Tek Cümle ile Sahabe efendilerimiz

Peygamberlerden sonra insanların en üstünü: Hz. EBÛ BEKR-İ SIDDÎK

- Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe: Hz. ÖMER

- Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe: Hz. OSMAN

- Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı: Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB

- Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri: ABDURRAHMAN BİN AVF

- Cennetle müjdelenen ümmetin emîni: EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH

- Resûlullahın okçusu: SA'D BİN EBÎ VAKKÂS

- ilk Müslüman olanlardan: TALHÂ BİN UBEYDULLAH

- Cennetle müjdelenenlerden: ZÜBEYR BİN AVVÂM

- Peygamberimizin amcası: ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB

- Tefsîr âlimlerinin şâhı: ABDULLAH BİN ABBÂS

- Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî: ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS

- Uhud şehitlerinden: ABDULLAH BİN CAHŞ

- Hz. Ebu Bekir'in oğlu: ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SİDDÎK

- Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu: ABDULLAH BİN HANZALA

- Resûlullahın elçilerinden: ABDULLAH BİN HUZÂFE

- Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî: ABDULLAH BİN MES'ÛD

- En çok hadîs bilen sahâbîlerden: ABDULLAH BİN ÖMER

- Resûlullahın şâiri: ABDULLAH BİN REVÂHA

- Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî: ABDULLAH BİN SELÂM

- Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî: ABDULLAH BİN SÜHEYL

- Sâhib-ül ezân: ABDULLAH BİN ZEYD

- Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî: ABDULLAH BİN ZÜBEYR

- Âilece cömert olan sahâbî: ADİ BİN HÂTİM TÂİ

- Meleklerin defnettiği sahâbî: ÂMİR BİN FÜHEYRE

- Şehîd oğlu şehîd: AMMÂR BİN YÂSER

- Meşhûr Arab dâhîlerinden: AMR BİN ÂS

- Arıların koruduğu sahâbî: ÂSIM BİN SÂBİT

- Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî: BERÂ BİN ÂZİB

- Hz. Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî: BEŞİR BİN SA'D

- Peygamber efendimizin müezzini: BİLÂL-İ HABEŞİ

- Resûlullahın sancaktarı: BÜREYDE BİN HASİB

- Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden: CÂBİR BİN ABDULLAH

- Cennete uçarak giden sahâbî: CA'FER-İ TAYYÂR

- Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî: DIHYE-İ KELBÎ

- Peygamber efendimizin fedâisi: EBÛ DÜCÂNE

- Mihmândâr-ı Resûlullah: EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ

- En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî: EBÛ HÜREYRE

- Resûlullahın süvârilerinden: EBÛ KATÂDE

- Tevbesi ile meşhûr sahâbî: EBU LÜBÂBE

- Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden: EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ

Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden: EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ

Tek başına hicret eden sahâbî: EBÛ SELEME

Resulullahın fedâisi: EBÛ TALHÂ

Gıfarî kâbilsenin reisî: EBÛ ZER GIFÂRÎ

Kâdılık yapan sahâbîlerden: EBÜDDERDÂ

Resûlullahın hizmetçisi: ENES BİN MÂLİK

Evi ilk vakıf olan sahâbî: ERKAM BİN EBİ'L ERKAM

Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî:ES'AD BİN ZÜRÂRE

Yemenli sahâbîlerden: FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ

İlk Müslüman sahâbîlerden: HABBÂB BİN ERET

İlk Müslüman olan sahâbîlerden: HÂLİD BİN SA'ÎD BİN ÂS

Meleklerin yıkadığı sahâbî: HANZALA BİN EBÛ ÂMİR

Darağacında ilk namaz kılan sahâbî: HUBEYB BİN ADİY

Sevgili Peygamberimizin sırdaşı: HUZEYFE BİN YEMÂN

Şehîdlerin efendisi: Hz. HAMZA

Peygamber efendimizin şâirlerinden: KÂ'B BİN MÂLİK

Resûlullahın süvârilerinden: MİKDÂD BİN ESVED

Resûlullah efendimizin fedâîlerinden: MUHAMMED BİN MESLEME

İslâmda ilk öğretmen: MUS'AB BİN UMEYR

Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî: MU'ÂZ BİN CEBEL

Hâşimoğullarının en yaşlısı: NEVFEL BİN HÂRİS

Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından: NU'MÂN BİN MUKARRİN

Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbî: OSMAN BİN MAZ'ÛN

Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî: OSMAN BİN TALHÂ

Peygamber efendimizin hatîblerinden: SÂBİT BİN KAYS

Ensârın en hayırlılarından: SA'D BİN MU'ÂZ

Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî: SA'D BİN REBİ

Hz. Ömer'e benzeyen vâli: SAİD BİN ÂMİR

Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan: SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE

Eshâb-ı kirâmın okçularından: SEHL BİN HANİF

Medîne'de en son vefât eden sahâbî: SEHL BİN SA'D

Piyâdelerin en hayırlısı: SELEME BİN EKVÂ

Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî: SELEME BİN HİŞÂM

Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî: SELMÂN-I FÂRİSİ

Resûlullahın hizmetçisi: SEVBÂN

ALLAH yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî: SÜHEYB-İ RUMİ

Yemâme kabîlesi reisi: SÜMÂME BİN ÜSÂL

Işık Saçan Sahâbî: TUFEYL BİN AMR

Akabe bî'atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî: UBÂDE BİN SÂMİT

Eshâb-ı suffadan: UKBE BİN ÂMİR

Kırâati ile meşhûr sahâbî: ÜBEYY BİN KÂ'B

Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden: ÜSÂME BİN ZEYD

Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından: ÜSEYD BİN HUDAYR

Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî: VELÎD BİN VELÎD

Âl-i eshabın ruhuna el fatiha!
 
Üst