Limited şirketlerde müdürlerin görevleri

Limited şirketlerde idare ve temsil yetkisi müdürlere aittir. Olağanüstü durumlarda ise karar verme yetkisi ortaklar genel kuruluna geçer. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, müdür sayısına kanun tarafından bir kısıtlama getirilmemiş olmasıdır. Müdürlerin isimlerinin ya şirket mukavelesinde belirtilmesi ya da ortaklar tarafından onanması kanunen zorunludur.

Şirket müdürlerinin ortak olması gerekli değildir. Ortak olan ve olmayan müdürler arasında yetki ve sorumluluk yönünden herhangi bir fark bulunmaz.

Eğer mukavelede aksine bir hüküm yoksa, şirketi bağlayıcı anlaşmalar yapabilmek için şirket yetkililerinin en az ikisinin imzası şarttır. 'Çift imza' kuralı denen bu uygulama uyarınca, bu iki imzadan birisinin müdürlerden birine ait olması gerekmektedir.

Genel kurulunun her yıl en az bir defa ve iş yılının bitiminden sonra üç ay içinde toplantıya çağrılması ve genel kurula ilişkin bütün belgelerin hazırlanması, müdürün görevleri arasındadır.

alıntı
 
Üst