• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Adi şirketin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Adi şirketlerin avantajı, kuruluşunun hiç bir kayda bağlı olmamasıdır. Taraflar arasında yazılı, hatta sözlü bir anlaşma ile adi bir şirket kurulabilir. Adi şirketlerde ortaklar, hisse paylarını Ticaret Sicili'ne kaydettirerek teminat altına alabilir.

Adi şirketlerin bir başka önemli özelliği, tüzel kişiliklerinin bulunmamasıdır. Bu sebeple, bu şirketlere ait mal varlığı olamaz. Ve şirkete ait her türlü işlem, ortakları tarafından gerçekleştirilir.

Şirketin kuruluş sözleşmesinde, ortakların payları belirtilmemişse, her birinin eşit oranda hisseye sahip olduğu varsayılır.

Eğer, adi şirketin kuruluş sözleşmesinde karın nasıl paylaştırılacağı belirtilmemişse, yılsonu bilançosunda ortaya çıkan kar rakamı, ortaklar arasında eşit ya da sözleşmedeki hisse paylarına uygun olarak bölüştürülür.

ADİ ŞİRKETLERİN YÖNETİMi

Adi şiretlerde ortakların, hisse paylarına bakılmaksızın bir oy hakları vardır. Şirketin kuruluş sözleşmesine bunun aksine bir hüküm koyulursa, geçersiz addedilir. Adi şirkette kararlar oy birliğiyle alınır.

Ortaklardan biri, şirket için masraf yaptığında, diğer ortaklar ona karşı sorumluluk altına girerler. Öte yandan şirkete herhangi bir nedenle para koyan ortak, faiz isteyebilir.

DEZAVANTAJLARI

Adi şirketlerin yasal olarak bir başka olumsuz yanı, hissedarlardan birinin ortaklıktan ayrılmak istemesi durumunda, şirketin feshini talep etmek zorunda bulunmasıdır. Aynı şekilde, ortaklardan birini şirketten çıkarmak için de fesih istemi şarttır.

Adi şirketler, tüzel kişiliklerinin bulunmaması nedeniyle kendi adlarına borç veremez ya da dava açamaz. Bu işlevleri yerine getirmesi gerekenler, tek tek adi şirketin ortaklarıdır.
alıntı
 
Üst