Limited şirketle anonim şirket arasındaki temel farklar

*Kanunlar, bazı faaliyetlerde bulunabilmek için, anonim şirket olmayı şart koşmuştur. Örneğin bankacılık bunlardan biridir. Limited şirketler sigortacılık da yapamazlar.

*Anonim şirketlerin aksine limited şirketler süresiz olarak kurulamazlar.

*Bir anonim şirket kurmak için az beş kişinin imzası şarttır. Anonim şirketlerde ortak sayısına bir sınırlama getirilmemiştir. Oysa limited şirketler en az iki kişi ile kurulabilirler. Ortakların sayısı ise elliden fazla olamaz.

*Limited şirketler menkul kıymet çıkaramaz.

*Dolayısıyla, limited şirketler halka açılamaz.

*Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, limited şirket ortaklarını, kamu borçlarından dolayı kişisel olarak da sorumlu tutmuştur.

*Limited şirketle anonim şirket arasında kuruluş ve genel kurul şekilleri açısından da farklar vardır.
 
Üst