Kollektif şirketin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Genellikle küçük perakendeciler ve zaman zaman da orta büyüklükteki toptancılar tarafından tercih edilen kollektif şirket tipinin, adi şirketten temel farkı, tüzel kişiliğinin bulunmasıdır.

Buna karşılık, kollektif şirkette de ortaklar, şirket borçlarından dolayı sınırsız biçimde sorumludurlar. Kollektif şirketlerin hak ve ehliyetleri işletme konusu ile sınırlıdır.

Asgari 2 gerçek kişi tarafından kurulması zorunlu bulunan kollektif şirketlerin tüzel kişiliği, şirket kişiliğinin Ticaret Sicili'ne kaydıyla hayat kazanır.

NASIL KURULUR?

Adi şirketlerde, kuruluş sözleşmesinin oluşturulmasına gerek yokken, kollektif şirketlerde bu zorunlu bir işlemdir. Kollektif şirkette hissedarların payları kuruluş sözleşmesinde belirtilir ve bu sözleşme Noter tarafından onaylanır.

Kollektif şirketin tescili için gereken belgeler:

*Noter tasdikli iki adet şirket anasözleşmesi,
*İki adet imza beyannamesi,
*Ortakların ikametgah ve nüfus cüzdan suretleri,
*Belediyeden alınan ticari durum tasdiknamesi,
*İlgili vergi dairesine yatırılan kuruluş harç makbuzunun aslı,
*Ticaret siciline hitaben yazılmış dilekçe,
*Tüketiciyi Koruma kanununa göre sermayenin %0.2si nispetinde paranın Merkez Bankasına yattığına dair makbuz.

Adi şirketlerde bütün kararların oybirliği ile alınması zorunluluğu varken, kollektif şirketlerde ana sözleşmenin değiştirilmesi dışındaki kararlarda oybirliği zorunluluğu yoktur. Ana sözleşmenin değiştirilmesi dışındaki kararlarda oy çoğunluğu yeterlidir.

KAR NASIL BÖLÜŞÜLÜR?

Eğer ana sözleşmede bu konuya ilişkin özel bir madde yoksa, yılsonu bilançosunda belirtilen kar, şirket ortakları arasında koydukları sermayeye göre bülüştürülür.

VERGİ AVANTAJI

Kollektif şirketleri bir avantajı, Kurumlar Vergisi yükümlülüğünün bulunmamasıdır. Ortakların yılsonu karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç olarak görüldüğü için, vergi Gelir Vergisi Kanununda yer alan ticari kazanç hükümleri doğrultusunda ödenir.

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA

Kollektif şirketlerde ortaklar, eğer ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, ortaklıktan çıkartılamazlar. Bu durumda anlaşmazlığın çözümü için mahkemeye başvurma zorunluluğu vardır; ya da şirket feshedilir.

DEZAVANTAJLARI

Adi şirketlerde olduğu gibi, kollektif şirketlerde de ortaklar, şirket borçlarından dolayı birinci derece sorumludur. Şirkete yönelik icra takibi sonuçsuz kalmış ise ortaklara karşı icra takibine başlatılabilir. Ortak bu durumda bütün malvarlığı ile sınırsız bir biçimde sorumludurlar.
alıntı
 
Üst