DİLİN, TUTULSUN, EY, KALEM

DİLİN TUTULSUN EY KALEM

Her aşıkın devlet-i Ali Abası var
Eshab-ı kurb-i bargeh-i kibriyası var
Anın ki kalbi mahfaza-i hubb-i Alidir
Gencinesinde gevher-i alem-behası var.

Biganeler şefaatine ihtiyacı yok,
Anın-ki ehl-i beyt gibi aşinası var.
Maksudi kurb-i bargeh-i Zülcelaldir,
Her salikinki daiye-i ibtilası var.

Bizler Hüseyniyiz ki beladan çekinmeyiz,
Bilmez misin meğer ki anın kerbelası var.
Kimdir Hüseyn? Vakıa-i Kerbela nedir?
Dinle.bu maceray-ı feciin esası var.
Sultan-ı Ehl-i aşk Hüseyn-i Şehid kim?
Uşşakın ol sitemzedeye iktidası var.

Kasdın-kavurdun alemi ey hame,ebkem ol,
Yazma bu vakıatı ki muhrik edası var.
Dilhun eder bu vakıa-idilsuz anı kim,
Kalbinde hubb-i Resu ihtisası var,
Her katresi leali iklil-i hur olur,
Ol dideninki işbu şehide bükası var.

Eşk-i teesüratla isyana çare bul.
Ey derdmend derd-i günahın devası var.
Ya Rab ayırma bizleri Al-i Resulden,
Subh-u mesa bu yolda fakirin duası var.

ANONİMDİR. Bu kasideyi yanılmıyorsam , hatırlayamadığım bir gazeteden almıştım.altında sadeleştirilmiş türkçeside vardı ama o kısmın daktilo suretini bulamadım.okuyuculardan özür dilerim.

Hamdi ÖZDEMİR
Emekli Astsubay.
 
Üst