Fotoğraf Makinalarının Parçaları Objektif

OBJEKTİF

Fotoğraf makinasının en önemli parçası olan objektiflerin hepsi aynı optik kurallarına uygun olacak şekilde bir veya birden fazla mercekten ibarettir.

Objektif fotoğrafı çekilecek konunun bütün noktalarından yansıyarak gelen ışık taneciklerini odak düzleminde toplayıp, filmin üzerine aktarmaya yarar ve bu sayede konunun film üzerinde küçük bir görüntüsü elde edilmiş olur.
Objektif konusunda, odak uzunluğu, lüminozite(ışık geçirgenliği) ve görüş açısı kavramlarını anlatmak yararlı olacaktır.

Objektifin Odak Uzunluğu

Fotoğraf makinası, sonsuzda bulunan nesnelerin net bir görüntüsünü elde edebilecek şekilde ayarlandığında, duyargan yüzeyi(film yüzeyi) objektifin merceklerinin merkezinden ayıran uzaklığa odak uzaklığı denir.

Işık Geçirgenliği

Objektifin en geniş diyafram açıklığında ışığı geçirme miktarıdır. Objektifin üzerinde yazılı olan 1:1.4, 1:2.8, 1:3.5, gibi sayılar bulunmaktadır, bu sayılar objektifin ışığı geçirme miktarıdır. Işık geçirgenliği objektif odak uzunluğunun objektif çapına oranıdır.

Örneğin odak uzunluğu 28mm olan bir objektifin ışık geçirgenliği 2.8 ise objektif çapı 28/2,8=10mm'dir. Bir objektifin ışık geçirgenliğinin büyük olaması o objektifin ışığa karşı daha duyarlı olmasını sağlar. Işık geçirgenliğinin fazla olması o objektifin kötü ışık koşullarında çekim yapabilme,dar alan derinliği elde etme veya yüksek örtücü (obtüratör-enstantane) hızlarına çıkabilme özelliklerini artırır. Işık geçirgenliği yüksek olan objektiflere "hızlı objektif" denir.

Görüş Açısı

Objektif çeşitleri genelde görüş açılarına göre;balık gözü,geniş açılı, normal açılı, dar açılı ve zoom objektifler olmak üzere 5 ana grupta sınıflandırılırlar.
35 mm odak uzunluğu 135 mm odak uzunluğu
(geniş açılı objektif) (dar açılı objektif)

Şekillerini gördüğünüz değişik açı ve odak uzunluklarına sahip olan objektiflerde, odak uzunluğuna ve film boyutuna göre görüş açısı değişmektedir. Fotoğrafçılıkta objektif kullanımını, herkes odak uzunlukları ile belirtir, bu kullanım 24x36 mm' lik küçük ölçekli film boyutunun yaygın olarak kullanılmasından dolayı herkesin anlayacağı bir dil oluşturmuştur. Fakat yukarıda da belirttiğim gibi objektiflerin farklılıklarını oluşturan görüş açıları film boyutuna ve odak uzunluğuna bağlı olarak değişmektedir ve bu bağıntı aşağıdaki gibidir;


Tan ˉ¹(görüş açısı/2)=0,5xKxF
K:film köşegeni(diyagonali)
F
bjektifin

Tecrübeli bir fotoğrafçı bir fotoğrafa baktığında, fotoğrafın görüş açısına göre aşağı yukarı nasıl bir objektif kullanıldığını(film boyutuna bağlı olarak) anlayabilir. Diğer sayfadaki fotoğraf 24x36 mm'lik bir film ile 28 mm'lik bir objektif kullanılarak çekilmiştir. Aynı fotoğraf 6x9 cm'lik bir film ile 65 mm'lik bir objektif kullanılarak ta elde edilebilirdi. 35 mm 'lik film kullanan bir fotoğraf makinası için objektif adlandırmaları:
6 mm ile 16 mm arası balık gözü objektif
17 mm ile 28 mm arası geniş açılı objektif
50 mm normal açılı objektif
50 mm nin üzeri ise dar açılı objektif, olarak adlandırılır.

Görüş açılarını bilmeniz size farklı boyutlarda fotoğraf makinası kullanımında,mimari veya parselasyon çalışmalarında,sayısal aralıkların kullanımında ve 3D stüdyo gibi programların kullanımında gerekli olurlar.
alıntı
 
Üst