MERSİYE

MERSİYE

Kudretil Ayini Resuli şahı servere,
Katil kastiyle cem oldular bir yere.
Nasıl da layık gördüler cismi paki hançere,
Ümmet olmak böylemidir Hz.Peygambere.
Hem ciğeri pareyi nuri çeşmi haydare,

Biat vacip iken iman etmedi ol layın.
Kurdular dini fesadı oldular dini hayın,
Hüseyne kast fitneyi hayasız bi’din.
Ümmet olmak böylemidir Hz.Peygambere.
Hem ciğeri pareyi nuri çeşmi Zehra ‘ya,

İncittiler evladı resulu hakkında kulu,
Vermediler Kerbela’da mazluma bir kadre su,
Ey hayasız zalim, senin yüzüne pu.
Ümmet olmak böylemidir Hz.Peygambere,
Hem ciğeri pareyi nuri çeşmi fatıma Zehra’ya.

Hüseyn’in katlinin hiç kalırmı yanına,
Şimir melun hançer çaldı ol şahın gerdanına.
Ey münafık nasıl girdin şah Hüseyin kanına.
Ümmet olmak böylemidir Hz.Peygambere,
Hem ciğeri pareyi nuri çeşmi fatıma Zehra’ya.

Kuranı din islamı meta gibi sattılar,
Ehlibeyt’i üryan büryan Şam’a esir ettiler.
İnsanığa reva olmaz böyle bir iş tuttular,
Ümmet olmak böylemidir.Hz Peygambere.
Hem ciğeri pareyi nuri çeşmi haydare.

Ey müslümanlar dinlediniz feryat figan ettiniz,
Dini islam olmuşuz resula iman ettiniz.
Ya buna nasıl dayansın Sultan Halife Abdul Aziz,
Ümmet olmak böylemidir Hz.Peygambere,
Hem ciğeri pareyi nuri çeşmi haydere.

Sultan Abdul Aziz
32.Osmanlı Padişahı.
(D.T:1830 – Ö.T:1876 )
.
ALINTIDIR
Hamdi ÖZDEMİR
Emekli Astsubay.
 
Üst