Astroloji Sözlüğü

ARKETİP: İnsan bilincinde kolektif ve evrensel olarak bulunan temel imge; bireysel kimliğin sentezini oluşturan efsanevi hammadde.

ASTROLOJİK BİRİM : Burç, gezegen ve ev kombinasyonu.

ALÇALAN (DESCANDANT): Yükselenin tam karşısında ve doğum anında Batı ufkunda yer alan burç.

ALTMIŞLIK AÇI (SEXTİLE): İki gezegen arasında 60 derece uzaklık olması. Coşku ve heyecanı sembolize eder.

ATEŞ BURÇLARI (FIRE SIGNS): Ateş elementine ait üç burç: Koç (öncü), Aslan (sabit) ve Yay (değişken). İsteği, iradeyi, inisiyatifi ve egemenliği sembolize eder.

AY DÜĞÜMLERİ ( MOON'S NODES ): Kişinin evrimsel geçmiş ve geleceğini sembolize eden iki karşıt nokta. Güney Ay düğümü karmayı veya kalıtımı, Kuzey Ay düğümü hazmedilmesi gereken yeni malzemeyi temsil eder. Ay'ın yörüngesi ile Güneş'in yörüngesinin astrolojik olarak belirlenen ve birbirinden 5.9 derecelik açıyla ayrılan noktada kesişmesi. Zodyakta birbirine tam karşıt noktalarda yer alan iki kesişme noktası yükselen (kuzey) ve alçalan (güney) Ay düğümleri olarak birbirinden ayrılır. Eğer Güneş ile Ay bu düğümlerden birinde birlikte konumlanmış ise, güneş tutulması olur. Eğer aynı anda karşıt noktalarda iseler, ay tutulması olur. Ay düğümlerine ejderhanın kafası veya ejderhanın kuyruğu da denir. Bu kavramlar, karmik astrolojide özellikle dikkate alınırlar.

ARTI YÖN ( IN COUNTER WISE DIRECTION ): Dünya'nın dönme yönü. Saat göstergesinin karşıt yönü.

AYAKUCU ( NADIR ): Düşey doğrultunun Gökkubbeyi deldiği noktalardan ufkun altında olanı.

AYRILMA ( SEPERATION ): Kavuşum konumunda olan iki gezegenden hızlı hareket edenin diğerinden uzaklaşması.

AÇILAR ( ASPECT ): Gezegenler arasında veya gezegenler ile köşe noktaları arasında oluşan geometrik açılardır. Tek tek gezegenler arasındaki ve eksenler sistemi noktaları arasındaki önemli uzaklıklar. Bu önemli mesafeler, Zodyak'ın 1'den 10'a kadar herhangi bir sayıya bölünmesiyle ortaya çıkan dilimlerdir. Temel açılar, 1, 2, 3, 4 ve 6 sayılarına bölünenlerdir. Bu bölünmeler şu açıları yaratır: kavuşum 0 derece, karşıt 180 derece, üçgen 120 derece, kare 90 derece ve altmışlık 60 derece.

ANLAM DÜZEYLERİ ( LEVELS OF MEANİNG ): Yalın bir ifadeyle, horoskopun değişik faktörleri aşağıdaki karşılıklı ilişkileri içerir. Gezegenler kişiliğin hangi alanına hitap edildiğini, astrolojik burçlar bu temanın nasıl gerçekleştiğini, evler nerede gerçekleştiğini gösterirler. Açılar ise, farklı alanlar arasındaki gerginlikleri ve uyumlulukları gösterirler.

BİRİNCİL ÜÇLÜ ( PRIMAL TRIAD ) : Güneş, Ay ve yükselen bir arada bireyliğin "iskeleti" olarak kabul ediliyorlar.

BAĞLANTI YILDIZI ( REFERANCE STAR ): Bir bölgedeki yıldızların koordinatlarını bulmak için seçilen belirli bir yıldız.

BATI EVLERİ ( OCCİDENTAL ): Dördüncü ev ile onuncu ev arasında kalan evler. Mars ya da Satürn bu evlerde olursa ağır ve uzun süren hastalıklara neden olur.

BEREKETLİ BURÇLAR ( FRUITFUL SIGNS ): Yengeç, Akrep, Balık. Doğum haritasında beşinci ev bu burçlara düşüyorsa çok çocuğunuz olur.

BURÇLAR KUŞAĞI ( ZODIAC ): Gökkubbede tutulumun geçtiği ve üzerinde on iki burcun eşit aralıklarla dizildiği kuşak.

BURÇ ( SIGN ): Zodyağın on iki bölümünden biri. Güneş ile Dünya'nın yörüngesel ilişkisinin bir aşaması; temel bir psikolojik süreç.

CİNSİYET ( GENDER ): Zodyak'ın 12 burcu ( aktif ve egemen ) 6 erkek ve ( pasif ve kabul edici ) olan 6 dişi burca ayrılmıştır. Cinsler ile burçlar birbirleriyle tutarlı bir biçimde eşleşirler. Koç=erkek, Boğa= dişi, İkizler=erkek, gibi.

ÇİFT KARAKTERLİ BURÇLAR ( BİCORPOREAL SIGNS ): İkizler, Yay, Yalık. Ay bu burçlardan birinde ve sert etkiler almışsa birden fazla evliliğe neden olur.

DÜŞÜŞ ( FALL ) : Bir gezegenin kendi yönettiği burcun karşıtı olan burçta yer alması nedeniyle güçsüzleşmesi.

DIŞ GEZEGEN ( SUPERIOR PLANET ): Yörüngesi, dünya yörüngesinin dışında kalan gezegen.

DİŞİ VE ERKEK GEZEGENLER ( FEMININE AND MASCULINE PLANET ): Uranüs, Satürn, Neptün, Jüpiter, Mars, Güneş ve Merkür erkek, Ay ve Venüs dişidir.

DOĞU EVLERİ ( ORIENTAL, EASTERN ): Onuncu ev ile dördüncü ev arasındaki evler. Bu evlerde bulunan gezegenler başarı verip kişiyi atılgan ve tutkulu yapar.

DÖNENCE ( TROPIC ): Ay ya da Güneş'in görünen hareketle gelip geri döndüğü yer. Yaz dönencesi, kış dönencesi gibi. Yengeç ve Oğlak dönenceleri.

DURAN YILDIZ ( FIXED STAR ): Yörüngesindeki yıldızlara göre yer değiştirmeyen yıldız.

DİREKT: Bir gezegenin burçtan burca giderken ileri doğru hareket etmesi.

DIŞ KAVUŞUM KONUMU ( SUPERIOR CONJUNCTION ): Dış gezegenler yer - güneş, gezegen olmak üzere bir doğrultuya gelmeleri.

DOĞUM HARİTASI: Kişinin doğduğu gün ve saatte, doğduğu yerden görünen gökyüzünün haritası.

EKSİ YÖN ( IN CLOCK WISE DIRECTION ): Güneş, ay ve gezegenlerin görünürdeki hareket yönü.

EŞLEK ( EQUATOR ): Yer merkezinde dönme eksenine dik olan düzlemin yer yuvarlağı ile ara kesiti.

EV ÇİZGİLERİ ( CUSPS ): Doğum haritasındaki evlerin başlangıç noktalarıdır. Eski yönde işaretlenir. Bu çizgilerle kavuşum konumundaki gezegenler o evle ilgili konularda güçlü etkiler yaparlar. Evlerin en güçlü olduğu konum ortaları değil, başlangıç noktalarıdır. Bu nedenle astroloji bir evin başlangıcına büyük değer ve önem verir.

EFEMERİSLER ( EPHEMERIDES ): Gezegenlerin gün içindeki konumlarını gösteren gök günlüğü. Astronomik olarak hesaplanan ve jeosantrik bir perspektif taşıyan takvimler. (Herhangi bir anda) ayrı ayrı gezegenlerin konumlarının görülmesini sağlayan gezegen yörüngelerini saptar.

EKLİPTİK ( ECLİPTİC ): Güneş'in ve diğer gezegenlerin dünya çevresindeki gözle görülen yörüngesi: Güneş'in dünyadan görüldüğü gibi bir yıl içinde kat ettiği göksel daire.

EKSENLER SİSTEMİ ( SYSTEM OF AXES ): Horoskop iki ana eksene bölünmüştür. Doğu-batı ufuk ekseni ve imi um coeli-medium coeli ekseni (Güneş'in öğle ve gece yarısı noktaları). Eksenler sistemi ile zodyak'ın oluşturduğu dört kesişme noktası şunlardır. Doğu ufkundaki yükselen ( Ascendant =AC ), batı ufkundaki alçalan ( Descendant=DC ), öğle noktasındaki Medium Coeli ( MC ) ve gece yarısı noktasındaki İmium Coeli ( IC ).

ELEMENT: Zodyak'ın 12 burcu doğanın dört unsurunun ateş, hava, toprak ve su her birinden üç nitelik gösterir.

EVLER ( HOUSES ): Yerel ufkun üstünde ve altında kalan alanların on ikiye bölünmesi sonucu oluşan dilimlerin her biri.

EV SİSTEMLERİ ( HOUSE SYSTEMS ): Evlerin bölünmesi kullanılan yönteme göre değişir. En çok bilinen sistemler (Dr. Walter Koch'un saptadığı) Koch yöntemi, (Placidus De Titus'un Placidean yöntemi, (Giovanni Campani'nin) Campanus yöntemi, (Johannes Müller'in) Regiomantonus yöntemi ve eşit evler (Equal Houses) yöntemidir.

EV TABLOLARI ( TABLES OF HOUSES ): Evlerin başladığı burç ve dereceleri belirten tablo.

EVLİLİK NOKTASI ( PART OF MARRIAGE ): Yükselen burç+ ayakucu - Venüs

EVREN ( COSMOS ): Düzenli bir bütün olarak düşünülen evren, acun.

ELEMAN: Ateş, toprak, hava veya su. Bilincin dört temel ruhsal sürecinden biri.

EKİNOKS: Bir yıl içinde gündüz ve gecenin eşit uzunlukta olduğu iki günden biri; baharın ilk günü veya sonbaharın ilk günü.

EKLİPTİK: Güneş, Ay ve gezegenlerin dünyanın etrafında hiç değişmeden izledikleri varsayılan yol.

FOKALİZÖR: Doğum haritasında, gücü vurgulanmış ve stratejik olarak konumlanmış bir gezegen.

GLİF: Astrolojide, bir tür steno gibi, yazıda kullanılan semboller.

GERÇEK YILDIZ ZAMANI ( APPEARENT SIDERIAL TIMES ): Gözlenen ilkbahar noktasına ilişkin günlük hıza göre belirlenmiş zaman.

GERİ GİTME ( RETROGADE ): gezegenler ekliptikte hareket ettikleri için, bunların hızları, dünyadan bakıldığında, ekliptiğin uzun tarafında ya da ucuna yakın tarafında olmalarına göre değişir. Dünya da böyle bir ekliptik yörüngede hareket ettiği için, bazen bir başka gezegenden daha "hızlı" hareket eder gibi görünür. Bu durum, o gezegenin geriye doğru gittiği izlenimini vermesine yol açar. Özellikle karmik astrolojide bu fenomen bir hayli önemlidir.

GEZEGENLER ( PLANETS ): Göklerdeki hareketsiz sabit yıldızların aksine, sekiz planet artı güneş ve ay ekliptik dediğimiz yörünge üzerinde hareket ederler. Bunlardan, çıplak gözle görülebilen yedisi ( güneş, ay, Merkür, Venüs, mars, Jüpiter ve Satürn ) klasik gezegenler olarak bilinir. Son 200 yılda keşfedilen üç gezegen daha vardır. Uranüs, Neptün ve Pluton

GÖK EKSENİ ( AXIS OF CELESTIAL SPHERE ): İki ucu sonsuza uzatılmış olarak düşünülen yer ekseni.

GÖK EŞLEĞİ ( CELESTIAL EQUATOR ): Gök eksenine dünya merkezinde dik olan düzlemin gök kubbe ile ara kesiti.

GÖKKUBBE ( CELESTIAL SPHERE ): Yarı çapı sonsuza uzanmış yer merkezli küre. İç yüzü bizim için gökyüzü olarak kabul edilir.

GÖK KUTBU ( CELESTIAL POLE ): Gök ekseninin gök küresini deldiği iki noktadan her biri.

GÖKGÜNLÜĞÜ ( EPHEMERIS ): Gök cisimlerinin yerlerini, koordinatlarını, uzaklık ve parlaklık gibi nicelikleri ile yıldız zamanını veren tablo.

GÖKYÜZÜNÜN HARİTASI ( MIDHEAVEN ): Ufuk çizgisinin üstünde, zodyağın en yüksek noktası. Güneş'in öğlen bulunduğu tahmini nokta; onuncu evin başlangıç çizgisi veya onuncu evin tamamı.

GÖSTERGE GEZEGENİ ( SIGNIFICATOR ): Doğum haritasındaki evlerin eylem alanlarını gösteren gezegendir.

GÜÇLÜ KONUM ( EXALTATION ): Bir gezegenin en güçlü olduğu burçtur. Bir doğum haritasında gezegenlerin çoğu güçlü konumdaysa o kişi yükselecek demektir.

GÜÇSÜZ KONUM ( FALL ): Bir gezegen güçlü konumunun karşıt burcunda ise güçsüz durumdadır. Örneğin Güneş Terazi burcunda güçsüz durumdadır.

GÜÇLÜLÜK ( DIGNITY ) : Bir gezegenin çeşitli önemli astrolojik vurgular nedeniyle gücünün artması.

GÜÇSÜZLÜK ( DEBILITY ) : Bir gezegenin çeşitli önemli astrolojik birimler nedeniyle gücünün azalması.

GÜNEŞ HARİTASI ( SOLAR CHART ): Doğum saati tam olarak bilinmediği zaman Güneş'in bulunduğu nokta yükselen yerden güneyde yerleşirse daha başarılı olur

HAVA BURÇLARI ( AIR SIGNS ): Hava elementine ait olan üç burç: Terazi (öncü), Kova (sabit) ve İkizler (değişken). Uyanıklığı, algılama netliğini ve aklı temsil eder.

HELYOSANTRİK ( HELIOCENTRIC ): Modern bilime göre, Güneş'i gezegenler sisteminin merkezine koyan evren görünümü.

HOROSKOP ( HOROSCOPE ): Belirli bir zamanda (doğum anında veya başka bir olayın başladığı anda) gökyüzü haritasının şematik görünümü. Söz konusu olayın gerçekleştiği yerden görünen ışıkların (Güneş ve Ay) ve diğer gezegenlerin konumlarını ortaya koyar. Horoskop göksel kütlelerin iki hareketini aynı anda gösterir: 1. Gezegenlerin ve ışıkların Zodyak içindeki hareketi; ve 2. Zodyağın dünya çevresindeki hareketi.

HUY ( TEMPERAMENT ): Klasik yunan öğretisine göre dört temel huy vardır. Tez canlı/ çabuk kızan (choleric), sıcakkanlı/ iyimser (sanguine), soğukkanlı/ uyuşuk (phlegmatic) ve melankolik (melancholic). Ve her birinin dört klasik elemenle (ateş, hava, su, ve toprakta ve Zodyak'ın burçlarıyla paralellikleri bulunur.

HASTALIK NOKTASI ( PART OF SICKNESS ): Yükselen burç + Mars - Satürn

İKİNCİL EVLER ( SUCCEDENT HOUSES ): İkinci, beşinci, sekizinci ve on birinci evler.

İLERLETME ( PROGRESSIONS ): Astrolojide doğumdan sonra 1 gün = 1 yıl kabul edilerek hazırlanan harita. Geleceği yorumlamakta kullanılır.

ILIM ( EQUINOX ): Güneş'in eşlekle tutulumun kesim noktalarından birine geldiği an.

ILIM BURÇLARI ( EQUINOCTIAL SIGNS ): Koç ve Terazi

IŞIKLAR ( LUMINARIES, LIGHTS ): Güneş ve Ay. Oluşturdukları bakış açıları ve yerleşime göre kişinin sağlığı ile kazanacağı başarıları gösterir.

İMUM COELİ: Gökyüzünün en alt noktası, nadir.

JEOSANTRİK ( GEOCENTRİC ): Dünya'nın helyosantrik görünümünün karşıtı olan ve dünya üzerinde bulunan kişinin pozisyonunu kozmosun merkezi olarak kabul eden ve astrolojide en yaygın kullanılan bakış açısıdır

KADINSI BURÇLAR (FEMININE SIGNS ): Balık, Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak. Su ve toprak grubu burçlarıdır.

KARŞILIKLI ETKİ ( MUTUAL RECEPTION ): Birbirinin burcuna düşen iki gezegenin etkisi. Bu gezegenler birbirinin etkisini karşılıklı olarak güçlendirir. Örneğin Ay, İkizler, Merkür, Yengeç burcunda ise karşılıklı etki verirler.

KARŞIT KONUM ( OPPOSITION ): Bir gezegenin dünyaya bir başka gezegenle simetrik olduğu konum.

KAVUŞUM KONUMU ( CONJUNCTION ): Bir gezegenin diğeri ile dünyaya göre aynı hizada ve aynı yanda bulunduğu konum.

KISIR BURÇLARI ( BAR REN SIGNS ): İkizler, Aslan, Başak. Doğum haritasında beşinci ve on birinci evler bu burçlara düşüyorsa doğacak çocuklarınız az olur.

KÖŞELER ( ANGLES ): Birinci, dördüncü, yedinci ve onuncu evler. Bu evlerdeki gezegenlerin etkisi çok güçlüdür.

KUZEY BURÇLARI ( NORTHERN SIGNS ): Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak. Doğal burçlar kuşağında ilk altı burçtur.

KARMA: Kişiliğin geçmiş yaşamlardan bu yaşama aktardığı iyi ve kötü alışkanlıkları ifade eden Hindu kökenli kelime.

KARE AÇI: İki planetin birbirinden 90 derece uzakta olması. Sürtüşmeyi sembolize eder.

KÜMELEŞME ( STELLIUM ): Üç veya daha fazla sayıda gezegenin bir burç veya evde toplanması.

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER ( CHARACTERISTICS ): Sıcak, soğuk, kuru ve ıslak dört karakteristik özelliktir ve bunlar çeşitli kombinasyonlar içerisinde, kişilerin burçlarında geleneksel olarak tayin edici unsurlardır.

MEDİUM COELİ: Gökyüzünün ortası.

MERIDYEN : Doğum haritasının dikey ekseni, midheaven ile nadir'i birleştiren çizgi.

NİTELİKLER ( QUALITIES ): Burç enerjisinin ifade biçimlerinden biri, öncü, sabit, değişken.
ORB: Bir açının etkili olabilme limitleri. Açıların hesaplanmasında kabul edilebilir ölçüde sapma toleransı. Bu sapma toleransları açının türüne ve astroloji ekolüne göre 1 ila 10 derecelik açılarda değişebilir.

OĞLAK DÖNENCESİ ( TROPIC OF CAPRICORN ): Oğlak burcundan geçen eşleğe paralel daire.

ÖNCÜ ( KARDINAL ): Burçların üç niteliğinden biri. Aktifliği, inisiyatifliliği ve kararlılığı temsil eder. Öncü burçlar Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak'tır.

PRESESYON ( PRECESSION ): Eksen kayması. Sabit yıldızlı göklerin dünya'nın ekseni doğrultusunda ileri doğru ağır ağır ilerleyişi. Bunun sonucunda, Zodyak burçlarına isimlerini veren konstellasyonlar (takım yıldızlar) her 72 yılda 1 derece ilerlerler. Dolayısıyla, gökyüzü her 2160 yılda bir (30 derecelik) bir astrolojik burç genişliğinde ileri gider. Bu da astrolojide yeni bir çağın başlaması demektir." Platonik yıl"ı geçtikten sonra, yani 25,850 yıl sonra, sabit yıldızlı gökler o kadar ilerlemiş olurlar ki Zodyak burçları ve takım yıldızlar yine "birbirlerinin arkasında" konumlanmış olurlar. Astroloji sadece Zodyak burçlarıyla ilgilendiği ve takım yıldızları burçların özgün isim babaları olarak gördüğü için, perseyon" Batı Astrolojisini" temel alan bir horoskopta önemli değildir.

SABİT ( FIXED ): Burçların üç niteliğinden biri. Sürekliliği, amaç sahibi olmayı, inatçılığı temsil eder. Sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep ve Kova'dır.

SERT ETKİLER ( AFFLICTION ): Bir gezegenin başka gezegenlere kare ya da karşıt bakış açısı oluşturması ya da zararlı ve zayıf etkili olduğu burçlarda bulunması.

SİNGLETON ( TEK PLANET ): Bir yarımkürede tek başına duran gezegenler.

SOLTİST ( SOLISTICE ): Bir yılda gecenin en uzun ve en kısa olduğu iki günden biri.

ŞANS NOKTASI ( PART OF FORTUNA ): Yükselen burç + Ay - Güneş.

SABİT YILDIZLAR ( FIXED STARS ): "Gökyüzünün çatısına" sabitlenmiş gibi görünen yıldızlardır. Büyük ayı ve Orion gibi, ve tabii "yıldız burçlarına" adlarını veren takım yıldız, yani konstellasyon vardır. Bunlar gökyüzüyle birlikte hareket ederler, dolayısıyla göklerin çatısı döndükçe, onlarda Doğudan yükselir ve Batıdan alçalırlar (batarlar . İnsanlar sabit yıldızların hareket ettiklerini göremezler (oysa,örneğinVenüs'ü izleyebilirler). Görebildiğimiz hemen tüm yıldızlar sabit yıldızlarıdır. Hareketli olan sadece 10 yıldız vardır. Bunlar, (iki luminer de Güneş ve Ay dahil olmak üzere) "planet" dediğimiz gezegenlerdir ve yıldız denizinin ortasında ağır ağır hareket ederler.

SU BURÇLARI ( WATER SIGNS ): Su elementine ait üç burç. Yengeç (öncü), Akrep (sabit) ve Balık (değişken)

TAKIM YILDIZLAR ( CONSTELLATIONS ): Sabit yıldızların gruplaşması ( büyük ayı, Orion, Boğa vs. gibi ) . Aralarından on ikisi Güneş'in yılık yörüngesinde farklı pozisyonlarda konumlanır ve bu yörüngedeki 12 dilime isimlerini verir. Astrolojide geçerli olan konu takım yıldızlar değil, bu takım yıldızlardan adlarını alan Zodyak burçlarıdır.

TALI AÇILAR ( MINOR ASPECTS ): Kavuşum, altmışlık, kare, üçgen ve karşıt açının dışında kalan açılar.

TEMEL HOROSKOP ( BASIC HOROSCOPE ): Kişinin doğduğu anda, doğum yerinden görülen gökyüzü haritası.

TOPRAK BURÇLARI ( EARTH SIGNS ): Toprak elementine ait üç burç: Oğlak (öncü), Boğa (sabit) ve Başak (değişken).

TRANSİT ( TRANSIT ): Bir gezegenin gökkubbede hareketi sırasındaki konumu. Doğum haritasındaki gezegen ve evlerle bakış açısı yapıyorsa olayları başlatır.

TUTULUM ( ECLIPTIC ): Bir yıl boyunca Güneş'in gökkubbede çizdiği çemberin sınırladığı daire.

UFUK (HORIZON): Doğum haritasında yükselen ile alçalanı birleştiren yatay çizgi.

ÜÇÜNCÜL EVLER ( CADENT HOUSES ): Üçüncü, altıncı, dokuzuncu evler. Bu evler zayıf olup üçüncü ve dokuzuncu evler zihni etkiler. Altıncı ev ise bir gezegen için en kötü konumdur.

UFUKTA KISA SÜRE KALAN BURÇLAR ( SIGNS OF SHORT ASCENSION ): Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler. Bu süreler kuzey yarı küresi için geçerlidir. Eşlekte süre eşit, güney yarım kürede tam tersidir.

UFUKTA UZUN SÜRE KALAN BURÇLAR ( SIGNS OF LONG ASCENSION ): Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep ve Yay'dır.

YAKLAŞMA ( APPLICATION ): Eksi yönde bir gezegenin diğer bir gezegene kavuşum duruma yaklaşması veya bir bakış açısı tam derecesine yaklaşmasıdır.

YARARLI GEZEGENLER ( BENEFICS ): Jüpiter ve Venüs. İlki başarı, ikincisi iyi huylar verir.

YARARSIZ GEZEGENLER ( VOID OF COURSE ): Bir gezegen burç değiştirirken bakış açısı oluşturmadığı ve etkisiz kaldığı süre. Diğer burca yönlenir ve etkisi duyulur.

YENGEÇ DÖNENCESİ ( TROPIC OF CANCER ): Yengeç burcundan geçen eşleğe paralel daire.

YENİ AY ( NEW MOON ): Ay yuvarlağının tüm karanlık olduğu devre.

YERİNİ ALAN GEZEGEN ( DISPOSITOR ): Bir gezegenin yerini alan gezegen. Bu gezegenin bulunduğu burcun doğal yönetici gezegenidir. Örneğin Ay, İkizler burcunda ise Merkür, Merkür; Boğa burcunda ise Venüs yerini alan gezegendir.

YÖNELİM ( DIRECT ): Burçlar kuşağında bir gezegenin doğru gidiş yönüdür. Normal olarak bu yön eksi yöndür.

YÖNELTMELER ( DIRECTIONS ): Gelecekle ilgilidir. İki çeşit yöneltme vardır. Birincisi gezegenleri, ikincisi Ay'ı yöneltmektedir.

YILDIZ ZAMANI ( SIDERIAL TIME): Güneş yerine ilkbahar noktasına bağlı zaman. Doğum haritası çıkarmada kullanılan astronomik açıdan kesinleştirilmiş yıldız zamanı.

YÖNETİCİ GEZEGEN ( RULER PLANET ): Her astrolojik burç ve ev en az bir gezegen ( veya kütle ) tarafından yönetilir. Gezegenin burca veya eve hakim olduğu kabul edilir. O belli burcun veya evin karşısındaki gezegen ise zararlıdır (detriment). Güçlü (exaltation) olan burç ve evlerde ise, gezegen çok pozitif ve güçlü bir konumdadır. Bunun karşıt burcu düşük (fall) konumdadır. Bu saydığımız dört konumun dışındaki tarafsız veya niteliği belirsiz pozisyonlara yabancı pozisyonlar denir. Bu nötr pozisyonlar, her bir planet konumunun güçlü ve zayıf oldukları yönleri bize gösterirler. Eğer bir gezegen kendi yönettiği burç veya evde ise çok güçlü ve hakim bir konumdadır. Bu durum exaltation (güçlü) için de geçerlidir. Eğer bir gezegen zararlı ve düşük konumda ise, onun tipik özellikleri ancak sıra dışı yollarla ve zorluklarla gelişebilir. Bu bakış açısı hangi gezegenlerin hangi açılara göre güçlü veya zayıf olduklarını bulmamızı sağlayan açı yorumları için temel bir önem taşır.

YÜKSELEN ( ASCENDANT ): Doğum anında doğu ufkunda yükselen Zodyak burcu. Gündoğumu sırasında, Güneş'in bulunduğu burç ( Zodyak burcu ) yükselen ile özdeştir. Oysa, günbatımında yükselen, astrolojik burcun tam karşıtı olan burçtur.

YÖRÜNGE ( ORBIT ): Bir gök cisminin hareketi boyunca izlediği yol.

YÜKSEKLİK ( ELEVATION ): Bir yıldızın ufuk düzleminden yukarı doğru açısal uzaklığı.

YÜKSELEN GEZEGEN ( ELEVATED PLANET ): Başucu noktasına yakın olan bir gezegen diğerlerine göre en tepe noktada olduğu için etkisi güçlüdür.

YÜKSELİM ( DECLINATION ): Bir yıldızın gökkubbede eşlek düzlemine göre açısal uzaklığı.

YARIMKÜRE (HEMISPHERE) : Bir doğum haritasında dört yarımküre vardır. Ufuk çizgisinin üstünde ve altında kalan alanlar, meridyenin doğusunda ve batısında kalan alanlar.

YARIM KÜRE VURGUSU : Doğum haritasının bir yarım küresinde planetlerin yoğun olarak toplanması.

ZARARLI GEZEGENLER ( MALEFICS, INFORTUNATES ): Uranüs, Satürn, Mars bazen Neptün.

ZARARLI KONUM ( DETRIMENT ): Bir gezegenin doğal burçlar kuşağında kendi burcunun karşıt burcunda yer alması. Örneğin Mars, Terazi burcunda zararlı konumdadır.

ZODYAK: Güneş, ay ve tüm diğer planetlerin kat ettiği ekliptiğin her iki tarafındaki 16 derecelik yörünge. Zodyak, her biri 30 derecelik açıya sahip 12 dilime (burca) bölünmüştür.

ZODYAK BURCU ( SIGN OF THE ZODIAC ): A) Güneş'in zodyakta çizdiği yörüngenin (her biri 30 derecelik) 12 eşit dilime bölünmesinden sonra bunlara verilen astrolojik isim. Her burç ismini, (başlangıçta o burcun arkasında konumlanmış olan, ancak presesyon nedeniyle artık tam o konumda olmayan) bir takım yıldızdan alır.

B) Burçların doğum anında Güneş'in konumuna göre verilen geleneksel, ancak tam kesinlik taşımayan isimleri.
 
Üst