• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Görünen Rüyalar ve Atatürk!

Mustafa Kemal Atatürk

Görünen Rüyalar ve Atatürk!

25.Kasım.1920 TBMM, 15'te Ankara'ya gelmiş olan Şeyh Sünûsî şerefine bir ziyafet verdi. Ziyafette hazır bulunan Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı konuşmada, Sünusîlik tarikatını övdü.

(Zeki Sarıhan. Kurtuluş Savaşı Günlüğü. Cilt:3, s.297)

ŞEYH SÜNÛSÎ'NİN RÜYASI VE MUSTAFA KEMAL

Memleketin her tarafında çetin bir mücadele ve mukavenet başlamıştı. Ankara bir kurtuluş burcu ve Mustafa Kemal'in adı bir bayrak olmuştu. Antep, mücadele günlerinin acı bir devresindeydi. Memlekette istiklâl şuurlaşmış, topyekûn bir vuzuh kazanmıştı.
O zaman ilkokulun ihtiyat sınıfındaydım. Bir sabah okula geldiğim zaman çocukların bahçede toplanmış olduğunu gördüm. Din dersleri muallimi Hafız Halil Efendinin konuşacağını söylediler. Halk da okulun bahçesinde toplanmıştı. Az sonra Hafız Halil Efendi kürsüye çıktı. Titrek ve fakat heyecanlı bir sesle:
—Din kardeşlerim, sizi Şeyh Sunnûsi Hazretlerinin bir tebşiri için buraya topladım'' dedi ve şu vakayı anlattı:
''Şeyh Sünûsî Hazretleri bir gece Peygamber (s.a.v.) mi rüyasında görmüş ve koşup elini öpmek istemiş. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz kendisine sol elini uzatmış, buna şaşıran ve mahzun olan Şeyh, Peygamber (s.a.v) Efendimize hitaben:
—Ya Resulâllah niçin sağ elinizi vermediniz? Diye sual edince şu cevabı almış:
—SAĞ ELİMİ ANKARA'DA MUSTAFA KEMAL'E UZATTIM.'
Bu rüyayı anlatan Hafız Halil Efendi'nin elleri, çenesi ve dili titriyordu. Gözleri dolu doluydu; hitabesi kalabalığı elektriklemişti. Birden gür ve imanlı bir sesle:
—Ey ahali, Mustafa Kemal muzaffer olacak, Peygamber (s.a.v.) Efendimizin sağ eli onun elindedir. Buna iman edin! Diye haykırdı ve kürsüden indi.
Sonradan öğrendiğime göre, Merhum Hafız Halil Efendi bu rüyayı cami'de vâzetmiş ve onu imanlı tefsirlerle tamamlamıştır.

Cahit Tanyol
(Avni Altıner. Her Yönüyle Atatürk, s.154–155)
 
Üst