tarafından yapılmış ve uzmanlar tarafından da kabul edilmiştir)

“Çingene kanı taşıdığını iddia eden üç ana grup bulunmaktadır: Kaldera, Gitano ve Manuşlar.

1. Kaldera Çingeneleri : Yalnız kendilerinin gerçek Çingeneler olduğunu iddia ederler. Adlarından da anlaşıldığı üzere, çoğu kazancılıkla uğraşmaktadır. Rumence’de kazanın adı caldera’dır. Önce Balkan Yarımadası’ndan çıkmışlar, sonra Orta Avrupa’dan Fransa’ya geçip beş kola ayrılmışlardır.

a. Lovariler : Macaristan’da uzun süre yaşadıklarından dolayı, Fransa’da Macar adıyla çağrılırlar.

b. Boybalar : Transilvanya’dan gelmişlerdir ve savaştan önce, evcilleştirilmiş hayvanlarla gösteri yapan Çingeneler’in çoğunluğunu oluşturmaktaydılar.

c. Luri ya da Luliler : Bugün de Firdevsî’nin anmış olduğu Hint kavminin adını taşırlar.

d. Çurariler : Diğer Kaldera Çingeneleri’nden ayrı olarak yaşarlar. Vaktiyle at alıp satan Çurariler, bugün kullanılmış araba alım satımıyla uğraşmaktadır.

e. Turko-Amerikalılar : Avrupa’ya gelmeden önce, Türkiye'den Amerika Birleşik devletleri’ne göç etmiş oldukları için kendilerine bu isim verilmektedir.

2. Gitanolar : Kendilerine yalnızca İspanya, Portekiz, Kuzey Afrika ve Güney Fransa’da rastlamak mümkündür. Dış görünüşleri, lehçeleri ve gelenekleriyle Kalderalılar’dan ayrılırlar. Kendi içlerinde İspanyol ya da Endülüslüler ve Katalonyalılar diye ayrılırlar.

3. Manuşlar : Orta Avrupa’daki Çingeneler’dir. Muhtemelen İndus kıyılarından geldikleri için, kendilerine Sinti de denmektedir. Üç alt gruba ayrılırlar.

3.a. Valsikanlar ya da Fransız Sintileri: Pazarcılık yapar ve sirklerde çalışırlar.

3.b. Gaygikanlar ya da Alman, Alsalsı Sintiler : Bunlar çoğu kez, Çingene olmayan, ancak aynı gelenek ve göreneklere göre yaşayan Avrupalı göçebelerle karıştırılmaktadır.

3.c. Piemontesliler ya da İtalyan Sintileri : Örneğin İtalya’nın tanınmış ailelerinden Buglioneler bu gruba girmektedir.

Bu üç grubun dışında İngiltere, İrlanda ve İskoçya’da yaşayan Gypsieler, Kaldera, Manuş ve Tinkerler’e benzerler. Bunlar gezginci kazancılardır ve Çingene asıllı olup olmadıkları kesin değildir.

Bütün bu ayrımlar elbette keyfidir. Bu gruplardan her biri yalnız kendilerinin gerçek Çingene olduğunu iddia eder ve diğer grupları kendilerinden aşağı görür. Her grubun kendi lehçesi, kendi yasaları ve gelenekleri bulunmaktadır. Ancak, Çingene kavimleri konusunda her bir grubun kendine özgü bir sınıflandırma tasarımına sahip olması çok daha önemlidir.

Kendi kavimlerinin mensupları dışındaki insanları nitelendirmek için, genellikle onların meslekleri belirtilir. İşte böylece Ursariler, yani ayı oynatıcılarından söz edilir. Örnek olarak, Romanya’daki değişik Çingene gruplarının bir listesi verilmektedir. Bu isimler, oldukça farklı bir lonca oluşturan Laieşi ve Ursari Çingenelerince kullanılmaktadır:

Blidariler, ahşap mutfak araç gereci yapıp satar.

Chivutseler, bunların karıları badanacıdır ve dolayısıyla oturdukları evlerin dış cephelerini her yıl yeniden boyamakla görevlidirler.

Ciobatoriler, ayakkabı yapımı ve onarımıyla uğraşırlar.

Costorariler, kalaycıdır.

Ghilabariler, çalgıcıdırlar.

Lautariler, çalgıcı ve lüt yapımcısıdırlar.

Ligurariler, ahşap ve araç gereçler yapıp satarlar.

Meshteri Lacatuşiler, çilingirdirler.

Rudariler, ahşap araç ve gereç yaparlar.

Salaboriler, duvarcıdırlar.

Vatraşiler, çiftçi ve bahçıvandırlar.

Zlatariler, ırmak kıyılarında altın ararlar.

Bu liste henüz tam değildir. Popp Serboianu, on dört ayrı Rumen Çingene grubundan söz etmektedir. Ancak bunlar da yine listenin tamamı değildir.”

(Hermann Berger, Çingene Mitolojisi)
 

güney

Çingene kimliğini ´saklayarak´ bürokraside müfettişliğe kadar yükselen Mustafa Aksu, tartışma yaratacak bir kitaba imza attı. "Halen Meclis´te iki tane çingene milletvekili var" diyen Aksu, politika ve sanat dünyasında şöhret olan çingeneleri kitabında açıkladı.

İŞTE ÜNLÜ ÇİNGENELER

* Türkan Şoray (Sinema sanatçısı)

* Kibariye (Ses sanatçısı)

* Ebru Gündeş (Ses sanatçısı)

* Hüsnü Şenlendirici (Klarnetçi)

* Adnan Şenses (Ses sanatçısı)

* Sibel Can (Ses sanatçısı)

* Sibel Turnagöl (Oyuncuşarkıcı)

* Sadri Alışık (Sinema sanatçısı)

* Safiye Ayla (Ses sanatçısı)

* Muazzez Ersoy (Ses sanatçısı)

* Nalan Altınörs (Ses sanatçısı)

* Burhan Öcal (Ritim ustası)

* Kadri Şençalar (Sanatçı)

* Mustafa Kandıralı (Klarnetçi)

* Orhan Gencebay (Besteci ve ses sanatçısı)

* NİHAT ERİM: Anayasa Profesörü. 1971 yılında Kocaeli Milletvekili olarak girdiği Meclis´te hükümeti kurmakla görevlendirildi. Erim, 26 Mart 1971´de kurduğu hükümetin Başbakanı oldu. Türkiye´nin 12. Başbakan´ı olarak politika tarihine geçti.

* ATİLLA KARAOSMANOĞLU: Nihat Erim´in hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Karaosmanoğlu o sıralarda Dünya Bankası´nda Başkan Yardımcısı olarak çalışıyordu. Ekonomiyi düzeltmek için Türkiye´ye çağırılmıştı.

* LALE AYTAMAN: Türkiye´nin ilk kadın valisi. 1991´de Muğla Valiliği´ne atanmıştı.

* TURAN GÜNEŞ: Anayasa Profesörü. Ecevit Hükümeti´nde Dışişleri Bakanlığı yaptı.

* PROF. DR. HİKMET ŞİMŞEK: Ünlü Orkestra şefi. (5 Şubat 2006´da öldü)

* SADİ SOMUNCUOĞLU: DSP-MHP ANAP Koalisyon Hükümeti´nde Devlet Bakanlığı yaptı. MHP´li.

* PROF. DR. HURŞİT GÜNEŞ: 2005´te Deniz Baykal´a karşı CHP Genel Başkanlığı´na adaylığını koydu.
 

insancik

çingene olduğunu öğrenince çoğu sanatçının şok oldum sjsjsjsj
 
Hz.İbrahim ateşe atılması esnasında İbrahim in gözü önünde zina yaptıkları ve İbrahim aleyhisselam ın bunun üzerine ateşe atladığı da yazar. Birisinin aklına gelmiştir bu yötemle İbrahim in kendi kendine ateşe atlaması için. Ayrıca Cin ve Kani isimli iki kardeşin uluorta zina yaptığı iddiasını da duymuştum. BU zina ateşe atılma esnasındaki zina olabilir.
 

ZiyaretçibZ

Çingeneler sen şakrak bir toplum olabilirler fakat toplum olarak argoyu cümlelerinde rutin olarak kullanirlar
 

Ziyaretci1999

ORHAN GENCEBAY Kırım Tatarıdır, uydurma bilgi vermeyin
 
Hala böyle saçmalıklara inanların olması çok vahim bir durum.

Her kültürüm farklı bir yaşam tarzı vardır.
Herkes kendisine göre diğer kültürleri yadırgayacak olursa LANETSİZ hiçbir topluluk yok demektir.
O nedenle böyle saçmalıklara gülüp geçmek gerek...
 
Üst