"TAHRİK İNDİRİMİ"....

güney

Türkiye’de uzun süredir yargı kararlarının içeriğine ve denetimine ilişkin bir tartışma sürüp gidiyor. Bu tartışmanın son çarpıcı örneklerinden biri, eşi ile birlikte olmak istemeyen kadının kocası tarafından katledilmesi üzerine mahkemenin katil eşe ‘tahrik indirimi’ uygulaması. Benzer kararların sıklığı dikkate alındığında, meselenin münferit bir olay olarak yorumlanamayacağı aşikâr. Sorunun kökleri, büyük ölçüde, Türkiye’deki modernleşme sürecinin hız kazanması ile birlikte, gelenek ve modernite arasında yükselen gerilimin yol açtığı zihinsel bunalımdan besleniyor.

Geleneğin ve ahlâkın, cinselliğe indirgenmesi, bir de bunun milliyetçi ve ataerkil kodların hakim olduğu bir toplumsal formasyonda uygulanır kılınması, özellikle kadınlar aleyhine ciddi sorunlar yaratıyor. Bunun da ötesinde yargının ve kolluk kuvvetlerinin tavırları, çoğunlukla mağdur olanların seslerini yükseltme cesaretini ve azmini kırıyor. Bahsi geçen ayak direme, çoğu zaman muhafazakârlık, milliyetçilik adına alkışlanıyor ve iktidarın baskıcı karakterini sevenlerce sahipleniliyor. Böylece mahkumiyet özünde cinsiyetleştiriliyor ve şiddeti en azından toplumsal tabanda meşru kılıyor. Hal böyle olunca kocalar eşlerini “başörtüsüz ve dar pantolonla” alışverişe çıktı diye bıçaklayabiliyor; “cilveli” konuştuğu için öldürebiliyor; okul müdürleri, kadın öğretmenlerini ve öğrencilerini “bacağınızı açmayın” diye uyarabiliyor… Bir an önce şiddeti besleyen sosyo-psikolojik kaynaklar ile yüzleşme ve hesap sorma iradesi genişletilmeli; asıl toplumsal denetim, kadın bedeninden uzaklaşarak ataerkil kodların keyfiyetine yönelmeli.
 
Maalesef hala memleketimizde kadınlar ve erkekler arasında ayırım yapılıyor. Eğer kadınlar bu kadar çabuk cezalandırılacaksa erkeklerde ceza görsün.
Yok tam tersi olacaksa kadınlar içinde erkekler için geçerli olan cezalar söz konusu olsun.
 
Üst