TÜRK İNKILÂBI, TÜRK IRKI!

TÜRK İNKILÂBI, TÜRK IRKI!

...Atatürk'ün zamanında mensup olan Ord. Prof. Vasfi Raşit Sevig. Türkiye Cumhuriyeti Esas Teşkilât Hukuku. Yüksek Polis Enstitüsünde verilen dersler adlı Ankara Ulus Basımevinde 1938 yılında basılan kitabının 287. sayfasında Kemalizm’in Halk, Irk ve Millet anlayışı üzerinde dikkat ve hassasiyetle durulup düşünülecek fikirleriyle Irk'a temas etmektedir. Atatürk'ün tayin ve tespit ettiği esasları anlatan Ord. Prof. Vasfi Raşit Sevig: ''Kemalcilikte ise halk dil kültür ve mefkûre birliği ile bağlanmış olan siyasi vahdeti arz eyler ve bütün vatandaşlar Irk ve Mezhep farkı olmaksızın TÜRK adını taşır. Kemalcilikte halk hukuki bir mevhumdur. Halkın siyasi bir vahdet teşkil eylemek hususundaki iradesi: KAN İLE olduğu kadar müşterek medeniyet ve müşterek tarih ile birleşmiş olmanın ifadesi olan dil ve kültür ile mefkûre birliğinde gözükecek olan iradesi milleti teşkilde KAN KADAR KIYMETLİ bir esastır. Kemalcilikte halk KAN BİRLİĞİ OLDUĞU KADAR İRADE VE ANANE BİRLİĞİ’DİR.'' demektedir. Bu anlatışta KAN BİRLİĞİNE KÜLTÜR BİRLİĞİ kadar kıymet ve yer verilmektedir. Bir taraftan yurttaşları Irk farkı gözetmeksizin hukuk yönünden eşit tanımakla beraber, gene KAN, Irk esasına büyük yer verdiği ve millet varlığında Irk, kan birliğinin, tarih, milli kültür, gelenek kadar önemli rolü olduğu belirtiliyor. 326, 327 inci sayfalar KEMALİZMİN EN BAŞTA GELMESİ GEREKEN ESASLARINDAN BİRİSİNİ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ OLARAK GÖRÜYOR ve Milliyetçiliğe dair Atatürk'ün sözleri alınıyor. Bu cümleleri (Turancılık) bahsine bırakırken 326 ıncı sayfada tekrar Irk'ın önemini belirten şu cümleyi alacağız. Şunu unutmamak lâzımdır ki. Kemalizm de, Atatürk'ün düşüncesinde IRK konusu ilk plana çıkmakta. Turancılık siyasi sebepler v.s. ile açık bir şekilde ortaya konulmaktan kaçınılmaktadır. Türk İnkılâbının Türk Irkına verdiği değeri belirten cümle ''TÜRK İNKILÂBI TÜRK IRKI VE TÜRK TARİHİ İLE İFTİHAR EDEN BİR İNKILÂPTIR.

(Hikmet Tanyu, Atatürk ve Türk Milliyetçiliği, s.18)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

HANGİ İSTİKLÂL VARDIR Kİ!

Efendiler! Avrupa'nın bütün ilerlemesine,
yükselmesine ve medenileşmesine karşılık
Türkiye tam tersine gerilemiş ve
düşüş vadisine yuvarlanadurmuştur.
Artık vazifeyi düzeltmek için
mutlaka Avrupa'dan nasihat almak,
bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre yapmak,
bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi
bir takım zihniyetler belirdi.
Halbuki,
hangi istiklâl vardır ki,
ecnebilerin nasihatleriyle,
ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin?..
Târih böyle bir hâdiseyi
kaydetmemiştir!...
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
__________________
Aşk, bir mühür basmak ise kalbe
Bende seni mühürledim kalbime.
Alem-i Sır
 
Üst