Mustafa Kemal ATATÜRK ırkçımıydı?

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ırkçımıydı?​

Atatürk Irkçımıydı?
Hocaoğlu Selahattin Ertürk'ün ''Irkçı - Turancı Atatürk'' makalesi şöyle başlıyor:
''Son yıllarda, bilhassa 1944'ten bu tarafa Mustafa Kemal'i tutar veya Onun izinden gider görünecek; gerçek Türk Milliyetçiliği olan Türkçülüğe ''Irkçılık - Turancılık'' isnadıyla saldırmak moda haline gelmiştir. Hâlbuki aynı zihniyetle hareket edilince, ''Irkçı - Turancı'' töhmeti altında kalacak şahıslardan biri de Mustafa Kemaldir. Bu iddianın müddeileri, aşağıdaki suallerimizi vicdanlarının sesini dinleyerek ve tarihi zemine dayanarak, cevaplandıran okuyucularımızın bizzat kendileri olacaktır.
Irkçılık, içtimai hadiselerin sebeplerini antropolojik temele dayandırmak bakımından ele alındığı takdirde; ''MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR.'' diyen Mustafa Kemalin çapraşık sosyal meseleleri halledecek ilkeyi, kanda aramak suretiyle ırkçılığını ilan ettiği açık değil midir? Mustafa Kemal'in, bu sözü manasını anlamadan sarf ettiğini hiç kimse iddia edemeyeceğine göre, sualimize cevap vermeğe imkân var mıdır?
IRKÇILIK, YABANCI IRKTAN GELENLERİN ÖNEMLİ MEVKİLERE GEÇİRİLMEMESİ BAKIMINDAN ELE ALINDIĞI TAKDİRDE; ''ARANIZA ALACAĞINIZ ARKADAŞLARIN MÜMKÜNSE KANINI TAHLİL EDİN'' FETVASINI VEREN VE ''TÜRK IRKINDAN OLMAYAN ASKERİ MEKTEPLERE GİREMEZ'' HÜKMÜNÜ YILLARCA TATBİK EDENLERİN İPLERİNİ ELİNDE TUTAN MUSTAFA KEMAL'İN IRKÇILIĞINI GÖRMEMEK İÇİN KÖR, ANLAMAMAK İÇİN APTAL OLMAK GEREKMEZMİ?
...Türkçülere ''Irkçı'' diye bağırılmasından kısa bir zaman evvel, ''Şefin (İnönü) direktifiyle Hatay'da A. Dilaçar tarafından verilen ve C.H.P. konferanslar serisinin 19. kitabında basılan konferansta (Kitap 1940 ta basılmıştır. İlk konferansa bakıla.) —mealen- ''TÜRKÇÜLÜK IRKÇI OLMADIĞI İÇİN NOKSANDIR. KEMALİZM ONA IRKÇILIĞI İLAVE ETMİŞTİR.'' DENİLMESİ NEYİ TASDİK VE NEYİ İNKÂR EDER?
Mustafa Kemal'in açıkça ırkçı mahiyet taşıyan sözlerinden ikisi daha:
1 -''BU VESİLEYLE MUHTEREM MİLLETİME ŞUNU TAVSİYE ETMEK İSTERİM Kİ, BAŞINA GEÇİRECEĞİ İNSANLARIN KANINDAKİ CEVHER-İ ASLİYİ TAYİN ETMEKTEN BİR AN YOKSUN OLMASIN.''
2 -''KANINI TAŞIYANDAN BAŞKASINA İNANMA!'' (Eski Adliye Bakan ve Profesör Mahmut Esat Bozkurt'un ''Atatürk İhtilali'' kitabından menkul.)

Belgelerle Türk Milliyetçi Hareketi'nin Lideri: BAŞBUĞ ATATÜRK

'' 30 Ağustos Zaferi'ni Cumhuriyetin Çelik Ordusu'na Örnek Olarak Yaratan
ULU BAŞBUĞA
Ordu adına kutlar ve candan saygılar sunarım.

Türk Silahlı Kuvvetleri
Genel Kurmay Başkanı
Mareşal Fevzi ÇAKMAK''

(Ulus Gazetesi. 31 Ağustos 1935, s.5)

MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR! NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE!

***
Eskikurt:
''Her TÜRK canını bir TÜRK uğruna verir!
O can kendi canından daha değerlidir!''

TANRI TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSİN!..AMİN!
__________________
Aşk, bir mühür basmak ise kalbe
Bende seni mühürledim kalbime.
Alem-i Sır
 
Üst