Anonim şirket nasıl kurulur?

Anonim şirketelerin kuruluşunun ilk aşaması, şirket anasözleşme hazırlanıp, ortaklar tarafından imzalanarak notere onaylattırılmasıdır. Anonim şirketler en az 5 kişi tarafından kurulurlar ve ticari hayatlarına da, en az 5 ortaklı olarak devam ederler.

BAKANLIĞA VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

Başlangıç aşamasında karşılaşacağınız maliyetler, noter harcı ve Damga Vergisi'nden ibarettir. Daha sonra, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılır. Bakanlığa sunulması gereken belgeler:

*Kuruluş dilekçesi,
*6 suret noter onaylı anasözleşme,
*Tüzel kişi ortak bulunması halinde yetkili organı tarafından alınan iştirak kararı,
*Tüzel kişi ortağın anasözleşmelerinin son halinin bir suretinden ibarettir.
Bu süreçte, Tüketicinin Korunması Fonu hesabına sermayenin yüzde 0.2'si yatırılır.

BELEDİYEYE VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

Şirket eğer herhangi bir belediyenin sınırları içinde kuruluyorsa, bağlı olunan belediyeden Ticari Durum Belgesi alınması zorunluluğu vardır. Ticaret Sicili, bu belge olmaksızın onay sürecini tamamlamaz.

Belediyeye yapılan başvurada verilmesi gereken belgeler:

*Dilekçe,
*Bakanlık izin yazısı,
*Noter tasdikli anasözleşme,
*Şirket merkezinin noter tasdikli kira kontratı veya tapu sureti,
*Kurucuların nüfus sureti ve ikametgah belgesi.

Belediyeler, bu süreçte yeni kurulan şirketten, şirket merkezinin alanına göre ve sermaye üzerinden harç alırlar.

TİCARET SİCİLİ'NE VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

Daha sonra, kurulan şirketin Ticaret Sicili'ne tescili yaptırılır ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan yayınlatılır.

Tescil Sicili'ne yapılan başvuruda verilmesi gereken belgeler:

*Dilekçe,
*Bakanlık izin yazısı,
*3 adet noter onaylı anasözleşme,
*Belediyeden alınacak ticari durum belgesi,
*Tüzel kişi ortak bulunması halinde yetkili organı tarafından alınan iştirak kararı,
*Ortakların ve yönetim kurulu üyelerinin nüfus ikametgah suretleridir.

Şirketin Ticaret Sicili'ne kaydının yaptırıldığı gün içinde, ilgili vergi dairesi ve ticaret odasına kayıt yaptırılması da zorunludur.
alıntı
 
Anonim Şirket Nasıl Kurulur ?

Anonim şirketler, şirketin faaliyet göstereceği yer ticaret odasına;
Şirket yönetim kurulu tarafından imzalı Dilekçe
Yetkililerce imzalı Kuruluş bildirim formu
Noter tasdikli Esas sözleşmesi
Yetkililerin şirket unvanı altında İmza beyannamesi
Kurucular tarafından imzalanmış Kurucular beyanı
Sermayenin on binde dördünün şirket adına Rekabet Kurumunun ilgili hesabına yatırıldığını gösterir Dekont
Pay bedellerinin kanunda veya ana sözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / unvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği Banka mektubu
Yetkililerce imzalı Oda kayıt beyannamesi
ile yapılacak başvuru ile kurulur.

 
Üst